Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0950, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 19:40 CET

The Paper Province presenterades på regionkonferens i Bryssel


The Paper Province var ett av de kluster som presenterades när Region Värmland och West Sweden arrangerade en regionkonferens i Bryssel.

Under konferensen "Regional Innovation and Growth" den 2-3 december presenterades Värmlands samverkansmodell för att skapa innovation och tillväxt - den så kallade Värmlandsmodellen.

Syftet med konferensen var att uppmärksamma beslutsfattare och andra intressenter på det arbete som sker på lokal och regional nivå för att utveckla en fortsatt dialog mellan EU:s institutioner och regionala aktörer. En av talarna i konferensen var Mats Williams, som presenterade The Paper Province som det goda exemplet bland de europeiska klusterinitiativen. 

Förutom Region Värmland deltog representanter från europeiska parlamentet, europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Vinnova, Karlstads universitet och de värmländska klusterorganisationerna The Paper Province, Compare, The Packaging Arena och
Stål & Verkstad.

 

The Paper Province medverkade också i den internationella Klusterkonferensen InterCluster 2009

 

Europa saknar inte kluster, men det bristande samarbetet inom EU betyder att kluster i EU inte alltid har den kritiska massan och innovationskapaciteten för hållbar global konkurrens och att bli ” i världklass”. Kluster i EU kan kompensera detta genom att stärka sina kontakter med andra klusters kompletterande styrkor.

Detta var några av de punkter som diskuterades och återkom i flera av talarnas presentationer i årets InterCluster konferens i Bryssel. Ett 120 – tal representanter från olika kluster i Europa fanns på plats för att ”brainstorma” ny möjligheter till samarbete och att lära av varann. Ett annat område var att föreslå innehållet och upplägget för att starta den nya Europeiska klubben för klusterledare ”European Club of

Cluster Managers. Alla deltagarna fick också möjligheten att debattera i olika ”World Café” grupperingar, där gruppledare initierade deltagarna med frågor och gjorde anteckningar, som senare redovisades i öppet plenum.

En av de föreläsande gästerna i InterCluster var professor Örjan Sölvell (bilden ovan), som beskrev hur man bedömer och följer de europeiska klustren och arbetet i European Cluster Observatory, som är den organisation som väljer ut de mest innovativa klustren i Europa. De samlar också på alla rapporter och resultat som ligger till grund för uppföljningen av Europas klusterutveckling.

Från The Paper Province deltog Mats Williams och Kjell Lagerström tillsammans med Per Branzén och Charlott Larsson från The Packaging Arena.

Under seminariet genomförde vi två presentationer som profilerade The Paper Province och de nu 87 medlemsföretagen. Med anledning av den uppmärksamhet som rönts när det gäller positionen som ett av Europas "Top European Clusters in High Innovation Regions" innebar det också att The Paper Province bereddes möjlighet att delta i nätverkets fortsatta aktiviteter.

Man kan läsa mer om denna konferens på www.intercluster.eu


ARBETSLIV & LUST! 


När Paper Province firade sitt 10‐årsjubileum i höstas fick jag äran att prata inför en fullsatt Scalateater om entreprenörskap och tillväxt och så här recenserade Värmlands Affärer mitt kåseri:

”Skrattsalvorna rullade genom auditoriet när Bengt Gustavsson tog vid och gav en hejdlöst rolig men tankeväckande analys av entreprenörskapet i Sverige.”

De många lovorden efteråt från deltagarna värmde gott och en återkommande reflexion jag fick höra var att ”... fler borde få lyssna på det här!”

Sagt och gjort:

Tisdagen den 26 januari 2010 har du chansen att uppleva ett inspirationsseminarium om entreprenörskap och tillväxt som inte liknar något annat. Läs i bifogade inbjudningsbrev hur du gör för att få tag i de eftertraktade biljetterna!

Ni som var med på vår eftermiddag under 10 – års jubiléet, utser vi nu till ”Ambassadörer”,  ni kan ju referera till detta lyckade inslag och därmed påverka att fler får uppleva detta inspirationsseminarium igen på Scala-teatern i Karlstad.

 

Gör ”Arbetsliv & Lust!” till en kul kväll på jobbet ... med en stunds pratsmältning

”Arbetsliv & Lust!” handlar om dig och om oss och hur vi organiserar oss. Om hur vi tänker och hur vi gör. Det är många aspekter av jobbet som kommer upp så vi föreslår en stunds pratsmältning över en öl eller en bitmat efter seminariet. I bästa fall är ni ett gäng från en arbetsplats, är ni lite smarta så bjuder ni rent av med några kunder eller andra professionella vänner i er gemenskap.

Vi tänker leverera en klokrolig och energigivande kväll, men vill samtidigt varna för den kreativa inspirationens menliga inverkan på befintliga system. De som blir uppfyllda av lusten att ställa till med någon form av utveckling får göra det på egen risk. Alternativet är att be oss hjälpa till och i så fall tar vi vårt ansvar. Hoppas vi ses!

Praktisk information om ”Arbetsliv & Lust!” på Scalateatern i Karlstad.

TID: Tisdagen den 26 januari 2010 kl 17.30 ‐ 20.00

PLATS: Scalateatern i Karlstad

KOSTNAD: Seminariebiljett 340,‐ kr per person exkl moms. (Vid samtidig

beställning av minst tio platser lämnas 10% rabatt.)

ANMÄLAN: Anmälan senast den 15 januari till k.lagerstrom@paperprovince.com

eller på Kjell Lagerströms telefon 054‐240466.

Anmälan är bindande och biljetterna faktureras.

För ytterligare information får du gärna kontakta mig, Bengt Gustavsson, på bengt@kresam.se  eller på mobilen 0705 484605. 

Two höll frukostmöte om framtidens webbplats

"Allt hänger ihop", var det tydliga budskapet när Two höll frukostmöte om framtidens webbplats för Compare- och The Paper Province-företagen.

Framtiden webbplats är inte bara din egen webbplats - det är en del av hela din digitala närvaro som i sin tur hänger ihop med traditionella media", sade Peter Ljunglöf, senior webbstrateg hos Two, och betonade: "Allt hänger ihop: Din TV-reklam får en tittare att söka på Google efter dina produkter. Hon söker på din produkt, varumärke eller något annat du kommunicerar. Vilken webbplats hittar hon i sökresultaten – är det din eller din konkurrentens?"


Framtidens webbplats tar sin början i en digital strategi som binder samman din webbplats med resten av webben och din digitala marknadsföring

med din marknadsföring utanför webben. "Trenden går mot att externwebben och intranäten växer ihop - och allt blir mer mobilt och det påverkar i högsta grad framtidens webbplats", förklarade Peter Ljunglöf och pekade på sociala media: "Det är där ditt varumärke diskuteras när nätet förskjuter makten från företaget till kunden - därför gäller det att skapa 'snackisar' som stärker ditt varumärke".

Peter Ljunglöf har arbetat med webbstrategi för bl.a. ATG, BMW Sweden, Riksbanken, Viking Line, m.fl.

 

Skolverket har lyssnat på näringslivet!
Den stundande gymnasiereformen GY011 närmar sig och Skolverket har lämnat ställningstagande angående området automation till regeringen. I förslaget ligger att automation ska ingå i Energi- och Elprogrammet och att det ska erbjudas fördjupningskurser automation för programmen Industriteknik och Teknik.

Dramatisk förbättring för Rottneros

2009-12-07

Efterfrågan ökar, och priserna är på väg upp. För Rottneros del handlar det om en dramatisk förbättring. Det sa Rottneros koncernchef, Ole Terland, när han talade på Papermakers Night i Karlstad i förra veckan.

                                                                                                             

Ole Terland, VD i Rottneroskoncernen, konstaterade att efterfrågan på både massa och papper ökar, och att priserna stiger. Massapriset har gått konstant uppåt under flera månader i sträck.

– Det handlar om en dramatisk förbättring, och för Rottneros kommer den lägligt tillsammans med nyemissionen, sa Ole Terland, när han talade på Papermakers Night i Karlstad.

Det är ett ordentligt drag i Kina och kineserna har upphandlat stora mängder massa och papper. Något
som inneburit att världskonjunkturen förbättrats för branschen.

– Men vi måste vara observanta på lagerförhållan-dena ute i världen, varnade Terland. När vi i början av förra året jublade över den förstärkta högkonjunkturen, inleddes lageruppbygganden, som väldigt få upptäckte.

                        
Ole Terland levererade också en försiktig kritik mot de starka klustren inom pappers- och förpacknings-området i Värmland. Han tyckte att Rottneros, även om företaget inledningsvis kan ha missat att etablera en nära kontakt med klustren, fått dåligt stöd när det gäller utvecklingen av livsmedelsförpackningen Silvipak. Nu söker Rottneros en partner för vidareutvecklingen av förpackningsverksamheten, som koncentrerats till Rottneros Bruk. Den tidigare tillverkningen i Spanien har lagts i malpåse.


Terland kom också in på kärnkraftsområdet och ställde sig tveksam till varför fem kärnreaktorer står stilla
i Sverige. Varför har vi dessa problem just nu? Är det för att dessa skall hålla uppe elpriserna? Om fem
pappersbruk stod stilla i Sverige skulle ledningen för dessa få sparken med omedelbar verkan.

 

Papermakers Night hade lockat ett 60 – tal deltagare, som fick lyssna till en intressant och öppen koncernchef  - Ole Terland denna afton.

 

Kurs från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

 

►  Effectivt ledarskap – Steg 1  (Öppen kurs)

      Grundläggande program.

 

Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av  chefs- och ledarskap.

 

Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna:

● Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet

● Ha ökat insikten om sig själv

● Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra

● Ha fått ett utökat nätverk

 

Omfattning: 3 + 3 dagar

Kursdatum: 2 – 4 februari, 2010 och 15 – 17 mars, 2010

Plats: Enligt senare uppgift

Kursledare: Leif Hagman

Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM,

Tel. 054 – 24 04 64 eller per e-mail: c.falck@paperprovince.com

 

► Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och/eller brandvakter.

Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl. försäkringsbolagens krav.
Kursdatum: 11/12-2009, 15/1-2010, 29/1-2010
Plats: Räddningstjänsten i Karlstad.
Övrigt: För pris och anmälan, kontakta KOMPETENSCENTRUM tfn 054-24 04 64. 

 

Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, torsdag den 17 december, med kommunikationsbyrån Mediegruppen som värd !

”SÅ NÅR DU FRAM MED DITT BUDSKAP”

Möt kommunikationsbyrån Mediegruppen som sedan 2002 genomfört över tusen utbildningar och rådgivningsuppdrag inom näringslivet och den offentliga sektorn.
Mediegruppen visar hur du kan använda kommunikationen som strategiskt verktyg när du vill nå kunder, medarbetare, samverkanspartners och massmedier.

Mediegruppen hjälper dig att formulera begripliga budskap som berör.

Medverkan av: Per-Olof Olsson och Staffan Sandelin

 Datum & Tid:  Torsdag 17 december, kl. 07.30 – 09.00

Plats:  Hotel Savoy, V:a Torggatan 1, Karlstad

Anmälan till:  k.lagerstrom@paperprovince.com  eller  maria.johansson@compare.se  
senast den 14 december.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Förändringar i Nordic Papers ledning

Verkställande direktör Richard Heiberg har accepterat en ny befattning som verkställande direktör i Hedmark Sparbank. Han tillträder sin nya befattning i juni 2010.

Heiberg har varit medlem i Hedmark Sparbanks styrelse sedan 1995, de senaste 4 åren som styrelseordförande. Hedmark Sparbanks sammanlagda tillgångar är drygt 41 miljarder NOK, och man har ca 500 anställda.

Det är vemodigt att lämna det operativa ansvaret för Nordic Paper nu när vi sannolikt kommer att få en mycket positiv utveckling framöver, säger Heiberg. Samtidigt är det klart att en befattning som denna inte är så vanligt förekommande i Hedmark, mina hemtrakter. Men jag lämnar inte Nordic Paper helt. Det är tänkt att jag ska ta över som styrelseordförande i företaget under första halvåret nästa år, avslutar Heiberg.

Vice verkställande direktör Jan Runo tar över som verkställande direktör i Nordic Paper från den 1 juni 2010. Jan Runo har varit med i Nordic Paper sedan 1999, de senaste 3 åren som vice verkställande direktör och ställföreträdare för Heiberg.

Jag har varit med på en spännande resa med Nordic Paper, säger Runo, och jag ser fram emot att ta över det operativa ansvaret nästa sommar. Nordic Paper har stora möjligheter som jag tillsammans med de anställda vill förverkliga i framtiden.

 

Pöyry omorganiseras

Konsultkoncernen Pöyry omorganiseras i grunden för att möta förändringarna på världsmarknaden. Samtidigt presenteras en ny affärsvision och en ny ledningsgrupp.

Konsultkoncernen Pöyry har, efter en lång rad mycket framgångsrika år, känt av lågkonjunkturen och haft påtagliga lönsamhetsproblem inom några av sina verksamhetsområden det senaste året. För att möta förändringarna på världsmarknaden för företagets tjänster presenterade Pöyry på onsdagen en ny vision, en ny organisation och en ny ledningsgrupp.

Pöyrys vision, som utvecklats ur de förändringar som företagets kunder möter, är att vara ” the global thought leader in engineering balanced sustainability for a complex world''. Pöyry avser att vara den som sätter agendan inom de sektorer företaget betjänar, heter det i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Koncernen omorganiseras i grunden och får den 1 januari 2010 en ny struktur med följande affärsgrupper: Energy business group med Ari Asikainen som chef, Industry business group med Martin Kuzaj som chef, Urban and Mobility business group med Andy Goodwin som chef, Water & Environment business group med Bernd Kordes som chef, samt Management Consulting business group, som tills vidare också kommer att ledas av Bernd Kordes.

Koncernens ledningsgrupp kommer efter årsskiftet att ha följande sammansättning: Heikki Malinen, VD, Esa Ikäheimonen, finanschef, Richard Pinnock, ansvarig för koncernens strategiska tillväxt, Camilla Grönholm, HR-chef, Anne Viitala, chefsjurist, samt cheferna för de fem nya affärsgrupperna.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Skoghall sänkte elnotan med 17,3 miljoner

Stora Enso Skoghall har genom PFE-programmet för energieffektivisering sänkt brukets elnota med cirka 17,3 miljoner kronor per år, eller i genomsnitt 42 miljoner kilowattimmar (kWh) per år.

Skoghalls elbesparing motsvarar 2000 eluppvärmda villor. I pengar handlar det om 17,3 miljoner i sparad elkostnad. Till detta kommer en minskad elskatt på 0,5 öre per kWh för att man deltar i PFE-programmet. Det ger en besparing på 5,2 miljoner per år.
                                                                               
– PFE är ett bra exempel på ett statligt program som är till nytta för företagen och för samhället i stort, säger Leif Löfgren, energiingenjör på Skoghall.

PFE är ett femårigt statligt program, som inleddes 2004 med syfte att effektivisera den energiintensiva industrin. Energimyndighetens slutrapportering från 87 företag i programmet visar, att PFE lett till en total elbesparing på 1,4 terawattimmar (tWh). Det motsvarar den årliga elanvändningen i en kommun av Uppsalas storlek och är mer än dubbelt så mycket som ursprungligen förväntades.

– Buskul! Det här är det roligaste Energimyndigheten gör! sa myndighetens generaldirektör, Tomas Kåberger, på en presskonferens på onsdagen.??

Ett annat företag som deltagit i programmet är Södra Cell, som genomfört en total eleffektivisering på
2,3 procent, eller 27 miljoner kWh.
– Vi är jättenöjda, säger Södras energisamordnare, Albin Andersson.

– PFE-programmet, skatterabatten och lagkravet har helt klart skyndat på vårt omställningsarbete,
tillägger han.

 

 

The Paper Province har skrivit avtal med Choice fr o m 2010


Bygg Rea 33% på Choice!

 

Vi renoverar och lämnar 33 % rabatt på boende, mellanrätter och konferenslokal.

Boka på tel. 054 – 100 200. Uppge kod ”Bygg33” när du bokar!

Erbjudandet gäller t. o. m.  31 mars 2010

 

CLARION HOTEL PLAZA KARLSTAD

VÄSTRA TORGGATAN 2

www.clarionplaza.se

 

Tetra Pak tecknar avtal om grön plast


Lausanne, Schweiz och São Paulo, Brasilien  - Tetra Pak, världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel, har nått en överenskommelse med Brasiliens största petrokemiska bolag, Braskem SA, om att köpa begränsade volymer av högdensitetspolyeten (HDPE), som förädlas helt och hållet från en förnybar råvara. Överenskommelsen utgör det första steget mot att använda grön polyeten i kartongförpackningsindustrin.

Som världens ledande leverantör av träfiberbaserade kartongförpackningar är begreppet förnybara råmaterial väl etablerat inom Tetra Pak och bolaget deltar aktivt i att främja användningen av ansvarsfullt hanterade resurser. Tetra Pak är aktivt involverat i Forestry Stewardship Council (FSC) och stödjer framtagandet av en hållbarhetscertifieringsstandard, som syftar till att reglera produktionen av förnybara råmaterial till försörjningskedjan för gröna plaster. Tetra Pak är även partner i WWF:s program Climate Savers och är på väg att uppfylla sitt åtagande om att minska de globala koldioxidutsläppen med 10
procent i absoluta tal mellan 2005 och 2010.Läs mer på:
www.paperprovince.com

Värmländsk Pappersindustri historia

 

Nyligen utkom en bok om pappers- och massaindustrin i Värmland. Samtliga de bruk som har funnits eller finns i landskapet har fått beskrivningar med deras bakgrund, uppbyggnad och utveckling. Initiativtagarna – de som byggde upp denna betydande industri - samt de människor som arbetade i bruken beskrivs ingående liksom även de omgivande samhällena och sociala miljöerna. Givetvis presenteras även varje bruk tekniskt. Författarna har själva varit verksamma vid många av de skildrade bruken.

 

Värmland intar en central roll i historien om skogsindustrins utveckling, inte bara för Sverige utan faktiskt även globalt. Några fabriker som byggdes upp i landskapet under 1800-talet var nämligen banbrytande, och som exempel kan nämnas att världens äldsta sulfat- och sulfitfabriker, fortfarande i drift, finns i Värmland.

Förutsättningarna för denna industris utveckling var tillgången på skog och vattenkraft samt en industriell tradition. I början av 1800-talet fanns i framför allt västra Värmland ett stort antal små järnbruk som alla var belägna vid strömmande vatten. De utnyttjade ved som bränsle och vattenkraft för att driva hammarsmedjorna. Under mitten av 1800-talet utvecklades emellertid ny teknik för storskalig tillverkning av järn som drog undan grunden för dessa små bruks lönsamhet, och andra vägar att överleva måste sökas. Anläggning av sågverk var ett alternativ, och många sådana byggdes även.

Vid samma tid talet utvecklades teknik att med slipning av ved framställa fibrer som var användbara för papper, och det var en råvara som behövdes i stor mängd för den snabbt växande industrin i Europa. Ett stort antal träsliperier anlades i de tidigare järnbrukens ställe eller vid många andra platser med strömmande vattendrag. Först ut var Jössefors, Klarafors (Forshaga) och Kolsäter år 1872, och vid slutet av seklet hade inte mindre än 32 slipmassafabriker anlagts. Värmland blev snart Sveriges största producent av slipmassa, och under 1880-talet tillverkades i landskapet ca 40 % av rikets produktion. Vidareförädlingen till papper skedde främst ute i Europa.

De första kemiska massafabrikerna anlades även vid denna tid. Först var sodafabrikerna vid Kymsberg i Gräsmark 1872 och Bäckhammar åren 1873. Billeruds Bruk som igångkördes 1884 var nummer tre i Sverige och är idag världens äldsta sulfitmassafabrik i drift.

 Under 1900-talet har ju strukturomvandlingarna gått över skogsindustrin i många vågor med bruksnedläggningar och uppbyggnad av allt större fabriker. Av de 51 massa- och pappersbruk som funnits i Värmland återstår idag 7 fabriker (som tillsammans producerar 1 400 000 ton per år att jämföra med de 32 träsliperiernas totala produktion om ca 50 000 ton år 1900).

Vid genomläsningen av de olika brukens historia slås man av den enastående entreprenörsanda som fanns hos skaparna av bruken. Brukspatronerna skildrades ofta som mäktiga herrar vilka styrde och ställde enväldigt. Men tack vare deras framsynthet och viljestyrka kom verksamheter igång på häpnadsväckande kort tid. Ofta brann fabrikerna men de återuppbyggdes snabbt, ibland inom några månader.

I boken skildras även arbetarnas situation i gamla tider, deras löner och anställningsvillkor samt de sociala förhållandena i brukssamhällena. Fackföreningsrörelsens framväxt, i början trots massivt motstånd från ledningens sida beskrivs även.

 

Bokens förord har skrivits av förre landshövdingen, numera riksmarskalken Ingemar Eliasson 

Bok: Papper och Massa i Värmland

Författare: Carl Håkansson, Lennart Källèn, Hasse Olsson, Lennart Stolpe (redaktör), Alf  Svensson

Anmälare: Björn Dillner, Säffle

De som önskar beställa boken ombeds kontakta Lennart Källén,  tel. 070 – 693 76 90 eller lennart.kallen@kolboforsen.com


Ulf Hansen nyanställd hos FORCE Technology Sweden AB, Karlstad

Ulf Hansen har anställts för att arbeta med affärsutveckling och materialfrågor inom FORCE Technology.

Ulf är 42 år gammal, Bergsskoleingenjör i botten. 15 års erfarenhet som metallurg. Kommer närmast från en anställning som Kvalitetschef på Heavycast AB. Har tidigare arbetat vid Volvo Teknisk Utveckling och Hydro Aluminium (Fundo Charlottenberg).

Nivå 3 i röntgen och Black Belt i Six Sigma.

Är Hammaröbo sedan 6 år tillbaka. Gillar att träna och är ledare för Skoghalls innebandy.

Tel. 0046 (0)21 - 490 3000
Tel. direkt 0046 (0)21 - 490 3180
Mobile: 0046 (0)70 - 560 2207
E-mail: uha@force.se

 

 

 

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 87 företag med ca 9 000 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070- 328 33 68 eller Mats Williams, VD, på
tel. 070 - 627 49 42 eller besök vår webbsida:  www.paperprovince.com

 

 

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69

info@paperprovince.com       www.paperprovince.com

 

 

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:

►  11 december - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
  17 december - Frukostseminarium med Mediegruppen på Hotell Savoy, Karlstad
►  15 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  29 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  2 – 4 februari, + 15 – 17 mars, 2010 - Effectivt ledarskap – Steg 1 (Öppen kurs)