Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1047, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 14:23 CET

Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night
i Karlstad

För 15:e gången kunde Mats
Williams, VD, The Paper Province hälsa välkommen till en ny Papermakers Night i Karlstad! Dagens huvudgäst var Leif Brodén (bilden), VD och Koncern-chef i Södra. Kvällens tema var ”Klimatnytta som affärsstrategi”.

Leif Brodén inledde sitt anförande med ”jag anser att det finns bevis för ett samband mellan koldioxidutsläpp och ökad temperatur, även om alla här inne kanske inte håller med!” Leif Brodén ställde också frågan:
”Är det kontroversiellt att tillverka skog idag”? - Ja, i Sverige! Våra politiker måste ha ett rätt förhållningssätt till skogen. - Skulle vi följa Klimatmötet utrop för 2020 gällande Co2 skulle Europas skog ta slut på 8 år! – Vi måste stoppa avskogningen! 0,2% avskogning/år, som sker runt ekvatorn, står för 20% av den totala skogen. - Vi måste plantera mer skog, och använda fotosyntesbaserat material i stället för material av fossila bränslen, sa Leif Brodén.

 -  ”Det bästa vi kan göra är att bygga mer trähus i stället för betonghus! Då kan man låsa in all Co2 i 100 år i trähuset.”Södra bygger och säljer också energihus i trä och inget av dem kommer att ha fjärrvärme”, berättade Leif Brodén, som också talade sig varm för passivhusen i trä som är energisnåla, men än så länge fula. - Men det ska vi ändra på och bygga dem vackra. Passivhusens utförande kommer snart att värme -deklareras. På den engelska marknaden kan det bli en stor framgång. – Däremot är fjärrvärmen en suverän energikälla för massa - och pappersindustrin, menade Leif Brodén.
                      
- Det stora för Södra och för branschen i framtiden är den satsning som sker på cellulosabaserade textilfibrer i stället för bomullsfibrer, konstaterade Leif Brodén. – På fem års sikt kommer den produkten att bli riktigt betydelsefull. – Södra satsar idag 55 procent av sin Forskning & Utveckling på
produkter som de ännu inte säljer.

Leif Brodén menade också att massa- och pappersbruken i nuläget har bäst förutsättningar i att producera: vätskekartong, mjukpapper, förpackningar och även wellpapplådor. – Det kommer att bli svårare och svårare med tidningspapper, bokpapper och grafiskt finpapper.

Mats Williams, VD, för The Paper Province berättade glädjande att klustret numera är utnämnt att vara
”Ett Europeiskt kluster i världsklass”, enligt European Cluster Observatory. - Vi har blivit alltmer   uppmärksammat i olika internationella sammanhang. Därför är det extra kul med Papermakers Night, där aktörerna inom branschen får träffas och diskutera. – Vi vet att Papermakers Night leder till nya kontakter och så småningom till nya affärer, menade Mats Williams.


▪ Papermakers Night är ett initiativ inom ramen för The Paper Province för att stimulera kontakten och informationsutbytet mellan företag, institutioner och myndigheter inom det pappersindustriella klustret i regionen. Idén med Papermakers Night är att samla aktiva inom regionen och gäster utifrån till en kvalificerad föreläsning med frågestund under ca 1-2 timmar. Därefter följer trivsam samvaro med fortsatta samtal under lättsamma former med förplägnad.


Mats Williams, VD, The Paper Province, deltog i ett dialogmöte om innovation för tillväxt i Stockholm
19 november
                                 

Det var Kungliga Ingenjörs veten-skapsakademin (IVA) som arrangerade detta dialogmöte om innovationskraft och med från Värmland deltog även Landshövding Eva Eriksson tillsammans med representanter från näringslivet, Karlstads universitet, region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Med den nationell-regionala workshopen vill IVA föra dialog med Sveriges län om innovationsarbetet i landet och hur det kan utvecklas för att skapa tillväxt. På mötet fick delegaterna bl.a. utbyta erfarenheter, bryta perspektiv och bygga nätverk.

För Värmlands del var mötet i Stockholm en uppföljning på det länet visade upp den 14-15 oktober när IVA var i Värmland tillsammans med tjänstemän från Regeringskansliet på en inspirations- och läroresa. Besökarna fick då på plats se hur de värmländska aktörerna samverkar kring innovationer och fick inspiration till den kommande svenska innovationsstrategin, som näringsminister
Maud Olofsson deklarerat att hon ska ta fram under den här mandatperioden.

IVA driver projektet Innovation för tillväxt med visionen att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer – dialogmötet var en del i det arbetet och ska lägga grunden för Affärsplan Sverige. I oktober 2011 lämnar projektet Innovation för tillväxt över Affärsplan Sverige till regeringen – ett underlag för hur Sverige stärker sin långsiktiga innovationskraft. Byggstenarna till Affärsplan Sverige ska komma från Sveriges län och regioner.

Värmländska deltagare i workshopen den 18-19 november:
Landshövding Eva Eriksson
Joachim Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland
Kerstin Norén, Karlstads universitet
Håkan Spjuth, Karlstads universitet
Tomas Riste, Region Värmland
Göran Nilsson, Region Värmland
Lars Christensen, Region Värmland
Staffan Bjurulf, Region Värmland
Per Bjurbom, Billerud
Mats Williams, The Paper Province
Per Branzén, The Packaging Arena
Cristina Petrescu, Tieto
Mats Skoting, Tieto
Göran Österman, Compare
Ing-Marie Junler, Vildmark i Värmland
Bo Thunberg, Kil Innovation Food Arena


V Ä L K O M M E N till nytt frukostmöte i arrangemang av
The Paper Province och Compare , torsdag den 25 november,
med Pöyry Sweden AB, som värdföretag!

Tema: ”Inte bara papper i Paper Province -
            Skogsindustrin som bioraffinaderier”

Medverkar från Pöyry gör bland annat: Christer Gustavsson

Datum & tid: Torsdag 25 november  kl. 07.30 – 09.00
Plats: Pöyry Sweden AB, Packhusgatan 1, KARLSTAD
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se 
senast måndag 22 november

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

BTG engagerar sig i åk 4 elever

BTG Instruments AB i Säffle tycker att det är viktigt att försöka få elever redan på tidigt stadium att intresserar sig för natur och teknik. Därför har BTG valt att vara delaktigt i satsningen mot åk 4 elever i Säffle.
Den går ut på att ta med dem till Teknikklubben Lusten på Värmlands Museum – en science park där experiment lustan väcks till liv – för att sen fortsätta till Karlstads universitet.

Samarbete med The Paper Province och Karlstads universitet
lönar sig!

The Paper Province och Karlstads universitet tillsammans med ett av sina medlemsföretag – Stora Enso Skoghalls Bruk ingår i programrådet för det naturvetenskapliga programmet  på Älvkulle gymnasiet i Karlstad. Där har man valt att engagera sig i frågan vilka olika yrkesroller man som nv - elev kan ha inom massa- och pappers industrin.

Detta samarbete har resulterat i att några lärare på Älvkulle gymnasiet har fått möjlighet att medverka vid en festival i Köpenhamn – ”Science on Stage”. Festivalen syftar till att engagera lärare att undervisa naturvetenskap på ett mer kreativt och engagerande sätt.

Årets aktivitet för att visa på olika yrkesroller går av stapeln 25 november och vänder sig till åk 2 eleverna. De företag/organisationer som är med är Stora Enso, SWECO och Karlstads universitet. Första passet sker på skolan där eleverna får en inblick i olika yrkesroller och i mars 2011 kommer eleverna till företagen som de själva är intresserade av.

Missa inte chansen att gå vår Grundkurs i kemisk massateknik.
Den kommer att hållas här i Karlstad 8-10 december.  Observera att sista anmälningsdag är redan fredag 26 nov., den här veckan.

Kursen vänder sig till personal inom drift, utveckling, projektledning, processupport, konstruktion och processdimensionering.


      Utbildarna är experter inom respektive processområde med bakgrund inom processindustrin,
      leverantörsföretag och olika forskningsinstitut.


 Plats:  Karlstad            

      Kursstart: 8 -10 dec 2010

      Pris: 12 000 SEK Kurs och kurslitteratur
                500 SEK Kursmiddag

 Sista anmälningsdag     Fredag 26 november

 

       Anmälan och info: kontakta Maria Svedinger Andersson

  The Packaging Greenhouse
  Axel Johnsons väg 6, SE-652 21 Karlstad
  Direct: +46 (0) 54 24 04 94
  Mobile:+46 (0) 70 317 12 94
  E-mail: maria@thepackaginggreenhouse.com
  www.thepackaginggreenhouse.com

 

Konferens om ytskydd

Tidningen Underhåll & Driftsäkerhet arrangerar i samarbete med att antal partners en ny konferens kallad Ytskydd 2011. Konferensen tar upp det angelägna ämnet skydd och renovering av metallytor.

Metallförstörelse orsakad av olika typer av korrosion och nötning kostar industri och kommuner många miljarder varje år. Det skulle inte behöva vara så, om metallytorna skyddades bättre, men kunskaperna om detta är inte tillräckligt kända.

Det är bakgrunden till att tidningen Underhåll & Driftsäkerhet tillsammans med ett antal samarbetspartners arrangerar Ytskydd 2011 i Göteborg, den 20 och 21 januari nästa år. Tidningen har samlat ett stort antal föredragshållare, som representerar spetskompetens inom renovering och ytskydd av metall. Det handlar om olika förbehandlingsmetoder, olika typer av slitageskydd, metallpåläggning och flera andra renoveringsmetoder.
Målsättningen är att skapa Sveriges största kunskapsforum kring ytskydd. Utöver konferensen kommer även ett 20-tal av de ledande leverantörerna att finnas på plats.

Det kompletta programmet återfinns på www.ytskydd.com. Klart är också att inledningstalare blir C M Fowler , ordförande för NACE International, National Association of Corrosion Engineers, den internationellt mest erkända auktoriteten på lösningar för korrosionsskydd.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Ny metod ger snabbt tryck på papperslaminat

2010-11-15

Mondi har utvecklat en ny process för direkt gravyrtryck på barriärlaminat av papper, polyeten och aluminium. Kortare ledtider och ökad flexibilitet för designen är fördelar med tekniken, enligt Mondi.

Det är för laminat med ett yttre skikt av papper och innanför detta två polyetenskikt som omger ett av aluminium, som tekniken, som är snabbare än tidigare metoder, används. Trycket påförs papperet, och detta är förklaringen till att tryckprocessen är relativt snabb.??
Efter ett omfattande utvecklingsarbete och tester har Mondi förfinat den ännu ej namngivna metoden, och laminatet ger utmärkta barriäregenskaper vad gäller vatten, ånga, arom, syre, UV-ljus samt den använda tryckfärgen.

Läs mer på: www.paperprovince.com

ABB inviger ny fabrik i Kina

ABB flyttar all tillverkning av Quality Control Systems, QCS, och Web Imaging Systems, WIS, för massa- och pappersindustrin till sin nya fabrik i Shanghai, Kina, som invigdes på torsdagen.

Med den nya fabriken i Shanghai flyttar Kina tillverkningen av QCS och WIS för massa- och pappersindustrin närmare snabbväxande ekonomier i Asien och får närmare till sina kunder inom massa- och pappersindustrin i exempelvis Kina, Indonesien och Indien. Men den nya, hypermoderna anläggningen i Kina ska producera ABBs QCS- och WIS-produkter till hela den globala massa- och pappersindustrin, enligt Tobias Becker, chef för Process Automation Division, ABBs region Kina och Asien.

I och med att den nya fabriken i Shanghai tas i drift, kommer ABB att upphöra med tillverkningen av QCS och WIS vid sina fabriker i Finland och Irland, som tidigare har svarat för ABBs produktion inom det här området.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
23 november – Energy Square arrangerar klusterträff
23 – 24 november – Kurs: PED – Tryckkärlsdirektivet
24 november – nytt möte om en gemensam Paper Province-monter på SPCI 2011
25 november – Frukostmöte med Pöyry
25 november – After Work på Guldapan (Pitcher´s men ingång från Ö:a Torggatan)
30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
3 december – Disputation i Kemiteknik – Cecilia Land, Karlstads universitet. Läs mer nedan!
8 – 10 december – Grundkurs i Kemisk massateknik  (The Packaging Greenhouse)
9 december – Frukostmöte med Coromatic
10 december – Besök från Regionförbundet Småland och Ljungby Kommun