Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1044, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 14:27 CET

Papermakers Night, 18 nov, med Leif Brodén, VD och Koncernchef Södra, som gästtalare –
Anmäl er nu!TEMA: Klimatnytta som affärsstrategi

Papermakers Night är ett arrangemang av The Paper Province.

Program:

16.30 Registrering - i Franska matsalen

17.00 Välkommen / Inledning Mats Williams, VD, The Paper Province

17.15 Kvällens gästtalare: Leif Brodén Frågestund
 
19.00 Mingel och lättare buffé i Vintermatsalen.

21.00 Minglet fortsätter inne på The Bishop´s Arms

ANMÄLAN
(Bindande) senast 12 november till Elisabeth Söderlund,  tel.054 - 24 04 60 eller
  e.soderlundh@paperprovince.com

Intertechna värdar för nästa frukostmöte

Den 11 november är det dags för Compare och The Paper Province nästa frukostmöte med Intertechna AB, Hammarö som värdar. Tema: ”Från medelmåtta till Världsbäst” Hur får man högsta tillgängligheten i massa och pappersbrukets produktion?

Intertechna är ett företag som specialiserat sig på metoder och produkter för ökad produktion och kvalitet i industriella processer. Företaget har levererat system till pappersbruk där man kunnat öka drifttillgänglighet och produktion med mer än 5 %.

Operatören är den viktigaste resursen för ökad tillgänglighet i produktionen. Genom att på ett strukturerat sätt utnyttja dessa kunskaper, kan man på ett tidigt stadium upptäcka symptom på begynnande fel. Exempel på symptom kan vara; överhettade motorer, oljud eller läckage, felaktiga tryck eller temperaturer. Dessa symptom kan i de flesta fall åtgärdas innan de orsakar produktionsbortfall. Operatören får instruktioner och beslutsstöd från handdatorer under den dagliga översynen av anläggningen.

Under seminariet visar Intertechna exempel på metoder och system för att minimera riskerna för oplanerade driftstörningar.

Datum & tid: torsdag 11 november kl. 07.30
Plats: Kvarnvägen 15, Hammarö, (på höger sida innan Hammarrondellen)
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast
8
november.


BOKA KURS!

Till exempel: ”Tryckkärlsdirektivet”.


► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil. tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se

Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Gävle, 30 nov. – 1 dec.!

Med Bruksbesök på Korsnäs och Stora Enso Skutskär.

Läs mer om programmet på www.spci.se Du anmäler dig själv till konferens och
bokar hotelrummet!

Tisdag 30 november:

05.45 Avresa från The Paper Province (Axel Johnsons väg 6. K-d)

06.00 Avresa från Busstationen i Karlstad.

10.15~ Ankomst till Gävle.

Kaffe och smörgås serveras ombord på bussen.


Onsdag 1 december:

Senast 16.00 Hemresa till Karlstad

Kaffestopp på vägen.

~ 21.00 Ankomst till Karlstad.

 

PRIS Endast 395 kr per person t.o.r. (2 x ~35 mil)

(inkl. kaffe/smörgås - ditresan) OBS! Räknat på att vi blir 50 personer i bussen!

Faktureras efteråt!

ANMÄLAN är bindande och görs senast 21 november till Elisabeth Söderlund,

Tel. 054 – 24 04 60 eller per e-mail: e.soderlund@paperprovince.com  eller
skicka ett fax på: 054- 24 04 69

Metso får ännu en stor order från Kina

Metso Paper Karlstad AB har fått en order på en komplett mjukpappersmaskin av typen Advantage DCT 200 HS från det kinesiska företaget Fujian HengLi Paper Co., Ltd. i staden Nanan i provinsen Fujian i Kina. Maskinen är planerad att starta produktion under tredje kvartalet 2011. Ordern är värd cirka 150 miljoner kronor.

Metso i Karlstad har levererat en liknande maskin till samma företag 2006.

Den nya maskinen ger en årsproduktion på ca 60 000 ton. Maskinen ska producera hygienservetter, toalettpapper och pappershanddukar.

Leveransen från Metso innehåller en komplett produktionslinjer för mjukpapper, inklusive utrustning för massaberedning. Metso bidrar även med processkonstruktion för bästa produktkvalitet och lägsta energi och vattenförbrukning.

Ett omfattande automationssystem levereras av Metso Automation.

HengLi Group är en ledande kinesisk producent av hygienprodukter med ett utvecklat distributionsnät. Gruppen har växt stadigt under de senaste sju åren och har nio dotterbolag i olika provinser

Metso är ett globalt teknikföretag som betjänar kunder inom pappers- och massaindustrin, berg- och mineralhantering, energisektorn och vissa andra industrier. Företaget har
ca 27 000 anställda i fler än 50 länder
www.metso.com

För ytterligare information:
Jan Erikson, Vice President, Sales, Tissue business line, Metso , +46 70 517 14 90,
Leif Forsberg, Senior Vice President, Tissue Business Line, Metso , Tel. +46 705 17 13 10

Läs mer på: www.paperprovince.com

Stora Enso inrättar ny funktion för globala ansvarsfrågor

Stora Enso ska inrätta en ny funktion för globala ansvarsfrågor, Global Responsibility.

Stora Ensos nya funktion för globala ansvarsfrågor blir ett nydanande initiativ som ska betrakta globalt engagemang för företagets intressenter som ett separat åtagande vid sidan av och likvärdigt med traditionellt hållbarhetsarbete.

- Vi vill ta nästa steg för att hitta nya tillvägagångssätt när det gäller företagets sociala ansvar och förståelse av våra intressenter, säger Stora Ensos koncernchef, Jouko Karvinen.

Terhi Koipijärvi har utsetts till chef för den nya enheten. Hon kommer närmast från befattningen som direktör för miljö- och företagsansvar hos Metsäliitto.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Stark rapport från Billerud

En stark utveckling för Billeruds förpackningspapper, både vad gäller resultat och nya lösningar, ligger, enligt Billeruds VD Per Lindberg, bakom det kraftiga vinstlyft, som Billerud redovisar för årets tre första kvartal.

Billeruds omsättning under årets första nio månader uppgick till 6 549 miljoner kronor, jämfört med 5 700 miljoner motsvarande period i fjol. Det innebär en omsättningsökning med 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 711 miljoner kronor (69), motsvarade en marginal på elva procent. Rörelsemarginalen samma period 2009 uppgick till en procent.

Periodens resultat uppgick till 480 miljoner kronor (5). Resultat per aktie blev 4,66 kronor (0,07).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 276 miljoner kronor (201). Ökningen om 37 procent är främst hänförlig till förbättrade priser samt lägre kostnader
för periodiska underhållsstopp. Inget periodiskt underhållsstopp är planerat för fjärde kvartalet, skriver Billerud i sin kommuniké. Det starka orderläget fortsatte under tredje kvartalet.

- Vi är mycket nöjda med resultatet för tredje kvartalet och även de underliggande resultaten för samtliga våra affärsområden, säger Billeruds VD, Per Lindberg, i en kommentar.

- En stark utveckling för Billeruds huvudområde förpackningspapper gör att rörelseresultatet förbättrades till 276 miljoner kronor för det tredje kvartalet, fortsätter Lindberg. Resultatet motsvarade en rörelsemarginal om tolv procent, jämfört med snittet för de senaste tre kvartalen om elva procent. Bakom förbättringen ligger god efterfrågan och ett fortsatt arbete med att förbättra marginaler och värdeskapande förpackningspapperslösningar.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Metso bygger nya pannan till Bomhus Energi

Det blir Metso som ska leverera den nya biomassaeldade pannanläggningen till Bomhus Energi. Anläggningen byggs på Korsnäs fabriksområde i Gävle.

Metso har fått beställningen från Bomhus Energi, gemensamägt av Korsnäs och Gävle Energi, på en biopanna och ett system för rökgasrening och kondensering. Orderns sammanlagda värde uppgår till över 50 miljoner euro. Anläggningen kommer att tas i drift i början av 2013.

Korsnäs har levererat fjärrvärme till Gävle Energi i 30 år. De två företagen har, som Papernet tidigare rapporterat, beslutat att utöka samarbetet genom det samägda företaget Bomhus Energi och har nu valt Metsos teknik för leverans av fjärrvärme till Gävle samt produktion av ånga och el från ny turbin till Korsnäs. Anläggningen kommer att byggas på Korsnäs fabriksområde i Gävle.

- Den nya pannanläggningen är en del i en storsatsning vi gör för att kunna trygga energibehovet, både i Korsnäs fabriker och i Gävle Energis fjärrvärmesystem. Samtidigt gör hela vår region en stor miljövinst, eftersom vår gamla panna, som nu kommer att ersättas, inte möter samtliga moderna miljökrav, säger Mats Törnkvist, teknisk direktör på Korsnäs.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Svagare tredje kvartal för Duni

Servettföretaget Duni, som bland annat äger Rexcell Tissue & Airlaid i Bengtsfors, redovisar ett något svagare tredje kvartal. Även niomånadersresultatet är något sämre än fjolårets.

Duni, som bland annat tillverkar pappersservetter, redovisar en vinst före skatt på 99 miljoner kronor för tredje kvartalet 2010. Det kan jämföras med vinsten på 134 miljoner kronor motsvarande period 2009.

Företaget redovisar en omsättning på 2 873 miljoner kronor för årets tre första kvartal, jämfört med 3 063 miljoner samma period förra året. Omsättningen under det tredje kvartalet blev också lägre, 943 miljoner kronor (1 021).

Duni räknar med att återhämtningen kommer att fortsätta på företagets huvudmarknader, vilket skapar förutsättningar för en positiv volymutveckling inom affärsområde Professional, där Rexcell Tissue & Airlaid ingår.
Läs mer på: www.paperprovince.com

På ny tjänst hos Sogeti

Expansionen på Sogeti fortsätter.Hittills i år har vi anställt 221 nya medarbetare. Det finns plats för fler!Ett av våra senaste tillskott är Jon Jonsson, mycket erfaren bland annat inom integration, Output Management och projektledning. Med sin expertis bidrar han till att lyfta Sogeti i Karlstad till nya höjder.


Läs mer på: www.paperprovince.com

Nya innovativa säckkonstruktioner lanseras

Billerud lanserar nu en helt ny serie säckkonstruktioner med fokus på varumärkesägarens krav på hög produktivitet kombinerat med fuktbarriär, lång hållbarhet, attraktiv design och komposterbarhet genom användning av bioplast.

Fuktbarriärer tvingar ofta kunderna att ge avkall på produktiviteten i fyllningsprocessen, men med dessa nya konstruktioner är detta inte längre nödvändigt.

– Slutkundsperspektivet är drivkraften bakom utvecklingen av Billeruds nya förpackningslösningar för bland annat byggmaterial och industriella mineraler i pulverform, säger Johan Nellbeck, affärsområdesdirektör, Packaging & Speciality Paper.

QuickFill® Biotex för minskad miljöpåverkan
QuickFill® BioTex är ett av säck koncepten med en fuktbarriär av bioplast från dotterbolaget Billerud Tenova Bioplastics. Barriären tillverkas av förnyelsebar råvara med ursprung i majsstärkelse. Alla komponenter i QuickFill® BioTex är både bionedbrytbara och komposterbara enligt EN-13432.

Tester hos kund och Billerud Sack Lab, viktiga verktyg i utvecklingen
Billeruds högporösa säckpapper - QuickFill® som kombinerar hög styrka och hög porositet är en viktig beståndsdel i de nya säckkonstruktionerna. Billeruds säcklaboratorium och medarbetarnas långa erfarenhet av värdekedjan för industriella säckar är viktiga beståndsdelar i forsknings- och utvecklingsarbetet.

- Vi är mycket nöjda med såväl testerna vid säcklaboratoriet i Karlsborg som provkörningar och funktionalitetstester ute hos kund som visar att alla fem säckförpackningslösningarna erbjuder mervärden och fungerar väl, säger Johan Nellbeck.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Nellbeck, Affärsområdesdirektör Packaging & Speciality Paper , Tel: 08-55 333 604 eller
0702-110073
Mikael Strömbäck, Försäljnings- och marknadsdirektör, Sack Solutions
Tel: 08 55 333 534 eller 0706-997467

Mer information om säckförpackningslösningarna på www.billerud.com/sackconcepts
Läs mer på: www.paperprovince.com

Pöyry drar ned i Finland

Pöyry måste sänka kostnaderna för sina finska verksamheter med 10-15 miljoner euro per år och ska minska antalet anställda i Finland med mellan 250 och 350 personer.

I mitten av oktober tillkännagav Pöyry planerna på ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Åtgärdsprogrammet, som avser hela Pöyry-koncernen, ska löpa under 2010-2012. Först ut att nagelfaras blir Pöyrys verksamheter i Finland, där företaget nu inleder förhandlingar om att minska antalet anställda med mellan 250 och 350 personer.

Utöver detta ska framtiden för de cirka 200 anställda, som temporärt permitterats, noga analyseras, skriver Pöyry i ett pressmeddelande. Företaget har satt som mål att sänka kostnaderna i Finland med mellan tio och 15 miljoner euro per år.

Pöyry räknar med att det kommer att ta mellan ett halvår och nio månader att genomföra de planerade åtgärderna i Finland.
Läs mer på: www.paperprovince.com


The Paper Province
är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com


Våra offentliga finansiärer:
 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Detta händer framöver:
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad. Leif Brodén, Södra
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 november – Energy Square arrangerar klusterträff
23 – 24 november – Kurs: PED - Tryckkärlsdirektivet
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
3 december – Disputation i Kemiteknik – Cecilia Land, Karlstads universitet. Läs mer nedan!
9 december – Frukostmöte med Coromatic

Disputation i kemiteknik på Karlstads universitet

Cecilia Land försvarar sin doktorsavhandling "Baggy paper webs: Effect of uneven moisture and grammage profiles in different process steps"
Datum: 2010-12-03 - 2010-12-03
Tid: 09:15:00 - 12:00:00
Plats: 9C 204
Medverkande:
Kaarlo Niskanen , Oponent, professor, FSCN, Mittuniversitetet, Sundsvall
Öyvind Gregersen , Professor, betygsnämnd , NTNU, Trondheim, Norge
Christer Korin , Dr, betygsnämnd, Korsnäs Frövi
Nils Hallbäck , Docent, betygsnämnd , Karlstads universitet
Upplysningar:
Examinator Lars Nilsson
Lotta Klang

 


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com  
och ni tas bort från distributionslistan.