Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0951, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 16:05 CET

Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, torsdag den 17 december, med kommunikationsbyrån Mediegruppen som värd !

 ”SÅ NÅR DU FRAM MED DITT BUDSKAP”
Möt kommunikationsbyrån Mediegruppen som sedan 2002 genomfört över tusen utbildningar och rådgivningsuppdrag inom näringslivet och den offentliga sektorn.
Mediegruppen visar hur du kan använda kommunikationen som strategiskt verktyg när du vill nå kunder, medarbetare, samverkanspartners och massmedier.

Mediegruppen hjälper dig att formulera begripliga budskap som berör.

Medverkan av: Per-Olof Olsson och Staffan Sandelin

Datum & Tid:  Torsdag 17 december, kl. 07.30 – 09.00

Plats:  Hotel Savoy, V:a Torggatan 1, Karlstad

Anmälan till:  k.lagerstrom@paperprovince.com  eller  maria.johansson@compare.se  
senast den 14 december.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

ARBETSLIV & LUST  - Inspirationsseminarium 26/1-10, med Bengt Gustavsson! 

När Paper Province firade sitt 10‐årsjubileum i höstas fick jag äran att prata infören fullsatt Scalateater om entreprenörskap och tillväxt och så här recenseradeVärmlands Affärer mitt kåseri:

”Skrattsalvorna rullade genom auditoriet när Bengt Gustavsson tog vid och gav en hejdlöst rolig men tankeväckande analys av entreprenörskapet i Sverige.”

De många lovorden efteråt från deltagarna värmde gott och en återkommande reflexion jag fick höra var att ”... fler borde få lyssna på det här!”

Sagt och gjort!
Tisdagen den 26 januari 2010 har du chansen att uppleva ett inspirationsseminarium om entreprenörskap och tillväxt som inte liknar något annat. Läs i bifogade inbjudningsbrev hur du gör för att få tag i de eftertraktade biljetterna! Vi skall fylla Scala-teatern med 409 stolar!

Ni som var med på vår eftermiddag under 10 – års jubiléet, utser vi nu till”Ambassadörer”,  ni kan ju referera till detta lyckade inslag och därmed påverkaatt fler får uppleva detta inspirationsseminarium igen på Scala-teatern i Karlstad.

Gör ”Arbetsliv & Lust!” till en kul kväll på jobbet ... med en stunds pratsmältning.

”Arbetsliv & Lust!” handlar om dig och om oss och hur vi organiserar oss. Om hur vi tänker och hur vi gör. Det är många aspekter av jobbet som kommer upp så vi föreslår en stunds pratsmältning över en öl eller en bitmat efter seminariet. I bästa fall är ni ett gäng från en arbetsplats, är ni lite smarta så bjuder ni rent av med några kunder eller andra professionella vänner i er gemenskap.

Vi tänker leverera en klokrolig och energigivande kväll, men vill samtidigt varna för den kreativa inspirationens menliga inverkan på befintliga system. De som blir uppfyllda av lusten att ställa till med någon form av utveckling får göra det på egen risk. Alternativet är att be oss hjälpa till och i så fall tar vi vårt ansvar. Hoppas vi ses!

Praktisk information om ”Arbetsliv & Lust!” på Scalateatern i Karlstad.

TID: Tisdagen den 26 januari 2010 kl 17.30 ‐ 20.00
PLATS: Scalateatern i Karlstad
KOSTNAD: Seminariebiljett 340,‐ kr per person exkl moms. (Vid samtidig beställning av minst tio platser lämnas 10% rabatt.)
ANMÄLAN: Anmälan senast den 15 januari till  k.lagerstrom@paperprovince.com
eller på Kjell Lagerströms telefon 054‐240466.

Anmälan är bindande och biljetterna faktureras.

För ytterligare information får du gärna kontakta mig, Bengt Gustavsson, på bengt@kresam.se  eller på mobilen 0705 - 484605.

 

The Paper Province besöktes av kinesiska studenter

Kinesiska studenter kom och fick information om The Paper Province och Metso
Pa
per – medlemsföretag med internationell verksamhet i Kina.

De kinesiska studenterna läser kursen ”Business by Webb and Cross-Cultural Marketing”, och befinner sig på Karlstads universitet fram till slutet av februari månad, 2010.

När de besökte The Paper Province nyligen träffade de Kjell Lagerström, Informationsansvarig och fick en presentation om hur The Paper Province arbetar tillsammans med våra medlemsföretag, Karlstads universitet och regionen.

De var särskilt intresserade av att  få exempel på företag med internationell verksamhet och med affärskontakter i Kina. Därför fanns också Björn Engström från Metso Paper med och presenterade bland annat deras försäljningsaktiviteter i Kina.

Kurs från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

►  Effectivt ledarskap – Steg 1  (Öppen kurs)

      Grundläggande program.

 

Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av
chefs- och ledarskap.

Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna:

● Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet

● Ha ökat insikten om sig själv

● Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra

● Ha fått ett utökat nätverk

Omfattning: 3 + 3 dagar

Kursdatum: 2 – 4 februari, 2010 och 15 – 17 mars, 2010

Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf

Kursledare: Leif Hagman

Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM,

Tel. 054 – 24 04 64 eller per e-mail: c.falck@paperprovince.com

► Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och/eller brandvakter.

Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl. försäkringsbolagens krav.
Kursdatum: 15/1-2010, 29/1-2010
Plats: Räddningstjänsten i Karlstad.
Övrigt: För pris och anmälan, kontakta KOMPETENSCENTRUM tfn 054-24 04 64.

239 personer får lämna Metso i Sverige

Metso minskar antalet anställda i Sverige. 239 personer får går från enheterna i Sundsvall, Karlstad och Hagfors. Det står klart sedan MBL-förhandlingarna avslutades på onsdagen.

Nerdragningarna gäller Metsos verksamheter inom massateknologi (Metso Fiber business line) i Sundsvall, där 150 personer får gå, Karlstad (64 personer får lämna företaget) och Hagfors (25 personer får gå). Ursprungligen varslades, som tidigare meddelats, 168 personer i Sundsvall, 94 i Karlstad och 26 i Hagfors.

Nerdragningarna i Sundsvall, Karlstad och Hagfors verkställs omgående, med beaktande av gällande lagar och regler beträffande uppsägningstider.

För närvarande är cirka 900 anställda inom Metsos Fiber Business line i Sverige. Efter de nu överenskomna nerdragningarna blir personalstyrkan drygt 650 personer.

Metso har även gjort stora personalminskningar i Finland. I november blev det klart att 80 personer får gå från Metsos enhet för massateknologi i Björneborg.

För ytterligare information kontakta:
Per-Åke Färnstrand, President, Metso Fiber Business line, Tel. +46 70 633 39 46
Läs mer på: www.paperprovince.com

 

The Packaging Greenhouse och The Paper Province besöktes av
representanter från Korea Packaging Center i Sydkorea

 

Programmet arrangerades av The Packaging Arena och gästerna fickäven besöka Karlstads universitet.                                                  

Gästerna kom från KOPACK, som står för Korea Packaging Center, vars organisation arbetar med

konsultation, teknisk service och forskning & utveckling samt utbildningsprogram för ingenjörer inom förpackningsindustrin (transport, livsmedel, förpackningsmaterial och hållbar förpackningslösning). De organiserar och handlägger också The Korea Packaging Awards och samarbetar med Asia Packaging Federation och World Packaging Organization. KOPACK är också involverade i regionala företagsprojekt
och nätverkande inom förpackningsindustrin i Sydkorea. De vill också utveckla internationella kontakter
gällande tekniskt samarbete, utbildningar och att delta i internationella konferenser.

Mats Williams, Susanne Öhman och C-G Salomonsson presenterade The Paper Province och The Packaging Greenhouse och gästerna fick även göra ett studiebesök till TPGs pilotmaskin och industriforskningsmiljö.  

Nordic Paper i Säffle vidareutvecklar massabruket

Nordic Paper i Säffle har ingått ett utvecklingssamarbete med bioteknikföretaget Cewatech genom att vidareförädla den sockerrika sulfitavluten från massabruket. Nordic Paper och Cewatech har nu fått medfinansiering av Vinnova för att bygga en pilotanläggning i Säffle

Syfte och mål
Syftet med projektet är att vidareförädla sulfitavluten från Nordic Paper till svampbiomassa som i slutändan kan användas till framställning av ett unikt, miljövänligt och hållbart fiskfoder.

Projektets mål är att ta fram ny kunskap om praktisk tillverkning av fiskfoder baserat på sulfitavluten. En vidareförädling av biprodukten sulfitavlut från massatillverkningen i Säffle kommer att leda till nya produkter och tjänster samt en ökad konkurrenskraft för bruket. Samtidigt bidrar projektet till att uppfylla de relevanta nationella miljöpolitiska målen såsom begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö samt minskad övergödning.

Förväntade effekter och resultat
Genom ett utvecklingssamarbete har Cewatech och Nordic Paper i Säffle utvecklat en produkt för att förse den miljö- och kvalitetsinriktade fiskfodermarknaden med nästa generation fiskfoder. I samarbeten med Nordens ledande forskare har svampbiomassan testats som ersättning för upp till en tredjedel av fiskmjölet i foder till lax, regnbåge och röding och uppnått minst lika god tillväxt och kvalitet.

För att åstadkomma säkrare beslutsunderlag är det nödvändigt att bygga en pilotanläggning som kan producera tillräcklig mängd svampbiomassa för att vidareutveckla och optimera processen till olika sorters fiskfoder samt genomföra kvalitativa utfodringsförsök
Genom att vidareförädla en biprodukt till et högvärdigt produkt, bidrar projektet till att främja ny innovation och teknik och utveckla densamma. Den nordiska massa- och pappersindustrin står för många nya utmaningar och ökad konkurrens från bl. a. Asien och Sydamerika. Genom att bättre ta till vara på biprodukter ökar Nordic Paper Seffle AB’s konkurrenskraft gentemot dessa.

Kontaktinfo:
􀂠 Eva Pettersson, fabrikschef massabruket, Nordic Paper Seffle AB, tel +46 703 29 99 94
􀂠 Cecilia Edebo, Cewatec AB, tel +46 705 11 05 90
Läs mer på: www.paperprovince.com

Konsekvent mätning och gemensamma begrepp ger effektivare underhåll inom massa- och pappersindustrin

SSG Standard Solutions Group AB och Föreningen Underhållsteknik UTEK har etablerat en ny kommitté med uppgift att främja underhållseffektivitet i massa- och pappersindustrin i Sverige

Kommittés uppdrag är att ge stöd till underhållseffektivisering genom att konsekvent mäta och synliggöra underhållets nyckeltal samt skapa en gemensam plattform för nyckeltalsanalys.

Terminologi och nyckeltal när det gäller underhåll, finns definierade i ett antal internationella standarder.

Kommitténs medlemmar är vid sidan av SSG och UTEK ett flertal industrier i branschen, bland annat SCA Ortviken, Holmen Iggesund Paperboard och Stora Enso Kvarnsveden. Initiativet har tagits av Lennart Thorén, projekledare på SCA Forest Products och ordförande i SSGs Mekankommitté samt Christer Olsson, som leder EFNMS (European Federation for Nationell Maintenance Societies) kommitté EMBC (EFNMS Maintenance Benchmarking Committee).

UTEK, som bildades 1969, är den svenska riksorganisationen inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård. Föreningen medverkar i utveckling och kunskapsspridning av standarder för att stödja underhållsverksamheten på nationell, europeisk och global nivå. Detta görs dels i arbetsgrupper i UTEK eller EFNMS regi, dels genom medverkan i standardiseringsarbetet i CEN och SIS.

- Avsikten med samarbetet med SSG är att UTEK kan spela en roll som stödjande och objektiv part i utvecklingsarbetet mot en mer samordnad och standardiserad syn på mätning och analys med hjälp av nyckeltal, säger Lennart Thorén, SCA Forest Products och SSG.

Det internationella perspektivet stöds av att UTEK genom Christer Olsson och EMBC-kommittén. EMBC samarbetar också med en amerikansk motsvarighet, SMRP Best Practices Committee, med vilka den utvecklar möjligheter att använda nyckeltal mer globalt.

- För UTEK blir detta en fantastisk möjlighet att få återföring av erfarenheter till arbetet med standarder och produkter samtidigt som man direkt kan stödja svensk industri, säger Christer Olsson.

SSG, som ägs av de sju största skogsindustrierna i Sverige, arbetar tillsammans med 500 industriella experter för att förbättra effektiviteten och säkerheten för svensk och internationell processindustri. SSG är ledande inom områdena standardisering, inköp och logistik samt lärarledda och webbaserade miljö- och säkerhetsutbildningar. Idag används SSG:s tjänster och produkter av ett stort antal kunder i 26 länder i Europa, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
- Lennart Thorén, projektledare SCA, tel 060-19407; mobil 070-3489919.
- Christer Olsson, UTEK/EMBC, mobil 070-394 03 51.
- Jonas Berggren, VD SSG, tel 060-141501; mobil 070-3089977.
Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Valberedning i Opcon AB har utsetts

Valberedningen i Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon skall enligt bolagsstämmans beslut vid årsstämman 2009 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Dessa ägare har beslutat att tillsätta följande personer som valberedning i Opcon AB.

Mats Gabrielsson, ordförande i Opcon AB och ägare till bland annat
investmentbolaget Gabrielsson Invest och B.O. Intressenter AB som är Opcons största ägare.

Anders Thorendal, finanschef Svenska Kyrkan med brett kontaktnät och bland annat föredragande i finansförvaltningsfrågor för Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd.

Peter Wahlberg, styrelseordförande i bland annat Atlas Design Group AB och AFL AB med 6:e AP-fonden som delägare.

Per Egeberg, vd för Svensk Rökgasenergi med lång erfarenhet från framför allt internationell försäljning och bioenergi.

Mer information om valberedningen och hur man kommer i kontakt med valberedningen kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.opcon.se  

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations,

tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53    Läs mer på: www.paperprovince.com  

 

Citec Engineering fick kontrakt för planeringstjänster för Westenergys sopförbränningsanläggning

Citec Engineering AB har vunnit ett omfattande avtal för tekniska planeringstjänster för Westenergy Oy Ab:s sopförbränningsanläggning.

Sopförbränningsanläggningen byggs i Korsholm, i närheten av Vasa, Finland. Förbränningsanläggningen kommer att hantera över 400 000 personers avfall, och producerar både el och fjärrvärme för invånarna i Vasa-regionen.

Citec valdes till projektet av Ramboll Danmark A/S, som är Westenergys huvudkonsult. Projektet inleddes i november 2009 och pågår i cirka tre år.

Citecs uppdrag innefattar helhets- och detaljplaneringen av anläggningen. Citec ansvarar för detaljplanering av byggnadsstrukturen, beräkning, arkitektur, VVS, elektrifiering, BMS- och kommunikationstekniklösningar, geoteknik, brandsimulering samt för konsulttjänster på byggnadsplatsen. Projektet sysselsätter ca 25-30 personer för Citecs del.

''Vi är mycket stolta över att få detta projekt. Citecs starka referenser och vår förmåga att erbjuda mångsidig helhetsplanering var nyckelfaktorer som gjorde att vi fick kontraktet, säger Conny Eklund, försäljningschef, Citec Engineering Oy Ab.

Westenergys sopförbränningsanläggning blir en stor en byggnad – den 42 meter höga och 170 meter långa anläggningen kommer säkert att uppmärksammas och synas i landskapet. Driftsättning sker år 2013.

För mer information:
Conny Eklund, försäljningschef, Citec Engineering Oy Ab , Mobil: +358 050 4283 787
E-post: conny.eklund@citec.com  
Michael Smirnoff, kommunikationsdirektör, Citec , Mobil: +358 50 464 0656
E-post: michael.smirnoff@citec.com  

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Rottneros nyemission övertecknad

Rottneros nyemission har övertecknats med 49,5 procent. Därmed har nyemissionen inbringat mer än 200 miljoner kronor, vilket också innebär att långivande banker har konverterat skulder motsvarande 200 miljoner till aktier i Rottneros.

Det slutgiltiga resultatet för Rottneros nyemission visar att 886 miljoner aktier, motsvarande 98,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar inlämnats om att teckna ytterligare 461 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket sammantaget innebär att nyemissionen övertecknats med 49,5 procent.

Då nyemissionen har inbringat mer än 200 miljoner kronor, har Rottneros långivande banker, i enlighet med överenskomna villkor, konverterat räntebärande skulder motsvarande 200 miljoner kronor till aktier i Rottneros.

- Det faktum att nyemissionen är övertecknad visar att det finns en stark tro på Rottneros hos våra aktieägare. Den nu genomförda finansiella och operativa omstruktureringen av bolaget har gett oss ett Rottneros med en effektivare produktionsstruktur samt väsentligt förstärkt balansräkning. Det ger oss möjlighet att blicka framåt mot våra prioriterade förbättringsprojekt, säger Rottneros VD, Ole Terland, i ett pressmeddelande.

- Vid Vallviks bruk kan vi påbörja ett investeringsprogram som förbättrar konkurrenskraften genom höjd produktion av både massa och grön energi, samtidigt som den nödvändiga miljöinvesteringen får en kostnadseffektiv lösning. Miljödomstolen har gett oss två år att färdigställa den investeringen, säger Ole Terland.

Genom nyemissionen ökas det egna kapitalet i Rottneros med 405 miljoner kronor efter emissionskostnader. Till följd av bankernas konvertering, en extra amortering på 60 miljoner, samt att Nemus Holding kvittar en lånefordran inom ramen för nyemissionen, minskar Rottneros' räntebärande skulder med 280 miljoner kronor.

Läs mer på: www.paperprovince.com


The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 87 företag med ca 9 000 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webbsida:  www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69

info@paperprovince.com      
www.paperprovince.com

 

 

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

 

 

Detta händer inom närmaste framtiden:

  17 december - Frukostseminarium med Mediegruppen på Hotell Savoy, Karlstad
►  15 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  29 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  2 – 4 februari, + 15 – 17 mars, 2010 - Effectivt ledarskap – Steg 1 (Öppen kurs)