Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1124, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 15:33 CEST

Välkommen till Miljö- och Energimötet för skogsindustrin 2011, den 14 – 15 september, i Karlstad. Plats: Karlstads nya CCC Miljö- och Energimötet för skogsindustrin är en mötesplats för dig som är branschföreträdare, leverantörer, lagstiftare, granskare, miljörevisorer och andra personer med koppling till Miljö- och Energifrågor i branschen. Miljö- och Energimötet är ett forum där projekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om lagstiftning förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas. Formatet på mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform och genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri. Konferensen startar den 14 september, med inregistrering kl. 09.30 och slutar på eftermiddagen den 15 september ca kl. 16.00. Under kvällen den 14 september arrangeras en middag för deltagarna för att skapa en atmosfär för ”mingel” och möjlighet till träffar mellan deltagarna. Seminariekostnad 3.800:- för tvådagars arrangemanget exklusive moms. Middagsbuffé 500:- (exkl.moms). Boendet bokar du själv! Se hotellförslag i foldern! Fyll i bifogad ANMÄLNINGSBLANKETT och sänd den senast 26 augusti: via e-mail, fax eller vanlig post enligt dina önskemål till Fax: 054 – 24 04 69 eller e.soderlund@paperprovince.com The Paper Province, Axel Johnsons väg 6, 652 21 KARLSTAD. www.paperprovivnce.com ► Kurserbjudande från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM: ▪ Effectivt Ledarskap steg 1 (öppen kurs) Kursen vänder sig till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och ledarskap. Läs vidare på näst sida! Omfattning: 3 + 3 dagar. Kursdatum: 11-13 oktober och 22-24 november, 2011. Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna: - Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet. - Ha ökat insikten om sig själv - Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra - Ha fått ett utökat nätverk Programansvarig: Mikael Olofsson, Effect Management För kostnad och anmälan: Kontakta KOMPETENSCENTRUM, Camilla Falck, tel. 054 – 24 04 91 alt. c.falck@paperprovince.com Välkommen att boka din kurs! GREENHOUSE ÖPPNA UTBILDNINGAR : ► Kurs i Skopressunderhåll för mekaniker & operatörer 30-31 augusti ► Kurs i Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning 13-15 september ► Kurs i Reglertrimning 20-21 september Kursort för samtliga kurser är Karlstad. Praktiska moment för service och underhållskurserna sker på plats i vår industriforskningsmiljö. För anmälan kontakta oss på 054 – 24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com ► Nordic Paper investerar för ökad produktion Snart inviger Nordic Paper Bäckhammar en ny indunstningsanläggning. I ett pressmeddelande beskriver företaget detta som starten för en resa mot att bli en av världens främsta kraftpapperstillverkare. Anläggningen invigs onsdagen den 22 juni då Kristinehamns kommunalråd Bjarne Olsson (S) trycker på knappen. – När allt fler konsumenter reagerar negativt mot plastprodukter och kräver alternativ med mindre miljöavtryck ökar också efterfrågan på våra produkter, säger Jan Runo, koncernchef för Nordic Paper. Det innebär stora möjligheter för Nordic Paper och därför investerar vi nu i värt kraftpappersbruk Bäckhammar. Indunstningsanläggningen är det första steget i massafabrikens kemikalie- och energiåtervinning. Den medverkar till att göra fabriken självförsörjande när det gäller energi. I anläggningen torkas luten från massakokeriet i fem olika steg. Därefter kan den användas som bränsle i processen. Enligt Lars Rosén, produktionsdirektör Kraft Paper, är målsättningen på medellång sikt att öka årskapaciteten av massa från dagens 195 000 ton till 230 000 ton och av papper från 120 000 ton till 160 000 ton. Nästa steg blir att utvärdera sodapannans kapacitet innan man går vidare med att öka kapaciteten i pappersproduktionen. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Böhler - Uddeholm gjorde succé med nytt koncept Efter fyra månaders intensivt arbete tillsammans med BAM54, lanserade Böhler-Uddeholm Precision Strip ett helt nytt koncept för sina bestrykningsblad för papperstillverkning på SPCI i Stockholm den 17-19 maj. Satsningen på det nya konceptet "The Line Concept" är helt unikt och målsättningarna var högt ställda. Fredrik Broström är försäljningschef för produkterna som ingår i "The Line Concept". - Vi ville sikta högt för vi vet att vi har något som våra konkurrenter inte kan erbjuda. BAM54 fick i uppdrag att ta fram ett helhetskoncept som var banbrytande och nytt. Kombination av grafisk form, färger och tonalitet i budskapet skulle inte bara skilja sig från vad Böhler-Uddeholm Precision Strip tidigare gjort utan även revolutionera branschen. Konceptet skulle också inkludera namngivning av produkter. Fredrik poängterar att målsättningen på SPCI-mässan var att lansera en nyhet, få uppmärksamhet och träffa rätt kunder. - Vi hade siktet inställt på att visa upp oss på en helt ny nivå som matchar målsättning och produkter. Besökarna på mässan skulle inte tveka på vi verkligen hade något att säga. När grundkonceptet var löst tog ansvarade BAM54 även för design och produktion av såväl mässmonter, exponeringsmaterial och mässinbjudan som broschyr, datablad och den konceptfilm som skulle rulla i montern under de tre mässdagarna. Uddeholm Strips Vd Joakim Sköld beskriver deltagandet på SPCI: - Vår monter på SPCI var en succé och helt enligt min personliga smak. Läs mer på: www.paperprovince.com ► RAMP11 - Värmlands absoluta spets inom entreprenörskap och innovation lyfts nu fram på scen. I år med ett arrangemang som blir större och starkare än någonsin tidigare! Mer information kommer löpande, men boka in den 27 oktober redan nu! Energy Square arrangerade Energiträff Det var tredje gången Energy Square arrangerade energiträff för The Paper Province medlemmar och inbjudna från Karlstads universitet. Programmet denna gång var uppdelat i två pass; förmiddagen utbildning med studiebesök och eftermiddagen gruppdiskussioner för att finna gemensamma samarbeten. Trots alla aktiviteter innan sommaren lyckades arrangemanget locka ett 25-tal deltagare. Tidigare energiträffar som Energy Square har arrangerat har startat med lunch och några korta presentationer följt av gruppdiskussioner. Denna gång hade arrangemanget utökats med ett pass på förmiddagen. Deltagarna träffades i Filtertekniks nybyggda lokal för att lära sig lite mer om energieffektivisering via bl.a. ventilation och energibrunnar. Föreläsare var Per Widstrand och Jan Svanegård från VVS Plan. Efter utbildningspasset berättade de om ett genomfört projekt där de tillämpat vissa teorier. Projektet var ombyggnationen av Klöverns fastighet Tornadon. Därefter avslutades förmiddagen med ett studiebesök i fastigheten, värd var Mikael Larsson Klövern. Eftermiddagen inledes med lunch kombinerat med kortare presentationer. Magnus Persson från Energy Square hälsade alla välkomna och berättade om nuläget i Energy Square och i The Paper Province samt introducerade programmet för eftermiddagen. Därefter presenterade sig Lars Nilsson från Karlstads universitet, som snart börjar sin tjänst som ny professor i Energiteknik med inriktning energieffektivisering. Nästa talare var Magnus Lestelius också han från Karlstads universitet. Han berättade om nuläget för Företagsforskarskolan med namnet ”Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter (VIPP)”. Skolan är en tvärvetenskaplig samverkan för utveckling av produkter och tjänster. De medverkande företagen är idag: Asko Appliances, Billerud, BTG, Eka Chemicals, Innventia, Metso Paper, Domsjö Fabriker, MoRe Research, Korsnäs, Pöyry, Stora Enso och SSG. Skolan ska sysselsätta 12 – 15 doktorander och ha en budget på 70 MSEK. Susanne Öhman, The Packaging Greenhouse, avslutade presentationerna med att berätta om kommande utbildningar med energianknytning. De två som ligger närmast i tiden är: • Minska vattenförbrukningen vid papperstillverkning (13-15 september) • Energieffektivisering vid papperstillverkning (15-17 november) Efter att lunchen var avslutad fortsatte eftermiddagen med att deltagarna delades in i grupper för att tillsammans diskutera några på förhand givna frågeställningar och lära känna varandra bättre. Diskussionspunkterna för dagen hade rubrikerna: - Resursutnyttjande – CO2 som resurs - Samverkan kring utbildningar - Klimatrådet och dess arbetsgrupper - Möjliggöra kommersialisering Energirika gruppdiskussioner på Energy Squares energiträff. Foto: Energy Square Eftermiddagen avslutades med att grupperna fick sammanfatta vad som framkommit i respektive grupp och diskutera detta med de andra. Därefter sammanfattade Magnus Persson vilka projekt/frågeställningar som Energy Square kommer att arbeta vidare med och i vilken form. - Det har varit en mycket lyckad dag med många intressanta inspel, säger Magnus Persson Energy Square. Jag är särskilt glad över att så många kunde delta eftersom vi snart är inne i semestertider och många företag går för högtryck. Kickoff för energisparande filtreringsprojekt ► Tisdagen den 14/6 bjöd The Energy Square in till ett kick-offmöte för ett energiprojekt, som går ut på att filtrera vatten till renhet att det sedan kan återanvändas på andra ställen i bruken. Detta minskar mängden kallt vatten som behöver värmas innan det går in i processen, dessutom minskas belastningen på renings-anläggningarna. Ett medlemsföretag inom The Paper Province, Filterteknik AB, säljer en typ av filter som används inom andra branscher och där man har mycket positiva erfarenheter av dem. Flera andra medlemsföretag tror också att man med fördel kan använda dem inom massa- och pappersindustrin, på olika positioner i ett bruk. Man önskar nu prova produkterna i miljöer som är anpassat för vår bransch genom att provköra dem på The Packaging Greenhouse pilotmaskin. Under försöket, som planeras utföras under ett dygn vecka 35, så kommer bakvattnet från maskinen att filtreras. Efter att prover, som kontinuerligt tas ut under provkörningen, analyserats kommer utvärderingar göras tillsammans med alla projektdeltagare. Medlemsföretagen som ingår i projektet är Filterteknik Sverige AB, The Packaging Greenhouse AB, Billerud AB Gruvöns Bruk, Metso Paper Karlstad AB, Nordic Paper Seffle AB, Rexcell Tissue & Airlaid AB Skåpafors, Stora Enso Skoghall och ÅF AB. Dessutom deltar Karlstads universitet och filtertillverkaren Amiad France S.A.R.L. i projektet. ► Universitetsstyrelsen beslutar i augusti om förslag till ny rektor Den 15 augusti fattar styrelsen vid Karlstads universitet beslut om förslag till ny rektor vid lärosätet. - Rekryteringsgruppen och universitetets hörandegrupper har intervjuat professor Åsa Bergenheim och det samlade intrycket är att hon är en mycket bra kandidat till rektorstjänsten, säger styrelseordförande Margareta Winberg. Universitetsstyrelsen kommer den 15 augusti att ta ställning till om professor Åsa Bergenheim blir lärosätets förslag till regeringen för rektorstjänsten. Det är regeringen som formellt utser rektor för universitetet. Under våren har tjänsten varit utannonserad och därefter har intervjuer genomförts av styrelseledamöter, personal- och studentgrupper. - Jag är glad över att vi fått fram en sådan kompetent kandidat som Åsa Bergenheim. Hon har fått mycket goda referenser och har ett gott stöd i hörandegrupperna, säger universitetsstyrelsens ordförande Margareta Winberg. För mer information, kontakta: Margareta Winberg, ordförande i Karlstads universitets styrelse, telefon 070-510 07 77. Läs mer på: www.paperprovince.com ► Företagsforskarskola inrättas vid Karlstads universitet I samverkan med industrin och med anslag från KK-stiftelsen gör Karlstads universitet en satsning på totalt 69 miljoner till en ny företagsforskarskola. Pengarna ska finansiera 13 industridoktorander som breddar sin specialistkompetens med en större kunskapsbas inom pappers-, massa-, energi-, miljö- och tjänsteforskning. Projektet som bär namnet VIPP, Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, innebär fyra till sex års verksamhet och syftet med företagsforskarskolan är att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet. Företagsforskarskolan innehåller alla discipliner som är nödvändiga för att täcka in produktkedjan från vedråvara till färdig produkt. Satsningen ger i slutänden doktorer som har en bredare plattform och som kan bidra till att stärka den fortsatta konkurrenskraften i företaget. - Det här är en långsiktig satsning tillsammans med 14 företag inom skogsindustrin, säger Lars Järnström, professor i kemiteknik och programdirektör för företagsforskarskolan. Vi skapar ett professionellt team kring varje doktorand och en rörlighet mellan universitetet och företaget, som också ger handledaren en större inblick i arbetet ute i industrin. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi mål för forskarskolan, dess verksamhet och möter behoven som finns i företaget. Unik form Den vetenskapliga inriktningen centreras kring cellulosafibern och produkter som papper, kartong, tissue, non-woven, textilier etcetera. Företagsforskarskolan ska bygga upp en kompetens hos doktorander som tidigare inte funnits. Inriktningen är unik i det svenska utbildningslandskapet. - Branschen har länge efterfrågat att industridoktorander ska få med sig kunskap från fler huvudområden, säger Ingvar Klerelid, forskningschef på Metso Paper. Vi behöver specialister som utgår från industrins behov, som kan höja blicken och som har en bredare kunskapsbas framförallt när det gäller miljöaspekter, värdeskapande och ekonomi. Nu bygger vi upp en unik samproduktion kring forskarutbildning om material, tillverkningsprocesser, miljöbelastning, energieffektivisering, värdeskapande och tjänsteperspektiv av cellulosafiberbaserade produkter. Nu pågår tillsättning av doktorandplatserna och den första träffen kommer att hållas i oktober. När forskarskolan nått sin fulla volym under hösten 2011 kommer totalt 15 doktorander att vara inskrivna. Ledningsgrupp och medverkande företag Ledningsgruppen för företagsforskarskolan består av programdirektör, professor Lars Järnström, biträdande programdirektör, Avdelningen för kemiteknik, professor Bo Edvardsson, CTF, professor Anders Gustafsson CTF, docent Magnus Lestelius, Avdelningen för kemiteknik och docent Jonas Berghel, Avdelningen för energi-, miljö -och byggteknik. De företag som medverkar i företagsforskarskolan är; Asko Appliances, Billerud, BTG Instruments, Eka Chemicals, Metso Paper, Domsjö Fabriker, MoRe Research, Stora Enso Group R&D, SSG Standard Solutions Group, Innventia, Korsnäs, Pöyry Sweden, och Stora Enso Skoghall. Företagen går in med 32,6 miljoner i form av kontanta medel och egen arbetsinsats och Karlstads universitet med en egen insats som motsvarar 14,5 miljoner. KK-stiftelsen (Kunskaps- och kompetensstiftelsen) bidrar med 22,5 miljoner. För mer information kontakta: Lars Järnström, Avdelningen för kemiteknik, Karlstads universitet, lars.jarnstrom@kau.se, 070-209 75 24, 054-700 16 25 Ingvar Klerelid, Metso Paper, 070-317 14 13 The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun. The Paper Province Axel Johnsons väg 6 652 21 Karlstad Tel. 054 - 24 04 60, Fax. 054 - 24 04 69 info@paperprovince.com www.paperprovince.com Mats Williams (VD) Tel. 054 - 24 04 62 Mobil 070 - 627 49 42 m.williams@paperprovince.com Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring) Tel. 054 - 24 04 66 Mobil 070 - 328 33 68 k.lagerstrom@paperprovince.com ► Detta händer framöver • 30 – 31 aug. – Kurs: Skopressunderhåll för mekaniker & operatörer (TPG) • 6 september – Frukostmöte med CTF (Centrum för Tjänsteforskning) Arr. Compare och The Paper Province • 13-15 sept. - Kurs i Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning (TPG) • 14 - 15 september – Miljö- och Energimötet för skogsindustrin, i Karlstad • 29 september – Frukostmöte med CAD Specialisten. Arr. Compare och The Paper Province • 20 – 21 sept. - Kurs i Reglertrimning (TPG) • 11-13 okt., 22-24 nov. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1 • 20 oktober – Frukostmöte med Öberg Innovation. Arr. The Paper Province och Compare • 27 oktober – RAMP2011 på Karlstads universitet • 17 november – Frukostmöte i arrangemang av Compare och The Paper Province • 17 november – Papermakers Night • 8 december – Frukostmöte med Technogarden Engineering Resources AB. Arr. The Paper Province och Compare.