Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1108, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:48 CET

Medlemsmöte om nyttor


Torsdagen den 24 februari bjöd The Paper Province in medlemsföretagen till ett möte med tips om hur man kan använda The Paper Province i sin egen marknadsföring.                     

Mats Williams, vd på The Paper Province, summerade den senaste tidens positiva utveckling
och resultat för The Paper Province, där man kan se att man internationellt fått upp ögonen för framgångarna i pappers- och massaindustrin i regionen.

Deltagarna fick också se ett smakprov på den nya webbsida som just nu håller på att arbetas fram för The Paper Province. Där kommer medlemsföretagens branschområden och kompetenser att lyftas fram på ett ännu tydligare sätt än tidigare. Vidare presenterades hur man med enkla medel kan skriva texter, pressinformation om nya produkter, nya order etc. och hur man når väldigt många journalister och redaktioner.

Medlemsmötet avslutades med en workshop där deltagarna fick diskutera och komma med förslag på
nya områden för gemensam marknadsföring i The Paper Province. Kvällen avslutades sedan med After Work på Guldapan.

Stort intresse för Uddeholms aspirantutbildning på Tc-night

Intresset var stort när Teknikcollege Värmland bjöd in till Tc-night om Uddeholms nya aspirantutbildning. Ett 70-tal personer och 15 företag fanns på plats för att lära mer om hur skola och näringsliv med gemensamma krafter kan underlätta den framtida kompetensförsörjningen.   

Aspirantutbildningen bedrivs i samarbete med Älvstrandsgymnasiet i Hagfors, en av de skolor i regionen som är certifierade av Teknikcollege Värmland.

- Ett av grundkriterierna för att uppnå Teknikcolleges kvalitetsstämpel är ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Genom samverkan utformas utbildningarna efter den lokala industrins behov, vilket gynnar både studenter och teknikföretag. Det är Uddeholms aspirantutbildning är ett bra exempel på, säger Marianne Andersson.

De kommande tio åren kommer ca 300 personer på Uddeholm att gå i pension. Aspirantutbildningen är ett led i arbetet att trygga den framtida kompetensförsörjningen.

Teknikcollege är en nationell kvalitetsstämpel. För att få kalla sig Teknikcollege måste utbildningen uppfylla tio nationella kriterier. Kriterierna handlar om att utbildare och teknikföretag ska samarbeta med varandra och utforma utbildningen tillsammans. Det leder till att utbildningen blir kvalitetssäkrad för både studenter och teknikföretag.

The Paper Province var en av initiativtagarna till Teknikcollege Värmland, som Region Värmland är huvudman för. Läs mer om Teknikcollege Värmland på www.teknikcollege.se/varmland.

FAVEO PROJEKTLEDNING AB i Karlstad nyanställer igen

Faveo Projektledning i Karlstad fortsätter att växa och den 14 februari 2011 anställdes Stefan Tjust som Projektledare Industri.

Stefan kommer närmast från Kitron AB i Karlskoga där han var platschef och VD. Kitron är en kontraktstillverkare som gör elektronikbaserade produkter till kunder inom försvarsindustri och medicinteknik.

Han har tidigare en lång bakgrund från kemisk processindustri och har bland annat varit produktionschef för Casco Adhesives Konsthartsfabrik i Kristinehamn 2002-2008, samt produktionschef för Akzo Nobels klorfabrik i Skoghall 1997—2001.

Kontaktperson:
Håkan Örtkvist, 070-618 29 17, hakan.ortqvist@faveoprojektledning.se

Nya ledamöter i Handelshögskolans styrelse

Rickard Lundmark, Head of Global Services Research på Ericsson, är ny extern ledamot i styrelsen för Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Rickard Lundmark är chef för tjänsteforskningen på Ericsson, ett relativt nytt forskningsområde inom Ericsson Research och Ericsson Global Services. Han har jobbat på Ericsson sedan 1996 i många olika ledande befattningar inom tjänstesidan, från tjänsteproduktledning till operativ tjänsteleverans. Han har även en bred internationell erfarenhet. Rickard är bördig från Luleå där han studerade vid Luleå Tekniska Universitet och har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi med inriktning på Industriell Marknadsföring.

- Jag vill gärna bidra med insikter och erfarenheter från tjänsteverksamhet i globala tillverkande företag och hur utbildningen och forskningen inom universitet kan utvecklas för att förse företag som till exempel Ericsson med den nya typen av kompetens inom ''high-tech'' services. Där krävs ett helt nytt sätt att utveckla, marknadsföra och sälja komplexa tjänstelösningar till kunder i alla delar av världen, säger Rickard Lundmark.

Rickard Lundmark efterträder Hasse Olsson, tidigare chefredaktör för Dagens Industri, som avsagt sig fortsatt arbete med ålderns rätt.

Styrelsen har även utökats med två nya ledamöter från universitetet - prefekterna Birgitta Eriksson, Avdelningen för Arbetsvetenskap och Lotta Braunerhielm, Avdelningen för Geografi och turism.

Kontaktpersoner:
Olle Sonesson, Operativ chef för Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 054 - 700 10 32, 0731-510 450, olle.sonesson@kau.se

Dotank förstärker

Det händer saker på Dotank, som haft ett bra första år som leverantör av kreativitet och innovationsstöd. Under året har Dotank hjälpt kunder i Värmland och Sverige att genomföra bra projekt i syfte att stärka innovation och att ta fram nya produkter, tjänster och samhällsfunktioner. 

Nu förstärks och utvecklas Dotank genom att Per-Henrik Branzell rekryteras. Per-Henrik är designer med en stark bas i Karlstad och utbildad bland annat i Sydney och i Auckland. Han har tidigare jobbat med Dotank i olika innovationsprojekt och blir en stor förstärkning genom sin person, sitt kunnande i visualisering och design och genom att vara en duktig och pedagogisk processledare.

Med Per-Henrik tar Dotank ytterligare ett steg för att förfina involvering av användare i innovations- och förändringsprocesser och i att visualisera framtida scenarier, processer och tjänster. Per-Henrik startar på Dotank den 14/3.

På lite längre sikt söker företaget fler medarbetare och tar därför gärna emot tips kring, eller intresse från, duktiga projektledare som vill ha en intressant och rolig vardag och vara med och utveckla framtidens innovationsstöd och processer.

Tomas Edman som idag är delägare och projekt- och processledare i Dotank AB kommer att ägna en stor del av sin arbetstid till omstarten av Almis och Landstinget i Värmlands projekt VIVAN (Innovationer i vården). Tomas kommer gradvis under våren att gå över i anställning hos Almi för att från och med maj jobba heltid där. Tomas har på olika sätt tidigare varit inblandad i Vivan, att hjälpa människor skapa nya innovationer och tjänster är något han brinner för. Kort sagt; Tomas är bra för projektet VIVAN och VIVAN är bra för Tomas. På Dotank gläds man åt att att Tomas kommer att fortsatta finnas med runt Dotank.

Kontaktperson:
Lars Sandberg, tfn: 0705-39 32 57, e-post: lars@dotank.se 

Två nya kurstillfällen:

 • ”Från stock till kartong och papper”

Kursen vänder sig till alla som behöver en kort introduktion till massa-, papper- och kartongtillverkning t ex administrativ eller annan personal.

Kursen omfattar två dagar fördelat på 15 mars och 30 mars.

Tid: 8.00 – 16.00

Plats: Dag 1:   Billerud AB Gruvöns Bruk

          Dag 2 :  Stora Enso Skoghalls Bruk

Sista anmälningsdag är 4 mars!

 • ”Heta arbeten”

Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten eller som är tillståndsansvariga på företag, förvaltningar, lantbruk och dig som ska vara brandvakt vid heta arbete. Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen  enl. försäkringsbolagens krav.

Kursen äger rum den 15 mars.

Tid: 08.00 – 14.30

Plats: Räddningscenter Sandbäcken, Karlstad

Sista anmälningsdag är 4 mars!

Vid eventuella frågor eller anmälan kontakta KOMPETENSCENTRUM
på tel 054 – 24 04 60 eller via:  e.soderlund@paperprovince.com

Välkommen med anmälningar!
/ The Paper Province KOMPETENSCENTRUM

Frukostmöte med Faveo Projektledning  – 24 mars

Frukostmöte med Faveo Projektledning som värdföreta, för företagen i The Paper Province, Compare och Stål&Verkstad.

Tema: Projektledning med PMBOK

Faveo är Nordens mest expansiva företag inom professionell projektledning. Nu är ett nytt regionkontor etablerat i Karlstad.

Datum & tid: Torsdagen den 24 mars, kl. 07.30–09.00
Plats: Klusterrummet, Hus Vänern, Karlstads universitet
Anmälan till: till e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se
senast måndagen den 21 mars.

 

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60
Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                  
www.paperprovince.com        

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Detta händer framöver:

 • 15mars – Kurs i ”Heta Arbeten” på Räddningscenter Sandbäcken, Karlstad
 • 24 mars – frukostmöte, Faveo Projektledning AB.
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 24 mars – Papermakers Night med Magnus Hall (Vd/Koncernchef  i Holmen och Ordf. i Skogsindustrierna). Plats: Elite Stadshotellet.
 • 14 april – HOTspot arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
 • 14 april – frukostmöte, PROMT International AB.
  Arrangörer:  The Paper Province och Compare
 • 12 maj – frukostmöte med Tieto,
  Arrangörer: The Paper Province och Compare
 • 17 – 19 maj – SPCI-mässan i Stockholm
 • 26 maj – After Work kl. 17.00 på Guldapan
 • 16 juni – Frukostmöte.  Arrangörer: Compare och The Paper Province