Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1045, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:17 CET

The Paper Province inbjöds till EU:s generaldirektorats TACTICS möte i Venedig

Värmlandsbaserade pappers-  och förpackningsklustret The Paper Province har deltagit i ett arbetsmöte i italienska Venedig, där EU:s generaldirektorat för näringsliv samlat en grupp experter för att diskutera hur kommunikation kan användas som ett verktyg för klusterutveckling inom ramen för projektet TACTICS.

Klustrets VD Mats Williams var speciellt inbjuden till mötet den 28 – 29 oktober för att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från The Paper Province.

"Det är naturligtvis hedrande att The Paper Province används som det goda exemplet i detta sammanhang. Det förstärker bilden av att den positiva utveckling som sker i Värmland väcker intresse i Europa", säger Mats Williams.

Arbetsmötet i Venedig ingår i TACTICS projektet där svenska VINNOVA och andra innovationsmyndigheter i Europa arbetar med riktlinjer för innovationsutveckling inom näringsliv och samhälle. INNO NETS drivs av PRO INNO Europé och European Cluster Alliance. Målsättningen är att bidra till en ny, förbättrad innovationspolitik i Europa genom att inspireras och lära av de bästa.

På mötet i Venedig berättade Mats Williams hur ”The Paper Province använt kommunikation för att skapa uppmärksamhet, publicitet och opinion” till nytta för klusterorganisationens medlemsföretag.


NU ÄR DET HÖG TID ATT BOKA KURSEN!


Till exempel: ”Tryckkärlsdirektivet”.
 


► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning. 

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

 
Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Gävle,
30 nov. – 1 dec.! ANMÄL DIG NU!
                             
Med Bruksbesök på Korsnäs och Stora Enso Skutskär.

Läs mer om programmet på www.spci.se Du anmäler dig själv till konferens och
bokar hotelrummet!

Tisdag 30 november:

05.45 Avresa från The Paper Province (Axel Johnsons väg 6. K-d)

06.00 Avresa från Busstationen i Karlstad.

10.15~ Ankomst till Gävle.

Kaffe och smörgås serveras ombord på bussen.


Onsdag 1 december:

Senast 16.00 Hemresa till Karlstad

Kaffestopp på vägen.

~ 21.00 Ankomst till Karlstad.

 

PRIS Endast 395 kr per person t.o.r. (2 x ~35 mil)

(inkl. kaffe/smörgås - ditresan) OBS! Räknat på att vi blir 50 personer i bussen!

Faktureras efteråt!

ANMÄLAN är bindande och görs senast 21 november till Elisabeth Söderlund,

Tel. 054 – 24 04 60 eller per e-mail: e.soderlund@paperprovince.com  eller  skicka ett fax
på: 054- 24 04 69

Papermakers Night, 18 nov, med Leif Brodén, VD och Koncernchef Södra, som gästtalare –  Anmäl er nu!
TEMA: Klimatnytta som affärsstrategi

Papermakers Night är ett arrangemang av
The Paper Province.
Läs om programmet på nästa sida!Program:
16.30 Registrering - i Franska matsalen
17.00 Välkommen / Inledning Mats Williams, VD, The Paper Province
17.15 Kvällens gästtalare: Leif Brodén Frågestund
19.00 Mingel och lättare buffé i Vintermatsalen.

 21.00 Minglet fortsätter inne på The Bishop´s Arms

ANMÄLAN (Bindande) senast 12 november till Elisabeth Söderlund,  tel.054 - 24 04 60 eller  e.soderlundh@paperprovince.com

Ny klusterträff för att diskutera energifrågor

Tisdagen den 23 november arrangerar Energy Square nästa klusterträff. Planeringen pågår för fullt och en inbjudan kommer inom kort att skickas ut. Hör av er till info@energysquare.se om ni inte fått inbjudan inom en vecka.

www.energysquare.se

 

Opcons samarbetspartner i Australien säkrar 25 miljoner dollar i ny finansiering

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons kund och samarbetspartner kring Opcon Powerbox i Australien, Enerji Ltd. (ERJ:ASX) har idag offentliggjort att de tecknat avtal om ett konvertibelt förlagslån om 25 miljoner dollar (AUS) för att finansiera framtida installationer av Opcon Powerbox. Avtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

För ytterligare information se Enerji Ltd:s pressmeddelande:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101103/pdf/31tn10z4m0kh6z.pdf  (http://www.asx.com.au/asxpdf/20101103/pdf/31tn10z4m0kh6z.pdf)  

Offentliggörandet följer kort efter att Enerji tecknat en avsiktsförklaring (MOU) med Horizon Power om en installation av en Opcon Powerbox vid deras kraftverk Carnarvon under 2011 där Enerji också meddelat att man befinner sig långtgående förhandlingar med fler potentiella kunder.

Enerji har hittills lagt order på sex stycken 3:e generationens Opcon Powerbox där den första har pekats ut för installation vid Horizons kraftverk Carnarvon.

- Opcon stödjer detta både som aktieägare och partner. Vi ser mycket positivt på att Enerji har kunnat skaffa denna finansiella uppbackning för sin affärsplan och för ledningens nya fokus på kärnverksamheten. Det här ger Enerji de finansiella muskler som behövs för att börja ta vara på de affärsmöjligheter vi ser på den Australiensiska marknaden, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer samt på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Läs mer på: www.paperprovince.com

Han leder HOTspotgänget

 HOTspot är Karlstads universitets stora arbetsmarknadsdag. Projektledaren årgång 2011 heter Johan Lindblom och han ser gärna att HOTspot växer rejält.

 

 

 

Johan Lindblom uppskattar samarbetet kring HOTspot med Karlstads kommun och
The Paper Province.

 

 

- Den ton jag vill att mässan ska slå an är seriös, mer business. HOTspot ska vara den naturliga mötesplatsen för arbetsgivare och studenter, själva knutpunkten för kontakter, säger han.

Bäst börja tidigt
Johan Lindblom pratar sig varm för behovet av tidiga möten mellan studenter och arbetsmarknaden.
- Jag tycker att det är viktigt att man inte väntar till sista terminen med att tänka på vad som händer efter studierna. Kopplingarna mellan utbildning och näringsliv måste finnas där redan från början. Det krävs för att öka anställningsbarheten.

En bra HOTspotdag är en viktig del i lärosätets strävan efter att ha bra anknytning till omvärlden.
- HOTspot är ett mycket konkret exempel på universitetets samverkan med omgivningen.

Karlstadskille med bandy i blick
Johan Lindblom är 25 år och född och uppvuxen i Karlstad. Han har läst tre år på informationsprogrammet. Han har ett stort bandyintresse och både spelar själv och leder barnverksamheten bandyskolan. Förutom idrott gillar han film och TV-spel.

Jobbet som projektledare sökte han för att han tycker om att arbeta på universitetet.
- Jag ville ha ett jobb som kräver mycket av mig som person. Dessutom ville jag få användning för det jag lärt mig på utbildningen, och jag ville arbeta med både näringslivet och med beslutsfattare.

Bra projektgrupp igång
Att arrangera arbetsmarknadsdagen med mässa, föreläsare och bankett är ett stort uppdrag. Till sin hjälp har han en projektgrupp med 25 personer som han rekryterat bland universitetets studenter.
- Det är en extremt bra grupp. Jag känner att jag lugnt kan lämna över mycket av jobbet till dem och de kommer att fixa det. Min roll blir mer att förankra, och ge service och stöd.

Just nu talar han med företrädare för de stora utbildningarna för att se till att ett besök på HOTspotdagen ingår i studenternas undervisning. Han vill att alla grupper kommer med, oavsett om man läser till sjuksköterska, lärare, ingenjör, ekonom eller informatör.

Den 14 april är det dags. Innan dess återstår mycket jobb.  - Vi siktar på 100 utställare.
Läs mer på: www.kau.se

Första SPICE- tävlingen i förpackningsdesign på Berghs nu avgjord

Billerud har initierat ett långsiktigt samarbete med Berghs School of Communication. Syftet är dels att bidra med kunskap om förpackningsutveckling baserat på förnyelsebara material, dels att inspireras av framstående studenter som sannolikt kommer att påverka morgondagens förpackningar.

Under oktober månad deltog ett 50-tal studenter inom grafisk design, produktions- och projektledning i den första SPICE-tävlingen, SPICE:10 (Sustainable Packaging Innovation & Communication Event 2010). Utmaningen bestod i att utveckla ett helt nytt förpackningskoncept åt LEAF, en av Europas ledande godis- och tuggummitillverkare. Inom ramen för uppdraget fick studenterna både namnge, förpacka och marknadsföra en helt ny typ av tuggummi mot en definierad ung, urban, trendmedveten målgrupp. I leveransen ingick både reklamfilm och prototyper.

- Att få några av Europas bästa studenter inom design och kommunikation att jobba intensivt med förpackningar som marknadsföringsvapen är oerhört intressant. När de dessutom själva är målgruppen för många av produkterna blir det ännu mer spännande att delta, säger Jon Haag, VD för Nine Total Packaging Partner.
Vinnarna bakom förpackningen Chewho tilldelades SPICE Scholarship som består av en weekendresa till en av Europas mest spännande designstäder. Juryn bestod av medlemmar från Billerud, LEAF och Berghs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jon Haag, VD Nine Total Packaging Partner, tfn 070-207 25 57
Läs mer på: www.paperprovince.com

Vallvik igång efter tre veckors underhållsstopp

Det närmare tre veckor långa stoppet för underhåll och genomförande av beslutade investeringar vid Vallviks bruk är nu avslutat och produktionen har återupptagits.

Investeringarna som beslutades i slutet av förra året och början av detta år har genomförts och tagits i drift. Investeringarna, i storleksordningen 130 miljoner kronor, gällde dels utbyte av kvarvarande gamla del av indunstningsanläggningen och dels omfattande förbättringar av luftreglering i sodapannan.

– Vi har nu eliminerat flaskhalsar i produktionen, så att fabrikens kapacitet höjs från 200 000 till 220 000 årston, säger Robert Jensen, brukschef vid Vallvik. Investeringarna leder dessutom till minskade utsläpp.

– Mycket glädjande, fortsätter Jensen, är att allt arbete under stoppet, som sysselsatt uppemot 600 personer, gått enligt plan och att kostnaderna följt budget. Nu ska vi bevisa att vi kan leverera vad vi lovat och ser fram emot nästa utvecklingssteg i Vallviksfabriken.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Billerud - Valberedning inför årsstämma 2011

Enligt beslut vid Billerud AB:s årsstämma den 4 maj 2010 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna och efter dessa kontakter har en valberedning tillsatts.

Valberedningen har nedanstående sammansättning:
Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG, ordförande
Hans Ek, SEB Fonder och SEB Trygg Liv , Björn Franzon, Swedbank Robur Fonder
Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare i valberedningen.
Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.
Årsstämman 2011 äger rum den 4 maj 2011 på Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, styrelseordförande Billerud AB, 070-595 76 05
Läs mer på: www.paperprovince.com

Teknikkonsultföretaget Citec växer i Göteborg

Teknikkonsultföretaget Citec, med totalt 1000 anställda, satsar på Göteborg. Citec söker nu ytterligare konstruktörer som ska förstärka företaget eftersom efterfrågan på Citecs tjänster i Göteborgsområdet ökat kraftigt.

Under det första kvartalet 2011 behöver man rekrytera uppskattningsvis 20 personer till Göteborgskontoret.

''Vi har god efterfrågan på våra konsulttjänster inom energi-, pappers- och massaindustrin. Även den petrokemiska industrin uppvisar en bra efterfrågan just nu'', säger Hans Paulsson, vd för Citec Engineering AB i Sverige.

''Vi tror på industrin här och satsar långsiktigt på Göteborg med höga tillväxtmål. Vi erbjuder en bred palett av tekniska konstruktionstjänster och har kompetens och erfarenhet att ta hand om omfattande industriprojekt. Vårt fokus ligger på få men stora kundprojekt'', säger Paulsson.

Under helgen inleder Citec en rekryteringskampanj och letar initialt efter rör- och anläggningskonstruktörer, elkonstruktörer, maskinkonstruktörer och hållfasthetsberäknare. Dessa får möjlighet att jobba med nationella och globala kunder med en global kunskapsorganisation i ryggen.

Förutom Göteborg, så har Citec kontor i Stockholm, Malmö, Karlstad, Norrköping, Örebro, Uppsala, Västerås, Växjö och Karlskoga.

För mer information:
Hans Paulsson, vd, Citec Engineering AB (Sverige) , Mobil: +46 70 666 4790
E-post: hans.paulsson@citec.com  

Michael Smirnoff, kommunikationsdirektör, Citec-bolagen, Mobil: +358 50 464 0656
E-post: michael.smirnoff@citec.com
Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com


Våra offentliga finansiärer:
 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
11 november – Frukostmöte med Intertechna
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad. Leif Brodén, Södra
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 november – Energy Square arrangerar klusterträff
23 – 24 november – Kurs: PED - Tryckkärlsdirektivet
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
3 december – Disputation i Kemiteknik – Cecilia Land, Karlstads universitet. Läs mer nedan!
9 december – Frukostmöte med Coromatic