Paper Province

Veckans Nyhetsbrev, W1008, från The Paper Province.

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 15:59 CET

Boka in Miljömötet för skogsindustrin den
5 och 6 maj i Karlstad

Miljömötet är en mötesplats för dig som är bransch-företrädare, leverantör, lagstiftare, granskare, miljö-
revisor, men även till dig som har kopplingar till miljö-
frågorna i branschen inom Norden.

Miljömötet är ett forum / en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftning förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas. Programrådet håller just nu på att planera årets program och inbjudningsbrev kommer att skickas ut under februari månad.
Håll dig uppdaterad och skriv in dessa datum i din kalender!
Läs mer senare på: www.paperprovince.com

Från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

►  English for Engineers

Målgrupp: Ingenjörer som vill slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går tillförhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter, som varje ingenjör behöver ha för att tala och skriva engelska på ett professionellt sätt.
Omfattning:  Fyra heldagar mellan kl. 09.00 – 16.00
Förutom de fyra kursdagarna får deltagarna skriva distansuppgifter (presentationer, rapporter, email osv.) med personlig handledning.
Datum: 22-23 mars, 22 april och 20 maj, 2010.
Plats: Karlstads Teknikcenter
För mer information kontakta KOMPETENSCENTRUM: Tel. 054 - 24 04 64

►  E- Mail English – The Business writing Workshop

Målgrupp: Alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket  och behöver
skriva e-mail, fax, brev på engelska. Kursen är avsedd såväl för personer i ledande positioner som för dem som skriver för olika administrativa ändamål.
Datum: 14 – 15 april, 2010.
Plats: Karlstads Teknikcenter
För mer information kontakta KOMPETENSCENTRUM, Tel. 054 – 24 04 64.

►  Heta arbeten  (Brandkunskap & Säkerhetsregler)

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och / eller brandvakter.
Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl.
försäkringsbolagens krav.
Omfattning: 1 dag
Datum: 10/3, 17/3 OCH 24/3, 2010.
Plats: Brandstationen på Billerud Gruvöns Bruk
Vid frågor eller kursanmälan: kontakta KOMPETENSCENTRUM, Tel. 054 – 24 04 64 eller
c.falck@paperprovince.com

Jobb efter examen?  Häng med till The Paper Province ,  18 mars!

Vi bjuder på en dagsresa där du får möjlighet att nätverka, diskutera ex-jobb,
karriär och mingla med företrädare för spännande företag.

Anmäl dig redan nu eller senast 5 mars! Till Marianne Andersson, tel. 054 – 24 04 63 eller e-mail
m.andersson@paperprovince.com

OBS! Begränsat antal platser och i första hand avsett för treor och fyror inom kemi, maskin, process, fysik, energi & miljö eller industriell ekonomi.

Miljoner till kompetensutveckling i Värmland

De värmländska klusterorganisationerna Compare, The Packaging Arena,
The Paper Province och Stål &Verkstad har tillsammans med Karlstads Universitet beviljats 8,2 miljoner kronor från Vinnova, Region Värmland och Karlstads Universitet för att tillsammans utveckla och implementera hållbara system för strategisk och hållbar kompetensförsörjning i Värmland.


De kommande åren är pensionsavgångarna i Värmland stora. Att trygga kompetens till regionens företag och organisationer, bland annat genom att hantera omställningar på ett effektivt sätt, är därför av stor betydelse för Värmlands framtida konkurrenskraft.

Projektet ”KOM INN” - löper över tre år och kommer att resulterar i ett antal konkreta verktyg som underlättar företagens kompetensförsörjning.
För mer information, vänligen kontakta: Mats Williams, tel. 054 - 24 04 62

Rottneros i förpackningsaffär

Rottneros har ingått avtal med det schweiziska förpackningsbolaget SIG Combibloc om överlåtelse av immateriella tillgångar. Verksamheten med livsmedelstråg under varumärket SilviPak ingår inte i avtalet.

Rottneros har ingått avtal med det schweiziska förpackningsbolaget SIG Combibloc om överlåtelse av immateriella tillgångar, framför allt i form av patent och patentansökningar.

Rottneros Packagings verksamhet med livsmedelstråg under varumärket SilviPak ingår inte i avtalet. Transaktionen har en mindre påverkan på Rottneros resultaträkning och positiv inverkan på koncernens kassaflöde. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de ekonomiska detaljerna kring överenskommelsen.

Läs mer på : www.paperprovince.com

Ny brukschef på Gruvöns Bruk från 1 april

1 april 2010 tillträder Fredrik Turzik tjänsten som brukschef för Billerud AB Gruvöns bruk.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produkt-segment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.Läs mer på: www.billerud.se


Sogeti expanderar till ett 15 land – Finland

Sogeti, med 1000 anställda på 21 orter i Sverige och totalt 20 000 anställda i världen expanderar till ett 15 land – Finland.

Med satsningen stärker Sogeti sin och moderbolaget Cap Gemini S.A:s (noterat på franska börsen) satsning på mjukvarutestning. I Norden finns nu Sogeti representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
För ytterligare information:  Therese Sinter | group corp. comm. director/nordic marcom director | Sogeti  Phone +46 (0) 8 53 68 20 35 | mobile +46 (0) 703 61 46 21, therese.sinter@sogeti.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Tetra Pak och Ikea ger FSC vind i seglen

Beskeden som Tetra Pak och Ikea lämnade på ett seminarium om FSC i Växjö nyligen är entydiga: Efterfrågan på FSC - certifierad vedråvara pekar brant uppåt.

Stora livsmedelskedjor som Marks & Spencer, Wall Mart, Carrefour och Sainsbury’s vill i dag inte ha något annat än FSC – råvara i sina förpackningar, skriver FSC i ett pressmeddelande på måndagen.

– Behovet av FSC - kartong är enormt. Vi jobbar hårt för att få fram de kvantiteter som efterfrågas, säger Lena Dahl, skogsansvarig på Tetra Pak.

Tetra Pak räknar med att FSC - certifierade förpackningar kommer att svara för 25 procent av deras totala försäljning på världsmarknaden under 2010. Det innebär en tiofaldig ökning jämfört med i fjol. Till det kan läggas Tetra Paks eget mål att all kartongfiber på sikt ska komma från FSC - certifierade skogar. Tetra Pak köper för närvarande 60 procent av sin råvara från skandinaviska leverantörer.

Syftet med FSC - seminarierna i Växjö och tidigare i Östersund är att stimulera fler privata skogsägare att FSC - certifiera sig. Inom kort kommer en ny svensk skogsbruksstandard enligt FSC, med förenklingar som ska göra det lättare för privata skogsägare med mindre fastigheter att ansluta sig.

Seminarierna har genomförts av Svenska FSC, med stöd från WWF, Tetra Pak och Södra. Södra erbjuder sedan 2009 sina medlemmar FSC - certifiering – och en extra premie för certifierat virke. Över 9 000 Södra-medlemmar med sammanlagt 850 000 hektar mark har hittills anslutit sig till
FSC - systemet.

FSC är ett globalt, frivilligt och marknadsdrivet system. Reglerna slår vakt om skogens uthålliga produktionsförmåga, rika växt- och djurliv och sociala värden.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Mycket bra resultat för Karlstads universitet

Karlstads universitet redovisar ett överskott på 29 miljoner kronor för verksamhetsåret 2009. Såväl intäkter från utbildningen som ökade externa anslag för forskningen bidrar till det mycket goda resultatet.

- Karlstads universitet är ett attraktivt lärosäte. Vi ökade andelen sökande med 33 procent förra året och antalet studenter ökade inom i stort sett alla utbildningsområden, säger universitetsdirektör Anne-Christine Larsson.

En annan källa till glädje för universitetet är att andelen externa medel till forskningen ökar kraftigt. Under 2009 ökade de externa forskningsmedlen med tolv procent till 126 miljoner kronor.

Allt tyder på att den positiva trenden fortsätter i år. Karlstads universitet har bland annat tecknat avtal med Region Värmland som ger 50 miljoner kronor till forskning under de kommande fem åren. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går in med åtta miljoner i ett forskningsprojekt vid universitetets Centrum för genusforskning.

- Vi får ytterligare 600 utbildningsplatser under 2010 och 2011 av regeringen som ser att vi klarar vårt utbildningsuppdrag på ett mycket bra sätt, säger Anne-Christine Larsson.

Överskottet från 2009 kommer att gå till förstärkning av verksamheten, ge möjlighet till strategiska satsningar samt stärka universitetets beredskap inför de kommande åren.

För mer information kontakta gärna universitetsdirektör Anne-Christine Larsson tfn 0706-885173.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Förändringar i Billeruds koncernledning

I linje med Billeruds satsning på affärsutveckling sker följande förändringar i koncernledningen från den 1 april, 2010.

Magnus Wikström, teknisk direktör, ansvarig för affärsutveckling och investeringar sedan 2006, tar plats i ledningsgruppen.

Per Bjurbom axlar en ny roll som Produktionsdirektör för hela Billerud och kommer att ansvara för alla bruks- och produktionsfrågor i ledningsgruppen.

Stina Blombäck har på eget initiativ begärt att lämna rollen som brukschef och därmed sin plats i koncernledningen för att istället ansvara för ett antal strategiska koncernövergripande projekt.

Övriga befattningar i koncernledningen är oförändrade.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Lindberg, VD & koncernchef, 08-553 335 01
Läs mer på: www.paperprovince.com

Opcon och Skellefteå Kraft i samarbete kring ny applikation av Opcon Powerboxteknik för att omvandla mindre värmeverk till kraftvärmeverk

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett avtal angående samarbete med Skellefteå Kraft, en av Sveriges största elproducenter, kring en ny applikation av Opcon Powerboxtekniken för att möjliggöra lönsam elproduktion vid mindre värmeverk.

Projektet, som delfinansieras av Energimyndigheten, bedöms ha stor potential såväl ekonomiskt, som för klimat och miljö.

Samarbetet följer efter att Opcon under en tid vidareutvecklat sin Opcon Powerboxteknik för att möjliggöra produktion av el även från ånga. Detta öppnar för en rad nya applikationer inom kraft- och processindustri samt rederinäring.

Enligt planen skall installationen ske vid ett av Skellefteå Krafts mindre värmeverk under mars 2010. En framtida investering skulle enligt en förstudie gjord av Skellefteå Kraft kunna bli lönsam redan vid 2009 års elpriser.

- Det finns flera intressanta möjligheter för vår teknik inom kraftindustrin även om vi ser en långt större potential inom bl.a. processindustrin. Samarbetet med Skellefteå Kraft, som själva investerar betydande summor för att vi tillsammans ska kunna utvärdera tekniken i en ny applikation, visar på Skellefteå Krafts ambitioner vad gäller möjligheterna till kostnadseffektiv elproduktion också i mindre anläggningar. Tillsammans med stödet från Energimyndigheten ger det också en fingervisning om att fler än vi ser en betydande ekonomisk potential i de här applikationerna, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Skellefteå Kraft har en ambition att ligga i framkant i utvecklingen inom energi och biobränsle. Att i befintliga mindre anläggningar kunna komplettera för elproduktion är mycket intressant. Det stämmer dessutom väl överens med samhällets mål avseende miljö-, klimat- och energipolitik. Kraftvärme, som är gemensam produktion av värme och el, har den fördelen att produktionen sker nära kund och därmed fördelaktig ur distributionssynpunkt. Samarbetet med Opcon kring projektet har hittills varit gott säger Lars Atterhem, affärsområdeschef Värme, Skellefteå Kraft.

Enligt officiell statistik från Svensk Fjärrvärme finns 66 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar utan kraftvärme i storlek 21-80 GWh (totalt ca 2,35
TWh) och 40 fjärrvärmenät i intervallet 11-20 GWh (totalt ca 0,65 TWh) värme.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations,
tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Läs mer på: www.paperprovince.com


Årets Informatörspris till Uddeholm Tooling

Årets Informatörspris har tilldelats Uddeholm Tooling för kommunikationsinsatserna i samband med att företaget införde det så kallade konjunkturavdraget.

Priset delades ut av Informatörsnätverket i Värmland i samband med Informatörsdagen i Karlstad, och sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

- Med Informatörspriset vill vi lyfta fram ett företag eller en organisation som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt och på så sätt synliggöra vikten av god kommunikation. I år var konkurrensen hårdare än någonsin, men till slut enades juryn om att Uddeholm Tooling svarat för årets bästa värmländska kommunikationsinsats, säger Marija Borenius, juryns ordförande.

Informatörspriset tilldelas Uddeholm Tooling med motiveringen: ''Uddeholm Tooling har med stor självsäkerhet visat att med ett genomtänkt och långsiktigt kommunikationsarbete kan man vända negativt till positivt. Med fokus på utveckling och inte avveckling lyckades ledningen genom dialog skapa förståelse i ett mycket tufft läge. I kombination med en lysande kommunikativ struktur och finess har Uddeholm Tooling därmed bevisat att öppen kommunikation alltid lönar sig.''

Finalister och konkurrenter om priset var Hotell Selma Lagerlöf, Konsumentverket, Landstinget i Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Informatörspriset delades i år ut för sjunde gången. Tidigare pristagare är The Paper Province, Karlstads universitet, Metso Fiber/Kvaerner Pulping, Sunne Kommun, Billerud AB Gruvöns Bruk och Säffle Pastorat.

Juryn som utsett vinnaren har bestått av Marija Borenius, Metso Fiber, Lena Larsson, Värmlands Folkblad, Nina Engdahl, Attityd i Karlstad, Mia Ohlsson, Karlstads universitet och Kjell Lagerström, The Paper Province.

Informatörspriset

Syftet med Informatörspriset är att synliggöra vikten av god kommunikation. Genom att belöna den mest framgångsrika och professionella kommunikationsinsatsen tydliggörs att kommunikation är ett styrmedel för organisationer att nå sina övergripande mål. Priset instiftades 2003 och delas ut av Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Thorén & Stenberg Kommunikation med Attityd i Karlstad som samarbetspartner.

Övriga finalister 2010:

Hotell Selma Lagerlöf: ''Med stor påhittighet tog Hotell Selma Lagerlöf ett annorlunda kommunikativt grepp då man förbättrade och profilerade personalens litteraturkunskaper. Genom att framhäva den unika Selmakänslan stimuleras kommunikationen mellan personal och kunder vilket har potential att stärka varumärket.''

Konsumentverket: ''Genom ungkonsument.se använder Konsumentverket målgruppens populäraste mediekanal för att skapa fler och mer medvetna konsumenter. Med noggrann planering, förstudier och fokusgrupper skapades en sida med anpassade texter och bilder som bidrar till en ökad medvetenhet hos en kräsen och ifrågasättande målgrupp.''

Landstinget i Värmland: ''Målsättningen var att vaccinera alla värmlänningar och att ingen skulle avlida på grund av svininfluensan. God planering, gedigna förberedelser och väl avvägda interna och externa kommunikationsinsatser bidrog till att Värmland nådde ett av de högsta vaccintalen i landet.''

Länsstyrelsen Värmland: ''Läget var utmanande då oklarheter i den interna kommunikationen påverkade organisationen och arbetsklimatet negativt. Genom ett kommunikativt krafttag med nya styrdokument, förbättrade kanaler och ett ökat fokus lyckades Länsstyrelsen Värmland förvandla enkelriktad monolog till en givande och uppskattat dialog.''

Rektor Kerstin Norén får viktig post inom Europarådet

Kerstin Norén, rektor vid Karlstads universitet, har utsetts till svensk ledamot av Europarådets kommitté för högre utbildning och forskning, CDESR.

Europarådets kommitté för högre utbildning och forskning arbetar bland annat med frågor som rör erkännande av kvalifikationer, det offentligas ansvar för högre utbildning och forskning samt annat som verkar för ett gemensamt område för högre utbildning.

- Jag är intresserad av internationella frågor och europeisk politik och här får jag möjlighet att både lära mig mer om, och påverka, vad som pågår utanför Sverige. Det känns hedrande att utses till svensk representant för universitets- och högskolesektorn, säger Kerstin Norén.

Europarådet stödjer också reformer inom högre utbildning i områden som sydöstra Europa, södra Kaukasus och CIS-länderna, det vill säga Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan samt Uzbekistan.

I CDESR ingår representanter för både medlemsländernas regeringar och för lärosätena. Kommittén möts en gång om året. Ordförande under perioden 2009-2010 är Radu Damian från Rumänien.

Det är Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, som nominerat Kerstin Norén till uppdraget. Utbildningsdepartementet har nu fattat beslut att utse henne.

Läs mer om Europarådet: http://www.coe.int/t/se/com/about_coe

För mer information kontakta gärna rektor Kerstin Norén, tfn 070-3058630. Foto: Hans M Karlsson

Samarbete kring bioraffinaderier

Stora Enso ska starta forsknings- och utvecklingsprojekt för bioraffinaderier tillsammans med Metso och Domtar.

Stora Enso har undertecknat ett forsknings- och utvecklingsavtal med maskin- och teknologikoncernen Metso och den amerikanska pappersjätten Domtar om ett samriskprojekt för att etablera ett konsortium för utveckling av bioraffinaderier vid massabruk.

Projektet är baserat på den senaste cellulosateknologin och har för avsikt att utveckla en massaproduktionsprocess med såväl förbättrad hållbarhet och kostnadseffektivitet som lägre investeringskostnader.

– Vi ser lovande möjligheter till ett genombrott i tekniken för hållbar tillverkning av kemisk massa. Nya betydande innovationer kommer att innebära starkare fibrer och förbättrad avkastning från massaverksamheten. Innovationerna kommer även att medföra en eliminering av illaluktande gaser och en ökad energieffektivitet i massaproduktionen, säger Jukka Kilpeläinen, Stora Enso, i ett pressmeddelande på torsdagen.
Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:  Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com      
www.paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:

   23 februari - Akzo Nobel Industrial Chemicals arrangerar en arbetsmarknadsdag på
       Folkets Hus i Skoghall (utanför Karlstad)
►   25 februari – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och Compare
►   
2 mars – Frukostmöte med Two
►  18 mars – Frukostmöte med COWI AB (fd FB Engineering)
►   25 mars – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och Compare
►   31 mars – Frukostmöte med Askås I & R
►  13 april –  Inspirationsseminarium: ”Arbetsliv & Lust!” på Scala-teatern i Karlstad.
       (OBS! Nytt datum)
►   15 april –  HOTspot arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
►   29 april – After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i The Paper Province och Compare
   5 - 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Planeringen har startat för Miljömötet 2010
►  11 maj - Papermakers Night på Elite Stadshotellet. Huvudgäst denna kväll, Per Lindberg,
       President och CEO för Billerud AB