Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1043, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 16:53 CEST

The Paper Province det goda exemplet i Venedig

Bilden av Värmland som en europeisk föregångare i klusterarbete blir starkare och starkare. Den 28-29 oktober samlar EU:s generaldirektorat för näringsliv en grupp experter i Venedig för att diskutera hur kommunikation kan användas som ett verktyg för klusterutveckling. Mats Williams är speciellt inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från The Paper Province.

- Det är naturligtvis hedrande att The Paper Province används som det goda exemplet i detta sammanhang. Det förstärker bilden av att den positiva utveckling som sker i Värmland väcker intresse i Europa, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

Arbetsmötet i Venedig arrangeras av INNO NETS, ett projekt där svenska VINNOVA och andra innovationsmyndigheter i Europa arbetar med riktlinjer för innovationsutveckling inom näringsliv och samhälle. INNO NETS drivs av PRO INNO Europe, en del inom Europakommissionens Generaldirektorat för näringsliv. Målsättningen är att bidra till en ny, förbättrad innovationspolitik i Europa genom att inspireras och lära av de bästa.

Mats Williams är inbjuden för att berätta hur The Paper Province använt kommunikation för att skapa uppmärksamhet, publicitet och opinion till nytta för klusterorganisationens medlemsföretag.

Ett kluster i världsklass
För The Paper Province är inbjudan en i raden av framgångar på senare tid. Tidigare i år utsågs klusterorganisationen till ett kluster i världsklass när Europas mest framgångsrika kluster rankades av European Cluster Observatory.

- Framgångarna för The Paper Province och det värmländska klusterarbetet har inte kommit till av en slump. Det ligger mycket hårt arbete bakom de goda resultat som näringsliv, Karlstads universitet, Region Värmland och andra offentliga organisationer åstadkommit genom ett fruktfullt samarbete och som gynnat både företag och vår regionen, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

 

Intertechna värdar för nästa frukostmöte

Den 11 november är det dags för Compare och The Paper Province nästa frukostmöte med Intertechna AB, Hammarö som värdar. Tema: ”Från medelmåtta till Världsbäst” Hur får man högsta tillgängligheten i massa och pappersbrukets produktion?

Intertechna är ett företag som specialiserat sig på metoder och produkter för ökad produktion och kvalitet i industriella processer. Företaget har levererat system till pappersbruk där man kunnat öka drifttillgänglighet och produktion med mer än 5 %.

Operatören är den viktigaste resursen för ökad tillgänglighet i produktionen. Genom att på ett strukturerat sätt utnyttja dessa kunskaper, kan man på ett tidigt stadium upptäcka symptom på begynnande fel. Exempel på symptom kan vara; överhettade motorer, oljud eller läckage, felaktiga tryck eller temperaturer. Dessa symptom kan i de flesta fall åtgärdas innan de orsakar produktionsbortfall. Operatören får instruktioner och beslutsstöd från handdatorer under den dagliga översynen av anläggningen.

Under seminariet visar Intertechna exempel på metoder och system för att minimera riskerna för oplanerade driftstörningar.

Datum & tid: torsdag 11 november kl. 07.30
Plats: Kvarnvägen 15, Hammarö, (på höger sida innan Hammarrondellen)
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast
8
november.

 


Papermakers Night, 18 nov, med Leif Brodén, VD och Koncernchef Södra, som gästtalare – Anmäl er nu!


TEMA: Klimatnytta som affärsstrategi

 

Papermakers Night är ett arrangemang av The Paper Province.Program:

16.30 Registrering - i Franska matsalen

17.00 Välkommen / Inledning Mats Williams, VD, The Paper Province

17.15 Kvällens gästtalare: Leif Brodén Frågestund
 
19.00 Mingel och lättare buffé i Vintermatsalen.

21.00 Minglet fortsätter inne på The Bishop´s ArmsANMÄLAN
(Bindande) senast 12 november till Elisabeth Söderlund,

 tel.054 - 24 04 60 eller  e.soderlundh@paperprovince.com


Integration var temat då Cadcraft höll i frukostmöte

Ordning och reda, färre fel och ökad effektivitet – det är effekterna vid integration av affärssystem, CAD och dokumenthantering. Det berättade Cadcraft om när de stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte.
Bilden från vänster: Stefan Bergsten, Patrik Borgenhard och Bertil Edlom från Cadcraft.
 
Cadcraft startades i Skara 1985 och etablerades i Karlstad våren 2009. De har även kontor i Göteborg, Jönköping och Borås. Totalt är de 28 anställda som hjälper kunderna att effektivisera vardagen genom bättre processer och integrerade lösningar. Vilket ger kunderna mer tid att jobba med rätt saker och spara pengar.

”Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom fokus på deras produktutvecklings -process. Vi vill hjälpa dem att välja bra verktyg för att integrera CAD, dokumenthantering och affärs-system”, berättade Patrik Borgenhard, ansvarig för Cadcrafts kontor i Skara och Karlstad. ”Kan man effektivisera processer mellan konstruktion och säljarbete och därmed snabbare leverera offerter så har man stora konkurrensfördelar att vinna.”

Cadraft arbetar med effektivitetshöjande lösningar inom CAD, CAM, Design och Dokumenthantering. De levererar system från Autodesk med fokus på kundens behov runt produktutvecklingsprocessen. Med en bra integration mellan CAD, dokumenthantering och affärssystem kan man effektivisera och säkerställa att även produktionen har rätt underlag. Genom en bra integrationslösning slipper man mycket dubbelarbete då artiklarna skapas samt säkrar upp att inköp och produktion alltid utgår ifrån gällande ritningsunderlag.

Att integrera dokumenthanteringen med affärssystemet innebär att man tar bort den manuella överföringen av data mellan program. Detta ökar effektiviteten vid överföring av artiklar till affärssystemet, det säkerställer att rätt person får rätt data, det frigör arbetstid för användarna och minskar ledtiden i produktionen. Dessutom blir hanteringen assosiativ dvs när en ändring görs tex i konstruktionen slår den igenom på alla länkar i kedjan.

”Genom märkning av dokument kan man styra vart och när dokumenten skall visas. Vid tillexempel utveckling av digitala prototyper är det här en fördel. När man inte vill att säljarna skall se och använda prototypen i sitt säljarbete kan man markera dokumentet så att det inte visas i affärssystemet. När prototypen sedan blir en färdig artikel så märker man om den så att den blir tillgänglig i affärssystemet”, sa Stefan Bergsten, applikationsingenjör på Cadcraft.

Den 17 december inbjuder Cadcraft till en Grötfrukost i Karlstad. Deltagarna bjuds på en djupdykning i avancerad 3D-modellering, metod, stora sammanställningar och skelettmodellering samt regelstyrd modellering.

Plats för grötfrukosten är Park 124, Signalhornsgatan 124 i Karlstad.

Se mer och anmäl dig på www.cadcraft.se
Metsos framgångar i Kina fortsätter

Metso har fått en order på en komplett mjukpappersmaskin av typen Advantage DCT 200 från det kinesiska företaget Xiamen Xinyang Paper i provinsen Fujian i Kina. Ordern är värd cirka 150 miljoner kronor.

Maskinen är planerad att starta produktionen i slutet av nästa år. 

- Det här är en ny mjukpapperstillverkare som väljer Metso som leverantör, vilket bekräftar att vi har ett starkt förtroende på den kinesiska marknaden, säger Anders Björn, VD, Metso Paper Karlstad AB, i ett pressmeddelande.

- Till dags dato har vi 14 mjukpappersmaskiner i drift eller under leverans i Kina, som är en av de snabbaste växande marknaderna i världen för mjukpapper. Detta ger goda förhoppningar inför framtiden, fortsätter Anders Björn.

Den nya maskinen ger en årsproduktion på cirka 60 000 ton. Maskinen ska producera hygienservetter, toalettpapper och pappershanddukar.

Leveransen från Metso Paper Karlstad inrymmer en komplett produktionslinjer för mjukpapper, inklusive utrustning för massaberedning. Metso bidrar även med processkonstruktion för bästa produktkvalitet och lägsta energi och vattenförbrukning. Ett omfattande automationssystem levereras av Metso Automation.

- Vi har strategiskt valt att lägga delar av tillverkningen i Kina för att vara konkurrenskraftiga. Samtidigt fyller vi produktionen och nyanställer här i Karlstad, vilket visar att det genom anpassning är möjligt att behålla och utveckla vår egen verkstadsindustri, framhåller Anders Björn.

Läs mer på: www.paperprovince.com


BOKA KURS!

Till exempel: ”Tryckkärlsdirektivet”.


► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

ÅF tredje populäraste arbetsgivare

Teknikkonsultkoncernen ÅF har rankats som Sveriges tredje populäraste arbetsgivare av yrkesverksamma ingenjörer.

ÅF är rankad som Sveriges tredje populäraste arbetsgivare, alla kategorier, av yrkesverksamma ingenjörer, enligt Universums Karriärbarometern 2010/2011. ÅF mottog priset för tredjeplaceringen och priset som ''Branschbäst'' vid Universums årliga ''Karriärvals-gala'' i Stockholm nyligen.

- Att rekrytera de bästa tekniska konsulterna är det viktigaste för oss. Därför är vi stolta och glada över årets placering i KarriärBarometern, säger Jonas Wiström, ÅFs VD.

Förstaplatsen i rankingen kneps av Ikea och andraplatsen av Google. Efter Åfs tredjeplacering följde ABB, Volvo och Ericsson. KarriärBarometern är en årlig attitydundersökning, som genomförs av Universum Communications. Över 3 000 ingenjörer deltog i årets undersökning.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Långsam men stabil återhämtning för ÅF

ÅFs marknad har stabiliserats efter finanskrisen, men återhämtningen går långsamt. På torsdagen kom konultkoncernen med sin niomånadersrapport: Rörelseresultatet upp rejält tack vare reavinster.

För årets första nio månader redovisar konsultkoncernen ÅF en omsättning på 3 518 miljoner kronor, jämfört med 3 404 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgår till 711 miljoner kronor (278). I årets siffra ligger reavinster på 488 miljoner kronor.

- ÅFs marknad har stabiliserats efter finanskrisen, men återhämtningen går långsamt. Det märks fortfarande en försiktighet inför nya, större investeringar i produktionskapacitet i industrin. Efterfrågan inom energi- och infrastrukturområdet är fortsatt god, säger ÅFs koncernchef, Jonas Wiström, i en kommentar.
Läs mer på : www.paperprovince.com

Fortsatt förbättring för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros uppvisar en fortsatt stark resultatförbättring. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 123 miljoner kronor, jämfört med en förlust på -172 miljoner motsvarande period i fjol.

Rottneros turn-around bekräftas av rapporten för årets tre första kvartal. Resultat efter finansnetto uppgick till 125 miljoner kronor (-69). Rörelseresultatet uppgick till 123miljoner (-172).. För tredje kvartalet uppgick resultat efter finansnetto till 64 miljoner kronor (43).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163 miljoner kronor (85). Per den 30 september redovisades en räntebärande nettofordran på 116 miljoner kronor jämfört med tio miljoner vid årets början.

Efterfrågan på massa är fortsatt god, skriver Rottneros i sin rapport. Dock leder kronförstärkningen till minskade nettointäkter.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Ny kommunikationschef på universitetet

Joachim Gustafsson, idag kansli- och kommunikationschef på Länsstyrelsen Värmland, blir ny kommunikationschef vid Karlstads universitet.

Joachim Gustafsson har tidigare arbetat som redaktionschef, ställföreträdande kanalchef och ansvarig utgivare, producent och journalist på Radio Värmland. Sedan 2007 är han ansvarig för kommunikationsarbetet på Länsstyrelsen och har idag befattningen kansli- och kommunikationschef.

Han är född och uppvuxen i Karlstad och har läst Kulturvetarprogrammet på dåvarande Högskolan i Karlstad.

- Vi är mycket glada över att få välkomna Joachim Gustafsson till oss på Karlstads universitet. Han kommer att tillföra organisationen positiv kraft och en stor kompetens inom kommunikations- och ledningsfrågor, säger Anne-Christine Larsson, universitetsdirektör på Karlstads universitet.

Joachim Gustafsson kommer att leda arbetet vid Avdelningen för kommunikation och studentsamverkan på universitetet.

- Det ska bli mycket roligt att komma till Karlstads universitet, säger Joachim Gustafsson.
- Karlstads universitet är en av Värmlands största arbetsplatser och universitetet spelar en viktig roll för samhället, bland annat som motor i länets tillväxt- och utvecklingsarbete. Universitetet ger människor möjlighet att växa och utvecklas, säger han.

Det är inte klart när tillträde sker, dock senast den 15 april 2011.
För mer information kontakta gärna Anne-Christine Larsson, tfn 0706-885173
Joachim Gustafsson, tfn 0705-197278 (Tala in ett meddelande så ringer de upp så snart de har möjlighet.)  Läs mer på: www.paperprovince.com

Student – Arbetsliv i Värmland
Vad behöver din organisation hjälp med? 
Uppdragsbörsen

Vill du ha hjälp av en student? I så fall ska du besöka sajten: www.student-arbetsliv.se  - där finns nu
Uppdragsbörsen! Här lägger studenter ut förfrågningar om uppdrag som de vill göra inom sin utbildning. Du kan som arbetsgivare också lägga ut uppdrag som din organisation behöver ha gjorda.
Studenter har kompetens, hunger och nya idéer – dra nytta av det! Ett uppdrag kan till exempel vara en marknadsundersökning, en kundanalys, en förpackningslösning, testning av nya produkter, en kommunikationsplan eller en mångfaldspolicy, som din organisation behöver gjord. Det kan också vara en trainee - eller praktikplats eller ett sommarjobb.
Möjligheterna är många, det är upp till dig och din organisation att se vad som passar bäst för er.

Kontakta  information@student-arbetsliv.se   för att få veta mer.


Som partnerföretag till Civilingenjörsutbildningen på Karlstads
universitet är du:
▪  delaktig i utbildandet av morgondagens arbetskraft
▪  med och utformar projektuppgifter i utbildningen
▪  först att träffa nya studenter
▪  inbjuden till träffar på universitetet

Vi utbildar civilingenjörer i:
Datateknik – Energi och Miljöteknik – Industriell ekonomi – Kemiteknik – Maskinteknik och Teknisk Fysik

Vill du veta mer?
Kontakta Caroline Adolfsson Åhs, tel. 054 – 700 2080 eller 070 – 328 49 62,
caroline.ahs@kau.se


Semcon tecknar samarbetsavtal med Rolls-Royce Marine i Kristinehamn

Semcon Informatic i Karlstad har undertecknat ett 2-årsavtal med Rolls-Royce Marine i Kristinehamn där Semcon kommer utveckla och underhålla kunddokumentation i form av installationsinformation, underhållsmanualer, etc.

Semcon har en relation med Rolls-Royce sen många år tillbaka där Semcon utvecklat olika typer av produktinformation samt bilder och animationer.

- Vi är mycket stolta över det förtroende vi nu fått från Rolls-Royce och ser det som ett naturligt steg att utveckla vårt samarbete inom området produktinformation, säger Marie Lundberg, Team Manager Semcon Informatic.

För mer information om Semcon och Semcon Informatic, se www.semcon.se  och www.informatic.semcon.se
För mer information om samarbetet, kontakta: Marie Lundberg, Team Manager Semcon Informatic:
054-140308, marie.lundberg@semcon.com  
Mattias Skrinning, After Market Manager Rolls-Royce:  0550-44570,
mattias.skrinning@rolls-royce.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Genombrott för Opcons affärsområde Engine Efficiency på den kinesiska motormarknaden

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Opcon Technology (Suzhou) CO., Ltd (OTS) har ingått en avsiktsförklaring (LOI) om långvarig produktion och leverans av komponenter till Beijing Automotive Powertrain CO., Ltd (BAPC). BAPC tillverkar motorer och växellådor och är ett dotterbolag till den ledande kinesiska biltillverkaren BAIC med 40 000 anställda.

Opcons kinesiska dotterbolag OTS som är en del av affärsområdet Engine Efficiency har tills nu levererat enbart till kunder i Europa. Med sina toppmoderna produktionsfaciliteter, höga kvalitetskrav och TS-certifiering går nu OTS strategiskt in också på den snabbt växande kinesiska marknaden med framtida leveranser direkt till kinesiska kunder. Avsiktsförklaringen med BAPC är ett första steg.

- Den kinesiska bil- och lastbilsmarknaden växer kraftigt där Kina redan har gått om USA som världens största marknad. Redan i år räknar man med att det ska säljas 17 miljoner bilar i Kina. Detta är bara början i vår strategi inom Engine Efficiency att vara med och växa med vår teknik och vårt fokus på energieffektivisering också på den lokala kinesiska marknaden, säger Tom Gustavsson affärsområdeschef Engine Efficiency.

- I ett första steg handlar det här om en produkt, där vi redan nu har enats om detaljerna. Vi inleder också arbetet direkt med teknologiöverföring från Sverige och med att få upp en produktionslina för massproduktion. Vi hoppas också att LOI:t på sikt ska leda till att vi kan expandera detta samarbete till fler produkter, säger Tom Gustavsson affärsområdeschef Engine Efficiency.

Opcons affärsområde Engine Efficency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer till avancerade kunder som Scania, Cummins, Saab, Husqvarna, Kongsberg, Haldex, m.fl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. +46-70-592 54 53
Läs mer på: www.paperprovince.com

Vem får Värmlands stora informatörspris?

Informatörsnätverket i Värmland. Förra året vann Uddeholm Tooling. Nu är det dags att anmäla sig själv eller någon annan till Informatörspriset för årets bästa värmländska kommunikationsinsats.

Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland och sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

- Med Informatörspriset vill vi belöna ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt. Och det vet vi att många gjort under året, säger Camilla Kullander, juryns ordförande.

Förra året förenklade vi ansökningsförfarandet och det ledde till att fler bidrag skickades in. Därför fortsätter vi så. Vem som helst kan anmäla ett bidrag med en kort nominering genom att senast den 5 januari 2011 mejla juryns ordförande Camilla Kullander (camilla.kullander@trafikverket.se ). Tänk på att det tydligt behöver framgå vem som nomineras, varför och kontaktuppgifter för att få mer information.

Informatörsdagen den 16 februari
Informatörspriset delas ut på Informatörsdagen på Karlstads universitet som arrangeras den 16 februari av studentföreningen Inferno.

För mer information vänligen kontakta:
Camilla Kullander, ordförande i juryn, 0705-51 99 51, camilla.kullander@trafikverket.se  

Informatörspriset prisar årets bästa värmländska kommunikationsinsats och går till ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrika och välplanerat sätt.

Tidigare vinnare:
2010: Uddeholm Tooling
2009: The Paper Province
2008: Karlstads universitet
2007: Kvaerner Pulping/Metso Fiber
2006: Sunne kommun
2005: Billerud AB Gruvöns Bruk
2004: Säffle Pastorat
............
Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft. Nätverket drivs ideellt utan medlemsavgifter och har idag drygt 200 medlemmar. www.compare.se/informator

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

28 oktober – RAMP 2010 på Karlstads universitet
28 oktober – After Work på Guldapan (Pitcher´s, men ingång från Ö:a Torggatan)
28 – 29 oktober – The Paper Province det goda exemplet i Venedig
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad. Leif Brodén, Södra
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 – 24 november – Kurs: PED - Tryckkärlsdirektivet
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
9 december – Frukostmöte med Coromatic


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com  
och ni tas bort från distributionslistan.