Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1042, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 12:22 CEST

Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm

Forskning och innovation vid Karlstads universitet, samverkan med kluster, näringsliv och offentlig sektor - stod på programmet då flera departement och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin besökte Karlstad under torsdagen och fredagen.

På bilden ses från vänster:

JanErik Odhe, Stål & Verkstad,
Göran Österman, Compare och
Mats Williams, The Paper Province

Möjlighet att visa upp goda exempel

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, driver projektet Innovation för tillväxt och var därför intresserade att ta del av de goda exemplen i Värmland. Samverkan här omfattar även Dalarna och Gävleborg.

- Att IVA och departementen visade stort intresse för det goda samarbetet som finns här i Karlstad mellan oss kluster, den offentliga sektorn och Karlstads universitet - kallat Värmlandsmodellen är mycket glädjande, säger Mats Williams, VD, The Paper Province.

Bakom programmet stod Karlstads universitet, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.

Landshövdingen inledde

Landshövding Eva Eriksson välkomnade gästerna klockan 13.00 på torsdagen och man samlades i Ljungbergsalen, ''Ägget'', i hus Vänern på Karlstads universitet. Besökarna fick sedan veta mer om planerna på en företagsforskarskola av professor Lars Järnström och docent Magnus Lestelius. Professor Jens Bergström presenterar Material- och konstruktionscentrum,

Gunilla Eriksson, prefekt och ledarutvecklingskonsult talade om attitydförändringar inom akademin. Etik- och genusforskaren Cecilia Nahnfeldt berättade om Balansa, ett exempel på hur en tjänsteidé kan kommersialiseras. Besökarna fick också möta professor Bo Edvardsson som talade om tjänsteinnovationer.

På kvällen habb man med ett studiebesök hos The Packaging Arena och därefter följde en middag hos landshövdingen där även rektor Kerstin Norén och regionrådet Tomas Riste medverkade.

Klustren presenterade sig på Karlstads Teknikcenter

Fredagen inleddes med att de tre klustren Stål och verkstad, Compare samt The Paper Province
presenterade var och en sitt arbete men också hur man lyckas i samarbete tillsammans och också
det goda samarbetet med Karlstads universitet och den offentliga sektorn. De tre klustren gav också många goda exempel på lyckade projekt där medlemsföretag utvecklat samarbete och skapat affärer, till nytta för regionen.
 
Anders Olsson från Region Värmland (bild 2 nedan) gav en omvärldsbild på hur de värmländska klustren står modell för andra kluster ute i Europa. – Ingen annanstans i världen har man lyckats utveckla ett liknande framgångsrikt samarbete mellan näringsliv, offentligheten och akademin på så kort tid som i Värmland, kunde Anders Olsson bekräfta efter rapporter från tillväxtforskare i Europa. Värmland har kommit långt i klusterarbetet!


Besökarna representerade fyra olika
departement: Närings-, Utbildnings-,
Miljö- och Jordbruksdepartementet,
Statsrådsberedningen, delar av regeringskansliet samt Johan Shuber  från Ingenjörsvetenskapsakademin, som har statens uppdrag att driva
                                                                                                               projektet – Innovation för Tillväxt .


V Ä L K O M M E N till ett nytt frukostmöte i arrangemang av
The Paper Province  och Compare -  torsdag den 11 november,
hos Intertechna AB, Hammarö!
 

”FRÅN MEDELMÅTTA TILL VÄRLDSBÄST”

Hur får man högsta tillgängligheten i massa och pappersbrukets produktion

Intertechna är ett företag som specialiserat sig på metoder och produkter för ökad produktion och kvalitet i industriella processer. Företaget har levererat system till pappersbruk där man kunnat öka drifttillgänglighet och produktion med mer än 5 %.

Operatören är den viktigaste resursen för ökad tillgänglighet i produktionen. Genom att på ett strukturerat sätt utnyttja dessa

kunskaper, kan man på ett tidigt stadium upptäcka symptom på begynnande fel. Exempel på symptom kan vara; överhettade  motorer, oljud eller läckage, felaktiga tryck eller temperaturer. Dessa symptom kan i de flesta fall åtgärdas innan de orsakar produktionsbortfall. Operatören får instruktioner och beslutsstöd från handdatorer under den dagliga översynen av anläggningen. 

Under seminariet visar Intertechna exempel på metoder och system för att minimera riskerna för oplanerade driftstörningar.

Datum & tid: torsdag 11 november kl. 07.30
Plats: Kvarnvägen 15, Hammarö, (på höger sida innan Hammarrondellen)
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se 
senast 8 november

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

BOKA KURSER!

Till exempel: ”Tryckkärlsdirektivet”.


KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kurserna vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning. 

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480. 

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00 

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

ABB-dag i Karstad

Torsdagen den 14 oktober var det så dags för arrangemanget ”ABB-dagen” att komma till Karlstad. Årets tema var ”Framtidens energi och automationssystem för ett hållbart samhälle!". Frågor som diskuterades handlade om hur företag ska agera i en framtid där energi, automatisering och hållbarhet blir allt viktigare.

16 olika seminarier fanns att välja bland inom fyra grupper:

  • Energiproduktion och framtidens elnät
  • Byggnader och Fastigheter
  • Energieffektiv Automation
  • Nyheter inom Produkter och tjänster

Eftermiddagens seminarier avslutades med en talkshow ledd av Jan Bylund. Inbjudna deltagare var

  • Erik Oja, divisionschef ABB Process Automation
  • Håkan Holm, kommunalråd Karlstad
  • Per Halvarsson, expert Smart Grid, ABB
  • Anders Mjöberg, chef ABB Business Center Karlstad
  • Magnus Persson, verksamhetsansvarig Energy Square

Arrangemanget lockade ett hundratal besökare.

www.energysquare.se 

 

 

 

 

 

 

Metso säljer Tissue- maskin till Frankrike

Metso Paper Karlstad har fått en order på en komplett mjukpappersmaskin av typen Advantage DCT 200 från det italienska företaget Industrie Cartarie Tronchetti. Maskinen ska installeras i ett tissuebruk i Montargis i Frankrike.

Maskinen är planerad att starta produktionen under andra kvartalet 2011. Ordern är värd cirka 150 miljoner kronor. Ordern späder på den redan tidigare goda orderingången för företaget och leder till vidare nyanställningar.

- Tronchetti är en framgångsrik mjukpapperstillverkare som vi levererat till tidigare och som återkommer nu för att expandera i Frankrike, säger Anders Björn, VD, Metso Paper Karlstad.

Den nya maskinen ger en årsproduktion på cirka 70 000 ton. Maskinen ska producera hygienservetter, toalettpapper och pappershanddukar. Leveransen från Metso innehåller en komplett produktionslinje för mjukpapper, inklusive utrustning för massaberedning. Metso bidrar även med processkonstruktion för bästa produktkvalitet och lägsta energi- och vattenförbrukning. Ett omfattande automationssystem levereras av Metso Automation.

Industrie Cartarie Tronchetti har sitt huvudkontor i italienska staden Lucca och bedriver i dag mjukpapperstillverkning i Italien, Spanien och Polen. Företaget omsätter över 500 miljoner euro och har cirka 1000 anstälda.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Rottneros VD ser stabil massamarknad, svag USD talar för höjning

Rottneros ser stabil massamarknad under hösten med möjligheter till prishöjningar omkring årsskiftet. Det som talar för prishöjning är den svagare dollarn samt fortsatt mycket låga lager. Det säger Ole Terland, VD för Rottneros, i en intervju med Nyhetsbyrån SIX.
 
Under sommaren har ett par nordamerikanska skogsbolag sänkt priset på långfibrig massa med 30 dollar till 980 dollar per ton på den amerikanska marknaden. I Europa har priset legat kvar vid 980 dollar per ton. Samtidigt har sydamerikanska bolag i slutet av sommaren sänkt priset på kortfibrig massa globalt med 50 dollar per ton.

Rottneros är en aktör på marknaden för långfibrig massa. Här ser Terland en starkare efterfrågan än tidigare.  "Efterfrågan är bra, den är till och med starkare än under våren. Lagernivåerna är fortsatt väldigt låga hos både kunder och tillverkare. Det känns som om det är en väldigt stabil marknad, och kanske finns möjlighet till ytterligare prishöjningar."

Läs mer på: www.paperprovince.com 

Ny vibrationsövervakning på Skoghalls KM8

Stora Enso Skoghall har utrustat KM8 med ny vibrationsutrustning. Under det kommande höststoppet går man vidare med nya givare, kontakter och kablage på rullmaskinen till KM8.

På Stora Enso Skoghall togs under fjolåret beslutet att byta ut det tidigare systemet för vibrations -övervakning av kartongmaskinen KM8. Uppdraget tilldelades SPM Instrument, som bytte ut mätenheter och programvara till onlinesystemet Intellinova. Många av de befintliga givare, kontakter och kablar i maskinen, som då behölls, har sedan dess också bytts ut.

Under det kommande höststoppet på Skoghalls bruk ska SPM nu helt byta ut givare, kontakter och kablage på rullmaskinen till KM8.

Skoghalls KM8, med en årskapacitet på 425 000 ton, är en av världens största kartongmaskiner.

Läs mer på: www.paperprovince.com


The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com


Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Detta händer framöver:

19 oktober – Frukostmöte med Cadcraft
28 oktober – RAMP 2010 på Karlstads universitet
28 oktober – After Work på Guldapan (Pitcher´s, men ingång från Ö:a Torggatan)
10 och 11 november – Kurs: Utveckla din förmåga att leda projekt
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad. Leif Brodén, Södra
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 – 24 november – Kurs: PED - Tryckkärlsdirektivet
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
9 december – Frukostmöte med Coromatic


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com  
och ni tas bort från distributionslistan.