Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1038, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 18:04 CEST

Karlstads Teknikcenter fick pengar av Sparbanksstiftelsen Alfa – gav möjlighet till inköp av unik testutrustning

Processtekniskt Centrum (en del av Karlstads Teknikcenter) fick på fredagen ta emot en check på
250 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Alfa. Det var Bankdir. Johan Engström som överlämnade gåvan – att kunna köpa in en Fibertestutrustning – ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.


På bilden ses från vänster: Bankdir. Johan Engström, Swedbank, Heino Kipatsi, Karlstads Teknikcenter, Federica de Magistris, Karlstads universitet och Jan Marmstål, Karlstads Teknikcenter.

Karlstads Teknikcenter sökte pengar från Sparbankstiftelsen Alfa, på uppmaning av Luciano Beghello, Professor på Karlstads universitet, pengar från Sparbankstiftelsen Alfa.

Denna hightech- utrustning är ett mätinstrument och en dator, som är det bästa som finns på marknaden, där man kan karaktärisera fibrer i pappersmassa, och man kan få bilder på varje ”enskild fiber” och mäta tjocklek, längd och kvalitet på pappersmassan etc. Sedan kan man få ut en samman-ställning av ett antal data ur detta avancerade program.

När nu Karlstads Teknikcenter köper in denna unika utrustning finns det endast 6 stycken liknande utrustningar i Sverige. Totalpriset för denna typ av utrustning är 500.000 kronor.

Bidraget från Sparbanken Alfa är ett resultat av samarbetet mellan The Paper Province, Karlstads Teknikcenter och Karlstads universitet.

- Vi hade aldrig fått dessa pengar utan medverkan från The Paper Province och Professor Luciano Beghello, Karlstads universitet, säger Heino Kipatsi (som informerar på bilden till höger), Lektor vid Karlstads Teknikcenter. Idag skall utrustningen kunna användas av både studenter och personal från Karlstads universitet och Processtekniskt Center. Även i uppdrag från till exempel medlemsföretagen i The Paper Province.

Ytterligare information: Kontakta Heino Kipatsi, tel. 070 – 52 22 790 eller Heino.Kipatsi@karlstad.se
Läs mer på:  www.paperprovince.com  

Frukostmöte den 29 september, med Autotech Teknikinformation

Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, onsdag den 29 september, med Autotech Teknikinformation!

Tema:  Tillämpning av ”single-source” inom teknikinformation.

Teknisk information till en produkt produceras och används ofta av såväl marknadsavdelning, teknik/produktion (bruksanvisning) som eftermarknadsavdelning. För att både klara lagkrav om konsistent information och en effektiv produktionsprocess med hög kvalitet på informationen är ”single-source” ett vinnande koncept. Autotech Teknikinformation AB, som numera finns på plats i Karlstad, är ett konsultföretag som utvecklat arbetssätt med moderna hjälpmedel för tillämpning av ”single-source” inom området.

Medverkar från Autotech Teknikinformation gör:
Tommy Lundström VD och Björn Nord platschef i Karlstad
Datum & tid: Onsdag 29 september kl. 07.30–09.00
Plats: Lokal i Karolinen i Karlstad

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast fredag
24 september!
Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

BOKA HÖSTENS KOMMANDE KURSER!
TILL EXEMPEL  ”Tryckkärlsdirektivet” med start i oktober

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► MS Project  2007

Målgrupp: Projektledare, de som arbetar i projekt, projektbeställare, styrgruppsmedlemmar med flera.
Syfte: Ge deltagarna förståelse för fördelarna med att använda Microsoft Project 2007.
Pris: 6.210 kr exkl. moms, inklusive dokumentation, lunch och fika.
Kursstart: 20 september, 2010   Övriga datum under hösten är: 22 september samt 6 – 7 december.

Anmälan: Kontakta KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund, tel. 054 – 24 04 60,
e.soderlund@paperprovince.com

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning. 

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480. 

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00 

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

► Effectivt Ledarskap Steg 1 och Steg 2

Målgrupp:
Innehållet riktar sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och
ledarskap. 

Syfte:
Under seminariet ges möjligheter till insikt i och kunskap om vad som bidrar till ett effektivt ledarskap.

Kursdatum (3 plus 3 dagar) : 4-6 oktober och 15 – 17 december, 2010.
Pris: 19.500 kr / deltagare exkl. moms och logi.

Övrigt:
Utbildningen är en öppen kurs i samarbete med Effect Management. Platsen för utbildningen är
Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne.

För mer information och anmälan, kontakta: The Paper Province KOMPETENSCENTRUM,
tel. 054–24 04 60

Goda tider för massa och papper

Det går bra för massa- och pappersindustrin. Sammanlagt steg exportvärdet med två procent första halvåret i år, framgår det av branschorganisationen Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Massapriset ligger nära rekordnivå och massalagren hos producenter och konsumenter, globalt och i Sverige, har fortsatt en låg nivå. Det framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Därtill redogör kvartalsrapporten för det goda orderläget för massa- och pappersindustrin. Men också den något svagare ordersituationen för sågverksindustrin. Råvarupriserna pressar marginalerna för en del produkter. Sammanlagt har värdet av skogsindustriexporten stigit med två procent första halvåret 2010.
– I stort är det ett bra läge i skogsindustrin. Marknaden för trävaror och massa är stark, och läget för flertalet produkter i pappersindustrin har förbättrats under första halvåret, säger Marianne Svensén, branschekonom, Skogsindustrierna.

Rapporten har även ett särskilt fokus på Kina, där potentialen är stor. Kina har i stort sett tiofaldigat sin trävaruimport sedan år 2000. Kina har också byggt ut den egna kapaciteten ordentligt. Den kinesiska pappersproduktionen har nästan trefaldigats på tio år och Kina har gått om USA som världens största papperstillverkare.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Modell för nytt tillväxtkontor

Karlstads universitet och The Paper Province har beslutat att tillsammans skapa ett nytt tillväxtkontor. Inriktningen är mot små- och medelstora företag med syfte att förbättra innovationsstödet. Energy Squares arbetssätt kommer stå som modell för det nya kontoret.

- I arbetet med Energy Square har vi utvecklat stödprocesser som förbättrat samarbetet mellan olika aktörer. Vi tar naturligtvis med oss erfarenheter och lärdomar från detta i arbetet med det nya tillväxtkontoret, säger Mats Williams VD The Paper Province.

Tillväxtkontoret kommer underlätta kontakterna mellan företag och akademi åt båda hållen. Frågeställningarna kan t.ex. vara kommersialisering av forskningsresultat från akademi eller utvärdering av idéer från företag.

www.energysquare.se

 

Kinesiskt  företag – Welbon Group – Pulp Trading besökte
The Paper Province och The Packaging Greenhouse

Welbons Nätverk med försäljning täcker hela Kina och man har säljkontor i Hangzhou, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Guangshou, Hebei, Henan och i andra regioner.

På bilden ses till vänster: Mats Williams, The Paper Province  och Susanne Öhman från
The Packaging Greenhouse med företagsledningen från Welbon. 

Welbon-koncernen importerar och exporterar pappersmassa i huvudsak från Canada, Brasilien, Chile, Indonesien, Ryssland, USA, Thailand, Japan med flera länder. De startade att producera special-papper år 2002 och har idag tre olika pappersmaskiner. I koncernen ingår företagen Zhejiang Winbon, Anhui Huabon och Anhui Winbon Gaosen.

Under deras besök fick de träffa representanter från The Paper Province och Metso Paper samt besöka Pilotmaskinen hos The Packaging Greenhouse.

Stora Enso ingår  i  FTSE4Good –  indexet  för aNSVARSFULLA investeringar  för tionde  året  i rad

Stora Enso ingår för tionde året i rad i FTSE4Good Index Series, ett av världens

mest välrenommerade index för socialt ansvarsfulla investeringar.

 

De företag som  väljs ut till FTSE4Good Index Series måste uppfylla strikta sociala, etiska och 

miljörelaterade kriterier. FTSE4Good-indexet underlättar ansvarsfulla investeringar genom att löpande mäta ledande företags prestationer.             

 

Kriterierna för indexet innefattar miljöhantering, klimatförändringar, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor i hela leverantörskedjan samt åtgärder mot korruption. Kriterierna uppdateras regelbundet för att se till att de följer de striktaste normerna för ansvarsfulla affärsmetoder.


Läs mer på: www.paperprovince.com

Välkommen på konferens –  Arlanda  den 18 november!
 
” Kompetensutveckling inom massa- och pappersindustrin”!

Inom ramen för det EU finansierade Greenbox projektet inbjuder vi -
The Packaging Greenhouse AB till en kompetensutvecklingskonferens med fokus på massa- och massaindustrin.

Program:

9.15-9.45        Registrering och kaffe

9.45                Ínledning: Susanne Öhman, The Packaging Greenhouse

                      Utmaningen: Per Bjurbom, Billerud

                      Age Management: Stefan Vallerius, Vallerius Management

                      Kompetenskartläggning utifrån förlustposter: Peter Skoog, Tetra Pak

                      Global utbildningsstrategi: Marcus Wilhelmson, Rolls Royce

                      Introduktion av nyanställda: Jenny Adolfsson, Holmen

                      Underhåll – samordnad utbildningssatsning: Marie Andersson, Stora Enso

                      Sirius – Skogsindustriernas kompetensarbete: Mårten Ericsson, Skogsindustrierna

                      E- learning: Lars Svensson, Högskolan i Trollhättan

                      Vapa och FOCUS: Peter Lockhorst, TDC-BV

17.30              Avslutning

19.00              Konferensmiddag

                      Forts nästa sida!

Praktiska detaljer:

Anmälningsavgift 1200 kr

Konferensmiddag 600 kr

Anmälan senast 8 oktober
För frågor och anmälan, kontakta
Hanna Karlsson på 054-24 04 92, 070-317 12 84

eller via e-post hanna@thepackaginggreenhouse.com

Avanmälan:
Avanmälan fram till 8 oktober utan kostnad, därefter till halva konferensavgiften.
Middagen avbokningsbar fram till 5 november.


Häng med till Göteborg och ProcessTeknik- mässan 2010,
tisdag den 26 oktober?  Ca 150 utställare på plats!
I år är Process Teknikdagarna  ihopslagna  med Scanautomatic.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad – Göteborg, tisdag den 26 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.
Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.
Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30
Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt - att sätta sig på bussen och ”bara” åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur): 370 kr per person (räknat på 50-buss) 420 kr (räknat på 32-buss) (faktureras efteråt)  Anmäl er nu!

Läs mer om mässan på: www.processteknik.info    

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan innan den 8 oktober!  Faxa till: Elisabeth Söderlund, 054-24 04 69 eller e-maila till e.soderlund@paperprovince.com

Eye-tracking lockade industri och akademi till nätverksträff

Onsdagen den 8 september samlades ett sextiotal representanter från pappers- och förpackningsbranschen, forskningsinstitut, branschmedier och universitet på Stora Enso Research för en heldag kring eye-tracking.

Poja Shams från CTF var huvudtalare (bilden)

Foto: Peter Ollén, Aktuell Grafisk Information

Eye-tracking är en metod som genom att mäta ögonrörelser kan avslöja vad en person faktiskt fäster blicken på. Det kan handla om en datorbild eller projektion av exempelvis en förpackning, eller en verklig miljö såsom en hylla i en butik.

Nätverken som skapades genom Skogsindustrins och KK-stiftelsens skogsindustriella forskningssatsningar vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet är i högsta grad levande. Förutom att resultera i nya forskningsprojekt, programansökningar och utbildningar så träffas man också regelbundet för att diskutera forskning och industrisamverkan. Denna gång med fokus på eye-tracking.

Eye-tracking kan användas till allt från att styra handikapphjälpmedel och utveckla användarvänliga webbsidor till att studera inköpsbeteende i en matvarubutik. Den tekniska utvecklingen går framåt i rask takt, som det gäller att ta till vara i nya applikationer och nya undersökningsmetoder. Karlstads universitet ligger här i forskningsfronten med eye-trackinglabbet Ozlab och forskningscentrum som HumanIt och CTF, Centrum för tjänsteforskning. I regionen finns även The Packaging Arena som, i samarbete med forskare från universitetet, driver The Packaging Media Lab i Karlstad.

Seminariet var inriktat på metoder för analys och utvärdering av förpackningar och konsument-beteende, men genom deltagande från Broby Grafiska, Innventia, Lunds och Örebro universitet gavs en lite bredare genomgång av olika utrustningar och metoder för eye-tracking och bildanalys. Det Stockholmsbaserade företaget Tobii fick möjlighet att presentera sina senaste enheter för eye-tracking som säljs och hyrs ut via dotterbolag över hela världen. Bland annat visades världens minsta kommersiella glasögonburna modell som kan samla in och presentera kvantitativa data från ett antal försökspersoner i en verklig miljö där vissa ytor märkts ut som analysområden.

Dagens huvudtalare var Poja Shams, doktorand vid CTF, som redogjorde för sina erfarenheter från en USA-vistelse som finansierats med ett pris från stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Förutom att läsa doktorandkurser och träffa gräddan av amerikanska eye-trackingforskare gavs han möjlighet att göra experiment med eye-tracking för sitt forskningsprojekt. Projektet syftar till att studera inverkan av förpackningsdesign, hyllplacering, sökbeteende och preferenser på konsumenters köpbeteende och uppmärksamhet. Några intressanta slutsatser var att design kan slå ut hyllplacering och att konsumenter många gånger gör ett snabbare produktval när de inte känner till förpackningarnas utseende.

Seminariet avslutades med mingel och buffé.
Nätverksträffen finansierades av Gunnar Sundblads forskningsfond och genom ett nätverksanslag från KK-stiftelsen. Värd och nätverksledare är Per Jonsson, som efter en lång karriär inom skogsindustrin och som adjungerad professor i pappersteknik på Karlstads universitet nu arbetar som fristående konsult inom nätverket Research Brokers.

Reportage: Karl Oskar Källsner, Karlstads universitet

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com


Våra offentliga finansiärer
:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
21 september – Seminarium om Framtidens Automation inom Processindustrin
22 september – Kurs – MS Project 2007
29 september – Frukostmöte med Autotech Teknikinformation som värdföretag.
29 september – 1 oktober --  Klusterkonferens i Bryssel
30 september – Kl. 17 – 19.  After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i Compare,
                          The Paper Province och Stål & Verkstad.
4 – 6 oktober – Open Days i Bryssel
4 – 6  oktober -  Kursen Effektivt Ledarskap Steg 1
6 oktober – Medverkan i Papirteknisk forenings möte i Moss, Norge
8 oktober – Möte med G.D. för Yrkeshögskolan, KTC
12 oktober – Möte med IVA och Näringsdepartementet
14 – 15 oktober – Möte med Näringsdepartementet (på besök) Region Värmland och KAU
19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
26 oktober – Bussresa (dagstur) till ProcessTeknikmässan i Göteborg
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
25 november – Frukostmöte med Pöyry
9 december – Frukostmöte med Coromatic

Erbjudande till medlemsföretagen i The Paper Province!

SUCCÉMUSIKALEN MAMMA MIA!

Över 40 miljoner världen över har sett den fantastiska musikalen Mamma Mia som är baserad på Abbas underbara musik! I höst kommer den engelskspråkiga uppsättningen till Sverige, Karlstad och Löfbergs Lila Arena.

MAMMA MIA! är ett av musikvärldens största fenomen genom tiderna. Sedan premiären i London 1999 har över 40 miljoner sett föreställningen som spelats i fler än 225 städer över hela världen. Den internationella turnén, med sin engelskspråkiga ensemble, har under sex års tid gjort sitt segertåg över världen och setts av över 3 miljoner. Efter starten i Dublin har MAMMA MIA! turnerat till bland annat Zurich, Kapstaden, Tallinn, Lissabon, Bryssel, Paris, Istanbul, Monte Carlo för att nämna några ställen.

 

Nu har The Paper Province förmånen att kunna erbjuda medlemsföretagen biljetter ute i arenan eller paket med biljett och supé i Restaurang Golden Star till 20% rabatt.

Läs mer om biljetter och priser i bif. bilaga!

Föreställningar:  15/10 kl 19.30, 16/10 kl. 15.00 och kl. 19.30.

Erbjudandet gäller till och med den 30 sept., 2010.


_______________________o0o______________________

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com  
och ni tas bort från distributionslistan.