Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1046, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 13:54 CET

Samverkan har många ansikten

Text: Cia Edlund; KAU

Snabbare kontakt med forskare och konkret experthjälp. En egen arbetsmarknads-dag riktad mot studenter inom teknik- och naturvetenskap. Det föddes många bra idéer från de företag som kom till Material- och konstruktionscentrums workshop, på Karlstads universitet, förra veckan.  

Givande gruppdiskussion med företag då Fakulteten för teknik- och naturvetenskap hade workshop om samverkan

Magnus Jansson, Somas Ventiler AB och Lars Sandberg, Dotank

Med Dotank som processledare fick deltagare från företag såsom Uddeholm Tooling, The Paper Province, Stora Enso och Somas svara på ett flertal frågeställningar om hur en livslång relation med universitetet ska se ut. Ett av huvudspåren var hur Karlstads universitet kan agera för att bidra till företagens affärsnytta och samtidigt tillföra mer värden till sin egen utbildning och forskning.

Utvecklas tillsammans
- Vi gör många bra saker idag, men vill veta vad vi kan göra ännu bättre för att utvecklas tillsammans, sa Monica Schagerholm, prodekan vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, vid sin inledande beskrivning av hur kartbilden för samverkan ser ut i dagsläget.

Genom grupparbeten där företagen skapade önskelistor för samverkan med avdelningarna på fakulteten, kom många konkreta och genomförbara idéer fram. Företagen har bland annat behov av både kort- och långsiktig rekrytering och tillgång till både utrustning och den kompetens som universitetet har.

Fånga framtidens ingenjörer
- Vi kommer att behöva anställa fler ingenjörer i framtiden inom både produktion och forskning, sa Sara Kvarfordh, som jobbar med information och studentfrågor på Stora Enso i Skoghall. Att stärka samverkan där vi lättare kommer i kontakt med studenterna och får kontinuerlig information om vad universitetet kan erbjuda är bra. Vi behöver snabbare tillgång till rådgivning och experthjälp och vi behöver komma i kontakt med studenterna tidigt i utbildningen för att kunna jobba med riktade insatser.

Livslångt lärande
Det ska vara enkelt att ha en relation med universitetet och målet är att skapa ett livslångt lärande i samhället. Caroline Adolfsson Åhs, som är samverkanskoordinator på fakulteten, har också varit ansvarig för utformningen av workshopen. Hon tycker att det varit en givande kväll.

- Det är tydligt hur viktigt det är att vi har den här typen av återkommande möten med företag som vi samarbetar med, säger hon. Det har varit väldigt givande och jag hoppas att vi kan permanenta den här formen så att vi får sådana här samtal en eller två gånger om året. Det är ett bra sätt att följa upp och förbättra det vi gör tillsammans under ett år.
Läs mer på: www.kau.se
 

Energiutblick 2011 – Nordens nya energikonferens

Energiutblick blir en ny mötesplats för aktörer inom energibranschen med fokus på ett hållbart energisystem där ekonomi, miljö och trygghet lyfts fram både nationellt och internationellt. Energiutblick arrangeras av Energimyndigheten 15-17 mars 2011 på Svenska Mässan i Göteborg. Energimyndigheten arrangerade tidigare den årliga konferensen Sveriges Energiting (även kallat Energitinget) med administrativt stöd från konsultföretaget Konferensforum AB. Konferensforum kommer även fortsättningsvis att arrangera Energitinget i Stockholm, dock utan Energimyndighetens stöd.

Till arrangemanget Energiutblick har i samarbete med bland annat Karlstads universitet och Energikontor Värmland ett förslag till en sammanhållande Värmländsk session skickats in. Sessionens namn är ”Energi på Värmländska - om initiativkraft, samförstånd och ansvar”. Några medlemsföretag har dessutom skickat in egna föredragsförslag. Mer information om detta lämnas vid energimötet den 23/11, är ni inte redan anmälda gör det snarast till e.soderlund@paperprovince.com .

www.energysquare.se

BOKA KURSEN!  ”Tryckkärlsdirektivet”. 


► ”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  23 – 24 november, 2010
Plats:
Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.
Tid:
 08.30 – 16.00

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare. Kallelse e-postas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

 
Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Gävle,
30 nov. – 1 dec.! ANMÄL DIG NU!
                             
Med Bruksbesök på Korsnäs och Stora Enso Skutskär.

Läs mer om programmet på www.spci.se Du anmäler dig själv till konferens och
bokar hotelrummet!

Tisdag 30 november:

05.45 Avresa från The Paper Province (Axel Johnsons väg 6. K-d)

06.00 Avresa från Busstationen i Karlstad.

10.15~ Ankomst till Gävle.

Kaffe och smörgås serveras ombord på bussen.


Onsdag 1 december:

Senast 16.00 Hemresa till Karlstad

Kaffestopp på vägen.

~ 21.00 Ankomst till Karlstad.

 

PRIS Endast 395 kr per person t.o.r. (2 x ~35 mil)

(inkl. kaffe/smörgås - ditresan) OBS! Räknat på att vi blir 50 personer i bussen!

Faktureras efteråt!

ANMÄLAN är bindande och görs senast 21 november till Elisabeth Söderlund,

Tel. 054 – 24 04 60 eller per e-mail: e.soderlund@paperprovince.com  eller  skicka ett fax
på: 054- 24 04 69

Har ni anmält er till HOTspot – Karlstads universitets stora Arbetsmarknadsdag  14 april, 2011?

Läs mer på: www.hotspotdagen.se       

 

Invest Sweden i Brasilien                                                                

Nyligen gick startskottet för Invest Sweden i Brasilien som nu har kontor i São Paulo. I närvaro av Ambassadör Annika Markovic och Invest Swedens generaldirektör
Per-Erik Sandlund hölls en officiell ceremoni. Ett fyrtiotal gäster från brasilianska företag, organisationer, myndigheter och delar av den svenska företagsbasen i Brasilien deltog i en mottagning på det nyöppnade kontoret. 

Invest Swedens verksamhet i Brasilien leds av Nils Grafström som har en lång karriär inom Stora Enso. Nu senast som Stora Ensos man i Brasilien under tio år, vilket givit gedigna erfarenheter från affärslivet i landet. 

- Inledningsvis kommer vi att fokusera på ett par utvalda industrisektorer men med tiden räknar vi med att verksamheten kommer att breddas likt Invest Swedens övriga engagemang i Indien, Kina, USA och Japan, säger Nils Grafström. Vi har valt ut värdekedjorna inom cleantech, papper & massa och ICT för en proaktiv bearbetning. Brasilien är ett land med kraftig tillväxt, BNP förväntas i år växa med över 7 procent.

- Brasiliansk industri har haft en fantastisk utveckling, men när det gäller utlandsengagemang är man fortfarande i sin linda. Brasilianska företag i Sverige kan idag räknas på ena handens fingrar, så vi startar i praktiken från noll!  Det ska bli oerhört stimulerande, avslutar Nils Grafström.

För ytterligare information kontakta Anders Eliasson, Invest Sweden, anders.eliasson@investsweden.se 08 - 402 7869

Energisatsningar på Stora Enso Skoghalls Bruk – 22 miljoner investeras vid årets höststopp

Energiinvesteringar på 22 miljoner kronor genomförs i samband med årets höststopp på Skoghalls Bruk.

Exempel på energiinvesteringar som genomförs:
• Åtgärder på torkcylindrar på KM7
• Dränering av ångaccumulator på mottryckskraftverket
• Förbättrad elfilterstyrning på sodapanna och biobränslepanna
• Ändringar i vakuumsystem på KM8

Dessa energiinvesteringar ger:
• Kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor.
Investeringen har alltså nästan betalt sig redan det första året.
• Elbesparing på 13 760 MWh/år.
Detta motsvarar uppvärmningen av 800 villor.
• Ångbesparing på 78,1 GWh/år.
Detta leder till en minskad biobränsleförbrukning som motsvarar
950 lastbilar med släp per år.

– Att vara energieffektiva är oerhört viktigt för oss för att vara konkurrenskraftiga och det är även viktigt ur miljösynpunkt. Vi har ett komplext energisystem med el, ånga och sekundärvärme. Energi är den gemensamma nämnaren hos alla våra produktionsprocesser. Jag är övertygad om att vi kan hitta stora besparingsmöjligheter under lång tid framöver. Om man tittar i backspegeln så känns det som vi har hittat ett framgångsrikt arbetssätt genom att fokusera och kraftsamla på utvalda områden, säger Peter Olsson, chef Anläggning och ansvarig för energifrågor.

Höststoppet 2010:
• 1 000 entreprenörer på bruket
• 6 000 arbetsåtgärder genomförs

Större åtgärder som genomförs (exkl energi):
• Avvattningspress KM8
• Ny natriumhydroxidtank på fiber
• Byte in-line instrument för kvalitet på fibersidan
• Ställverk ersätts

Deltagare vid pressträffen:
Vid pressträffen 2010-11-10 deltog:
Anders Enholm, projektledare Anläggning
Kajsa Fougner, processingenjör
Peter Olsson, chef Anläggning och ansvarig för energifrågor
Kjell Kumlin, informationsansvarig

För mer information:
Peter Olsson, chef Anläggning, Stora Enso Skoghall AB, 070-623 47 19, peter.olsson@storaenso.com  
Kjell Kumlin, informationsansvarig, Stora Enso Skoghall AB, 070-556 43 03, kjell.kumlin@storaenso.com  


Lantmännen utvärderar sina driftstörningar med Capee Action Station

Lantmännen Agroetanol har gjort en lyckad pilot med cleantech företaget Capee Groups problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Syftet för en av Sveriges största anläggningar för etanolproduktion var att utvärdera om mjukvaran var lösningen för snabbare problemlösning i den dagliga driften.

Resultatet visar en stegrande acceptans och användning hos all driftpersonal, med tydliga indikationer på förändringar och förbättringar i nyckeltalen.

Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål till etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Anläggningen är en av Sveriges största med en kapacitet på cirka 210 miljoner liter etanol och 175 tusen ton proteinfoder per år. Processenergin är biobränslebaserad vilket ger produkterna ett bra energiutbyte och minskade utsläpp av fossil koldioxid.

Som föregångare i branschen är man alltid på jakt efter nya innovativa lösningar som genererar energieffektivitet och klimatnytta. Ett exempel är det pilotprojekt som man precis genomfört tillsammans med cleantechföretaget Capee Group och deras problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Förväntningarna var höga men ingen hade kanske väntat sig att så många skulle börja använda mjukvaran omgående i sitt dagliga arbete och att nyckeltalen skulle kunna påverkas så snabbt och så mycket.

– Det stämmer. Vi kunde redan vid de första genomgångarna hittat intressanta samband och orsaker inom viktiga områden. Problemlösning och förankring i driftlagen har effektiviserats betydligt då vi nu kan få en lösning med en gång istället för långa kostsamma utredningar som varit vanligt tidigare. Att vi nu kan ställa alla idéer och invändningar mot faktiska data gör att vi har fått en samsyn kring rotorsaker och val av åtgärder. Detta är också något som har växt och blivit tydligare i takt med vår personals användning av Capee Action Station. Idag använder tex alla våra skiftledare mjukvaran vid sin morgonuppföljning och det har verkligen gett resultat, säger Peter Nimrodsson, Platschef på Lantmännen Agroetanol.

Ingenjörerna har sparat tid, energi och miljö när de haft möjlighet att analysera mer data och hitta bättre lösningar på kortare tid i sina LEAD-projekt:

– Jag har sett många fördelar med pilotprojektet. Vi använder Capee Action Station för att testa om våra idéer håller och för att spara tid vid analyser av olika grundorsaker. Vi har till exempel tittat på korrelationer och hittat nya intressanta samband mellan förbränningsanläggningen och destilleriet. Det ska vi nu verifiera genom försökskörningar i labbskala, vilket kan komma att påverka produktionsstyrningens nyckeltal positivt. Vi har även fått bättre koll på enzymdoseringarna som nu följs upp varje månad. Framförallt har vi en helt annan överblick över anläggningen nu när vi kan skapa egna vyer som visas live och som baseras på fakta, säger Christian Hagelberg, Ingenjör på Lantmännen Agroetanol.

– Piloten har gått fantastiskt bra och det ser riktigt intressant ut inför framtiden. Vi kan redan nu se tydliga indikationer på förändringar och förbättringar i nyckeltalen, säger en nöjd Peter Nilsson, VD på Capee Group.
För mer information kontakta Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, E-mail:  peter.nilsson@capeegroup.com
Läs mer på: www.paperprovince.com

Frukostmöte hos Intertechna AB    

Torsdagens frukostmöte på Intertechna lockade ett femtontal deltagare från Paper Province -  och Compareföretagen.  Lars Djuvfeldt VD och säljchef gav en intressant presentation av företaget som grundades 1985 och nu har 10 anställda.

En stor verksamhet för Intertechna är mjukvara och instrument för kalibrering. Företaget säkerställer att deras kunders fältinstrument uppfyller kraven för att tillverka produkter med rätt kvalitet. Bland kunderna återfinns många pappersbruk och andra processindustrier. 

Företaget utvecklar och levererar också produkter och tjänster för att öka kvalitet och tillgänglighet i produktion.  Man har levererat system till pappersbruk där man kunnat öka drifttillgänglighet och
produktion med mer än 5%.
Med hjälp av handdatorer skapas hjälpmedel  för operatörens  rondering  på fabriken.  Insamling av mätvärden vid dagliga översyner underlättas och kan utföras med hög kvalitet även av mindre erfarna operatörer. Genom att på ett strukturerat sätt utnyttja operatörens kunskaper, kan man på
ett tidigt stadium upptäcka felsymptom so m till exempel: överhettade motorer, oljud, läckage, felaktiga tryck eller temperaturer. Dessa symptom kan i de flesta fall åtgärdas innan de orsakar
produktionsbortfall.

Företagets primära arbetsfält är skandinavisk industri. Genom samarbete med det amerikanska Honeywell utökas räckvidden även till övriga Europa.  Samarbetet  innebär att ge tekniskt understöd och utbildning åt lokala säljkontor och kunder över hela Europa.
Läs mer på: www.intertechna.se

Sogetis Per Björkegren utsedd till Årets IT-konsult vid IT Business Awards

IT-konsultföretaget Sogeti, ett av Sveriges största IT-konsultföretag, har åter igen tagit hem ett prestigefullt pris. När IT Business Awards gick av stapeln under gårdagskvällen utsågs företagets CTO, Per Björkegren, till Årets IT-konsult av en jury bestående av välkända profiler i branschen.

Nyligen vid  IT Business Awards delades åtta utmärkelser ut till företag och enskilda personer som utmärkt sig i IT-Sverige. Karlstadbon Per Björkegren, Sogeti, tog hem det prestigefyllda priset i kategorin Årets IT-konsult.

Juryns motivering löd:
”Årets vinnare har ett engagemang i branschen som sträcker sig långt utanför det egna företagets väggar. Det här är en bred och erfaren eldsjäl som går den svåra balansgången mellan att sprida sitt kunnande till andra och fortsätta verka konkret ute hos kunderna. Vitsorden är lysande från både kollegor och kunder. Ett exempel för andra i branschen att se upp till”.  I juryn bakom beslutet återfanns Crister Stjernfelt, tidigare Nordenchef WM-Data/Logica, Jan-Erik Karlsson, tidigare vd Capgemini, Hans Werner, vd Radar Group, Arvid Johansson, CIO SATS, Peter Kopelman, tidigare vd Microsoft samt Daniel Goldberg, chefredaktör IT24.

– Vilken energikick! Jag är otroligt stolt över utnämningen och ser det här som en nystart efter många år i branschen. Det här är andra gången sedan 2008 som en sogetiare tar hem det här priset. Jag tror att vårt sätt att arbeta och samverka på, med ledord som entreprenörskap och enkelhet samt ett otroligt starkt fokus på kundnytta, är hemligheten bakom både mina och Sogetis framgångar. Jag är stolt över att arbeta här och över de många kunniga kollegor vi har på 21 orter runt om i landet och i totalt 15 länder världen över. Det här en av de bästa dagarna hittills i mitt professionella liv, säger Per Björkegren.

Sogetis Per Björkegren, är företagets Chief Technical Officer och har 27 år i branschen. Han är en nyckelperson i många kundprojekt och agerar framför allt som företagsarkitekt, IT-strateg och affärsutvecklare.

I bagaget har Per tio års erfarenhet av systemutveckling och systemarkitektur under 80-90-talet. Han är expert inom implementering av affärssystem, tjänsteorienterad arkitektur, enterprisearkitektur, metodutveckling, integration, hantering av masterdata och IT governance. Under åren har han skaffat sig erfarenhet från många branscher framför allt skogsindustrin, verkstadsindustrin och offentlig förvaltning samt har särskilt stor erfaren inom logistikperspektivet.

Pers meritlista utöver detta är lång. Han är medförfattare till boken “SOA for Profit” och är initiativtagare samt driver SWEAN (Swedish Enterprise Architecture Network), ett nätverk inom enterprise-arkitektur med över 600 medlemmar. Per Björkegren är också styrelseledamot i IASA, en organisation för IT-arkitekter och IT-arkitektur samt är delkonferensledare på Sveriges största IT-konferens, Sundsvall42. Han ligger designmässigt bakom tre av Sogetis hittills fem Microsoft Net Awards och leder Sogetis globala forskningsinstituts VINT:s svenska gren. I dagarna skriver han tillsammans med globala Sogetikolleger på en ny bok, denna gång på ämnet Cloud.

Sogeti har även tidigare utmärkt sig inom kategorin Årets IT-konsult då mobilitets- och Microsoft-experten Andreas Sjöström vann den åtråvärda utmärkelsen år 2008.

Läs mer om Sogetis många utmärkelser på www.sogeti.se/awards
Läs mer om Sogetis forskningsinstitut VINT på www.sogeti.se/vint
Läs mer om Sogetis publikationer på www.sogeti.se/publikationer
Läs mer om SWEAN på www.sogeti.se/swean

För mer information kontakta: Per Björkegren, CTO, Sogeti Sverige, Tel: 070-214 63 18
E-post: per.bjorkegren@sogeti.se  

Therese Sinter, Group Corporate Communications Director, Sogeti, Tel: 070-361 46 21
E-post: therese.sinter@sogeti.com
Läs mer på: www.paperprovince.com

Häng med Paper Province-bussen till
SPCIs Höstmöte i Gävle,
30 nov. – 1 dec.! ANMÄL DIG NU!

 

AkzoNobel invigde ny anläggning i Kina

Den 8 november invigde AkzoNobel sin största satsning någonsin – en toppmodern anläggning med placering i Ningbo, Kina. Verksamheten är en direkt förlängning av AkzoNobels verksamhet i Stenungsund.

275 miljoner euro ligger den nya investeringen på och har resulterat i en produktionsenhet med såväl högre energieffektivitet och lägre andel genererad mängd avfall än jämförbara internationella anläggningar.

Internationell media, kunder och officiella representanter från kinesisk sida kommer att närvara under invigningen, som blir startskottet för den 27:e etableringen för AkzoNobel i Kina. Totalt 6 500 personer är nu anställda inom den kinesiska verksamheten, där merparten av produktionen sker för den inhemska marknaden.

Tillsammans med anläggningen i Stenungsund blir Ningbo en central hubb inom AkzoNobels affärsenheten ”Functional Chemicals”, med produktion av råvaror för tillverkning av exempelvis färg, läkemedel, kosmetika och papper.

AkzoNobel är det femtonde största exportföretaget i Sverige och i topp 20 vad gäller antalet FoU-anställda. Företaget har 3 600 anställda, fördelade på 20 anläggningar runt om i landet.
Läs mer på: www.paperprovince.com

V Ä L K O M M E N till nytt frukostmöte i arrangemang av
The Paper Province och Compare , torsdag den 25 november,
med Pöyry Sweden AB, som värdföretag!

Tema: ”Inte bara papper i Paper Province -
            Skogsindustrin som bioraffinaderier”

Medverkar från Pöyry gör bland annat: Christer Gustavsson

Datum & tid: Torsdag 25 november  kl. 07.30 – 09.00
Plats: Pöyry Sweden AB, Packhusgatan 1, KARLSTAD
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se 
senast fredag 22 november

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

The Paper Province besöktes av representanter från Kinesiska Ambassaden i Stockholm

Två av deltagarna var föredrags-hållare vid Handelskammarens inspirations seminarie om ”Affärsmöjligheter i Kina”.

Mr Li Guangjun och MS Li Hui från Business Section på Kinesiska Ambassaden hjälper företag att förstå mer om den kända pappers- och massaindustrin i Sverige. Med i besöket var också Mr Miao
Naichuan från Longmarch Partners Development Ltd. Han är specialist för att hjälpa kinesiska investerare att hitta lämpliga projekt att investera i och starta samarbete med i Sverige. Besökarna var mycket intresserade av The Paper Province arbete och dess medlemsföretag, och hur vi jobbar mot Kina,  vad som kan förbättras ytterligare från The Paper Province – regionen. Besöket arrangerades av Handelskammaren i Värmland. På ses Hanna Karlsson
från The Packaging Greenhouse berätta om deras pilotmaskinen samt Mats Williams, VD, TPP.

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
18 november – Papermakers Night på Elite Stadshotellet i Karlstad. Leif Brodén, Södra
18 november – Kompetensutvecklingskonferens för massa- och pappersindustrin, Arlanda
23 november – Energy Square arrangerar klusterträff
23 – 24 november – Kurs: PED – Tryckkärlsdirektivet
24 november – nytt möte om en gemensam Paper Province-monter på SPCI 2011
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
3 december – Disputation i Kemiteknik – Cecilia Land, Karlstads universitet. Läs mer nedan!
9 december – Frukostmöte med Coromatic