Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1105, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 17:25 CET


Välkommen till Papermakers Night, Torsdag den 24 mars på Elite Stadshotellet i Karlstad, 16:e kvällen!

Inbjuden gäst denna kväll är:

Magnus Hall, VD och Koncernchef i Holmen och  

Ordförande i Skogsindustrierna

Tema: ”Att bygg varumärken inom konsumentkartong”

Magnus Hall kommer också att tala om Skogsindustrin och om Holmen.

Papermakers Night arrangeras av The Paper Province.

PROGRAM
16.45  Registrering - i Franska matsalen. 

17.15  Välkommen / Inledning, Mats Williams, VD, The Paper Province.

17.30  Kvällens gästtalare: Magnus Hall

           Frågestund.

19.00 Mingel med lätt buffé buffé i Vintermatsalen.

21.00 Vi fortsätter mingla inne på The Bishop´s Arms.

Vi önskar Er anmälan senast fredag 18 mars till Elisabeth Söderlund,

tel. 054 - 24 04 60 eller e.soderlund@paperprovince.com  

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! TAG GÄRNA MED DIG EN KOLLEGA!

The Paper Province deltar i SLIM Klusterkonferens på nya CCC i Karlstad, 8- 9 februari

Nationell Klusterkonferens. Internationalisering och tillväxt i kluster - Hur får vi det att hända i Sverige? Ett arrangemang av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

The Paper Province deltar i konferensen med monter och i själva konferensprogrammet.

På  www.klusterkonferensen.se  kan du läsa om konferensen och anmäla dig!

 

Frukostmöte med Semcon – 11 februari

Compare och The Paper Province håller frukostmöte med Semcon Project Management som värdföretag.

Tema: XLPM – Resan till Framgång!

Semcon Project Management presenterar XLPM - en världsledande metodik för styrning och ledning av projekt, program och projektport följer. Metodiken ger stöd för projektverksamhet i alla typer och storlekar av organisationer och fungerar som inspirationskälla och stöd för de människor som är engagerade i projekten och för chefer som ansvarar för organisationens hela projektportfölj.
Livscykelmodeller, organisationsmodeller, tydliga roller, affärsmässighet, mänskligt perspektiv, checklistor och mallar ger en god grund för framgångsrik styrning av projektverksamheten.
XLPM är den nya versionen av PROPS och innehåller därmed mångårig erfarenhet från projektledning i såväl små som världsomspännande företag, från både Sverige och övriga världen.

De som vill ta en förhandstitt på metodiken skickar ett mail till xlpm@semcon.com och ber om en demolicens.

Datum & tid: Fredag 11 februari kl. 07.30–09.00
Plats: Teliahuset, Lagergrens gata 7, Karlstad
Anmälan till: till e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se
senast tisdag 8 februari.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken! 

Tissue products and technology – from hankies to wood chips, 7.5 ECTS

Kursen genomförs 22-26 mars 2011 på Karlstads universitet Sista anmälningsdag är 1 mars via webbanmälan: http://www.uppdrag.kau.se/application_tissue2011

Mer information finns i bifogad pdf och på webben: http://www.uppdrag.kau.se/tissue  

KARLSTADS UNIVERSITETS UPPDRAGS AB, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad, Sverige
Tel. 054-700 13 34, Mob. 0730-76 47 79 kerstin.haraldsson@kau.se uppdrag@kau.se www.uppdrag.kau.se

Boka monter på  Hotspot 2011      

Aldrig tidigare har så många studenter studerat på Karlstads universitet.

Aldrig tidigare har så många talangfulla och drivna människor funnits tillgängliga för dig som arbetsgivare på ett och samma ställe. Den 14 april 2011 har du den bästa chansen att hitta dina framtida medarbetare på Karlstads universitet.

För mer information kontakta: projektledare Johan Lindblom johan.lindblom@kau.se www.hotspotdagen.com

Chalmerister kommer till The Paper Province, 24 mars

Ännu ett år bjuder The Paper Province-företagen studenter från Chalmers att komma till vår region under en dag, den 24 mars. En busslast studenter får möjlighet att nätverka, diskutera ex-jobb, karriär och mingla med företrädare för spännande företag.

Vi räknar med att fylla en buss från Chalmers universitet. Under denna dag får dessa studenter göra fyra stopp efter vägen: Hos Somas i Säffle och där träffar man också UMV Coating och BTG Instruments. Det andra stoppet blir hos Billerud AB Gruvöns Bruk, och där träffar man också COWI.
Efter lunchen fortsätter bussen till Stora Enso Skoghall och det är det tredje stoppet där man också träffar SWECO och Metso. Kvällen avrundas sedan med mat och mingel på Nöjesfabriken, där man får information om hur det till exempel är att leva och bo i vår region. Senare på kvällen går bussen tillbaka till Göteborg med förhoppningsvis nöjda och informationsfyllda studenter – kanske morgondagen medarbetare i vår region?

Eva Persson - nyanställd hos Faveo Projektledning AB

Den 1 februari 2011 anställdes Eva Persson som projektledare inom arbetsmiljö på Faveo Projekt-ledning AB, där hon tillhör avdelningen Risk & Säkerhet.

Eva är utbildad energi- och miljöingenjör och hennes senaste anställning var på DynaWind AB i Kristinehamn. Där jobbade hon bland annat med projektet Vindpark Vänern.

ER KONTAKT: Håkan Örtkvist, 070-618 29 17  hakan.ortqvist@faveoprojektledning.se

FAKTA
Faveo är Nordens mest expansiva företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder planering, ledning och genomförande av komplexa projekt huvudsakligen inom områdena industri, energi, samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling.

Vi kommer att expandera under året och kommer därför att söka folk med erfarenhet inom projektledning, både till våra kontor i Sverige och Norge.

Faveo är samarbetspartner till Project Management Institute och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Företaget ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden.                                                 Sök uppfinnarstipendium!

    Stiftelsen SKAPAs Utvecklingsstipendium 2011 finns nu att söka fram
    till 9 maj. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de
    kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.
    Den totala prissumman är på 980 000 kronor. 500 000 kronor fördelas
    till de nationella vinnarna och 480 00 kronor till de 24 länsfinalisterna.
    ALMI Företagspartner och lokala uppfinnarföreningar anslutna till
    Svenska Uppfinnareföreningen utser tillsammans en kandidat från
    varje län. Från Värmland har vi de senaste åren haft:

    2010 Willy Ociansson Ökning av värmeöverföringen i en energibrunn
   
2009 Tore Eriksson System för kräppning av papper

    2008 Mathias Karlsson Mikrovolymbaserad syrebristindikator

Läs mer och ansök:  www.stiftelsenskapa.se

 

www.energysquare.se

 

Lantmännen implementerar Capee Action Station på hela

Efter att Lantmännen Agroetanol utvärderat sitt pilotprojekt med problemlösnings-mjukvaran Capee Action Station har man nu beslutat att implementera den på hela linje A12. Resultatet visar tydliga indikationer på positiva förändringar i den dagliga driften och klara förbättringar i nyckeltalen.

Som föregångare i branschen är Lantmännen Agroetanol alltid på jakt efter nya innovativa lösningar som ger energieffektiv drift med hög kvalitet på etanolen. Ett lyckat exempel är det pilotprojekt som man under hösten genomfört tillsammans med cleantech-företaget Capee Group och deras problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Efter utvärderingen står det klart att de höga förväntningarna infriats och att resultaten talar sitt tydliga språk. Därför satsar man nu stort och implementerar mjukvaran fullt ut på hela linje A12.

– Ja piloten blev mycket lyckad. Vi såg ganska snabbt att nyttan ökade i takt med ju fler som använde Capee Action Station. Därför har vi beslutat att börja använda mjukvaran på hela fabrikslinan A12. Vi kommer nu att kunna följa och analysera hela flödet från råvara till färdig etanol. Samtidigt som vi hela tiden kan se hur varje steg påverkar slutresultatet, säger Peter Nimrodsson, Platschef på Lantmännen Agroetanol.

– Våra ingenjörer och skiftledare är redan igång och använder Capee Action Station dagligen. Nästa steg blir att öka användningen ytterligare i skiftöverlämningar, problemlösning och uppstarter. Operatörerna kommer också att vara viktiga i detta arbete. När alla är med kan vi också lära oss mer om fabriken och köra den mer optimalt, säger Håkan Mattsson, Driftschef på Lantmännen Agroetanol.

– Otroligt roligt, det är precis så här som man får ut max av vår mjukvara. Ju mer förankrad och implementerad den är internt ju mer slår det på nyckeltalen. Detta är också ett bevis på att Capee Action Station skapar värde i flera olika processindustrier. Något som vi nu bygger vidare på, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group.

För mer information kontakta:
Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Metso får stororder från storbruk

Metso har kammat hem en order som huvudleverantör till världens största massabruk och ska leverera såväl sodapanna som indunstningsanläggning. Bruket byggs i Tres Lagoas i Brasilien och ska stå klart 2013.

Sodapannan från Metso blir den största i Sydamerika med en kapacitet på 6 800 ton torrsubstans per dag och en ångkapacitet på 310 kilo per sekund. Indunstningsanläggningen med sex steg och en kapacitet på 1 600 ton per timme blir världens största enkellinjesindunstningsanläggning.

Metso har på senare tid uppnått en stark position som leverantör av återvinningsteknik till nya massafabriker i Brasilien. Ordern till massabruksbygget i tres Lagoas stärker, enligt Kai Mäenpää, vice VD, Capital Projects, Metso Power företagets ledande position på detta område.

Ordervärdet i den nu aktuella affären har inte uppgivits.
Läs  mer på www.paperprovince.com

Karlstad först ut för Sweco-turné med Mattias Klum

Karlstads blir först ut 22 februari när Sweco fortsätter att samarbeta med fotografen och filmaren Mattias Klum, den här gången kring projektet Expeditionsverige.se

Tillsammans genomför de en föreläsningsturné på ett femtontal orter runt om i Sverige under 2011. Fotoutställningen ”Stad och Natur” kommer också att ställas ut på ett flertal orter i samband med turnén.

Basen för samarbetet är den föreläsningsturné som arrangeras inom ramen för Expeditionsverige.se  där skola, näringsliv och offentlig sektor bjuds in till en inspirations- och utbildningsdag. Ett femtontal orter besöks, och först ut är Karlstad den 22 februari. Sedan kommer turnén till Uppsala, Malmö, Linköping, Göteborg, Umeå, Växjö, Sundsvall, Östersund, Luleå, Falun och Halmstad.

Expeditionsverige.se initierades av filmarna och fotograferna Mattias och Monika Klum. Projektet bygger på en tanke om att människors upplevelser av naturen och den egna närmiljön också leder till ett intresse och ett engagemang att skydda och bevara densamma.

"2011 har av FN utsetts till skogens år, därför kommer vi självklart att lyfta fram och skildra de svenska skogarna", säger Mattias Klum.

Swecos samarbete med Mattias Klum inleddes 2010 när han anlitades för att ta bilder av svensk natur till den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai, som Swecos arkitekter utformade.

"Mattias Klum är en sann inspiratör inom hållbarhetsområdet. Våra arkitekter och ingenjörer strävar efter att utveckla lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi tror att Expeditionsverige.se är en bra grund för att dela med oss av den kunskap vi har och skapa en dialog med våra kunder kring hur vi kan utveckla samhället", säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Sweco och Mattias Klum arrangerade också en global fototävling på temat stad och natur i anslutning till världsutställningen. Tävlingen resulterade i en fotoutställning som nu kommer att turnera i landet under samma namn.

Läs mer på: www.compare.se

.
The Paper Province är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                  
www.paperprovince.com        


Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com
 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Detta händer framöver:

 • 8 – 9 februari -  SLIM Klusterkonferens på nya CCC
 • 11 februari - frukostmöte med Semcon.
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 16 februari – Informatörsdagen på Karlstads universitet
 • 24 februari - The Paper Province medlemsmöte nr 2
 • 24 februari – After Work på Guldapan kl. 17.00 -
 • 24 mars – frukostmöte, Faveo Projektledning AB.
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 24 mars – Papermakers Night med Magnus Hall (VD / Koncernchef  i Holmen och Ordf. i Skogsindustrierna). Plats: Elite Stadshotellet.
 • 14 april – HOTspot arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
 • 14 april – frukostmöte, PROMT International AB.
  Arrangörer:  The Paper Province och Compare
 • 12 maj – frukostmöte med Tieto,
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 17 – 19 maj – SPCI-mässan i Stockholm
 • 26 maj – After Work kl. 17.00 på Guldapan
 • 16 juni – Frukostmöte.  Arrangörer: Compare och The Paper Province