Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1041, FRÅN THE PAPERPROVINCE

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 17:57 CEST

Värmländska kluster uppmärksammades av EU

I förra veckan utsågs det värmländska pappersklustret The Paper Province till ett av de 100 mest framgångsrika klustren i Europa. I den gångna veckan var det dags igen för Värmland att visa upp sig i Bryssel. EU-kommissionen hade valt att lyfta fram det Värmländska kluster-arbetet som ett fram-gångsrikt exempel på hur man kan arbeta regionalt med närings-livsutveckling.

Bilden från Invigningen av Open Days i EU- Parlamentet
i Bryssel.


– Vi ser på Värmland som en föregångare i klusterarbetet, sa Judit Törökne-Rozsa från EU -kommissionen.

Intresset för det seminarium som EU-kommissionen arrangerade för att diskutera kluster och innovationer på regional nivå var mycket stort. Seminariet samlade närmare 200 personer under EU-konferensen Open Days.
– Kluster är centralt för att utveckla de Europeiska regionerna. EU kommer därför att fortsätta fokusera på kluster som ett viktigt verktyg för att höja Europas konkurrenskraft sa Judit Törökne-Rozsa

Professor Örjan Sölvell från Handelshögskolan i Stockholm talade om hur man skapar ett gynnsamt klimat för innovationer. Genom sin forskning har professor Sölvell sett att klusterorganisationer spelar en viktig roll för att skapa kopplingar mellan olika verksamheter för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.
– Värmland och deras klusterorganisationer är ett bra exempel på hur man konkret kan arbeta med att förbättra kontakterna mellan högskolan och företagen, sa professor Sölvell.

Preben Gregersen, från den danska myndigheten för näringsliv och bebyggelse visade att regioner med klusterorganisationer har högre omsättning i näringslivet än andra regioner. Därför skapar man nu i Danmark ett nationellt institut kallat Reg-X som ska arbeta med att stötta klusterutveckling.

Staffan Bjurulf, projektledare på Region Värmland var särskilt inbjuden av kommissionen för att tala om klustersamarbetet i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

– Tillsammans i de tre regionerna har vi 15 klusterorganisationer med ca 700 företag och ungefär
60 000 anställda och vi samarbetar med fyra högskolor. Det är en stor potential. Och branscherna i våra klusterorganisationer som papper, förpackning, stål och IT står för stor del av den svenska exporten. Men många av dessa branscher har ett stort behov av innovation. Därför är kluster-organisationerna extra viktiga för att påskynda förnyelsen, sa Staffan Bjurulf.

– Region Värmland har varit med och skapat tio professurer på Karlstad universitet som aktivt ska arbeta med att följa klustren och utveckla ny kunskap om dessa branscher. Det är ett konkret sätt att föra högskolan närmare företagen och förbättra kunskapsöverföringen, sa Staffan Bjurulf. 

The Paper Province var ett av klustren som deltog och stod i den gemensamma montern
De värmländska klustren lyfts på många håll som framgångsrika exempel på näringslivsutveckling
och goda resultat i samarbetet med offentligheten och akademin.

Fakta Open Days 2010
En årlig EU-konferens för regional utveckling inom EU. Arrangeras av bland annat EU - kommisionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén. Årets tema var Objective 2020: Competitiveness, Co-operation and Cohesion for all regions och gick av stapeln den 4–7 oktober.

För mer information kontakta: Staffan Bjurulf , staffan.bjurulf@regionvarmland.se, +46 70-618 77 51

BOKA HÖSTENS KOMMANDE KURSER!

Till exempel:   ”Tryckkärlsdirektivet”.


KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

Häng med till Göteborg och Process Teknik- mässan 2010,
tisdag den 26 oktober?  Ca 150 utställare på plats!
I år är ProcessTeknikdagarna ihopslagna  med Scanautomatic.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad – Göteborg, tisdag den 26 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.
Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.
Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30
Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt - att sätta sig på bussen och ”bara” åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur): 370 kr per person (räknat på 50-buss) 420 kr (räknat på 32-buss) (faktureras efteråt)  Anmäl er nu!

Läs mer om mässan på: www.processteknik.info    

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan snarast möjligt!  Faxa till: Elisabeth Söderlund, 054-24 04 69 eller e-maila till e.soderlund@paperprovince.com

Välkommen till frukostmöte tisdag 19 oktober med Cadcraft som värdar - ett samarrangemang av Compare och The Paper Province


Tema:
Ordning och reda, färre fel och ökad effektivitet – Integration mellan CAD och affärssystem

Ordning och reda på filerna och tillverkning mot rätt ritningsunderlag sparar mycket tid och pengar. Med en bra lösning för dokumenthantering så får du ordning på dina filer och effektiviserar din produktutveckling. Med en bra integration mellan CAD, do­kumenthantering och affärssystem så slipper du mycket dubbelarbete då artiklarna skapas samt säkrar upp att inköp och produktion alltid utgår ifrån gällande

ritningsunderlag.

Vi på Cadcraft kan hjälpa dig att effektivisera vardagen genom bättre processer och integrerade lösningar. Detta kommer ge dig mer tid att jobba med rätt saker samt spara pengar. Vi finns sen 1.5 år i Värmland med kontor i Karlstad, som sen har hela Cadcrafts verksamhet bakom sig med 25 års erfarenhet.


Datum & tid: tisdag 19 oktober kl. 07.30–09.00

Plats: Park 124, Signalhornsgatan 124

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se senast fredag
15 oktober!

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

 

Hur samverkar vi med Karlstad universitet?


Var finns de goda idéerna för samverkan? Vad kan företag få ut av att samverka med universitetet? Hur vill företag att kontakterna med universitetet ska se ut?

Detta och mer därtill, kommer att diskuteras när Fakulteten för teknik- och naturvetenskap bjuder in till en innovativ tankesmedja den 28 oktober I "ägget" Karlstad universitet.

 

Workshopen är kostnadsfri och fakulteten bjuder på lättare förtäring.

Tid och plats: 28 oktober 16.00 - 19.00

Anmälan till caroline.ahs@kau.se

Generaldirektör Pia Enochsson, från Myndigheten för Yrkeshögskolan besökte Karlstads Teknikcenter och Processtekniskt Centrum i fredags

Pia Enochsson , som är Karlstadsbördig, är G.D. sedan ett år tillbaka för Yrkeshög-skolan i Sverige, tyckte det var roligt att komma tillbaka till Karlstad och få stifta bekant-skap med hur yrkeshögskolan här ha hittat ett väl fungerande samarbete med näringslivet.

Yrkeshögskolan i Sverige är en eftergymnasial utbildningsform och ett alternativ till högskolan
och universiteten för de som vill gå en mer yrkesinriktad utbildning. Från myndigheten analyserar
de arbetslivet och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan samt utövar tillsyn
på utbildningarna. Pia Enochsson fick utbildningarna på Karlstads Teknikcenter presenterade och
även träffa representanter för näringslivet, däribland Mats Williams från The Paper Province, och alla ordföranden i ledningsgrupperna, de som står bakom ansökningarna till myndigheten och följer utbildningarna.

Ingen vindkraft för Aspa

Försvarsmakten sätter P för Munksjös och Eons planer på en vindkraftpark i anslutning till Aspa bruk. Det uppger Nerikes Allehanda.

Försvarsmakten har nu ändrat sina riktlinjer, så att man ska ta hänsyn till lokala förutsättningar, när man yttrar sig om vindkraftverk i närheten av försvarsanläggningar, skriver Nerikes Allehanda. Det hjälper dock inte Munksjö-ägda Aspa bruk, som tillsammans med Eon har planer på en vindkraftspark i Olshammar. Den planerade vindkraftsparken skulle hamna inom skyddsområdet för det militära flygfältet i Karlsborg.
– Vad gäller Karlsborg kan jag säga, att vi där har en mångfacetterad verksamhet med bland annat helikopterflygning och fallskärmshoppning, och det ställer krav på stoppområdet, säger Carl-Johan Edström på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion till Nerikes Allehanda.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Snabb tillväxt i finsk skogsindustri

Tillväxttakten i Finland är rekordhög, och tillväxten förväntas fortsätta även nästa år, enligt det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo. Bakgrunden är dels ökad efterfrågan, dels också fjolårets rekordlåga siffror.

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, PTT, spår en stark tillväxt inom skogssektorn i Finland i år.

Trots tillväxten blir dock produktionsvolymerna fortfarande mindre än före recessionen, rapporterar den finska nyhetsbyrån FNB. Den finska pappersindustrins produktion ökar i år med 15 procent, och nästa år avtar tillväxttakten till fyra procent. Massatillverkningen ökar i år med hela 50 procent jämfört med i fjol och priserna ännu mera, spår PTT. Enligt PTT produceras det för mycket papper i Europa, vilket bromsar prisstegringen på papper.

Efterfrågan på virke ökar i Finland, och avverkningarna likaså. PTT räknar med att avverkningarna i de privata skogarna blir nästa dubbelt så stora som i fjol, skriver FNBLäs mer på: www.paperprovince.com


Beslut om nytt Stora Enso-bruk i Uruguay väntas inom kort

Stora Enso kommer inom kort att fatta beslut om ett eventuellt nytt massabruk i Uruguay. Bolaget kommer att bestämma sig innan året är slut, rapporterar nyhetsbyrån Direkt.

I februari i år meddelade Stora Enso att man tillsammans med det sydamerikanska bolaget Arauco inlett en förstudie gällande ett nytt massbruk i Uruguay. Stora Enso har tidigare även förvärvat markområden för skogsplantager i landet.

I ett uttalande för den finska tidningen Talouselama säger nu Stora Ensos VD, Jouko Karvinen, att Stora Enso snart kommer att besluta om man ska bygga ett nytt massabruk i Uruguay, rapporterar nyhetsbyrån Direkt.

Stora Enso är sedan tidigare hälftenägare i massabruket Veracel i Brasilien. I Uruguay äger UPM massabruket i Fray Bentos, vilket byggdes av Metsä Botnia för några år sedan.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Akzo Nobel ska öka omsättningen

Akzo Nobel vill öka sin omsättning till 20 miljarder euro. Det framkom på bolagets marknadsdag i London där bolagets framtida tillväxtstrategier presenterades.

AkzoNobel, där Eka Chemicals ingår, offentliggjorde på sin marknadsdag i London, att målsättningen de kommande åren är att öka omsättningen till 20 miljarder euro. Detta ska ske genom att fokusera på främst synergier och hållbar tillväxt.??

– Vi fokuserar nu ännu mer på hållbar tillväxt. Det gör vi genom att öka vår forskning och utveckling, där vi redan ligger högt upp i jämförelse med andra svenska företag. Vår målsättning är också att öka andelen innovativa och hållbara produkter, sa Jan Svärd, VD i Eka Chemicals och styrelseordförande för AkzoNobel i Norden, under marknadsdagen.??

Den svensk-holländska koncernen har 3 600 anställda i Sverige, fördelade på 20 anläggningar runt om i landet. Sverige är, efter USA, det land som bidrar mest till AkzoNobels omsättning. En stor del av forskningen ligger också i Sverige och är i många avseenden världsledande. Med knappt 300 personer verksamma inom FoU-området placerar sig företaget bland de 20 mest forskningsintensiva företagen i Sverige.

Inom området massa- och papperskemikalier är Eka Chemicals en av de världsledande leverantörerna.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Citec Engineering köper affärsverksamheten i Insinööritoimisto Sarpanen - förstärker kompetensen inom elplanering för kraftverksindustrin

Citec Engineering Oy Ab har förvärvat affärsverksamheten av Insinööritoimisto Sarpanen Oy.

''Genom köpet av Sarpanen förstärker vi ytterligare vårt team med mycket kvalificerade och erfarna konsulter inom elplanering och processdesign'', säger Martin Strand, VD för Citec Engineering. ''Deras långa erfarenhet från framförallt globala projekt inom kraftsverksindustrin passar Citec och vår kundbas mycket väl'', fortsätter Strand.

Sarpanen Oy, med kontor i Helsingfors och i Vasa, har idag åtta anställda. Samtliga anställda övergår som anställda i Citecs tjänst från och med den 1.10.2010.

För ytterligare information:
Martin Strand, VD, Citec Engineering Oy Ab, Mobil: +358 40 571 4463
Jan-Erik Forss, VD, Sarpanen Oy, Mobil: +358 50 598 1732

Läs mer på: www.paperprovince.com

Opcons samarbetspartner i Australien tecknar MOU med delstatligt kraftbolag

Svensk miljöteknik ska energieffektivisera Western Australia. Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons samarbetspartner kring Opcon Powerbox i Australien, Enerji Ltd. (ERJ:ASX) har träffat en avsiktsförklaring (MOU) med det delstatliga kraftbolaget Horizon Power.

Avsiktsförklaringen beskrivs av Enerji som en viktig milstolpe i bolagets kommersialisering av Opcon Powerbox.

Avsiktsförklaringen (MOU) sätter den kommersiella ramen för ett framtida elköpsavtal och syftar till att integrera Opcon Powerbox vid Horizon Powers kraftverk Carnarvon. Enerji har även öronmärkt den första av de sex 3:e generationens Opcon Powerbox som de beställt för Carnarvon.

Horizon Power är en delstatlig aktör som opererar på den 2,3 miljoner km² stora yta i Western Australia, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Pilbara, Kimberly, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och ansvarar bland annat för ett större regionalt elnät, North West Interconnected System (NWIS) samt ett växande antal isolerade system för regionala städer och avlägsna orter. Kundbasen är allt från hushåll och företag i mindre avlägsna/isolerade orter och regionala center till större gruvbolag.

- Det här är ett stort steg mot kommersialisering av Opcon Powerbox i Australien och en märkbar konsekvens av Enerjis fokus på kommersiella lösningar för att etablera vår tjänst med försäljning av ren el. Vi ser vårt förhållande med Horizon Power som ett strategiskt partnerskap med fördelar för bägge parter, sa Enerjis VD Greg Pennefeather vid tecknandet.

- Det är positivt att vi nu börjar se resultat av Enerjis ökade fokus på grundaffären med kommersiella applikationer. Opcon Powerbox erbjuder energieffektivisering med vinster för såväl miljö som ekonomi. Särskilt tydligt blir det på ställen som Western Australia med gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen idag nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

För ytterligare information se Enerjis pressmeddelande:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101011/pdf/31t10z6s2tsnc1.pdf (http://www
.asx.com.au/asxpdf/20101011/pdf/31t10z6s2tsnc1.pdf)

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer samt på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53


The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida:   www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       


Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

12 oktober – Möte med IVA och Näringsdepartementet
14 – 15 oktober – Möte med 8 departement och IVA (på besök)  + Region Värmland och KAU
19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
21 oktober – Frukostmöte med Skellefteå Kraft – Hotell Scandic City, Karlstad
26 oktober – Bussresa (dagstur) till ProcessTeknikmässan i Göteborg
10 – 11 november – Kurs: Utveckla din förmåga att leda projekt
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 – 24 november – Kurs: PED - Tryckkärlsdirektivet
25 november – Frukostmöte med Pöyry
9 december – Frukostmöte med Coromatic


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com  
och ni tas bort från distributionslistan.