Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1004, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 15:33 CET

 Följ med Paper Province till PulPaper 2010 i Helsingfors, den 1 - 3 juni med buss från Karlstad och färja från Stockholm

Gör din resa i sällskap med kollegor i The Paper Province!
Vi vill göra din resa så effektiv som möjligt! Vi reser med buss och färja / Viking Line, för att vi skall kunna tillbringa en heldag på PulPaper-mässan i Helsingfors, den 2 juni.

På dit resan gör vi en konferens där alla deltagare får komma till tals och som är till
nytta för er som medlemsföretag i The Paper Province.

Planera in din resa till Helsingfors och PulPaper 2010 bekvämt och enkelt genom oss.

Snacka med dina arbetskamrater om att hänga med på resan!

Svara gällande antal personer senast 1 mars per e-mail till Elisabeth Söderlund,
e.soderlund@paperprovince.com , för att vi skall kunna få en uppfattning om intresset och för att kunna boka hyttplatser ombord.

Övriga frågor: kontakta
Kjell Lagerström, tel. 054 – 24 04 66.

Läs mer i bifogade inbjudningsbrev!

Kurser från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

 

►  Effectivt ledarskap – Steg 1  (Öppen kurs)

      Grundläggande program.

 

Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av
chefs- och ledarskap.

 

Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna:

● Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet

● Ha ökat insikten om sig själv

● Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra

● Ha fått ett utökat nätverk

 

Omfattning: 3 + 3 dagar

Kursdatum: 2 – 4 februari, 2010 och 15 – 17 mars, 2010

Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf

Kursledare: Leif Helgman

Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM,

Tel. 054 – 24 04 64 eller per e-mail: c.falck@paperprovince.com

► Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och/eller brandvakter.

Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl. försäkringsbolagens krav.
Kursdatum: 29/1-2010
Plats: Räddningstjänsten i Karlstad.
Övrigt: För pris och anmälan, kontakta KOMPETENSCENTRUM tfn 054-24 04 64.

Näringslivsmöte inom ramen för Teknikcollege!
Ordföranden från Teknikcollege Karlstad – Hammarö, Hagfors, Sunne,
Arvika - Eda och Kristinehamn, som kommer från näringslivet har haft sitt
första möte och diskuterat företagens roll i Teknikcollege. Det var ett positivt möte och mycket bra diskussioner fördes, som kommer att ha
genomslag hos både skola och företag.


ARBETSLIV & LUST - Inspirationsseminarium flyttat till nytt datum den 13 april! 

När Paper Province firade sitt 10‐årsjubileum i höstas fick jag äran att prata in för en fullsatt Scalateater om entreprenörskap och tillväxt och så här recenserade Värmlands Affärer mitt kåseri:

”Skrattsalvorna rullade genom auditoriet när Bengt Gustavsson tog vid och gav en hejdlöst rolig men tankeväckande analys av entreprenörskapet i Sverige.”

De många lovorden efteråt från deltagarna värmde gott och en återkommande reflexion jag fick höra var att ”... fler borde få lyssna på det här!”

Tisdagen den 13 april, 2010 har du chansen att uppleva ett inspirationsseminarium om 

Entreprenörskap och tillväxt som inte liknar något annat. Läs i bifogade inbjudningsbrev hur du gör för att få tag i de eftertraktade biljetterna! Vi skall fylla Scala-teatern med 409 stolar!

Gör ”Arbetsliv & Lust!” till en kul kväll på jobbet ... med en stunds pratsmältning.

”Arbetsliv & Lust!” handlar om dig och om oss och hur vi organiserar oss. Om hur vi tänker och hur vi gör. Det är många aspekter av jobbet som kommer upp så vi föreslår en stunds pratsmältning över en öl eller en bitmat efter seminariet. I bästa fall är ni ett gäng från en arbetsplats, är ni lite smarta så bjuder ni rent av med några kunder eller andra professionella vänner i er gemenskap.

Vi tänker leverera en klokrolig och energigivande kväll, men vill samtidigt varna för den kreativa inspirationens menliga inverkan på befintliga system. De som blir uppfyllda av lusten att ställa till med någon form av utveckling får göra det på egen risk. Alternativet är att be oss hjälpa till och i så fall tar vi vårt ansvar. Hoppas vi ses!

Praktisk information om ”Arbetsliv & Lust!” på Scalateatern i Karlstad.

TID: Tisdagen den 13 april, 2010 kl. 17.30 ‐ 20.00

PLATS: Scalateatern i Karlstad

KOSTNAD: Seminariebiljett 340,‐ kr per person exkl moms.
(Vid samtidig beställning av minst tio platser lämnas 10% rabatt.)

ANMÄLAN: Anmälan senast den 31 mars till  k.lagerstrom@paperprovince.com  eller på Kjell Lagerströms telefon 054‐24 04 66. 

Anmälan är bindande och biljetterna faktureras.

För ytterligare information får du gärna kontakta, Bengt Gustavsson, på bengt@kresam.se  eller på mobilen 0705 – 48 46 05.

 

Sociala medier – hett ämne på årets första frukostmöte


Under årets första frukostmöte arrangerat av Compare och The Paper Province berättade Mikael Dahlgren, varumärkesstrateg på BAM54® om de möjligheter och fallgropar som sociala medier innebär.
Bilden: Mikael Dahlgren (varumärkes-strateg, BAM54®) och Jonas Dahlgren (VD, BAM54®)


Av de flesta används sociala medier för nöjes skull men med en god planering och medvetenhet så finns det även stor affärsnytta att vinna. ”Idag bör alla organisationer med ett varumärke bygga in en arbetsstrategi för sociala medier i sin kommunikationsplan”, menar Mikael Dahlgren, BAM54®. ”Sociala medier är ett verktyg med stor potential. Utvecklingen av Internet och användandet av sociala medier har en enorm påverkan på vårt sätt att  kommunicera och hur vi ser på världen.”

Några fördelar med att använda sociala medier för att skapa affärsnytta är:

- Ett bra sätt att bemöta klagomål
- Lösa problem
- Räta ut missförstånd
- Få nya idéer
- Rekrytera

För att nå dessa fördelar krävs det så klart att man har en plan för hur man använder de sociala medierna. Man behöver också kunskap om vad man vill åstadkomma och vart personerna man vill nå befinner sig.

”Ett exempel på hur man kan använda sociala medier är vid bemötande av klagomål från kund. Att öppna upp för kunders kritik via sociala medier istället för att vara rädd för den ger möjlighet att bemöta kritiken på ett kontrollerat sätt. Att låta en person representera företaget i bemötandet av kundens kritik ger  större chans att skapa en bättre relation till kunden än om hela organisationen bemött kritiken”, berättade Mikael Dahlgren. ”Sociala medier växer ohämmat och för att vara med och synas så är det viktigt att hänga med i utvecklingen. Det finns dock en del fallgropar man bör vara vaksam på om man vill lyckas i sitt arbete med sociala medier. Man bör inte prata om sin vara/produkt. Det är något som gör marknadsföringen för tydlig vilket i sin tur skapar irritation hos användaren. Det är istället viktigt att fokusera på nyttan av det man erbjuder.”
Under frukostmötet lyfte Mikael Dahlgren upp några viktiga saker att tänka på när man skall börja jobba med sociala medier. Han påpekade bland annat vikten av att vara personlig men inte privat, släppa kontrollen fast på ett kontrollerat sätt, att vara äkta, att göra sociala medier till en del av strategin samt att sätta det hela i sitt sammanhang. ”Låt de sociala medierna skapa en historia som sen utnyttjas i den traditionella marknadsföringen.”

BAM54® är en utpräglad varumärkesbyrå med styrkan i rutiner och kommunikationslösningar för ett strukturerat och långsiktigt varumärkesarbete.

”Idag jobbar vi med 14 varumärken vilka vi har helhets ansvar för. Vi har struktur, strategi och verktyg för att nå resultat i arbetet med att bygga varumärken. DMS® och BrandWalking® är två varumärken och arbetssätt vi äger själva och erbjuder våra kunder, berättade Jonas Dahlgren, VD på BAM54®”. Sociala medier är ett nytt verktyg som måste läggas in i den strategiska planen. På BAM54® jobbar vi med BrandWalking®, varumärkesbyggande i fyra steg:
Steg 1: utbildning och inspiration
Steg 2: planering och strategi
Steg 3: budskap och design
Steg 4: rutiner och verktyg

Nästa frukostmöte är den 4 februari med Visit Karlstad som värdföretag. Välkommen!


            Energy Square del av EnSus

Karlstads universitet har ett antal tvärvetenskapliga forumbildningar. En av dessa är EnSus (forum för energi och hållbar utveckling). Forumets verksamhet omfattar både energitillförsel och energianvändning och har tydliga kopplingar till såväl miljöaspekter som sociala och ekonomiska aspekter. I EnSus vetenskapliga råd sitter Magnus Persson, verksamhetsansvarig Energy Square, som näringslivsrepresentant.  Frågor som rådet diskuterar är t.ex. öppna utlysningar och pågående projekt. Ni som vill veta mer är välkommen att kontakta oss: info@energysquare.se

www.energysquare.se

Skogsindustrin 2009 — minskad produktion men ökade marknadsandelar på vissa marknader

Produktionen av massa, papper och sågade trävaror fortsatte att sjunka under 2009, enligt statistik från Skogsindustrierna.

Även exporten av papper gick tillbaka, medan exporten av massa och sågade trävaror blev marginellt högre än 2008. Värdet av skogsindustriexporten beräknas dock ha minskat från 129 miljarder kronor till 122 miljarder kronor.

Lågkonjunkturen och den ekonomiska recessionen medförde starkt fall i efterfrågan på skogsindustrins produkter under 2009. Konsumtionen av papper i Europa beräknas preliminärt ha fallit med i storleksordningen tio procent, motsvarande åtta miljoner ton, jämfört med 2008. För Sverige medförde detta att exporten gick tillbaka med fem procent eller en halv miljon ton. Till Europa minskade leveranserna ännu mer, medan de ökade till bland annat Kina. Produktionen av papper sjönk med sju procent till 10,9 miljoner ton. En del av minskningen kan hänföras till bruk som lagts ned.

Produktionen av massa för avsalu gick tillbaka med nio procent till 3,7 miljoner ton. Lagret har nära halverats under 2009, och exporten steg marginellt för helåret, efter att ha fallit kraftigt under årets första del. Exporten till Europa gick tillbaka, medan den ökat till Kina. Även globalt är det Kina som svarat för ökad efterfrågan, medan leveranserna till övriga regioner gått tillbaka.

Efterfrågan på sågade trävaror har sjunkit kraftigt: i Europa med i storleksordningen 20 — 25 procent. Sverige bedöms för helåret haft marginellt ökad export, mycket till följd av gynnsam valutakurssituation. Sverige har kunnat ta marknadsandelar i Storbritannien, trots totalt minskad marknad, och till länderna i Nordafrika har leveranserna stigit med 20 procent. Produktionen i Sverige har minskat med ca nio procent.

Prisutvecklingen tillsammans med volym- och valutakursutvecklingen har emellertid medfört att exportvärdet bedöms ha sjunkit med i storleksordningen fem procent till ca 122 miljarder kronor.

- Den utveckling vi ser här visar att finanskrisen slagit hårt mot Sveriges samlade skogsindustri, oavsett inriktning. Detta sätter fortsatt fokus på nödvändigheten för branschen att värna sin konkurrenskraft och se över sina kostnader, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Billerud vill gärna vara med och synas bland Chalmeristerna även i år.

Det är nu 10 år sedan The Paper Province började med vår succé – studieresa för studenter från Chalmers. I vår är det dags igen att bjuda dem till TPP – provinsen.

”Vi har varit med på resan så länge den funnits och vi ser en stor nytta med detta”, säger Peo Filipsson.

T ex  -  rekryterade vi  5 st Traineer under slutet av 2009.

MÅNGA av de sökande var kända med Billerud och regionen från att ha deltagit i resan. Jag kan varmt

rekommendera er att vara med för att synas tillsammans med andra Paper Province - företag för att vi även fortsättningsvis ska vara en intressant region att jobba i.

Peo Filipsson HR-Specialist, Billerud AB Gruvöns Bruk, peo.filipsson@billerud.com , tel. 0555 – 412 17

Förstudie indikerar stor initial marknadspotential för Opcon Powerbox vid australiensiska gaskraftverk


Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons samarbetspartner i Australien, Enerji Ltd (ASX:ERJ) har idag offentliggjort resultaten från den förstudie som gjorts avseende de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för installation av Opcon Powerbox vid Alinta's (tidigare Babcock & Brown Power Services) gas- och kolkraftverk i Australien.

Enligt Enerji skall förstudien, som genomförts av den ledande teknikkonsulten Sinclair Knight Merz med 6500 anställda, ha fastställt ett utrymme för 12 Opcon Powerbox vid Alinta's 105 MW gaseldade kraftverk med möjlighet att producera 9 MW el från spillvärme under nuvarande driftsförutsättningar. Mot den bakgrunden pekar Enerjis beräkningar på en initial potential i Australien för 431 Opcon Powerbox och en elproduktion motsvarande 2,817 GWh för återvunnen energi enbart från gasturbiner.

Enerjis pressmeddelande finns att läsa i sin helhet på www.enerji.com.au  

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad. Spillvärme är en enorm och till stora delar outnyttjad potential. Enligt amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från samtliga förnyelsebara energikällor i USA sammantaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations,
tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53  

Läs mer på: www.paperprovince.com

Akzo Nobel Industrial Chemicals AB arrangerar en arbetsmarknadsdag i Folkets Hus Skoghall den 23 februari

Akzo Nobel Industrial Chemicals AB på Skoghall kommer den 23/2 arrangera en arbetsmarknadsdag i Folkets Hus på Skoghall. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan företag med behov av kunnig personal och personal från Akzo med såväl spetskompetens inom olika områden som lång erfarenhet.
The Paper Province, Hammarö kommun samt andra aktörer i närområdet kommer att mellan 11.00 och 16.00 finnas på plats för att hjälpa till i detta nätverkande.

För ytterligare information kontakta Personalchef Anders Olofsson, tel. 054 – 51 10 00.

Ny order for UMV i Korea

UMV Coating Systems AB, ett dotterbolag inom svenska Mattsongruppen, har tecknat en order om att leverera ett ombyggnadsprojekt till Asia Paper Mfg. Co.,Ltd i Korea. Ombyggnaden omfattar en ny TWINTM Sizer, HSM. Leveransen och installationen av bestrykaren är planerad till tredje kvartalet av 2010.

Den ekonomiska tillväxten i Korea är stor och Asia Paper Mfg. Co Ltd investerar kontinuerligt i ny utrustning samt byter ut gammal utrustning. Bruket ligger strax utanför Seoul och deras huvudprodukter är Fluting, Liner och Gypsum Paper med ytviktsområden från 150 – 300 gsm.

För mer information, vänligen kontakta;

Louise Törnefalk Svanqvist, President UMV Coating Systems AB, tel. +46(0)522 98 000

Harald Ericsson, Senior Sales Manager UMV Coating Systems AB

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Innventia invigde utbyggd pilotanläggning

Med en uppskattad blandning av show och högtid, bubbel och mingel samt fakta och funderingar kring forskning och framtid för massa och papper invigdes på torsdagen Innventias utbyggda pilotanläggning, EuroFEX.


Hans-Peter Sollinger, chef för Voith Paper, Stora Ensos koncernchef Jouko Karvinen, och Vinnovas nya generaldirektör Charlotte Brogren, var huvudtalarna vid invigningen. Jouko Karvinen lyfte fram pågående förändringar i branschen med kommunikationsbehov och kundfokus som viktiga ingredienser. Han slog ett slag för fiberbaserade förpackningar och gav Innventia (före detta STFI-Packforsk) ett välförtjänt erkännande:

– Innventia är bäst i världen inom forskning och utveckling rörande fiberbaserade förpackningar, sa han.

Med utbyggnaden av pilotanläggningen EuroFEX gör Innventia en tydlig satsning på avancerad processteknik för effektivare fiberanvändning – ett område där man ligger i framkant. Utbyggnaden har möjliggjorts genom ett bidrag på 35 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Invigningen förrättades av Innventias VD, Gunnar Svedberg, i närvaro av ett hundratal gäster.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Dags att boka plats på HOTspot 2010 redan nu!
                                                                                                       
Den 15 april 2010 är det dags igen för arbetsmarknadsdagen HOTspot på Karlstads universitet – hittills har 45 företag anmält sig.

”Arbetsmarknadsdagen HOTspot på Karlstads universitet är en mötesplats där företag, organisationer, kommuner och föreningar har chans att skapa kontakter med framtidens medarbetare - det vill säga studenterna”, säger Malin Eide (projektledare) för HOTspot, som den 15 april arrangeras för 13:e året.

- HOTspot är ett utmärkt tillfälle att visa upp er verksamhet för drygt 12.000 potentiella medarbetare, säger Malin Eide 
Förra året deltog över 100 utställare – däribland 12 medlemsföretag från The Paper Province.

Läs mer på: www.hotspotdagen.se

 

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webbsida:  www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69

info@paperprovince.com       www.paperprovince.com

 

 

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

 

Detta händer inom närmaste framtiden:

►  27 januari – After Work på Pitcher´s – Informatörsnätverket i Värmland
►  29 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  2 – 4 februari, + 15 – 17 mars, 2010 - Effectivt ledarskap – Steg 1 (Öppen kurs)
►  4 februari - Frukostmöte med Visit Karlstad
►  17 februari – Informatörsdagen  på Karlstads universitet
►  18 februari – Frukostmöte med Pöyry som värdföretag
►  2 mars – Frukostmöte med Two
►  18 mars – Frukostmöte med COWI AB (fd FB Engineering)
►  31 mars – Frukostmöte med Askås I & R
►  13 april –  Inspirationsseminarium: ”Arbetsliv & Lust!” på Scala-teatern i Karlstad. (OBS! Nytt datum)
►  15 april –  HOTspot på Karlstads Universitet
  4 – 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Planeringen har startat för programmet till Miljömötet 2010