Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1039, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 09:33 CEST

Ökad uppkoppling och automation är
framtiden i svensk industri

Svensk industri har under många decennier varit framsynt i användningen av fjärröver-vakning och fjärrstyrning i produktionen. Akzo Nobel till exempel kör sin fabrik i Rjukan, Norge från den svenska fabriken i Bohus – så kallat Remote Monitoring.
Detta har gjorts med framgång under snart 20 år. På seminariet ”Framtidens Automation inom Processindustrin” i Karlstad den 21 sept. fick deltagarna många
bevis för att vi nu står inför ökad uppkoppling och automation på många områden,
både i industri och privat. Detta var ett arrangemang av Compare och The Paper Province.

Nyligen presenterade Ericsson Business Unit Networks den s k ”50 billion Visionen” som säger att år
2020 kommer det att finnas 50 miljarder enheter uppkopplade till Internet. Det sa också Monica Byhlén
(bilden) från Ericsson, en av talarna på detta seminarium. - ”Vi kommer i ökad utsträckning att se inte bara att
maskiner pratar med varandra utan också att ”de” kommer att fatta beslut oändligt mycket snabbare
och säkrare än vad någon människa kan”. ”ITC kommer att få en mycket större roll i framtiden”. – Det
kommer t ex 1 billion nya medelklasskonsumenter fram till år 2020. Mer och mer service kommer att
levereras helt oberoende mellan nätverkare. Allt som kan användas trådlöst – köps  och används
mer och mer”. Det handlar om områden som Livsstil, Hälsa, Vitvaror och Säkerhet”, sa Monica Byhlén. - Kostnaden för att koppla upp olika nätverk / bredband kommer att sjunka och vi får bredband på
fler och fler ställen.”

En annan talare i seminariet var Olof Ferritsius, från Pöyry. Han talade om ”Kontroll i processindustrin om 10 år”. ”Idag försöker vi efterlikna människans arbete i digitala system / nätverk. Men det är viktigt
att fabrikschef och operatörer förstår varandra och resonerar ”Hur skapar vi bättre förutsättningar?”
- Det kommer fler och fler sensorer i maskiner och material – som skickar data till chauffören = operatören. – Kommunikationen är fundamentet. Därför är det också viktigt att vi använder / utnyttjar systemen / styrningen i processen och inte köper nya system innan man hunnit lära sig ”de gamla”, sa Olof Ferritsius. (bilden till höger)

Magnus Davidsson från Akzo Nobel / Eka Chemicals berättade om fabriken i Rjukan som styrs automatiskt från Bohus. – ”Teknologin möjliggör for oss att vara tillgängliga när det behövs”. Remote betyder ”Being closer”, sa Magnus D. – Det är lika med pappers- och massaindustrin, den förändras.
Därför måste också underleverantörerna förändras i samma takt. – Det bygger på att göra informationen tillgänglig för många personer. – Att kombinera intuition, kunskap och information för att öka förståelsen. – Men det lönar sig inte på alla fabriker, sa Magnus Davidsson
(bilden nr 2). I fallet med fabriken i Rjukan handlar det om ett avstånd på 500 km. – Och det bygger också på att sprida information från leverantörer, via IT-tjänster och information från Universitet och forskning.

Ander OE Johansson, från Luleå Tekniska högskola, sa i sitt anförande, ”att det finns massor av pengar att tjäna genom ökad automation, fler sensorer och effektivare system”. – Det handlar kanske om miljardbelopp för skogsindustrin. – Men ny teknik kostar också pengar. - Här har skogsindustrin mycket att göra! Många mellanchefer frestas och invaggas i att köpa den senaste tekniken – den senaste programvaran innan man hunnit lära sig den senast inköpta. – Det böra vara enklare att köpa, installera, konfigurera, integrera, utöka, ersätta, förstå och använda systemen / programmen. – Detta är den stora utmaningen för dagens leverantörer, menade Anders OE Johansson. (bild nr 3)

- ”Men det behövs samspel mellan ny teknik och människan”, sa dagens sista talare, Peter Nilsson från Capee Group. – Kungarna idag på bruken är operatörerna och driftspersonalen. – Det är mycket viktigt att det sker ett samspel mellan de som bygger den nya tekniken och driftsperso-nalen. Faktum är att det är driftspersonalen som har den bästa kontrollen, och de bör alltid finnas med för att se till att ”Användargränssnittet till produktionen” blir rätt, menade Peter Nilsson. (bild nr 4)

Moderator för seminariet var Lars Sandberg, DOTANK. – Tekniska framgångar ger hela tiden
nya möjligheter. Vi står nu inför oändliga möjligheter som den fortsatta utvecklingen inom IT- och Telekom industrin ger oss! Ett 60 – tal deltagare hade anmält sig till detta seminarium, arrangerat av
Compare och The Paper Province.

Läs mer på: www.paperprovince.com


The Paper Province lyfts fram som ett svenskt  Hollywoodkluster
i senaste numret av
Nordisk Papper och Massa  (nr 4 – 2010)

Läs mer i bifogade bilaga: Särtryck ur Nordisk Papper och Massa! 12 sidor om
The Paper Province och dess medlemsföretag.

 

 

 

 

BOKA HÖSTENS KOMMANDE KURSER!

TILL EXEMPEL  ”Tryckkärlsdirektivet” med start i oktober

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

► Effectivt Ledarskap Steg 1 och Steg 2

Målgrupp:
Innehållet riktar sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och
ledarskap.

Syfte:
Under seminariet ges möjligheter till insikt i och kunskap om vad som bidrar till ett effektivt ledarskap.

Kursdatum (3 plus 3 dagar) : 4-6 oktober och 15 – 17 december, 2010.
Pris: 19.500 kr / deltagare exkl. moms och logi.

Övrigt:
Utbildningen är en öppen kurs i samarbete med Effect Management. Platsen för utbildningen är
Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne.

För mer information och anmälan, kontakta: The Paper Province KOMPETENSCENTRUM, tel. 054–24 04 60

Välkommen på konferens –  Arlanda  den 18 november!
 
” Kompetensutveckling inom massa- och pappersindustrin”!

Inom ramen för det EU finansierade Greenbox projektet inbjuder vi -
The Packaging Greenhouse AB -  till en kompetensutvecklingskonferens med fokus på massa- och massaindustrin.

Program:
9.15-9.45        Registrering och kaffe
9.45                Ínledning: Susanne Öhman, The Packaging Greenhouse
                        Utmaningen: Per Bjurbom, Billerud
                        Age Management: Stefan Vallerius, Vallerius Management
                        Kompetenskartläggning utifrån förlustposter: Peter Skoog, Tetra Pak
                        Global utbildningsstrategi: Marcus Wilhelmson, Rolls Royce
                        Introduktion av nyanställda: Jenny Adolfsson, Holmen
                        Underhåll – samordnad utbildningssatsning: Marie Andersson, Stora Enso
                        Sirius – Skogsindustriernas kompetensarbete: Mårten Ericsson, Skogsindustrierna
                        E- learning: Lars Svensson, Högskolan i Trollhättan
                        Vapa och FOCUS: Peter Lockhorst, TDC-BV

17.30              Avslutning
19.00              Konferensmiddag

Praktiska detaljer:
Anmälningsavgift 1200 kr
Konferensmiddag 600 kr

Anmälan senast 8 oktober.
För frågor och anmälan, kontakta
Hanna Karlsson på 054-24 04 92, 070-317 12 84
eller via e-post hanna@thepackaginggreenhouse.com

Avanmälan:
Avanmälan fram till 8 oktober utan kostnad, därefter till halva konferensavgiften.
Middagen avbokningsbar fram till 5 november.

Häng med till Göteborg och Process Teknik- mässan 2010,
tisdag den 26 oktober?  Ca 150 utställare på plats!
I år är Process Teknikdagarna  ihopslagna  med Scanautomatic.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad – Göteborg, tisdag den 26 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.
Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.
Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30
Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt - att sätta sig på bussen och ”bara” åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur): 370 kr per person (räknat på 50-buss) 420 kr (räknat på 32-buss) (faktureras efteråt)  Anmäl er nu!

Läs mer om mässan på: www.processteknik.info    

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan innan den 8 oktober!  Faxa till: Elisabeth Söderlund, 054-24 04 69 eller e-maila till e.soderlund@paperprovince.com

Tetra Pak introducerar FSC - märkta förpackningar i Sverige - Certifieringen är ett förstärkt kunderbjudande

Tetra Pak, världsledande på förpacknings- och processlösningar, meddelar idag att bolaget påbörjar en bred lansering av förpackningar från certifierad skogsråvara med märkningen FSC® (Forest Stewardship Council®) redan under 2010.

Certifieringen hjälper till att säkerställa att den FSC - certifierade skogen växer och hanteras på ett ansvarsfullt sätt som främjar den biologiska mångfalden. Dessutom möjliggörs märkning på förpackningen för Tetra Paks kunder som på så sätt kan lägga ytterligare en stark komponent till sitt miljöarbete.
- Som en viktig del i vår affärsstrategi ökar vi nu tempot i vårt hållbarhetsarbete. Genom att ta fasta på marknadens önskemål erbjuder vi nu klimatsmarta förpackningar där den förnybara råvaran dessutom certifierats enligt FSC. Genom initiativet erbjuder vi våra kunder en möjlighet att stärka sina varumärken, säger Jonny Olsson, VD Tetra Pak Sverige AB.
I ett första skede möjliggör Tetra Pak FSC - märkning av mer än 600 miljoner av kundernas förpackningar på den svenska marknaden, vilket är ett viktigt steg på vägen mot det slutliga målet att alla Tetra Paks förpackningar skall produceras av certifierad skogsråvara. Detta motsvarar cirka två tredjedelar av de förpackningar Tetra Pak säljer i Sverige. Tetra Pak har även gått med som medlem i svenska FSC.
Certifieringen är en viktig del i Tetra Paks ständigt pågående miljö- och hållbarhetsarbete. Förutom att arbeta för ett hållbart skogsbruk arbetar Tetra Pak aktivt med reducering av koldioxidutsläpp och materialåtervinning av förpackningar.

- Det är ett krav från våra kunder att vi ska ha miljöanpassade förpackningar. Kunderna blir allt mer miljömedvetna och det gäller att hänga med. Vi har valt Tetra Recart förpackningar med FSC -märkning och kan se en stark efterfrågan, säger Hans Nilsson, VD på Lantmännen Doggy AB.
FSC är det enda skogscertifieringssystem som Världsnaturfonden WWF stöttar.
- Tetra Paks satsning på certifiering av råvara är något som andra företag borde ta efter direkt. Efterfrågan på timmer och papper ökar stadigt i världen och för att vi ska kunna bruka skogen i framtiden krävs att vi använder våra resurser på ett smart sätt. Att satsa på FSC är ett mycket bra val för att säkra de behov vi har av ansvarsfullt producerade skogsråvaror - även imorgon, kommenterar Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF. Svenska FSC ser fram emot en bredare lansering från Tetra Pak:

- Vi ser med tillfredsställelse att FSC - märkningen kommer närmare konsumenternas vardag. Genom Tetra Paks engagemang, både som medlem i svenska FSC och användare av certifierad råvara, tar vi ett steg där ansvarsfullt skogsbruk också synliggörs på frukostbordet. När vi möjliggör miljöval i vardagen ökar vi såväl människors kunskap som engagemang, säger Lina Bergström, verksamhetschef på FSC Sverige.

MEDIAKONTAKTER
Eva Milton, kommunikationsdirektör, 0708 69 69 72, Eva.Milton@tetrapak.com 
Erik Lindroth, miljöchef, 0733 36 59 96, Erik.Lindroth@tetrapak.com

Ny chef för anläggningsavdelningen hos Pöyry i Karlstad


Ola Brundin är sedan tidigare chef för Pöyrys projektavdelning och från och med
1 augusti även chef för anläggningsavdelningen.

Ola har jobbat hos Pöyry sedan 1995 och har bästa tänkbara erfarenhet från projekt- och anläggningsuppdrag samt chefserfarenhet.


Pöyry är ett ledande globalt teknikkonsultföretag med 7000
medarbetare i 50 länder, I Sverige har Pöyry 300 medarbetare
och har kontor från Kiruna i norr till Lund i söder.

Läs mer på: www.paperprovince.com          

 

Cloetta är årets uppdragsgivare i The Packaging Arena Award

Cloetta går in som uppdragsgivare i The Packaging Arena Award 2010, en förpackningsdesigntävling som arrangeras av The Packaging Arena och engagerar studenter ifrån hela Sverige.

The Packaging Arena i samarbete med Cloetta bjuder in till årets förpackningstävling, The Packaging Arena Award 2010, för att ta fram en ny förpackningslösning för framtidens stycksaker! En unik förpackningstävling där konsumenter och användare kompletterar en professionell jury med syfte att utse ett vinnande bidrag med funktion, design och konsument i fokus.

-  Cloetta är ett företag som så många andra står inför utmaningen att möta framtida konsumenters önskemål och behov. Genom att ta hjälp att studenters kreativa förmåga kan man fånga upp många nya idéer samtidigt som tävlingen ger studenterna möjlighet att arbeta med riktiga uppdrag från företag, säger Sandra Eriksson, The Packaging Arena.

The Packaging Arena Award 2010 har redan fått in ett rekordstort antal anmälningar och intresset från både studenter och lärare är stort. Prisutdelningen sker enligt tradition på Pacsem 2010, Nordens största förpackningskonferens, som äger rum i Karlstad 1-3 december och som också arrangeras av The Packaging Arena.

-  Som uppdragsgivare ser vi med spänning fram emot att få ta del av studenternas idéer och låta oss inspireras. Det är ju ett unikt tillfälle för både studenter och näringsliv att samlas kring ett specifikt uppdrag, som dessutom bedöms inte bara av en jury utan även av konsumenter. Samtidigt är det en möjlighet att attrahera kompetens för ökad innovationsgrad inom förpackningsområdet. Kanske någon av idéerna kan bli en verklig produkt i framtiden, säger Urban Eriksson, produktinnovatör på Cloetta.

För mer information kontakta:
Sandra Eriksson, informationschef The Packaging Arena, tel 073-802 79 04
Urban Eriksson, Produktinnovatör Cloetta, tel 0730-261820

RAMP10 på Karlstads universitet 28 oktober

Inova hälsar er varmt välkomna till en fartfylld eftermiddag där modiga entreprenörer och framstående affärsidéer står i fokus! Under två intensiva timmar presenteras framtidens företag för fler än 600 besökare.

I år satsar Inova större än någonsin och under sommaren hölls auditions på fyra orter i Värmland; Sunne, Kristinehamn, Karlstad och Arvika. Audition-turnén blev succé! 31 spännande affärsidéer presenterades och efter delfinalen är 4 starka bidrag utvalda. Den 28 oktober tar de klivet ut i rampljuset.

Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag med entreprenörskapet i fokus!

Tid: 28 oktober kl. 13-16
Plats: Karlstads universitet, Aula Magna
Anmäl dig på: www.ramp.inova.nu

 

 

 

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
29 september – Frukostmöte med Autotech Teknikinformation som värdföretag.
29 september – 1 oktober --  Klusterkonferens i Bryssel
30 september – Kl. 17 – 19.  After Work på Pitcher´s för medlemsföretagen i Compare,
                          The Paper Province och Stål & Verkstad.
4 – 6 oktober – Open Days i Bryssel
4 – 6  oktober -  Kursen Effektivt Ledarskap Steg 1
6 oktober – Medverkan i Papirteknisk forenings möte i Moss, Norge
8 oktober – Möte med G.D. för Yrkeshögskolan, KTC
12 oktober – Möte med IVA och Näringsdepartementet
14 – 15 oktober – Möte med Näringsdepartementet (på besök) Region Värmland och KAU
19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
21 oktober – Frukostmöte med Skellefteå Kraft – Hotell Scandic City, Karlstad
26 oktober – Bussresa (dagstur) till ProcessTeknikmässan i Göteborg
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
25 november – Frukostmöte med Pöyry
9 december – Frukostmöte med Coromatic

 

 

Erbjudande till medlemsföretagen i The Paper Province!

SUCCÉMUSIKALEN MAMMA MIA!

Över 40 miljoner världen över har sett den fantastiska musikalen Mamma Mia som är baserad på Abbas underbara musik! I höst kommer den engelskspråkiga uppsättningen till Sverige, Karlstad och Löfbergs Lila Arena.

MAMMA MIA! är ett av musikvärldens största fenomen genom tiderna. Sedan premiären i London 1999 har över 40 miljoner sett föreställningen som spelats i fler än 225 städer över hela världen. Den internationella turnén, med sin engelskspråkiga ensemble, har under sex års tid gjort sitt segertåg över världen och setts av över 3 miljoner. Efter starten i Dublin har MAMMA MIA! turnerat till bland annat Zurich, Kapstaden, Tallinn, Lissabon, Bryssel, Paris, Istanbul, Monte Carlo för att nämna några ställen.

Nu har The Paper Province förmånen att kunna erbjuda medlemsföretagen biljetter ute i arenan eller paket med biljett och supé i Restaurang Golden Star till 20% rabatt.

Läs mer om biljetter och priser i bif. bilaga!

Föreställningar:  15/10 kl 19.30, 16/10 kl. 15.00 och kl. 19.30.

Erbjudandet gäller till och med den 30 sept., 2010.