Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1007, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 18:17 CET

Karlstad ny kongresstad 2011 - tema på frukostmöte

The Paper Province och Compare höll frukostmöte med Visit Karlstad och temat var ”Karlstad ny kongresstad 2011”.

I januari 2009 började bygget av Karlstads nya konsert- och kongresshus och därmed gick startskottet mot Karlstad ny kongresstad 2011. Bygget är beräknat att stå klart den 7 januari 2011.

Under frukostmötet visade Maria Larsson, Visit Karlstad en 3D-animerad illustration över hur det nya konsert- och kongresshuset kommer att se ut när det står färdigt. Huset kommer att bestå av fem våningar. I huset kommer det att finnas goda mässmöjligheter samt en kongressal som tar 1600 personer. Kongressalen är uppbyggt i tre plan där bottenplanen tar 1000 personer. Ytterligare finns det två balkonger på våningarna över som tillsammans tar 600 personer.

Affärsidén är att underlätta och förhöja stora som små möten och nöjesevents genom att hela tiden erbjuda nytänkande, oväntade och exklusiva lösningar för internationella, nordiska, nationella och regionala kunder.

”Huset är planerat för att ta emot möten och kongresser ifrån hela världen och för att lyckas bli Sveriges ledande kongresstad så behöver vi hjälpas åt”, sa Maria Larsson. ”Vi behöver er hjälp med att hitta kontakter för att få hit spännande möten. Så hjälp oss att fylla Karlstads nya stolthet genom att tipsa oss om intressanta möten samt tipsa andra om oss.”

Visit Karlstad är stadens egen konferens-, mäss- och eventbyrå. Vårt uppdrag är att underlätta för dig när du vill lägga ett arrangemang i Karlstad. De flesta av våra ägare och samarbetspartners finns inom besöks-, event- och konferensnäringen. Det gör att du får garanterad spetskompetens inom respektive område till bra pris.

Från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

►  English for engineers

Målgrupp: Ingenjörer som vill slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går tillförhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter, som varje ingenjör behöver ha för att tala och skriva engelska på ett professionellt sätt.

Omfattning:  Fyra heldagar mellan kl. 09.00 – 16.00
Förutom de fyra kursdagarna får deltagarna skriva distansuppgifter (presentationer, rapporter, email osv.) med personlig handledning.
Datum: 22-23 mars, 22 april och 20 maj, 2010.
Plats: Karlstads Teknikcenter
För mer information kontakta KOMPETENSCENTRUM: Tel. 054- 24 04 64

►  E- Mail English – The Business writing Workshop

Målgrupp: Alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket  och behöver
skriva e-mail, fax, brev på engelska. Kursen är avsedd såväl för personer i ledande positioner som för dem som skriver för olika administrativa ändamål.
Datum: 14 – 15 april, 2010.
Plats: Karlstads Teknikcenter
För mer information kontakta KOMPETENSCENTRUM, Tel. 054 – 24 04 64.

►  Heta arbeten  (Brandkunskap & Säkerhetsregler)

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga
”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och / eller brandvakter.
Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl.
försäkringsbolagens krav.

Omfattning: 1 dag
Datum: 10/3, 17/3 OCH 24/3, 2010.
Plats: Brandstationen på Billerud Gruvöns Bruk
Vid frågor eller kursanmälan: kontakta KOMPETENSCENTRUM, Tel. 054 – 24 04 64 eller
c.falck@paperprovince.com

Jobb efter examen?  Häng med till The Paper Province, 18 mars!

Vi bjuder på en dagsresa där du får möjlighet att nätverka, diskutera ex-jobb,
karriär och mingla med företrädare för spännande företag.

Anmäl dig redan nu eller senast 5 mars! Till Marianne Andersson, tel. 054 – 24 04 63 eller e-mail
m.andersson@paperprovince.com

OBS! Begränsat antal platser och i första hand avsett för treor och fyror inom kemi, maskin, process, fysik, energi & miljö eller industriell ekonomi.

Ramböll enkäten till The Paper Province medlemsföretag är nu
utskickad ! Tack för att ni hjälper oss och svarar på den senast
den 26:e februari!

Ert deltagande är ett viktigt underlag för planeringen av framtida utvecklings-insatser i vår region. Alla svar behandlas konfidentiellt och ger utvärderingen och betydelsen av The Paper Province arbete. Tack för ert samarbete!

  

 

Dags för TC Night!

24 februari är det tredje TC night – en mingel kväll för alla som är aktiva inom
ramen för Teknikcollege Värmland, både skola och näringsliv. Ta chansen och kom och lyssna på Benny Dahlström om The Toyota Way. Vart?
Clarion Hotel Plaza, Karlstad. När? 24 februari kl. 17.00. Vi hoppas att just DU har möjlighet att komma! Vill du veta mer kontakta Marianne Andersson,
 m.andersson@paperprovince.com eller 054-24 04 63.

 

Boka in Miljömötet för skogsindustrin den
5 och 6 maj i Karlstad

Miljömötet är en mötesplats för dig som är bransch-företrädare, leverantör, lagstiftare, granskare, miljö-
revisor, men även till dig som har kopplingar till miljö-
frågorna i branschen inom Norden.

Miljömötet är ett forum / en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftning förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas. Programrådet håller just nu på att planera årets program och inbjudningsbrev kommer att skickas ut under februari månad. Håll dig uppdaterad och skriv in dessa datum i din kalender!

Läs mer senare på: www.paperprovince.com

Akzo Nobel Industrial Chemicals AB arrangerar en arbetsmarknadsdag i Folkets Hus Skoghall den 23 februari

Akzo Nobel Industrial Chemicals AB på Skoghall kommer den 23/2 arrangera en arbetsmarknadsdag i Folkets Hus på Skoghall. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan företag med behov av kunnig personal och personal från Akzo med såväl spetskompetens inom olika områden som lång erfarenhet.
The Paper Province, Hammarö kommun samt andra aktörer i närområdet kommer att mellan 11.00 och 16.00 finnas på plats för att hjälpa till i detta nätverkande.

För ytterligare information kontakta Personalchef Anders Olofsson, tel. 054 – 51 10 00.

 

Opcon AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Tricorona AB

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Opcon AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tricorona, att överlåta samtliga aktier i Tricorona i utbyte mot nyemitterade aktier i Opcon.
Erbjudandet motsvarar en premie om 21,9 procent jämfört med de genomsnittliga volymvägda sista betalkurserna för respektive aktier under de senaste 30 handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande. Genom affären bildas en stark, snabbväxande aktör inom den framväxande globala klimatekonomin med ett komplett erbjudande - från teknik till finansiering.

Opcon AB, med 100 års tekniskt kunnande och innovativ produktportfölj, har ledande teknik inom energieffektivisering och förnyelsebar energi. Tricorona är en stor aktör inom handel med utsläppsrätter, har ett globalt kontaktnät, finansiella resurser och bred kompetens.

''Ett samgående ökar möjligheten att utveckla både Opcons och Tricoronas affärer.
Det skapar förutsättningar för ökad försäljning och värdetillväxt där kassaflöden investeras i nya miljöprojekt. Tricoronas aktieägare får del i Opcons tillväxt inom miljöteknik, med bibehållen potential i portföljen med utsläppsrättigheter'', säger Rolf Hasselström, VD och koncernchef i Opcon AB.

''Tillsammans blir vi ett av Nordens ledande tillväxtbolag inom klimatekonomi och energieffektvisering, med en diversifierad ägarstruktur vilket förväntas leda till ökad likviditet och fokus på aktien'', säger Rolf Hasselström.

Opcon AB äger för närvarande inga aktier i Tricorona AB. Erbjudandet är villkorat bland annat av att aktieägare representerade minst 30 procent av ägandet i bolaget accepterar erbjudandet. Anmälningstiden för erbjudandet beräknas påbörjas den 23 mars 2010 och löper under tre veckor.

För frågor, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, VD Opcon AB, tel+46-70-594 79 60 Mats Gabrielsson, Styrelseordförande., Opcon AB, tel. +46 70 775 83 20 Niklas Johansson, IR-ansvarig, Opcon AB, tel. +46-70-592 54 53

Läs mer på: www.paperprovince.com

Stora Enso får EIB-lån till kraftverksprojekt i Polen

Stora Enso har undertecknat ett avtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) om ett lån på 65 miljoner euro, som ska användas till kraftverkprojektet vid Ostroleka pappersbruk i Polen.

Låneavtalet ingår som en del i EIBs åtagande att totalt låna ut sammanlagt 230 miljoner euro till Stora Enso för forskning och utveckling samt kraftverksprojektet vid Ostroleka bruk.

- Vi har en långsiktig och god relation med EIB, och vi är glada över att EIB genom det här avtalet ger sitt stöd till vårt kraftverksprojekt, som förbättrar Ostroleka bruks självförsörjningsgrad och energieffektivitet, säger Markus Rauramo, finansdirektör i Stora Enso.

- Vid sidan av energiinvesteringarna vid Langerbrugge och Maxau bruk är kraftverket vid Ostroleka bruk en av våra största investeringar i år för att förbättra kostnadseffektiviteten vid våra bruk i Europa. Lånevillkoren är väldigt konkurrenskraftiga, tillägger Rauramo.

Kraftverket vid Ostroleka pappersbruk, som ska vara färdigt i år, beräknas förbättra Stora Ensos konkurrenskraft i Polen. Investeringen i Ostroleka uppgår till totalt 137 miljoner euro.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Välkommen att inspireras av JakeBox – från idé till internationellt genomslag!  24 februari hos The Packaging Arena, Karlstad

Ett nytt arrangemang av The Packaging Arena! Lyssna och låt dig inspireras av hur det svenska förpackningskonceptet JakeBox nu håller på och erövrar den internationella marknaden för skivomslag.

Rolling Stones, Simple Minds, Nokia, Philips och Lamborghini är några av de namn som har valt att använda JakeBox uppseendeväckande förpackning för sina skivor.

Nyligen så sålde man också en första licens till Japans ledande förpackningskoncern, Dai Nippon Printing.Jakob Skarin, grundare av JakeBox, berättar om hur han har tagit sin produkt från idé till internationellt genomslag. Vi utlovar en inspirerande stund både för dig som är intresserad av spännande produktutveckling och för dig som vill veta mer om hur man skapar ett stort internationellt intresse kring sin produkt!

Välkommen till The Packaging Arena den 24 februari! Sista anmälningsdag är 17 februari.

För ytterligare information: kontakta Sandra Eriksson, tel. 054-20 38 73

Läs mer på: www.paperprovince.com

Plus för Metso

Metso Paper och Fiber Technology redovisar ett resultat före skatt (EBITA) på 16,5 miljoner euro för 2009. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 miljoner euro.

Metsokoncernen som helhet redovisar ett resultat före skatt (EBITA) på 409,0 miljoner euro
(680.9 miljoner euro 2008). Koncernens omsättning uppgick till 5 016 miljoner euro (6 400). Kassaflödet stärktes till 717 miljoner (29).

Metso Paper and Fiber Technology redovisar ett resultat före skatt (EBITA) på 16,5 miljoner euro (146,1), på en omsättning som uppgick till 1 408 miljoner euro (2 044). Efterfrågan på nya produktionslinjer till pappersindustrin globalt minskade under 2009, vilket påverkade Metso Papers resultat negativt.

Trots den krävande situationen på marknaden betecknar Metsos koncernchef, Jorma Eloranta, koncernens lönsamhet som tillfredsställande.

- Vår största framgång var ett starkt kassaflöde, säger Eloranta, som betecknar utsikterna för 2010 som tillfredsställande.

- Metso har behållit sin marknadsposition i alla viktiga kundsegment och är nu mer konkurrenskraftigt, när marknaderna gradvis börjar återhämta sig, framhåller Eloranta.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Nu har Flygfältsbyrån blivit Cowi AB

Flygfältsbyrån eller FB Engineering är numera danska Cowi

Flygfältsbyrån som aldrig byggde några flygfält har köpts upp av danska Cowi med
6 000 anställda i 18 länder. Med ca 850 personer i Sverige har nu möjligheten kommit att bredda sina kunskapsområden som: hållbart byggande, process, olja & gas, massa & papper, kraftverk, energi och fjärrvärme med flera. Cowi i Danmark är 80 år gammalt och stora när det gäller att bygga stora broar, säger platschefen Uno Olsson i Karlstad. Idag behöver vi inte säga ”nej” till utlandsengagemang och dessutom ger Cowi oss en finansiell styrka. Senaste året har FB haft stora projektjobb inom bioenergi, och detta hjälpte oss då jobben inom de traditionella områdena som bygg, process och skogsindustrin började tryta under fjolåret.
Cowi-ledningen har också sagt att Karlstad och klustret The Paper Province med allt ingenjörs-kunnande var en viktig faktor då man beslutade om etableringsort. På bilden ovan klipper platschefen Uno Olsson (i mitten) bandet och förättar det högtidliga invigandet. Till vänster ses Hans Sundberg och till höger Kenneth Appel. Läs mer om Cowi på: www.cowi.se

Billerud - Förbättringar på alla fronter

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under fjärde kvartalet 2010:

”Vi förbättrade oss på alla fronter under fjärde kvartalet. Vi ökade rörelseresultatet till 231 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 167 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet. Detta motsvarar en ökning av rörelsemarginalen med 8 procentenheter från 3 procent till 11 procent. Förpackningspapper fortsatte att leverera stabila resultat samtidigt som vi äntligen, efter sex kvartal av negativt resultat, kunde vända till vinst för affärsområdet Market Pulp.

Därmed kan vi se tillbaka på ett utmanade år 2009, då vi har fått hantera lågkonjunktur, finanskris och en fallande  efterfrågan. Vi har dock lyckats hantera utvecklingen, vilket gör att jag totalt sett är mycket nöjd med året. Genom hårt arbete med kostnadsbesparingar och genom intensivt försäljningsarbete har vi lyckats leverera ett rörelseresultat för 2009 på 300 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år.
Vi har under året stärkt Billeruds balansräkning, dels genom en framgångsrikt genomförd nyemission, dels genom ett förstärkt kassaflöde. Vårt förpackningskunnande har utvecklats ytterligare och detta har lett till ett antal nyutvecklade produkter. Min bedömning är att vi går stärkta in i 2010.”

För ytterligare information kontakta
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 or +46 70 248 15 17
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92  Läs mer på: www.paperprovince.comThe Paper Province
är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb-sida:  www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:  Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com      
www.paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:
►  17 februari – Informatörsdagen på Karlstads universitet
   23 februari - Akzo Nobel Industrial Chemicals arrangerar en arbetsmarknadsdag på
       Folkets Hus i Skoghall (utanför Karlstad)
►  25 februari – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och
       Compare
► 
2 mars – Frukostmöte med Two
►  18 mars – Frukostmöte med COWI AB (fd FB Engineering)
►  25 mars – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och
      Compare
►  31 mars – Frukostmöte med Askås I & R
►  13 april –  Inspirationsseminarium: ”Arbetsliv & Lust!” på Scala-teatern i Karlstad.
       (OBS! Nytt datum)
►  15 april –  HOTspot arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
►  29 april – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och
       Compare
  5 - 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Planeringen har startat för programmet till
       Miljömötet 2010
►  11 maj - Papermakers Night på Elite Stadshotellet. Huvudgäst denna kväll, Per Lindberg,
       President och CEO för Billerud AB