Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1036, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 19:24 CEST

 ”Skogsindustrin är den största producenten och leverantören av biobränslen”, sa Marie S Arwidson, vid Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland på fredagen.

”Biobränsleanvändningen uppgår idag till ca 100 TWh per år, varav nästan allt härstammar från skogen. Detta är närmare en femtedel av den tillförda energi i Sverige.
Av den värmeenergi som skogsindustrin själv använder är 90% bioenergi. Ambitionen är att fasa ut fossila bränslen helt”, sa Marie S Arwidsson, VD, Skogsindustrierna, då hon gäst-talade vid Klimatseminariet i Karlstad..

Skogsindustriernas mål till år 2020 är att uttagen av bioenergi från skogen ska öka med 20 TWh per år. - Klart är att vi kan ta ut mer ur skogen! – Skogsindustrin är enda branschen med egna konkreta
hållbarhetsmål. Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare – var 4:e lastbil kör skogsprodukter. – Vi skall tillsammans minska utsläppen från transporter med 20% till år 2020.

Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland var ett samarrangemang mellan The Paper Province och Länsstyrelsen  i Värmland, och hölls ute hos Stora Enso Skoghalls Bruk på fredagen.

Moderator under dagen var Fredrik Holm från Länsstyrelsen Värmland. Ytterligare på talarelistan fanns Länsrådet Björn Sandborgh, som belyste miljöfrågan och Länsstyrelsens uppdrag från regeringen, det s k ”Reglerbrevet”, där det finns många utmaningar som skall genomföras och där man vill stödja näringslivet – ett arbete som är angeläget för Länsstyrelsen. – Miljöfrågan är både ett klimathot och ett ekonomiskt hot, sa Björn Sandborgh. – Men skogen är ett värmländskt ”bravur -nummer” med stort intresse från värmlänningarnas sida. Tillgångarna på fiber och energi är viktigt att värna om, sa Björn Sandborgh.

Vidare deltog Thomas Björkman från Energimyndigheten. Han talade om PFE, Programmet för energi-
effektivisering. VD Calle Albinsson och driftingenjör Leif Lövgren berättade om Stora Enso Skoghalls Bruks ”energiinvesteringar för effektivare energianvändning och produktion”. Karin Berggren från Stora
Enso Logistics talade om ”Transporter och Klimatpåverkan”. Patrik Bosander från Billerud pratade om ”Substitutionseffekten”. Karin Pettersson från Chalmers talade över ”Förädlingsvärde och biokombinat”. Erik Karltun från SLU talade om ”Skogen som kolsänka – ett forskningsperspektiv”. Dagen avslutades med en debatt i skogspolitiken mellan Erik A Eriksson (C) och Annkristin Johansson (S). Klimatseminariet avslutades av Per Bjurbom från Billerud och ordförande i The Paper Province.

Fortsatt stöd för The Paper Province

Karlstads kommun, Hammarö kommun, Forshaga kommun och Grums kommun fortsätter att investera i utvecklingen av det ledande pappers- och massaklustret
The Paper Province. De kommande tre åren medfinansierar kommunerna verksamheten med två miljoner kronor.


– Kommunernas engagemang stärker projektet Framtidsfabriken där vi arbetar vi med att ta tillvara den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens pappers - och massaföretag och den kringliggande tjänstesektorn, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

Just nu fokuserar projektet Framtidsfabriken på att underlätta för en internationell positionering av
The Paper Province affärs- och teknikplattformar. Detta görs bland annat för att locka pappers- och massaföretag att etablera sig i regionen.

- Framtidfabriken är ytterligare ett exempel på hur näringslivet, universitet, kommuner och andra med gemensamma krafter lägger grunden för fortsatt tillväxt och regional utveckling, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

Rivstart för nytt utbildningssamarbete!

Energy Square och The Packaging Greenhouse har inlett ett utbildningssamarbete med fokus på energieffektivisering och – besparing. Den första kursen går denna vecka av stapeln i Karlstad. Kursen blev snabbt fullbokad och nu planeras redan en fortsättning.

Tredagarskursen ”Minskad vattenförbrukning vi papperstillverkning” går denna vecka av stapeln i Karlstad. Den är det första resultatet av det nya samarbetet mellan Energy Square och
The Packaging Greenhouse. Samarbetet ska leda till ett antal nya spännande kurser inom energieffektivisering och – besparing.

- Vid valet av utbildningsleverantör sökte vi hög kvalité och lång erfarenhet av specialanpas -sade kurser inom massa- och pappersteknik. Att valet då föll på det branschledande Karlstadsföretaget The Packaging Greenhouse var helt naturligt, säger Magnus Persson, verksamhetsansvarig hos The Energy Square.

Kursen, som snabbt blev fullbokad, har deltagare från hela Sverige. Övervägande delen arbetar på bruk men det finns också deltagare från kemisk industri, konsulter och forskare inom massa- och pappersindustri. Föreläsarna är som vanligt några av de mest framstående inom sina expertområden, bl a flygs en expert in från Israel.

- Kul att kursen blev så populär och att vårt nya samarbete med Energy Square fick sådan rivstart! Det märks att det börjar vända inom branschen och att bruken börjar satsa på utbildningar igen. Vi har redan börjat planera för nästa kurs, säger Susanne Öhman, vd på The Packaging Greenhouse.

För mer information kontakta:
Magnus Persson, verksamhetsansvarig Energy Square, tfn 0703-42 79 41
Susanne Öhman, vd, The Packaging Greenhouse, tfn 0706-99 20 73


The Energy Square, en viktig del av The Paper Province, är ett internationellt center för energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin. Syftet är att underlätta processen att ta fram nya produkter och tjänster som minskar energianvändningen inom den globala massa- och pappersindustrin. www.energysquare.se  Energy Square finansieras av Region Värmland, Europeiska strukturfonden, Vinnova och Innovationsbron.

The Packaging Greenhouse AB, är en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik. Målet är att skapa en växande konkurrenskraft hos hela industrin genom innovation och nytänkande. Läs mer på www.thepackaginggreenhouse.com  

SYSteam står för värdskapet vid nästa frukostmöte, 9 september

Torsdag 9 september står SYSteam som värdar för Compare och The Paper Province nästa gemensamma frukostmöte.

Tema: Att nå affärsnytta med e-handel och affärssystem

Vi presenterar hur vi hjälpt några av våra kunder mot effektiva e-handelslösningar. Olika förutsättningar kräver olika förhållningssätt och vi pratar om olika vägar att gå, där en gemensam nämnare ofta är integration.

Datum & tid: Torsdag 9 september kl. 07.30–09.00
Plats: Hos SYSteam på Stapelgatan 2 i Karlstad
 
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com eller
maria.johansson@compare.se senast tisdag 7 september

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

 

 

Frukostmöte den 29 september, med Autotech Teknikinformation som värdföretag

VÄLKOMMEN till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, onsdag den 29 september, med Autotech Teknikinformation!

Tema:  Tillämpning av ”single-source” inom teknikinformation.

Teknisk information till en produkt produceras och används ofta av såväl marknadsavdelning, teknik/produktion (bruksanvisning) som eftermarknadsavdelning. För att både klara lagkrav om konsistent information och en effektiv produktionsprocess med hög kvalitet på informationen är ”single-source” ett vinnande koncept. Autotech Teknikinformation AB, som numera finns på plats i Karlstad, är ett konsultföretag som utvecklat arbetssätt med moderna hjälpmedel för tillämpning av ”single-source” inom området.

Medverkar från Autotech Teknikinformation gör:
Tommy Lundström VD och Björn Nord platschef i Karlstad

Datum & tid: Onsdag 29 september kl. 07.30–09.00
Plats: Lokal i Karolinen i Karlstad

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast tisdag
24 september!
Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Kursen ''Userinnovation'' erbjuds nu som en uppdragsutbildning på Karlstads universitet

Denna kurs är ett samarbete mellan flera fakulteter, och bygger på designkontor och universitetsutbildningar med en historik som sträcker sig tio år bakåt i tiden. Målgruppen är yrkesverksamma inom privat och offentlig sektor, som arbetar med utvecklandet av nya produkter, tjänster och processer.

DOTANK AB - ett av medlemsföretagen i The Paper Province finns med som samarbetspartner i kursen, och deras roll är att stödja i projektarbeten och kvalitetssäkra resultat för deltagande företag.

Förutom DOTANK leds kursen av lärare från Karlstads universitet inom innovation och design, marknadsföring, psykologi och miljökunskap.

Läs mer om kursen ''Userinnovation'' (10 HP) i bifogade bilaga!
Läs mer på: www.paperprovnce.com    

Capee Group nominerad till Stockholm Cleantech Venture Day

När Stockholm Cleantech Venture Day 2010 avgörs den 30 september i Kista Science Tower är Capee Group en av de nominerade. Som ett av Nordens främsta företag inom cleantech kommer man att presentera sin innovativa mjukvara och affärsidé Capee Action StationTM för såväl svenska som internationella investorer, entreprenörer och beslutsfattare.

Den 30 september kommer Nordens 25 främsta företag inom cleantech att presentera sina affärsidéer i Kista Science Tower för såväl svenska som internationella investorer, entreprenörer och beslutsfattare.

Konferensen arrangeras för fjärde gången av Kista Science City, STING (Stockholm Innovation & Growth) och KIC InnoEnergy i syfte att lyfta fram innovativa företag som bland annat arbetar med förnybar energi, förbättringar av energieffektiviteten, koldioxid- och utsläppsminskningar, energilagring och grön IT. Juryn tittar bland annat på produktens eller tjänstens innovationshöjd, vilka positiva miljöeffekter den har, hur marknadspotentialen ser ut, säljförmåga, det finansiella behovet för fortsatt tillväxt och på det sätt som bolaget presenterar sitt case under konferensen.

Capee Group har sedan starten 2004 arbetat målmedvetet och långsiktigt för att göra processindustrin mer framgångsrik och miljövänlig. Genom mjukvaran Capee Action Station™  kan företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl hitta såväl underliggande orsaker till komplexa och kostsamma driftproblem som att snabbt få reda på det mest effektiva och optimala körsättet.

Minimerad energiåtgång och kemikalieförbrukning samt minimerade utsläpp av CO2, NOx och andra miljöfarliga ämnen är några av anledningarna till att man nu nominerats till Stockholm Cleantech Venture Day 2010.

– Capee Group har visat att man har marknadspotential och innovationshöjd, att man har ett unikt erbjudande och en ambiton att växa samt en investeringspotential som gör företaget intressant för investorer, säger Magnus Rehn som är affärscoach och ansvarig för cleantech på STING (Stockholm Innovation & Growth).

– Ett riktigt kul och väldigt bra kvitto på att vi har en unik och hållbar produkt som kan komma att betyda mycket för Sveriges och kanske hela världens processindustri i framtiden. Ser fram emot den 30 september – ska bli spännande, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group.

För mer information kontakta Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com
Läs mer på : www.paperprovince.com

Klart för Vallviks biorening

Den långdragna frågan om vattenreningen vid Vallviks bruk har kommit ett steg närmare slutförandet, då Rottneros' styrelse på onsdagen klubbade en investering på 60 miljoner kronor till en ny bioreningsanläggning vid bruket.

Investeringen är ett av stegen i det investeringsprogram som offentliggjordes i samband med nyemissionen i slutet av 2009.

Tidigare har investeringar för förbättringar av indunstningsanläggningen och sodapannan i Vallvik beviljats. Dessa kommer att genomföras under brukets planlagda underhållsstopp i oktober. Investeringarna leder till att mer organiskt material från processvatten kan tillvaratas och förbrännas, vilket också medför att storleken på den externa vattenreningsanläggningen som nu beviljats kan minskas.

Den nya vattenreningsanläggningen kommer att tas i drift under hösten 2011, då även det avslutande steget i investeringsprogrammet planeras genomföras.

– Det pågående investeringsprogrammet vid Vallviks bruk löser den mångåriga diskussion med miljömyndigheter på olika nivåer som pågått samtidigt som produktionen av bioenergi vid bruket utökas och produktionskapaciteten kan höjas med 20 procent till 242 000 årston, förklarar Rottneros koncernchef Ole Terland.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Råbe Industrikonsult och Rejlers går samman

Råbe Industrikonsult och Rejlers har beslutat att gå samman för att gemensamt stärka erbjudandet till kärnkraftssektorn.

Råbe Industrikonsult, med kontor i Västerås, Sollentuna, Forsmark, Kalmar, Helsingborg, Göteborg och Örnsköldsvik, erbjuder tjänster inom projektledning, process- och anläggningskonstruktion, hållfasthets- och strömningsberäkningar samt riskanalys till i huvudsak kärnkraftsindustrin. Bolaget har cirka 70 medarbetare inklusive underkonsulter. Förvärvet kommer att komplettera Rejlers erbjudande till den svenska och finska kärnkraftsindustrin. Sture Leandersson, som tillsammans med Gunnar Råbe säljer samtliga aktier i bolaget, kommer att fortsätta som seniort ansvarig för kärnkraft i Rejlers. Råbe Industrikonsult omsätter cirka 80 mkr med god lönsamhet och kommer tills vidare att fortsätta som självständigt dotterbolag inom Rejlers.

Sture Leandersson säger i en kommentar ''Råbe Industrikonsult får goda möjligheter att fortsätta att utvecklas som ett starkt konsultalternativ i kärnkraftssektorn och tillsammans med Rejlers kan vi fortsätta att växa i både Sverige och Finland. För mig innebär det att jag under de kommande åren kan fokusera på kunder och marknadsföring.''

Peter Rejler, koncernchef i Rejlers; ''Rejlers har under många år utfört uppdrag för kärnkraftsindustrin inom bland annat elkraft och mekanik i Sverige och Finland. Genom förvärvet får vi ett bra komple-ment till vår egen verksamhet och tillsammans kommer vi att vara cirka 150 konsulter som arbetar med kärnkraft. Mot bakgrund av de beslut som tagits i Finland och med de möjligheter som öppnar sig i Sverige för kärnkraft förutser vi en fortsatt hög investeringsnivå inom kärnkraftsindustrin. Medarbetarna i Råbe kommer därför att vara en viktig del i utvecklingen av Rejlers mot vårt tillväxtmål 2015.''

Förvärvet sker dels genom en nyemission om 500 000 aktier av serie B, dels genom kontant betalning om cirka 45 MSEK. Styrelsens beslut om nyemission sker med stöd av bemyndigande från årsstämman och kommer att baseras på en genomsnittlig marknadskurs mellan den 3-15 september 2010. Emissionen innebär en utspädning med 2,2 procent av rösterna och 4,4 procent av kapitalet. Förvärvet innebär att vinst per aktie, pro forma, kommer att öka med cirka 0,9 kr per aktie på årsbasis. Tillträde beräknas till den 1 oktober 2010.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Sture Leandersson, Råbe Industrikonsult AB, 070-209 00 69
Lars Solin, CFO, tel. 073-386 15 20

www.rejlers.se

Läs mer på: www.paperprovince.com


Nätverksträff i Karlstad den 8 september - Tema : ''Eye-traching'' - ett arrangemang på Stora Enso Research, Karlstad

Dags igen för att träffas och stärka nätverket. Inspirerade av framgången med förra årets Japandag i Lund gör vi ett nytt försök att kombinera en nätverksträff med presentationen från en Sundbladspristagare och arrangerar en inspirationsdag på temat eyetracking i Stora Enso Research lokaler i Karlstad den 8 september.

Förhoppningen är att vi med presentationen av Poja Shams om hur han använt sitt Sundbladspris till studier vid Arizona State University som central programpunkt skall kunna bjuda på en inspirerande dag om olika användningsområden av eyetracking.

Programmet börjar med registrering och kaffe mellan 09.00 och 10.00 den 8 september utanför Stora Salen, Stora Enso Research, Karlstad och slutar med drink och en mingelmiddag i den angränsande restaurang Etikett på kvällen. Läs i bifogade detaljprogram!

Utöver Pojas redogörelse kommer vi att ha bidrag från Lunds universitet, Innventia, Tobil, Broby Grafiska, Örebro universitet, The Packaging Arena och Karlstads universitet, som täcker användningen av eyetracking för utveckling av konsumentförpackningar, för utvärdering av tryckdefekter och kundbeteende, för robotstyrning och annat inspirerande. Jag återkommer med ett detaljerat program när tider och titlar är klara, men vill med detta utskick ge Er information om dagen så tidigt som möjligt.

Tack vare ett finansiellt stöd från Sundbladsfonden kan vi erbjuda resestipendium till dem, som inte har en förstående arbetsgivare som betalar deltagandet. Ansökan om sådant skickas till mig och jag tillåter mig vara enväldig i beslut i frågan.

Anmälningar till dagen vill jag ha så snart som möjligt till e-post perokerstin.jonsson@telia.com
Läs mer på: www.paperprovince.com

Framtidsdagarna i Hagfors ­–  och The Paper Province och Teknikcollege Värmland kommer att finnas där

 

Den 9 - 10 september 2010 kommer den nya smidespressen och den nya skolan i Hagfors att invigas. Det är två stora framtidsinriktade investeringar och det handlar om drygt en halv miljard kronor som satsats i de bägge projekten.

Den nya smidespressen är en investering på 250 miljoner kronor som det togs beslut om under högkonjunkturen då kapaciteten i järnverket i Hagfors inte räckte till för att på egen hand klara efterfrågan. Byggandet hann påbörjas innan krisen inom världsekonomin och nu är anläggningen klar att tas i drift när konjunkturen är på väg uppåt igen.

Nya skolan i Hagfors är i pengar räknat en ännu större investering än Uddeholms smidespress. I skolan kommer elever från förskoleklass till och med gymnasiet att gå, med början från nästa läsår. För centralorten innebär det att de fyra gamla skolenheterna läggs ner.


Seminarium och verksvisning
Under torsdagen och fredagen kommer seminarium att anordnas. På torsdagen den 9 september är temat ”Teknik - utveckling - kompetensförsörjning” och på fredagen den 10 september är temat ”Framtidens kompetensförsörjning – hur hittar du rätt medarbetare?”. Flera mycket intressanta föredragshållare kommer att besöka Hagfors under seminariedagarna. Under torsdagen kommer Fredrik Härén, interesting.org , Michael Wolf, Swedbank och Troed Troedsson, Paradigmmäklarna och på fredagen kommer Anna Dyhre från Employer Branding och Bengt Dahlgren, Länsstyrelsen i Värmlands län.

Förutom seminarium kommer även rundturer att hållas båda dagarna på Uddeholms AB för att visa upp smidespressen.


Medarrangörer är Hagfors kommun, Uddeholms AB, Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland.

The Paper Province och Teknikcollege Värmland kommer att finnas på plats under dessa dagar.

BOKA HÖSTENS KOMMANDE KURSER!
TILL EXEMPEL  ”Tryckkärlsdirektivet” med start i oktober

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► MS Project  2007

Målgrupp: Projektledare, de som arbetar i projekt, projektbeställare, styrgruppsmedlemmar med flera.
Syfte: Ge deltagarna förståelse för fördelarna med att använda Microsoft Project 2007.
Pris: 6.210 kr exkl. moms, inklusive dokumentation, lunch och fika.
Kursstart: 20 september, 2010   Övriga datum under hösten är: 22 september samt 6 – 7 december.

Anmälan: Kontakta KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund, tel. 054 – 24 04 60,
e.soderlund@paperprovince.com

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  Startar i oktober

Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.

Tid:
 08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

► Effectivt Ledarskap Steg 1 och Steg 2

Målgrupp:
Innehållet riktar sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och
ledarskap.

Syfte:
Under seminariet ges möjligheter till insikt i och kunskap om vad som bidrar till ett effektivt ledarskap.

Kursdatum (3 plus 3 dagar) : 4-6 oktober och 15 – 17 december, 2010.

Pris: 19.500 kr / deltagare exkl. moms och logi.

Övrigt:
Utbildningen är en öppen kurs i samarbete med Effect Management. Platsen för utbildningen är
Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne.

För mer information och anmälan, kontakta: The Paper Province KOMPETENSCENTRUM,
tel. 054–24 04 60

Seminarium: Framtidens Automation inom Processindustrin
Den 21 september 2010 kl 13 – 17 i Teliahuset  på Lagergrensgatan 7,
Karlstad

Svensk industri har under många decennier varit framsynt i användning av fjärrövervakning och fjärrstyrning i produktionen. Många exempel finns där arbetsuppgifter automatiseras till gagn för säkerhet, kvalite och ekonomi. På Akzo Nobel’s Eka Chemical har t ex Remote Monitoring drivits med framgång under snart 20 år. Bland annat kör de i Rjukan i Norge en fabrik helt automatiskt.

Tekniska framgångar ger hela tiden nya möjligheter. Vi står nu inför oändliga möjligheter som den fortsatta utvecklingen inom IT och Telekom industrin ger oss.

Våren 2010 presenterade Ericsson den s.k ”50 billion Vision” som sä­ger att år 2020 kommer det att finnas 50 miljarder enheter uppkopplade till Internet. Vi kommer i ökad utsträckning att se inte bara att maskiner pratar med varandra utan också att de kommer att fatta beslut oändligt mycket snabbare och säkrare än vad någon människa kan.

Möjlighe­terna för processindustrin är stora. Om detta vill Stiftelsen Compare och The Paper Province hålla ett seminarium den 21 september i Karlstad. Deltagandet är kostnadsfritt och seminariet äger rum i Teliahuset på Lagergrensgatan 7 kl 13.00 – 17.00.

Anmälan till seminariet sker till Mikael Lundström på mikael.lundstrom@compare.se  eller
070-5313270.

 

Häng med till Göteborg och ProcessTeknik- mässan 2010,
tisdag den 26 oktober?  Ca 150 utställare på plats!
I år är Process Teknikdagarna  ihopslagna  med Scanautomatic.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad – Göteborg, tisdag den 26 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.
Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.
Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30
Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt - att sätta sig på bussen och ”bara” åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur): 370 kr per person (räknat på 50-buss) 420 kr (räknat på 32-buss) (faktureras efteråt)

Läs mer om mässan på: www.processteknik.info    

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan innan den 8 oktober!  Faxa till: Elisabeth Söderlund, 054-24 04 69 eller e-maila till e.soderlund@paperprovince.com


The Paper Province
 är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer framöver:
9 september – Frukostmöte med SYSteam som värdföretag
9 – 10 september – Framtidsdagarna i Hagfors
20 september – Kurs – MS Project 2007
21 september – Seminarium om Framtidens Automation inom Processindustrin
22 september – Kurs – MS Project 2007
29 september – Frukostmöte med Autotech Teknikinformation som värdföretag.
4 – 6  oktober -  Kursen Effektivt Ledarskap Steg 1
14 oktober – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
26 oktober – Bussresa (dagstur) till ProcessTeknikmässan i Göteborg
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad
25 november – Frukostmöte med Pöyry
9 december – Frukostmöte med Coromatic