Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1107, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 15:27 CET

Kerstin Norén slutar som rektor vid Karlstads universitet

Efter fem år som rektor vid Karlstads universitet kommer Kerstin Norén att lämna sitt uppdrag vid årsskiftet. Hon kandiderar nu istället till rektorstjänsten vid Högskolan Väst. Processen att utse ny rektor vid Karlstads universitet har inletts.

Kerstin Norén tillträdde som rektor vid Karlstads universitet 2007. Vid gårdagens universitetsstyrelsemöte meddelande hon att hon kommer att lämna rektorsposten vid årsskiftet samt att hon nu kandiderar till att bli rektor vid Högskolan Väst.

- Det har varit en mycket händelserik tid att vara rektor vid Karlstads universitet. Vi har hunnit med att, som ett ungt universitet, bygga ut verksamheten och positionera oss som ett samverkans inriktat lärosäte. Nu är det dags för mig att lämna över till andra och själv göra något annat, säger Kerstin Norén.

En process för att rekrytera ny rektor har inletts. Det är universitetsstyrelsen som arbetar fram förslag till regeringen som därefter utser ny rektor. Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen ska lärare, övriga anställda och studenterna få möjlighet att tycka till om förslaget.

- Vi kommer att arbeta för att snarast möjligt finna en efterträdare till Kerstin Norén. Processen är redan igång och jag räknar med att vi har en färdig lösning under hösten, säger Margareta Winberg, styrelseordförande vid Karlstads universitet.

- Karlstads universitet är ett modernt och samhällsinriktat universitet, men fortfarande under stark utveckling. Både de utmaningar och fördelar som detta innebär tror jag kommer att underlätta rekryteringen. Karlstads universitet är ett intressant lärosäte att vara rektor vid.

Mer information:
Margareta Winberg, telefon 070-510 07 47
Kerstin Norén, telefon 070-305 86 30.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Boka monter på HOTspot  2011      

Aldrig tidigare har så många studenter studerat på Karlstads universitet.

Den 14 april 2011 har du den bästa chansen att hitta dina framtida medarbetare på Karlstads universitet. För mer information kontakta: projektledare Johan Lindblom johan.lindblom@kau.se                        www.hotspotdagen.com

Välkommen till Papermakers Night, torsdag den 24 mars på Elite Stadshotellet i Karlstad, 16:e kvällen!

 Inbjuden gäst denna kväll är:

Magnus Hall, VD och Koncernchef i Holmen och 

Ordförande i Skogsindustrierna

 

Tema: ”Att bygg varumärken inom konsumentkartong”

 

Magnus Hall kommer också att tala om Skogsindustrin och om Holmen.

 

Papermakers Night arrangeras av The Paper Province.

PROGRAM
16.45  Registrering - i Franska matsalen. 

17.15  Välkommen / Inledning, Mats Williams, VD, The Paper Province.

17.30  Kvällens gästtalare: Magnus Hall

           Frågestund.

19.00 Mingel med lätt buffé buffé i Vintermatsalen.

21.00 Vi fortsätter mingla inne på The Bishop´s Arms.

Vi önskar Er anmälan senast fredag 18 mars till Elisabeth Söderlund,

tel. 054 - 24 04 60 eller e.soderlund@paperprovince.com  

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! TAG GÄRNA MED DIG EN KOLLEGA!

Greenhouse öppna kursprogram 2011

 

Nytt för i år är The Packaging Greenhouse öppna kursprogram. Kursprogrammet består av 11 kurser för personal inom utveckling, drift och underhåll. Först ut är grundkursen i kemisk massateknik som går av stapeln 15-17 mars. Hela kurspro-grammet återfinns i bifogad pd-fil eller kan rekvireras från Maria Svedinger Andersson. 

Grundkurs i kemisk massateknik. Kursen är en grundkurs och vänder sig främst till personal inom drift utveckling, projektledning, konstruktion och processdimensionering. Efter kursen har deltagarna en förståelse och kunskap över grunderna i de olika ingående processtegen.  

 

Plats: Karlstad

Datum: 15-17 mars

Kursavgift (exkl. moms): 12 500 SEK och kursmiddag 500 SEK

 

För ytterligare information eller anmäla kontakta Maria Svedinger Andersson tel. 054-24 04 94 eller
e-post maria@thepackaginggreenhouse.com
The Paper Province vill hälsa välkommen till tre nya medlemsföretag


Efter senaste styrelsemötet i The Paper Province kan vi hälsa välkommen till tre nya medlemsföretag:  Millcon AB, Kvarntorp (Kumla), Camatec RS AB och Öberg
Innovation AB (de två senare i Karlstad).


Millcon AB jobbar mot pappers- och massaindustrin med omrullning, byte av format, bredd och dia mm. De är extern kontraktskonverterare när det gäller omrullning av papper etc. Läs mer på:
www.millcon.se  Vd ÄR Johan Millgårdh, Tel. 019 – 16 54 50. johan@millcon.se

Camatec RS AB jobbar med rullhantering, emballering och service till emballeringsutrustning.
Kontaktansvarig och Product Manager är Henrik Svedberg, Tel. 070 – 220 28 73. www.camatec.se
henrik.svedberg@camatec.se 

 

Öberg Innovation AB jobbar med industrikomponenter, Pneumatic, Automation och ventiler och instrument. VD är Anders Öberg, tel. 0708 – 85 13 56, anders@oberginnovation.se

Bli partnerföretag till Civilingenjörsutbildningen vid Karlstads
universitet – det ger dig en naturlig kontaktväg till regionens
framtida spetskompetens!

Syftet med förmedling av partnerföretag är att redan på ett tidigt stadium i studenternas utbildning koppla dem samman med företag inom deras framtida verksamhetsområde. Samtidigt vill vi göra regionens företag delaktiga i utbildningen.

Så här går det till:

När Ni har bestämt er för att bli partnerföretag utser ni en kontaktperson hos er som har huvudansvaret.

Kontaktpersonens roll:

Koordinerar studentgrupperna studiebesök.

Föreslår eventuell gästföreläsare.

Finns tillgänglig för att i samverkan med lärare och studenter föreslå projektområden eller konkreta frågeställningar inom ramen för respektive kurs.

Finns tillgänglig som bollplank per mail eller telefon.

Företaget:

Företaget har möjlighet att engagera sig ytterligare i utbildningen via exempelvis; presentationer eller föredrag om sin verksamhet. Företaget kan även delta i utvecklingen av utbildningen, t.ex. via branschråd.

Inriktningar:

Vårt Civilingenjörsprogram med Bred ingång har sex utgångar:

.  Materialteknik

.  Teknisk fysik

.  Industriell ekonomi

.  Energi och Miljö teknik

.  Kemiteknik

.  Datateknik

Våra högskoleingenjörsprogram:
Byggteknik

Elektronik

Energi och miljöteknik

Innovationsteknik och design

Maskinteknik

Mekatronik


På så vis blir ni delaktiga:
▪  i utbildandet av morgondagens arbetskraft
▪  med och utformar projektuppgifter i utbildningen
▪  först att träffa nya studenter
▪  inbjuden till träffar på universitetet

Vill du veta mer?
Kontakta Caroline Adolfsson Åhs, tel. 054 – 700 2080 eller 070 – 328 49 62, caroline.ahs@kau.se

Stark ökning 2010 av Finlands massa- och pappersindustri

Massa- och pappersproduktionen i Finland ökade ungefär elva procent under 2010 jämfört med 2009. Skogsindustrin totalt i Finland ökade produktionen med cirka tolv procent.

Enligt färsk statistik från finska Skogsindustrin rf ökade produktionsvolymen i massaindustrin med 22 procent 2010 till 6,7 miljoner ton, och i pappers- och kartongindustrin med cirka elva procent till 11,8 miljoner ton. Sågverksindustrin ökade volymen med 17 procent under 2010. Värdet på den finska skogsindustriproduktionen beräknas enligt Skogsindustrin rf ha ökat till över 19 miljarder euro under 2010, en ökning med närmare 25 procent jämfört med 2009. Av det sammanlagda produktionsvärdet stod massa- och pappersindustrin för merparten, cirka 14 miljarder euro.

Den finska skogsindustrins exportvolymer beräknas ha ökat cirka 15 procent 2010, och värdet av skogsindustriexporten beräknas ha ökat med omkring 25 procent från 2009 till cirka 10,5 miljarder euro.
Läs mer på: www.paperprovince.com


Metso startar upp nya generationens kvarnar

I november 2010 gjordes två lyckade igångkörningar av Metsos första OptiFiner
Pro-kvarnar på Koehler Greiz GmbH & Co. KGs bruk i Greiz, Tyskland, och på
Sappi Fine Papers bruk i Biberist, Schweiz. OptiFiner Pro-kvarnen revolutionerar
LC-malningstekniken och är ett koncept som introducerades av Metso sommaren 2010.


Den första igångkörningen skedde på avsvärtad (DIP) massa på Greiz-bruket, som producerar färgade pappers- och kartongkvaliteter baserade på returfiber. Brukets målsättning är att bryta ner fiberknutar, spet och andra föroreningar med så liten malgradsändring som möjligt. ”Både leverans, installation och uppstart fungerade mycket smidigt och helt enligt tidsschemat” säger Ulrich Mallon, Technology and Quality Assurance Manager i Greiz. ”Just nu är vi inne i en intrimningsfas men vi har redan märkt betydande energibesparingar jämfört med den gamla kvarnen.”

Den andra igångkörningen ägde rum i mitten av november på Sappis bruk i Biberist. Biberist-bruket producerar bestruket och obestruket träfritt finpapper. Den gamla linjen med fyra konventionella, koniska kvarnar för malning av eukalyptusmassa ersattes av en OptiFiner Pro. Stefan Franke, Development Engineer vid Sappi Biberist, säger att brukets målsättningar när det gäller energibesparingar och kvalitetsförbättringar har uppfyllts. ”Goda styrkeegenskaper har uppnåtts med samma specifika malenergi men med mycket lägre totalenergi – ett resultat som motsvarade våra förväntningar”.

OptiFiner Pro-kvarnarna har revolutionerat malningstekniken genom sin mycket kompakta utformning. I konventionella kvarnar bearbetas fibrerna hela vägen i malningszonen med ökad finmaterialhalt och en försvagning av fibrerna som följd. För att komma tillrätta med detta matar OptiFiner Pro mälden jämnt över bommarna direkt in i malzonen där fiberbearbetningen sker. Hela mälden bearbetas jämnt, vilket ger högre lastförmåga i kvarnen och bättre energieffektivitet. Andra fördelar är flexibilitet i driften samt enkel installation på grund av det kompakta formatet.

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Vi har cirka 28 500 anställda i mer än 50 länder. www.metso.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Markku Partanen, Global Product Manager, Stock Preparation, Paper business line, Metso
Tel. +358 40 759 6004, markku.partanen@metso.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Stärkt position för Billerud

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under fjärde kvartalet 2010:

”Jag är glad, nöjd och imponerad över den utveckling vi har haft under 2010. Vi går ut ur 2010 med en rörelsemarginal om 15 procent för förpackningspapper för det fjärde kvartalet. För helåret 2010 uppnår vi för koncernen, för första gången sedan våra finansiella mål sattes 2006, en rörelsemarginal om 12 procent, väl över vårt mål om 10 procent över en konjunkturcykel. Efterfrågan på våra produkter ökade mycket starkt under året och vi upplever att det vi fokuserat på har gett resultat.

2010 är ett år vi kan titta tillbaka på och se att vi framgångsrikt brutit ny terräng. Det är extra glädjande eftersom vårt tillvägagångssätt bryter mot en spridd föreställning i branschen att storskalighet är nyckeln till framgång. Jag tror istället att det som förklarar framgång är en stark fokusering på ett område – i vårt fall valda förpackningssegment – och att ligga först i utveckling av material och lösningar. Jag är övertygad om att Billerud har en stark utgångspunkt i att kunna erbjuda produkter som har miljömässig hållbarhet som fundamental egenskap. Vi ska fortsätta att utveckla vårt erbjudande med alternativ till traditionell plast i förpackningar och ser tydliga tecken på att våra kunder och omvärlden uppskattar den väg Billerud har slagit in på. Vi tar med tillförsikt oss an 2011 och ser goda möjligheter att fortsätta utveckla Billerud och skapa aktieägarvärde utifrån vår stärkta position.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92
Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.02 den 15 februari 2011.
Läs mer på: www.paperprovince.com


Karlstadstudenter får jobb och är nöjda

Studenter som tagit examen vid Karlstads universitet, trivs mycket bra under studietiden och får jobb som de trivs med inom relevanta områden. Det visar de alumnundersökningar som genomförts vid Fakulteterna för Teknik- och naturvetenskap samt Ekonomi, kommunikation och IT.

Undersökningen omfattar 2500 alumner som tagit examen åren 2000 till och med 2006. Utbildningar som omfattas är till exempel Byggingenjör, Civilingenjör, Ekonomi, Personal och arbetsliv samt Biovetenskapligt program. Undersökningarna är en del av det systematiska arbetet för att hela tiden höja kvaliteten på universitetets utbildningar.

- Vi visste redan, genom Högskoleverkets mätningar, att våra studenter ganska snart får jobb efter sin examen, säger Lars Haglund, biträdande professor i företagsekonomi och projektledare för studierna. Nu har vi även undersökt hur de ser på sin utbildning och sin studietid efter att ha varit ute på arbetsmarknaden en tid.

Många är mycket nöjda med de jobb de har och andelen tillsvidareanställningar är hög. Mest nöjda är de som läst ett program med en tydlig profil, en klar inriktning mot arbetsmarknadens krav och en tydlig koppling mellan teori och praktik. Förslag till förändringar handlar ofta om olika sätt att koppla utbildningen närmare yrkeslivet, där praktik står överst på listan. Resultaten är likartade för män och kvinnor.

Nio av tio nöjda med sitt jobb inom teknik- och naturvetenskap
Allmänna synpunkter för de tekniska och naturvetenskapliga programmen, är att studiemiljön är bra, att utbildningarna har en god bredd och att studenterna får bra kontakter med arbetslivet. Samtidigt efterlyser alumnerna ännu mer kontakter med arbetslivet. Inom nästan alla program säger mer än 90 procent att de trivts helt eller delvis under studietiden. När det gäller etablering på arbetsmarknaden har över 97 procent sysselsättning efter avslutade studier och endast cirka 2 procent är utan arbete. Störst andel som har fått en tillsvidareanställning efter sina studier finns bland de som läst till Byggingenjör, där nio av tio har tillsvidareanställning. Nio av tio är också nöjda med sin sysselsättning och mest nöjda är de som läst till ingenjörer med inriktning Maskin, Data och Energi- och miljö. Upp till 90 procent anger att de har nytta av sin utbildning i sitt jobb. Alumnerna önskar mer praktik i utbildningarna och det finns kritik mot enstaka kursers inriktning och upplägg.

Hög yrkesrelevans uppskattas mest

Störst andel som har fått en tillsvidareanställning efter sina studier finns bland de som läst magisterprogrammet Skatterätt och ekonomi, där 9 av 10 fått fast jobb. Även ekonomerna får jobb - mellan 78 och 90 procent, beroende på vilken inriktning man läst. Bland fastighetsekonomerna finns flest egenföretagare, en av fem driver eget företag. Fastighetsekonomerna hör även till de som är mest nöjda med sin sysselsättning - 92 procent instämmer delvis eller helt i påståendet ''Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning''. De som läst magisterprogrammet i projektledning uppger att hög yrkesrelevans är det man uppskattat mest med utbildningen. Nästan var fjärde alumn har också erbjudit sig att samarbeta med Projektledarprogrammet, som till exempel gästföreläsare eller mentor.

- Resultatet ger universitetet stöd i arbetet att fortsätta arbeta aktivt med att samverka med arbetslivet. Det står helt i samklang med de synpunkter som framförs av såväl studenter som alumner. På många program har vi redan infört praktik, knutit till oss partnerföretag och jobbar på olika sätt med att stärka kontakterna med arbetslivet för att öka anställningsbarheten hos studenterna, konstaterar Lars Haglund.

Här finns de fullständiga resultaten i rapporterna att ladda ner:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-6896

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-5245

Kontaktpersoner:
Lars Haglund, bitr. professor i Företagsekonomi, 054 - 700 15 18 eller 073-673 37 45
Monica Schagerholm, Prodekan, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 054- 700 24 73 eller
070-224 88 20

Läs mer på: www.paperprovince.com

Duni håller ställningen men svagare inom Tissue

Duni rapporterar en stark avslutning på 2010 och håller ställningen för helåret med något förbättrad rörelsemarginal. Affärsområde Tissue går dock sämre.

Dunis affärsområde Tissue har haft en tuff period, som sätter sin prägel både på helåret 2010 och årets sista kvartal. Omsättningen för Tissue-verksamheten minskade i fjärde kvartalet till 109 miljoner kronor (134). Nedgången beror främst på en svagare efterfrågan från hygiensektorn men också på att leveranserna ännu inte nått full volym efter branden i Skåpafors somras.

Ökade insatser görs nu på försäljningssidan, och åtgärder för att förbättra produktiviteten efter branden pågår. Rörelseresultatet för Tissue-verksamheten förbättrades något under årets sista månader.

För hela koncernen rapporterar Duni en omsättning för 2010 på 3 971 miljoner kronor (4 220). Justerat för valutakursförändringar ökade dock nettoomsättningen med 0,3 procent. Rörelsemarginalen förbättrades från 10,3 till 10,9 procent, trots betydligt högre priser på insatsvaror och en starkare svensk krona.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Årets Informatörspris till Therese Sinter, Sogeti

Årets Informatörspris har tilldelats Therese Sinter för hennes sätt att arbeta med kommunikations-frågorna på företaget Sogeti. Priset delades ut av Informatörs-nätverket i Värmland i samband med Informatörsdagen i Karlstad, och sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

''Med Informatörspriset vill vi lyfta fram ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt och på så sätt synliggöra vikten av god kommunikation. I år var konkurrensen mycket hård och det är första gången som vi delar ut priset till en person. Juryn har enats om att Therese Sinter är en värdig vinnare till årets informatörspris, säger Camilla Kullander, juryns ordförande.

Informatörspriset tilldelas Therese Sinter med motiveringen: ”Therese Sinter vinner Informatörspriset för sitt arbete med intern och extern kommunikation på IT-konsultföretaget Sogeti. Genom sitt sätt att arbeta tydliggör hon hur god kommunikation bidrar till att utveckla företagets affär. Målbilden, Sveriges största marknadskommunikationsavdelning, belyser vikten av att se alla medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer. Genom sin effektivitet och passion för kommunikation lyckas hon med Karlstad som bas arbeta framgångsrikt lokalt såväl som regionalt och globalt.”
Finalister och konkurrenter om priset var Sunne Kommun, Löfbergs Lila och Selma Spa+.

Sunne kommun nominerades till Informatörspriset för sitt nytänkande projekt Genius Loci – platsens talang. Det är ett spännande projekt som ger förutsättningar för människor och företag i kommunen att skapa samarbeten och knyta kontakter på nya och unika sätt. Kommunen visar att kommunikation är vitalt för såväl ekonomisk tillväxt som samhällsgemenskap.

Löfbergs Lila nominerades till Informatörspriset för sitt arbete med företagets konsumentpanel samt för deras projekt med kapselmaskiner. Genom personligt tilltal och ett nytänkande sätt att marknadsföra kaffekapslar har Löfbergs Lila skapat en modell som hjälper företaget att, ta in kunskap som omsätts i produktutveckling och öka försäljningen av företagets produkter.

Selma Spa+ nominerades till Informatörspriset för sin satsning på sociala medier och PR. Företaget har inom en traditionell bransch vågat tänka nytt och på så vis lyckats särskilja sig från andra aktörer på marknaden. Satsningen har inneburit både god publicitet och mer kostnadseffektiv marknadsföring.

FAKTA Informatörspriset

Informatörspriset delades i år ut för åttonde gången. Tidigare pristagare är Uddeholm Tooling,
The Paper Province, Karlstads universitet, Metso Fiber/Kvaerner Pulping, Sunne Kommun, Billerud AB Gruvöns Bruk och Säffle Pastorat.

Juryn som utsett årets vinnare har bestått av Camilla Kullander, Trafikverket, Ulrika Obstfelder Peterson, Värmlands Folkblad, Nina Engdahl, Attityd i Karlstad, Ulf Buskqvist, Karlstads Universitet och Boo Rundqvist, Uddeholms AB.

Syftet med Informatörspriset är att synliggöra vikten av god kommunikation. Genom att belöna den mest framgångsrika och professionella kommunikationsinsatsen tydliggörs att kommunikation är ett styrmedel för organisationer att nå sina övergripande mål. Priset instiftades 2003 och delas ut av Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Thorén & Stenberg Kommunikation med Attityd i Karlstad som samarbetspartner.

För mer information, vänligen kontakta:
Camilla Kullander, juryns ordförande, tfn: 070-551 99 51
Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer lär känna varandra, lär av varandra och deltar i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket bildades 2002 och har idag mer än 200 medlemmar.

Läs mer på: www.compare.se/informator


AkzoNobel ökar sin omsättning med knappt 15 procent i Sverige

-Vi kan konstatera att konjunkturen vände snabbare än vi förväntat oss. Både våra anläggningar i Stenungsund och vid flera av våra anläggningar inom papper och massa går vi på högvarv för tillfället, säger Jan Svärd, styrelseordförande för AkzoNobel i Norden.

Det är inte bara i Sverige som det går bra för AkzoNobel för tillfället. Alla affärsområden rapporterar stark tillväxt, ökad lönsamhet, förbättrat resultat inom hållbar utveckling och högre avkastning på investerat kapital. AkzoNobel ökar på sina tillväxtmarknader med 30 procent och överträffade därmed marknaden. Dessutom behöll AkzoNobel, eller stärkte, sin position och ökade sina marknadsandelar på sina mogna marknader.

Vad gäller specifika resultat, ökade omsättningen under 2010 till €14,6 miljarder, en ökning med 12 procent jämfört med året innan, till stor del beroende på återhämtning av volymer i alla tre affärsområdena. I Sverige ökade omsättningen ännu mer med hela 14,9 procent.

Lönsamheten har också förbättrats, med en ökning av vårt operativa resultat (EBITDA) med 16 procent till €1,96 miljarder på global nivå.
-Kort sagt, detta är ett stabilt resultat – ett resultat vi är stolta över. Vi har en stark balansräkning och är på rätt väg för att kunna nå våra tillväxtmål 2015, avslutar Jan.

AkzoNobels tillväxtmål för 2015

Värde – ökad tillväxt
• Öka vår omsättning till €20 miljarder
• Öka EBITDA årligen, med bibehållen marginal på 13-15 procent
• Minska vårt operativa rörelsekapital (OWC, Operating Working Capital) årligen med 0,5 procent av omsättningen, för att nå en nivå på 12 procent
• Stabil till ökande aktieutdelning

Värden – hållbar tillväxt
• Vara bland de främsta när det gäller säkerhet
• Fortsätta vara topp tre på Dow Jones Sustainability Index
• Vara bland de bästa när det gäller mångfald, medarbetarengagemang och kompetensutveckling
• Vara bland de främsta när det gäller förbättringstakt inom eco-efficiency

För mer information kontakta:
Jan Svärd, styrelseordförande Norden, AkzoNobel, 0709 57 75 30
Maria Fiskerud, Informationschef Norden, AkzoNobel, 0734 02 90 97
Läs mer på: www.paperprovince.com

Böhler-Uddeholm anlitar BAM54

Böhler-Uddeholm Precision Strip anlitar BAM54 för lanseringen av en ny produkt och ett nytt varumärke på SPCI World Pulp & Paper Week.

BAM54 har fått i uppdrag att utveckla ett koncept för varumärket. I upplägget ingår bl a  konceptidé, mässmonter, broschyrer, produktnamn och inbjudningar.

SPCI World Pulp & Paper Week är världens största i sitt slag och hålls 17-19 maj i Stockholm.
Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60
Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                  
www.paperprovince.com        

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 627 49 42
m.williams@paperprovince.com
 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

 • 24 februari - The Paper Province medlemsmöte nr 2. Tema:  – ”Nyttor” med
  The Paper Province
 • 24 februari – After Work på Guldapan kl. 17.00 –
 • 15mars – Kurs i ”Heta Arbeten” på Räddningscentrum, Sandbäcken, Karlstad
 • 24 mars – frukostmöte, Faveo Projektledning AB.
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 24 mars – Papermakers Night med Magnus Hall (VD / Koncernchef  i Holmen och Ordf. i Skogsindustrierna). Plats: Elite Stadshotellet.
 • 14 april – HOTspot arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
 • 14 april – frukostmöte, PROMT International AB.
  Arrangörer:  The Paper Province och Compare
 • 12 maj – frukostmöte med Tieto,
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 17 – 19 maj – SPCI-mässan i Stockholm
 • 26 maj – After Work kl. 17.00 på Guldapan
  16 juni – Frukostmöte.  Arrangörer: Compare och The Paper Province