Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1122-W1123, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 16:02 CEST

► Maria Hollander ny vd på The Paper Province Det blir Maria Hollander som efterträder Mats Williams som vd på The Paper Province. Maria, som tidigare arbetat som avdelningschef på Tieto och drivit egna företag, tillträder tjänsten den 15 augusti. - Det känns naturligtvis jättespännande att få leda en organisation som betyder så mycket för pappers- och massaindustrin och regionen. Jag hoppas kunna bidra till att The Paper Province fortsätter att vara en positiv kraft för utveckling och tillväxt, säger Maria Hollander. Maria Hollander är 46 år och född och uppvuxen i Karlstadstrakten. Mellan 1995 och 2010 arbetade hon på Ericsson och Tieto, varav tio år som avdelningschef. Hon har även drivit ett par egna företag. Det senaste året har hon fördjupat sina kunskaper i företagsekonomi på Karlstads universitet. - Maria är en erkänt duktiga ledare med hög social förmåga och ett stort regionalt engagemang. Att hon dessutom har egna erfarenheter som småföretagare är en fördel. Det finns en stor potential bland våra små och medelstora medlemsföretag. Därför är vi väldigt glada över att kunna välkomna Maria till The Paper Province, säger Per Bjurbom, ordförande för The Paper Province. Marias tillträder tjänsten som vd för The Paper Province den 15 augusti. - Nu ser jag fram emot att få träffa mina nya kollegor och lära mig mer om pappers- och massaindustrin. Vårt arbete utgår från medlemsföretagens behov och utmaningar. Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer att stärka pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd, säger Maria Hollander. För mer information, kontakta: Maria Hollander, tfn: 070-621 11 72 Per Bjurbom, ordförande, The Paper Province, tfn: 070-606 43 63 ► Första spadtaget för Wood 2012 på Stora Enso Skoghalls Bruk Stora Enso investerar 850 miljoner kronor i ett nytt renseri och en ny vedgård på Skoghalls Bruk. Projektet kallas Wood 2012. Det betyder att Stora Enso återigen satsar på Skoghalls Bruk i Värmland. De senaste 15 åren har det bl a investerats 4 miljarder i kartongmaskin 8 och 2 miljarder i Energy 2005. Skoghalls Bruk är en av Stora Ensos viktigaste tillgångar inom vätskekartongsegmentet i Europa. Tisdagen den 7 juni var det dags för första spadtaget för Wood 2012. Spadtaget togs av Carl-Johan Albinsson, vd Stora Enso Skoghall AB och Eva Eriksson, Landshövding i Värmland. − Det är en viktig investering för Skoghalls Bruk. Vi säkrar vår konkurrenskraft och tillgången på vedråvara genom förbättrad vedhantering. Wood 2012 är en viktig pusselbit för fortsatt utveckling av Skoghalls Bruk, säger Carl-Johan Albinsson, vd. − Denna investering stärker Skoghalls Bruks verksamhet och är därmed också väldigt betydelsefull för Värmland, säger Eva Eriksson, Landshövding i Värmland. Wood 2012 är en satsning för effektivisering och utveckling av Skoghalls Bruk. Investeringen innebär: • en bas för fortsatt utveckling av bruket • förbättrad fiberförsörjning • förbättrad logistik med utökat lagringsutrymme för ved • nödvändig ersättning av gammal utrustning Det nya renseriet byggs på Vidön, norr om Skoghalls Bruks fabriksområde. En 700 meter lång transportör för flis och bark kommer att byggas mellan Vidön och bruksområdet. Den nya vedgården blir drygt dubbelt så stor som dagens vedgård. Utöver egen personal kommer omkring 200 personer från våra leverantörer att jobba i projektet. Renseriet beräknas vara i drift i slutet av 2012. Fakta om Wood 2012 • Renseribyggnaden omfattar en barktrumma, två huggar samt barkhantering. Under ett år kan ved med en längd motsvarande ca 4 varv runt jorden avbarkas och huggas till flis. • Rundvedsflisen lagras i tre silos à 25 000 m3 vardera. Dessa silos är lika höga som Löfbergsskrapan, ca 40 m, och rymmer flis för 4 dagars produktion. • Ett nytt järnvägsspår för vedtransporter via tåg anläggs. Antalet tåg beräknas kunna öka med 5 % från dagens 20 %, motsvarande en minskning av ca 2 500 lastbilar per år. • En vedgård med en yta på 42 000 m2 (ca 6 fotbollsplaner) anläggs i anslutning till renseriet. På ytan kan ca 45 000 m3 ved lagras motsvarande en dryg veckas produktion. • På bruksområdet byggs ett nytt sållhus samt transportörer till mottagande massafabrik. Sammanlagt byggs ca 5 km transportörband. • En 700 m lång transportör för flis och bark byggs mellan Vidön och bruksområdet. För ytterligare information, v g kontakta: Carl-Johan Albinsson, vd, Stora Enso Skoghall AB, 070-397 53 93, carljohan.albinsson@storaenso.com Eva Reiner, projektledare Wood 2012, Stora Enso Skoghall AB, 070-676 44 02, eva.reiner@storaenso.com Sara Kvarfordh, informatör, Stora Enso Skoghall AB, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com www.storaenso.com/skoghall www.facebook.com/skoghallsbruk ► Välkommen till frukostmöte tisdag 21 juni med Qamcom Research & Technology som värd! Tema: Varför du bör anlita testexpertis nästa gång du köper in ett nytt IT-system. Genom att identifiera problem och fatta beslut om åtgärder i ett tidigt skede så slipper du obehagliga överraskningar när IT-systemet är i drift. Henrik Emilsson, Test Manager på Qamcom Research & Technology, kommer att berätta om de fördelar som finns med att använda testare som ett beslutsstöd vid upphandlingar, inköp och införande av IT-system. Qamcom Research & Technology är ett företag med fokus på spjutspetsteknologi. Vi utför uppdrag både ute hos våra kunder och hemma på våra kontor. Verksamhetsområdena är Test & Verifiering, Signalbehandling, Kommunikationssystem, Hårdvaruutveckling och Mjukvaruutveckling. Vi arbetar med branschens mest avancerade testuppdrag i ett brett spektrum av projekt, både in-house och hos kund. I vårt flexibla team har vi samlat ledande experter inom test med mångårig erfarenhet och olika spetskompetens. Det gör att vi kan lova att Du som kund får rätt kompetens på rätt plats vid alla tillfällen. Att vi sitter i anslutning till det miljömedvetna Compare Testlab, och har närheten till testmiljöer, färdiga plattformar för test (Open Source-baserade) och verktyg – det ser vi som en fördel. Datum & tid: tisdag 21 juni kl. 07.30 – 09.00 Plats: Teliahuset, Lagergrensgata 7, Karlstad Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se senast fredag 17 juni Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken! ► Kurserbjudande från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM: ▪ ”Från stock till kartong och papper” Kursen vänder sig till alla som behöver en kort introduktion till massa-, papper- och kartongtillverkning t ex administrativ eller annan personal. Kursen omfattar två dagar fördelat på 21 – 22 juni. Tid: 8.00 – 16.00 Kursledare: Ove Karlsson, The Packaging Greenhouse Plats: Dag 1: Billerud AB Gruvöns Bruk Dag 2: Stora Enso Skoghalls Bruk Sista anmälningsdag är 13 juni! Till Camilla Falck, tel. 054 – 24 04 91. eller via c.falck@paperprovince.com ▪ Effectivt ledarskap - steg 1 på dagtid Karlstad På grund av stor efterfrågan erbjuder nu Effect Management utbildningen Effectivt Ledarskap steg 1 under dagtid i centrala Karlstad, 6 dagar uppdelade på tre moduler (16-17 juni, 18-19 augusti, 5-6 september). För mer info kontakta KOMPETENSCENTRUM, 054-24 04 91 eller c.falck@paperprovince.com ▪ Effectivt Ledarskap steg 1 (öppen kurs) Kursen vänder sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och ledarskap. Läs vidare på näst sida! Omfattning: 3 + 3 dagar. Kursdatum: 11-13 oktober och 22-24 november, 2011. Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna: - Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet. - Ha ökat insikten om sig själv - Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra - Ha fått ett utökat nätverk Programansvarig: Mikael Olofsson, Effect Management För kostnad och anmälan: Kontakta KOMPETENSCENTRUM, Camilla Falck, tel. 054 – 24 04 91 alt. c.falck@paperprovince.com Välkommen att boka din kurs! GREENHOUSE ÖPPNA UTBILDNINGAR : ► Kurs i Skopressunderhåll för mekaniker & operatörer 30-31 augusti ► Kurs i Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning 13-15 september ► Kurs i Reglertrimning 20-21 september Kursort för samtliga kurser är Karlstad. Praktiska moment för service och underhållskurserna sker på plats i vår industriforskningsmiljö. För anmälan kontakta oss på 054 – 24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com ► Cellcomb utvecklar med hjälp av The Paper Province Karlstadsföretaget Cellcombs nya livsmedelsförpackning FoodPad väcker stort intresse världen över. Med hjälp av The Paper Provinces tillväxtkontor har Cellcomb beviljats 160 000 kronor från Tillväxtverket för att kvalitetssäkra produktionen av den nya produkten. Tester och utveckling sker på The Packaging Greenhouse i Karlstad. - Vi tog kontakt med The Paper Province för att höra hur de kunde hjälpa oss. Deras nätverk och support har varit betydelsefullt och gör att vi nu snabbt kan kvalitetssäkra vår tillverkningsprocess. Nu kommer vi naturligtvis att ansöka om medlemskap i The Paper Province, säger Göran Eriksson, marknads- och försäljningschef på Cellcomb. Totalt satsas 320 000 kronor i projektet, hälften från Cellcomb och hälften från Tillväxtverket. Pengarna från Tillväxtverket kommer från ett program med syfte att öka tillväxten i små företag. - Syftet med vårt tillväxtkontor är att fler innovationer ska bli produkter som når ut på marknaden. Kontakterna med Cellcomb är ett konkret exempel på att The Paper Province bidrar till att stärka företagens och Värmlands konkurrenskraft, säger Linda Blomqvist, projektledare på The Paper Province. Miljövänlig lösning Foodpad är ett absorberande underlägg som används vid paketering av kött, fisk och andra livsmedel. Underlägget, som består av förnyelsebara råvaror, suger upp vätska från livsmedlet. Det förbättrar hygienen, förlänger hållbarheten och gör att mindre livsmedel behöver kastas. - Med FoodPad tar vi steget in i en ny bransch. Vi märker redan att intresset är stort, inte minst i Europa och Nordamerika. Därför tror vi att det här kommer att bli en av våra viktigaste produkter i framtiden, säger Göran Eriksson. Testerna som ska kvalitetssäkra tillverkningsprocessen sker på The Packaging Greenhouse, ett helägt dotterbolag till The Paper Province. Forskare från Karlstads universitet finns med i processen. - Att vi har en egen utvecklingsmiljö och ett universitet med stor kunskap inom pappers- och massaområdet är en tillgång för regionen. Tillväxtkontoret förstärker det goda samarbetsklimatet och förbättrar förutsättningarna för små och medelstora företag inom pappers- och massaindustrin, säger Linda Blomqvist. Fokus på tillväxt Tillväxtkontoret, som The Paper Province driver i samarbete med Karlstads universitet, bildades i januari 2011. Här erbjuds små och medelstora företag stöd i olika former. Det kan dels handla om kontakter med studenter, doktorander eller labbingenjörer för att undersöka, utveckla och testa idéer. Men det kan också handla om kontakter med andra aktörer och experter som kan hjälpa till med finansiering och marknadsintroduktioner, i Sverige och ute i världen. För mer information, kontakta: Linda Blomqvist, projektledare, The Paper Province, tfn: 0702-70 08 83 ► Värmländsk studie sparar miljarder åt pappersindustrin Den svenska industrin förlorar fyra miljarder kronor varje år på grund av spänningsdippar i elnätet. Det går att förebygga. Tack vare en studie av The Paper Province har Energimarknadsinspektionen nu beslutat om nya föreskrifter som ska öka kvaliteten på elöverföringen. Plötsliga strömavbrott och spänningsfall är ett stort problem för svensk industri. En viktig orsak till dipparna är så kallat åskblink. Vad som hemma orsakar en kort blinkning i lampan får förödande ekonomiska konsekvenser för industrin. På ett pappersbruk orsakar dipparna ofta dygnslånga produktionsstopp, produktionsbortfall och förstörd utrustning. Det kostar skogsindustrin mellan 400 och 500 miljoner kronor per år. - Vi såg att det här var en fråga som var viktig att lösa för pappers- och massaindustrin. Därför bestämde vi oss för att göra en studie. I studien testade vi 26 olika åtgärder för att bekämpa dipparna och kom fram till vilka som var mest kostnadseffektiva, säger Mats Williams, vd, The Paper Province. Studien visar att utrustningen i industrin bör klara spänningsdippar till en viss gräns, samtidigt som elnätsbolagen kan begränsa antalet dippar och deras längd genom ett antal åtgärder. Nya föreskrifter välkomnas Studien har nu lett till nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen som slår fast vilket ansvar elnätsbolagen och vilket ansvar kunden har. Trots att det innebär investeringar från båda håll välkomnas de nya föreskrifterna av alla parter. Enligt Svensk Energi ger de nya föreskrifterna möjlighet till en förbättrad dialog mellan nätägare, elproducenter och elanvändare när det gäller spänningsfrågor. Även inom industrin är man positiv. - Om både elnätsbolagen och vi som användare investerar i förebyggande åtgärder går det att sänka kostnaden markant. På Skoghalls bruk har man till exempel investerat sju miljoner kronor, vilket minskat den årliga kostnaden för produktionsbortfall med 25 miljoner kronor. Det visar att den här typen av investeringar har kort återbetalningstid, säger Mats Williams. För mer information, vänligen kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42 Läs mer på: www.paperprovince.com ► Stora Enso investerar 90 miljoner kronor i nanoteknik Stora Enso gör en investering på cirka 90 miljoner kronor i nanoteknik. Bland annat ska en pilotanläggning för mikrofibrillerande cellulosa byggas vid Imatra bruk i Finland. Stora Ensos pilotanläggning vid Imatra bruk för produktion av mikrofibrillerande cellulosa (MFC) innebär ett viktigt utvecklingssteg inom förnybara material. MFC ger lättare och starkare material och ska användas i befintliga och nya fiberbaserade pappers- och kartongprodukter, barriärer i livsmedelsförpackningar och andra framtida tillämpningar, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande. – Anläggningen för MFC är ytterligare ett tecken på Stora Ensos nytänkande. Med MFC kommer vi att kunna utveckla lättare och starkare förnybara förpackningsmaterial, säger Stora Ensos VD, Jouko Karvinen i en kommentar. Projektet med mikrofibrillerande cellulosateknik uppskattas till totalt cirka tio miljoner euro (drygt 90 miljoner kronor), inklusive den planerade anläggningen i Imatra. Produktionsstarten vid den ”förkommersiella” anläggningen är beräknad till slutet av 2011. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Sweco förvärvar industrikonsulten PROWS Sweco förvärvar PROWS AB, Industriell Process och VVS, med 25 anställda. Företaget erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom framförallt industri- och vårdsektorn. Kontor finns i Örebro, Karlskoga och Uppsala. ‒ Förvärvet förstärker Swecos utbud mot industrikunder i Mellansverige. PROWS är, liksom Sweco, även mycket långt framme i användningen av effektiva 3D-verktyg för visualisering och projektering, säger Lars-Göran Sporre, vd för Swecos industrikonsulter i Sverige. PROWS etablerades 1992. Företaget arbetar med teknisk rådgivning. Huvudparten av företagets beställare finns inom svenska industriföretag. PROWS kompletterar Swecos redan starka kompetens inom industriell anläggningsteknik, bland annat inom områdena processteknik, rörkonstruktion, el- och instrument samt VVS och industriventilation. ‒ Som en del av Sweco får vi möjlighet att erbjuda våra kunder ett bredare tjänsteutbud. Sweco har även ett starkt varumärke och är en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda våra anställda nya utvecklingsmöjligheter, säger Kjell Andersson, vd på PROWS. PROWS är Swecos sjunde förvärv sedan årsskiftet. Totalt har Sweco förvärvat bolag med över 400 anställda i Ryssland, Polen, Norge och Sverige under perioden. För ytterligare information kontakta: Lars-Göran Sporre, vd för Sweco Industry AB, 031 - 62 75 67, lars-goran.sporre@sweco.se Kjell Andersson, vd PROWS, 019 - 16 41 06, kjell.andersson@prows.se eller Allan Clomén, PROWS Karlskoga 0586 - 635 46, allan.clomen@prows.se Läs mer på: www.paperprovince.com ► Ny storsatsning på tjänsteforskning I höst startar en ny forskningsprofil vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Den heter Tjänsteinnovationer för uthålliga affärer, har en totalbudget på 85 miljoner kronor och sträcker sig över åtta år. Startskottet för den nya forskningsprofilen går den 1 september i höst. Finansiärer är KK-stiftelsen, Karlstads universitet och en rad svenska storföretag: IKEA, Ericsson, Volvo, Löfbergs Lila, ICA, Tetra Pak och IT-företaget Stamford. Ansökan till KK-stiftelsen behandlades av en internationell forskarpanel och konkurrensen från de 17 övriga ansökningarna var hård. - Vi är förstås väldigt nöjda. Forskningen som ansökan baseras på bedöms vara av hög kvalitet och samarbetet med de aktuella företagen beskrivs som imponerande, säger Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och vetenskaplig ledare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. För Ericsson, en av de storföretag som deltar i forskningsprojektet, är samarbetet med CTF ett viktigt led i den framtida utvecklingen - där tjänster är en nyckel för att skapa konkurrensfördelar. - Vi ser tjänsteinnovation som helt nödvändigt för att behålla vårt ledarskap inom telekomtjänster. Vårt samarbete med Centrum för tjänsteforskning ger oss en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och samtidigt arbeta med en akademisk expertis som studerar en dynamisk del av vår industri, säger Jan Färjh, ansvarig för forskning inom Ericsson. Ett nytt sätt att tänka kring tjänster Många av dagens svenska storföretag har sitt ursprung i en teknisk uppfinning eller lösning. Men för att vara konkurrenskraftig i morgondagens samhälle kommer flera företag att ta sin utgångspunkt i tjänsteinnovationer. Det kan till exempel vara ett nytt sätt att ta betalt för en produkt eller en tjänst, hur man levererar en produkt eller en tjänst, hur man kombinerar olika resurser på ett nytt sätt eller hur man utvecklar kundupplevelsen. I den nya profilen kommer forskarna att arbeta med att förstå och kartlägga tjänsteinnovationers beståndsdelar, hur tjänsteinnovationer kommer in och förändrar branscher i grunden. Forskarna kommer att studera två branscher, detaljhandel och tillverkningsindustri. - Att se nyskapande på ett annorlunda sätt, med tjänster i fokus, kommer att ge nya möjligheter att utveckla företag och på sikt stärka svensk industris konkurrenskraft, menar Lars Witell, professor i företagsekonomi och ansvarig för den nya profilen. För mer information kontakta: Lars Witell, professor i företagsekonomi, CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tfn: 054 - 700 21 34 eller 073- 687 72 72, e-post: lars.witell@kau.se ► Metso får stororder från M-real Metso ska bygga om två kartongmaskiner åt finska M-real. Ordern omfattar bruken Kyro och Äänekoski. Arbetet i Kyro ska enligt plan påbörjas under det fjärde kvartalet 2011 och i Äänekoski startar ombyggnationen under andra kvartalet 2012. Ordern har ett totalt värde på över 15 miljoner euro. Till Kyro kommer Metso att leverera ombyggnation av press-, tork och bestrykningssektionerna och åtgärden beräknas höja kapaciteten med 190 000 ton per år. I Äänekoski kommer Metso att bygga om inloppslådan, bestrykningssektionen och rullen inklusive ett automatiskt överföringssystem till den nya rullmaskinen. Kapaciteten beräknas öka med 240 000 ton efter ombyggnaden./KB Läs mer på: www.paperprovince.com ► Nu satsar ÅF i Karlstad på paketerade tjänster Ett av de nya tjänstepaketen Karlstadskontoret tagit fram är analyser för flaskhalsar i produktionen vid massa- och pappersbruk. Med hjälp av ÅF:s analyspaket får bruken ett utmärkt beslutsunderlag för att minska kostnaderna vid framtida ombyggnationer. Carl Håkansson är teknisk processkonsult på ÅF i Karlstad inom området papper och massa. Han betonar att flaskhalsar är vanliga och orsakar bruken uteblivna intäkter. – Genom vår analys kan vi kartlägga framtida flaskhalsar vid t ex en planerade kapacitetsökningar. Inte minst gäller det för all processutrustning runt pappersmaskinen, som ofta står för lika stort värde som själva pappersmaskinen. Som grund för analysen använder ÅF sig av simuleringsprogrammet FlowMac. – Det fina, säger Carl, är att vi kan simulera inte bara ökad produktion, ändrade produkter och kvalitetsövergångar, utan även möjliga energibesparingar. Hela tjänstepaketet innebär att ÅF gör en komplett undersökning av flaskhalsar i produktion och kvalitet med förslag till åtgärder. Bara under våren har två större analyser genomförts. ÅF satsar stort på området, bl a med två nyanställningar. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Nytt bonussystem i Aspa kan få efterföljare Aspa Bruk har infört ett nytt bonussystem som kan få efterföljare i massa- och pappersindustrin. I mars, då systemet infördes på Aspa, gav bonussystemet varje medarbetare på bruket mer än 1 600 kronor extra i lönekuvertet, erfar svenskpapperstidning.se – Om vi tjänar pengar ger det direkt genomslag för våra 170 anställda, säger Aspa Bruks vd Bengt Lindqvist som betalade ut ca 300 000 kronor i bonus till sina anställda i mars. Från mars månad i år till och med januari år 2012 löper försöksperioden för bonussystemet på Aspa Bruk. I april hade bruket underhållsstopp. Då blev det ingen bonus. Men i maj blev utfallet 1.800 kr. Och systemet har kommit för att stanna, säger Bengt Lindqvist. – Först måste vi tjäna tio miljoner kronor i månaden, och det gör vi. Då är utdelningen 800 kronor extra i månaden till våra anställda. Tillverkar vi dessutom 100 ton mer massa än vi räknat med så delas ytterligare en hundralapp ut. Inte nog med det. I fjol förbrukade Aspa 660 kilowattimmar per ton massa. Kan bruket minska elförbrukningen till 650 KWh per ton ger det en hundralapp till i månaden. Minskas förbrukningen till 640 KWh utgår 200 kronor extra osv. Om Aspa Bruk och blekeriet ökar sin kapacitet ger det mer pengar i plånboken för de anställda. Om TAK-värdet visar ökade verkningsgrader tillkommer ytterligare en hundralapp per anställd. I fjol var TAK-värdet i snitt ca 82 procent på Aspa. Om bruket når 83 procent i TAK-värde ger det således ytterligare ett tillskott. – Aspas medarbetare är mycket engagerade i detta. De ser till att elförbrukningen minskas successivt, de arbetar med att få bort flaskhalsar och att öka verkningsgrader. Bengt Lindqvist kan inte betala ut hur mycket som helst i bonus. Lönsamheten har en gräns i det här fallet. Det finns ett bonustak på ca 28 000 kronor extra per anställd och år. Men riktigt där är inte Aspa Bruk än. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Stora Enso prisas för innovativ återvinningsteknik Stora Enso och det spanska bolaget Alucha Recycling Technologies har fått en utmärkelse från EU för innovativ återvinningsteknik vid Stora Ensos kartongbruk i Barcelona. Det är miljöprojektet LIFEs utmärkelse ”Best of the Best” 2010, som EU ger till projekt som har en positiv inverkan på miljön, som tilldelats Stora Enso och Alucha Recycling Technologies för den nyutvecklade återvinningstekniken vid Stora Enso-bruket i Barcelona. Med den nya tekniken separeras plast- och aluminiumlaminat från återvunna vätskeförpackningar. Den här processen innebär att både fibrerna och aluminiumet helt kan återanvändas, och att plasten kan användas för att generera energi till bruket. - Fiberbaserade vätskeförpackningar är en fantastisk förpackningslösning, eftersom de till största delen är tillverkade av ett naturligt material, baserat på en förnybar råvara som kan återvinnas, förklarar Mats Nordlander, chef för Stora Enso Packaging. Vi strävar ständigt efter att öka återvinningen av våra produkter och försöker hitta innovativa sätt att minska vår klimatpåverkan. Därför är vi särskilt stolta över att ha fått den här utmärkelsen av EU. Vid Stora Ensos bruk i Barcelona återvinns använda mjölk- och juiceförpackningar från Spanien, Frankrike, Portugal och Storbritannien. De används som råvara för att tillverka returfiberbaserad kartong. Nordisk Papperstidning beskrev den nya återvinningstekniken i ett reportage från bruket i Barcelona i nr 8/2010. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Koncernchef Hans Wijers lämnar AkzoNobel; Ton Büchner efterträder AkzoNobel tillkännager idag att koncernchef Hans Wijers kommer att lämna företaget i samband med aktieägarstämman 2012. Med stämmans godkännande kommer han att efterträdas av Ton Büchner, för närvarande koncernchef för schweiziska Sulzer AG, med verksamhet över hela världen och noterat på börsen i Zürich. Hans Wijers (60) tog plats i AkzoNobels koncernledning i oktober 2002 och utsågs till koncernchef i maj 2003. Med en framgångsrik karriär som näringslivsminister för Nederländerna och management-konsult bakom sig insåg han att företagets breda verksamhet – härrörande från en historia av sammanslagningar och förvärv – försvårade skapandet av långsiktigt värde för alla dess intressenter. Under de första åren förbättrade Hans Wijers läkemedelsverksamhetens pipeline, skapade tydligare fokus inom kemiverksamheten och stärkte färgverksamheten. Med dessa strategiska förändringar genomförda, ledde han transformationen av företaget genom att avyttra läkemedelsdelen och förvärva ICI, något som skapat grunden för dagens AkzoNobel, världens största färg- och specialkemiföretag. Hans Wijers fokus på att skapa värde för all intressenter har resulterat i förbättringar inom hållbarhetsområdet, satsningar på mångfaldsfrågor, mer engagerade medarbetare samt en stark global räckvidd för koncernen som helhet. AkzoNobel lanserade nyligen sin nya strategi hållbar tillväxt med sikte på €20 miljarder i omsättning kring år 2015 och årligt växande EBITDA. Ton Büchner (45) är sedan 2007 koncernchef för Sulzer, ett företag noterat på schweiziska börsen. Sulzer är ett av Schweiz ledande globala industriföretag och med produktion på mer än 160 platser runt om i världen. För närvarande har Sulzer globalt cirka 14 000 anställda. Ton började arbeta för Sulzer 1994 och har haft ett flertal tjänster inom olika delar av företaget, bland annat som vd för två av dess divisioner, Sulzer Turbomachinery Services och Sulzer Pumps. Han har också varit operationellt ansvarig för flera av Sulzers verksamheter i Kina. Ton Büchner är nederländsk medborgare. Han har i de ledande befattningarna han haft både utvecklat verksamheten strategiskt och fått den att växa, också under svåra marknadsförhållanden. Som exempel kan nämnas att han som ansvarig för Sulzer Turbomachinery Services avsevärt ökade dess försäljning och lönsamhet och att Sulzer Pumps EBITA fyrdubblades under hans ledarskap åren 2002 till 2006. För mer information: Oskar Bosson, Pressansvarig, 0031 20 502 7833 / oskar.bosson@akzonobel.com Läs mer på: www.paperprovince.com ► Stora Enso får miljöutmärkelse Stora Enso och dess partner Alucha Recycling Technologies har fått miljöprojektet LIFE:s utmärkelse ”Best of the Best” 2010, vilket EU ger till projekt som har en positiv inverkan på miljön. Stora Enso och Alucha Recycling Technologies tilldelades utmärkelsen för att ha utvecklat och investerat i innovativ återvinningsteknik vid Stora Ensos bruk i Barcelona. Med den nya tekniken separeras plast- och aluminiumlaminat från återvunna vätskeförpackningar. Den här processen innebär att både fibrerna och aluminiumet helt kan återanvändas, och att plasten kan användas för att generera energi till bruket. ¬- Fiberbaserade vätskeförpackningar är en fantastisk förpackningslösning eftersom det till största delen är tillverkad av ett naturligt material baserad på en förnybar råvara som kan återvinnas, förklarar Mats Nordlander, vice VD på Stora Enso Packaging. - Vi strävar ständigt efter att öka återvinningen av våra produkter och försöker hitta innovativa sätt att minska vår klimatpåverkan. Därför är vi särskilt stolta över att ha fått den här utmärkelsen av EU, fortsätter han. Vid Stora Ensos bruk i Barcelona återvinns använda mjölk- och juiceförpackningar från Spanien, Frankrike, Portugal och Storbritannien. De används som råvara för att tillverka returfiberbaserad kartong (WLC), en typ av kartong som används för olika förpackningslösningar./KB Läs mer på: www.paperprovince.com The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun. The Paper Province Axel Johnsons väg 6 652 21 Karlstad Tel. 054 - 24 04 60, Fax. 054 - 24 04 69 info@paperprovince.com www.paperprovince.com Mats Williams (VD) Tel. 054 - 24 04 62 Mobil 070 - 627 49 42 m.williams@paperprovince.com Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring) Tel. 054 - 24 04 66 Mobil 070 - 328 33 68 k.lagerstrom@paperprovince.com Detta händer framöver: • 15 - 16 juni – Kurs: Pressning av papper & kartong (TPG) • 16-17 juni, 18-19 aug., 5-6 sept. – Kurs: Effectivt Ledarskap dagtid – steg 1 • 21-22 juni – Kurs: ”Från stock till kartong / papper • 30 - 31 maj - Paper Province kurs i MS Project 2007 • 16 juni – Medlemsmöte för att diskutera energifrågor. Arr. The Energy Square • 21 juni – Frukostmöte med Qamcom Research & Technology. Arr. Compare och The Paper Province • 30 – 31 aug. – Kurs: Skopressunderhåll för mekaniker & operatörer (TPG) • 13-15 sept. - Kurs i Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning (TPG) • 14 - 15 september – Miljö- och Energimötet för skogsindustrin, i Karlstad • 20 – 21 sept. - Kurs i Reglertrimning (TPG) • 11-13 okt., 22-24 nov. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1