Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1037, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 18:05 CEST

Fortsatt stöd för The Paper Province

Karlstads kommun, Hammarö kommun, Forshaga kommun och Grums kommun fortsätter att investera i utvecklingen av det ledande pappers- och massaklustret
The Paper Province. De kommande tre åren medfinansierar kommunerna verksamheten med två miljoner kronor.


– Kommunernas engagemang stärker projektet Framtidsfabriken där vi arbetar vi med att ta tillvara den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens pappers - och massaföretag och den kringliggande tjänstesektorn, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

Just nu fokuserar projektet Framtidsfabriken på att underlätta för en internationell positionering av
The Paper Province affärs- och teknikplattformar. Detta görs bland annat för att locka pappers- och massaföretag att etablera sig i regionen.

- Framtidfabriken är ytterligare ett exempel på hur näringslivet, universitet, kommuner och andra med gemensamma krafter lägger grunden för fortsatt tillväxt och regional utveckling, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

Karlstads universitet och The Paper Province bildar tillväxtkontor

Fler innovationer skall leda till produkter som når ut på marknaden. Det är idén när Karlstads universitet och
The Paper Province gör gemensam sak och skapar ett tillväxtkontor för små- och medelstora företag. Syftet är att förbättra innovations-stödet inom pappers- och massaindustrin och på så sätt bidra till en ökad regional tillväxt.

- Det nya tillväxtkontoret ger näringslivet en direktkontakt med den skogsindustriella forskningen på universitetet, samtidigt som personal på vår fakultet når företag som kan omvandla forskningsresultat till innovationer som är kommersiellt gångbara, säger Jan van Stam, dekan vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet.
                                                                              
Fokus på små- och medelstora företag

Det nya tillväxtkontoret kommer att bemannas med personal som har goda kontakter inom den akademiska världen och det skogsindustriella näringslivet, så att kontoret blir en dörröppnare mellan universitetet och små- och medelstora företag inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd.

Att just små- och medelstora företag är i fokus beror på att de ofta inte har tillräckligt med resurser för att samverka med universitetet i långsiktiga projekt, och att de sällan har egna forsknings- och utvecklingsanläggningar.

- En viktig uppgift för tillväxtkontoret blir att bidra till en snabbare och mer kostnadseffektiv innovations- och kommersialiseringsprocess. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Karlstads universitet nu bidrar till att förstärka regionens konkurrenskraft inom pappers- och massaområdet, säger Mats Williams, vd för The Paper Province.

Fokus på tillväxt

Modellen med tillväxtkontoret ligger helt i linje med riktlinjer från Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för konkurrens), som pekar på behovet av stödstrukturer för att skapa kontakter mellan universitetsforskning och små- och medelstora företag, och att klusterorganisationer är ett utmärkt forum för detta.

- I arbetet med Energy Square, det första internationella centret för energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin, har vi utvecklat stödprocesser som förbättrat samarbetet mellan olika aktörer. Vi tar naturligtvis med oss erfarenheter och lärdomar från detta i arbetet med det nya tillväxtkontoret, säger Mats Williams.

Tillväxtkontoret bildas inom ramen för Framtidsfabriken, ett The Paper Province-projekt med syfte att tillvarata den tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens pappers- och massaindustri och den kringliggande tjänstesektorn.

Karlstads universitet är en av medfinansiärerna i projektet och investerar nu 1,5 miljoner kronor de kommande tre åren. I förra veckan stod det klart att kommunerna i Karlstad, Hammarö, Forshaga och Grums bidrar med 2 miljoner kronor under samma period.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42
Jan van Stam, dekan, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet,
tfn: 054-700 24 79


Stort intresse för seminarium om framtidens processindustri

Intresset är stort för seminariet ''Framtidens automation inom processindustrin'' som hålls 21 september i Karlstad. Ett 50 - tal externa deltagare från hela landet är redan anmälda.

''Det stora intresset visar att detta är ett högaktuellt ämne som lockar deltagare från hela landet'', förklarar Mikael Lundström (Compare) som är projektledare för REM (Remote Electronic Monitoring) som arrangerar seminariet.

REM är ett projekt för att identifiera potentiella områden där de två dominerande klustren i Värmland - Compare och The Paper Province - kan utveckla nya affärer tillsammans. Visionen med REM är att skapa ett globalt kunskapscenter inom området fjärrstyrning av processer i pappersindustrin.

Seminariet ''Framtidens automation inom processindustrin'' hålls den 21 september kl 13:00–17:00 i Karlstad med föreläsningar av bland annat Monica Byhlèn (Ericsson Business Unit Networks), Olof Ferrisius (Poyry Process Technology), Stefan Malmsten (Eka Chemicals/AKZO Nobel), Anders OE Johansson (Luleå Tekniska Universitet) och Peter Nilsson (Capee Group).

Framtidens automation inom processindustrin
När: Tisdag 21 september kl 13:00–17:00.
Var: Teliahuset på Lagergrensgatan 7, Karlstad
Anmälan: Till Mikael Lundström (mikael.lundstrom@compare.se ) eller 070-5313270
senast 17 september.
Övrigt: Deltagandet är kostnadsfritt

Tänk om! Våga använda ditt befintliga affärssystem fullt ut!

Det sa Pia Nyquist och Mikael Holmgren på frukostmötet, när SYSteam stod som värdföretag. Frukostmötet var arrangerat av Compare och The Paper Province.

SYSteam är ett helägt datakonsultföretag av norska ERGO – Group. De är ca 1300 anställda i Sverige och har ett 45 – tal företag, och växer genom förvärv. I Karlstad är man ett 60 tal anställda, och vänder sig i första hand till små- och medelstora företag (SME). Som datakonsultföretag jobbar de i första hand med: Infrastruktur, Consulting och e-handelslösningar, nya affärssystem samt Management- / Organisationstjänster:

Temat för frukostmötet var: ”Att nå affärsnytta med e-handel och affärssystem”. Olika förutsättningar kräver olika förhållningssätt och då pratar man om att gå olika vägar, där en gemensam nämnare ofta
är ”integration”.

SYSteam hjälper företag med t ex med webbportaler där man vill få kunderna att köpa direkt utan att behöva kontakta personer på företaget. På det sättet kan man minimera administrationen och att färre personer behöver vara involverade. Det blir ett enklare hanteringssätt för kunden! Istället låter man ”rätt person” på företaget sköta / publicera det han är bäst på.

- Ställ frågan: ”Vad vill vi uppnå?” Våga nyttja affärssystemet fullt ut! Det gör inte många företag, sa Pia Nyquist. ”Byt inte ut allt till ett nytt affärssystem!” Dra istället nytta av delar i det befintliga affärssystemet och integrera delar till nytta för anställda och kunder”, sa Mikael Holmgren. ”På så sätt kan vi hjälpa ett företag att komma över den besvärliga ”tröskeln” när det gäller ekonomi och investeringar”, sa Pia Nyquist och gav exempel på bra referensobjekt. ”Samma koncept kan användas på många olika företag om man har ett grundtänk” på vad man vill uppnå”. Frukostmötet hade lockat ett 25 – tal personer.
Nästa frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare kommer den
29 september, då Autotech Teknikinformation är värd.

Frukostmöte den 29 september, med Autotech Teknikinformation

VÄLKOMMEN till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, onsdag den 29 september, med Autotech Teknikinformation!

Tema:  Tillämpning av ”single-source” inom teknikinformation.

Teknisk information till en produkt produceras och används ofta av såväl marknadsavdelning, teknik/produktion (bruksanvisning) som eftermarknadsavdelning. För att både klara lagkrav om konsistent information och en effektiv produktionsprocess med hög kvalitet på informationen är ”single-source” ett vinnande koncept. Autotech Teknikinformation AB, som numera finns på plats i Karlstad, är ett konsultföretag som utvecklat arbetssätt med moderna hjälpmedel för tillämpning av ”single-source” inom området.

Medverkar från Autotech Teknikinformation gör:
Tommy Lundström VD och Björn Nord platschef i Karlstad
Datum & tid: Onsdag 29 september kl. 07.30–09.00
Plats: Lokal i Karolinen i Karlstad

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast tisdag
24 september!
Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

The Paper Province och Teknikcollege deltog i ”Framtidsdagarna i
Hagfors” (8 – 10 sept.)

Under TEMAT: Teknik – Utveckling – Kompetensförsörj-ning genomfördes seminarier
i Hagfors samtidigt som den nya skolan Älvstranden Bildnings-centrum invigdes och
Uddeholm AB invigde en ny smidespress – två stora framtidsinriktade investeringar.

Den nya smidespressen är en investering på 250 miljoner kronor som det togs beslut om under högkonjunkturen då kapaciteten i järnverket i Hagfors inte räckte till för att på egen hand klara efterfrågan. Byggandet hann påbörjas innan krisen inom världsekonomin och nu är anläggningen klar att tas i drift när konjunkturen är på väg uppåt igen.

Nya skolan i Hagfors är i pengar räknat en ännu större investering än Uddeholms smidespress. I skolan kommer elever från förskoleklass till och med gymnasiet att gå, med början från nästa läsår. För centralorten innebär det att de fyra gamla skolenheterna läggs ner.
                                                                                
Seminarier                                     
På torsdagen den 9 september var temat ”Teknik - utveckling – kompetens-försörjning” och på fredagen den 10 september var temat ”Framtidens kompetensförsörjning – hur hittar du rätt medarbetare?”. Flera mycket intressanta föredragshållare var inbjudna bland annat: Fredrik Härén, interesting.org , Michael Wolf, Swedbank och Troed Troedsson, Paradigmmäklarna, Anna Dyhre från Employer Branding (bilden ovan) och Bengt Dahlgren, Länsstyrelsen i Värmlands län.


Moderatorer var: Boo Rundquist, Kommunikationschef Uddeholm AB och Glenn Olsson, Utvecklings-
chef, Hagfors Kommun ( bilden till höger)
                                     

The Paper Province och Teknikcollege Värmland fanns på plats dessa dagar  med en monter och fick möjligheten att träffa många deltagare både tillresta och från Hagfors Kommun och berätta om hur man jobbar med kompetensförsörjningsfrågorna.


Medarrangörer var Hagfors kommun, Uddeholms AB, Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland.

BOKA HÖSTENS KOMMANDE KURSER!
TILL EXEMPEL  ”Tryckkärlsdirektivet” med start i oktober

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► MS Project  2007

Målgrupp: Projektledare, de som arbetar i projekt, projektbeställare, styrgruppsmedlemmar med flera.
Syfte: Ge deltagarna förståelse för fördelarna med att använda Microsoft Project 2007.
Pris: 6.210 kr exkl. moms, inklusive dokumentation, lunch och fika.
Kursstart: 20 september, 2010   Övriga datum under hösten är: 22 september samt 6 – 7 december.

Anmälan: Kontakta KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund, tel. 054 – 24 04 60,
e.soderlund@paperprovince.com

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning. 

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480. 

Datum:  Startar i oktober
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

► Effectivt Ledarskap Steg 1 och Steg 2

Målgrupp:
Innehållet riktar sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och
ledarskap.

Syfte:
Under seminariet ges möjligheter till insikt i och kunskap om vad som bidrar till ett effektivt ledarskap.

Kursdatum (3 plus 3 dagar) : 4-6 oktober och 15 – 17 december, 2010.
Pris: 19.500 kr / deltagare exkl. moms och logi.

Övrigt:
Utbildningen är en öppen kurs i samarbete med Effect Management. Platsen för utbildningen är
Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne.

För mer information och anmälan, kontakta: The Paper Province KOMPETENSCENTRUM,
tel. 054–24 04 60


Stora Enso stänger tysk tidningspappersmaskin

Stora Enso stänger permanent i slutet av november en tidningspappersmaskin med en årskapacitet på 195 000 ton vid Maxau bruk i Tyskland.

Tillverkning av tidningspapper vid Maxau pappersbruk upphör på grund av dåliga marknadsutsikter i Europa och höga produktionskostnader. Försäljningspriserna har blivit påtagligt lägre, medan kostnader för returpapper och virke har ökat kraftigt. Därför finns det ingen realistisk möjlighet att tidningspapperstillverkningen vid Maxau bruk åter skulle bli lönsam inom en överskådlig framtid, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

- Den europeiska tidningspappersmarknaden har stort strukturellt överutbud, och efterfrågan har inte blivit nämnvärt bättre efter att konsumtionen föll kraftigt i början av 2009. Utsikterna för efterfrågan är också negativa. Dessutom har tillgången på virke och returfiber varit begränsad i Tyskland, vilket gör att kostnaderna på senare tid har ökat snabbt, säger Juha Vanhainen, chef för Stora Ensos affärsområde Publication Paper.

Nedläggningen av tidningspappersmaskinen i Maxau kommer att minska den europeiska tidningspapperskapaciteten med cirka 1,5 procent.

Stängningen av maskinen kommer att påverka cirka 180 av de totalt 617 anställda vid Stora Enso Maxau. Företaget håller på att utarbeta ett stödpaket för de anställda som berörs. De två maskinerna vid Maxau bruk, som tillverkar obestruket journalpapper med en sammanlagd kapacitet på 530 000 ton per år, kommer att fortsätta med sin produktion.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Sogeti Karlstad i StreamServe leverans i Madrid

Sogetikonsulten Jon Jonsson har under veckan varit på plats i Madrid för att installera StreamServe.

Uppdraget kommer från StreamServes kontor i Spanien och är ett resultat av det samarbete som finns mellan Sogeti och StreamServe. StreamServes konsultorganisation i Sverige har under året anlitat resurser från Karlstad och samarbetet har stärkts under perioden.

Sogeti i Karlstad har ett flertal konsulter inom StreamServe och har även byggt upp en förvaltningsorganisation inom området.

-”Det är alltid lika roligt med samarbeten som bär frukt. På vår lokala Värmlandsmarknad så märker vi av behovet av at ha en stor trygg aktör inom kompetensområdet StreamServe. Att vi dessutom klarar av att leverera ’lokalt’ på våra 21 andra kontor i Sverige stärker naturligtvis vårt koncept. Affären i Madrid som var ett kort uppdrag visar att vi har kompetensen och stryrkan att på kort inställelsetid även leverera utanför Karlstad och Sveriges gränser.” säger kundansvarig mot StreamServe Do Hellbom.

För mer information om uppdraget kontakta:
Sogeti, Kundansvarig
Do Hellbom
Mob 0730 – 20 78 66
E-mail Do.hellbom@sogeti.se

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 000 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Uppsägning av underhållsavtal inom BA Greaseproof

Nordic Paper har med verkan från den 1 september 2010 sagt upp avtalet mellan Metso Mill Service (MMS) och Nordic Paper Seffle AB / Nordic Paper AS.

Nordic Paper Seffle AB och Nordic Paper AS har för avsikt att ta över samtliga anställda från MMS. MMS har samma utgångspunkt i frågan som Nordic Paper. Parterna kan för närvarande inte ange tidpunkten när detta sker.

Frågor kan ställas till undertecknad.
Jonas Mörnsjö, Produktionsdirektör BA Greaseproof, H:\WINWORD\

Häng med till Göteborg och ProcessTeknik- mässan 2010,
tisdag den 26 oktober?  Ca 150 utställare på plats!
I år är Process Teknikdagarna  ihopslagna  med Scanautomatic.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad – Göteborg, tisdag den 26 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.
Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.
Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30
Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt - att sätta sig på bussen och ”bara” åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur): 370 kr per person (räknat på 50-buss) 420 kr (räknat på 32-buss) (faktureras efteråt)  Anmäl er nu!

Läs mer om mässan på: www.processteknik.info    

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan innan den 8 oktober!  Faxa till: Elisabeth Söderlund, 054-24 04 69 eller e-maila till e.soderlund@paperprovince.com


The Paper Province
är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Detta händer framöver:
17 september – Presskonferens på Processtekniskt Centrum, KTC kl. 14.30
20 september – Kurs – MS Project 2007
21 september – Seminarium om Framtidens Automation inom Processindustrin
22 september – Kurs – MS Project 2007
29 september – Frukostmöte med Autotech Teknikinformation som värdföretag.
29 september – 1 oktober --  Klusterkonferens i Bryssel
4 – 6 oktober – Open Days i Bryssel
4 – 6  oktober -  Kursen Effektivt Ledarskap Steg 1
6 oktober – Medverkan i Papirteknisk forenings möte i Moss, Norge
8 oktober – Möte med G.D. för Yrkeshögskolan, KTC
12 oktober – Möte med IVA och Näringsdepartementet
14 – 15 oktober – Möte med Näringsdepartementet (på besök) Region Värmland och KAU
14 oktober – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
26 oktober – Bussresa (dagstur) till ProcessTeknikmässan i Göteborg
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad
25 november – Frukostmöte med Pöyry
9 december – Frukostmöte med Coromatic

 

 

 

 

 

Erbjudande till medlemsföretagen i The Paper Province!

SUCCÉMUSIKALEN MAMMA MIA!

Över 40 miljoner världen över har sett den fantastiska musikalen Mamma Mia som är baserad på Abbas underbara musik! I höst kommer den engelskspråkiga uppsättningen till Sverige, Karlstad och Löfbergs Lila Arena.

MAMMA MIA! är ett av musikvärldens största fenomen genom tiderna. Sedan premiären i London 1999 har över 40 miljoner sett föreställningen som spelats i fler än 225 städer över hela världen. Den internationella turnén, med sin engelskspråkiga ensemble, har under sex års tid gjort sitt segertåg över världen och setts av över 3 miljoner. Efter starten i Dublin har MAMMA MIA! turnerat till bland annat Zurich, Kapstaden, Tallinn, Lissabon, Bryssel, Paris, Istanbul, Monte Carlo för att nämna några ställen.

 

Nu har The Paper Province förmånen att kunna erbjuda våra medlemsföretag biljetter ute i arenan eller paket med biljett och supé i Restaurang Golden Star till 20% rabatt.

Läs mer om biljetter och priser i bif. bilaga!

Föreställningar:  15/10 kl 19.30, 16/10 kl. 15.00 och kl. 19.30.

Erbjudandet gäller till och med den 30 sept., 2010.


_______________________o0o______________________

 

Välkommen på konferens –  Arlanda  den 18 november!
 
” Kompetensutveckling inom massa- och pappersindustrin”!

Inom ramen för det EU finansierade Greenbox projektet inbjuder vi -
The Packaging Greenhouse AB till en kompetensutvecklingskonferens med fokus på massa- och massaindustrin.

Program:

9.15-9.45        Registrering och kaffe

9.45                Ínledning: Susanne Öhman, The Packaging Greenhouse

                      Utmaningen: Per Bjurbom, Billerud

                      Age Management: Stefan Vallerius, Vallerius Management

                      Kompetenskartläggning utifrån förlustposter: Peter Skoog, Tetra Pak

                      Global utbildningsstrategi: Marcus Wilhelmson, Rolls Royce

                      Introduktion av nyanställda: Jenny Adolfsson, Holmen

                      Underhåll – samordnad utbildningssatsning: Marie Andersson, Stora Enso

                      Sirius – Skogsindustriernas kompetensarbete: Mårten Ericsson, Skogsindustrierna

                      E- learning: Lars Svensson, Högskolan i Trollhättan

                      Vapa och FOCUS: Peter Lockhorst, TDC-BV

17.30              Avslutning

19.00              Konferensmiddag

Praktiska detaljer:

Anmälningsavgift 1200 kr

Konferensmiddag 600 kr

Anmälan senast 8 oktober

För frågor och anmälan, kontakta

Hanna Karlsson på 054-24 04 92, 070-317 12 84

eller via e-post hanna@thepackaginggreenhouse.com

Avanmälan:
Avanmälan fram till 8 oktober utan kostnad, därefter till halva konferensavgiften.
Middagen avbokningsbar fram till 5 november.

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.