Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1143, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 13:32 CET

RAMP11 en succé – The Paper Province en av arrangörerna och
tillika utställare

Hela 1600 personer deltog i årets RAMP – den värmländska Innovations- och Tillväxt- dagen på Karlstads CCC. Här fanns olika idrottsarenor för givande möten,
debatter i boxningsringen, innovationstävlingar, workshops, underhållning och mingel
med tilltugg på olika våningar i Karlstads CCC. The Paper Province var utställare
tillsammans med dotterföretaget The Packaging Greenhouse.

 

”Vi är mycket nöjda med uppslutningen. Nu känns det bra och det här lovar gott för traditionen och för framtiden”, sa Britt Lööv, Verksamhetsledare i Inova, som agerade spindeln i nätet för arrangemanget.

 

Ett stort antal företag fick chansen att visa upp sig på RAMP-scenen. Det var Scan Subsea, Qamcom,
Balansa, Bequine, Cellcomb, BlindSecure, Mykå, Beautiful Brains och Peseq. Suverän moderator på scenen var Jonas Karlsson (härstammande från Karlstad).

 

The Paper Province projekt Energy Square höll i en workshop och hade letat upp ett antal patent som kunde ligga till grund för nya innovationer inom massa- och pappersindustrin. Patenten var framsökta, utvalda och behandlade för att enklare komma till användning. Där
kunde man ta del av information om patenten, diskutera dem med experter och knyta nya kontakter.  Intresserade aktörer bjöds sedan in att arbeta vidare med materialet och vara med på den fortsatta resan mot nya innovationer.  Ett exempel på patent som redan rönt intresse var till exempel "Anordning och metod att återvinna energi i en pappersmaskin". Läs mer på annat ställe i Nyhetsbrevet!

The Paper Province tillsammans med The Packaging Greenhouse var också utställare och visade
bland annat upp en modell av en Pappersmaskin som troligen varit förebild för en pappersmaskin i
Deje, innan bruket lades ner. Här i montern fick man också gissa olika träslag och se olika steg av
kokad pappersmassa, och diskutera papperstillverkning med Hanna Karlsson från The Packaging Greenhouse.

Välkommen att anmäla dig till Papermakers Night den
17 november på Elite Stadshotellet i Karlstad!

Kom och lyssna till:                                                                             
Pasi Laine, President of Metso Paper and Fiber Technology

Han kommer att tala om:
” Metso´s view to global Pulp, Paper and Biopower Industry”

 

PROGRAM:
16.30 Registrering och mingel – i Franska salen

17.00 Välkommen / Inledning Maria Hollander, VD, The Paper Province

17.15 Kvällen gästtalare: Pasi Laine

          Frågestund

19.00 Lätt buffé och mingel i Vintermatsalen

21.00 Vi fortsätter mingla inne på The Bishop´s Arms

 

Vi önskar Er anmälan senast måndag den 7 november till Elisabeth Söderlund,

tel. 054 - 24 04 60 eller e.soderlund@paperprovince.com

Bo Edvardsson blir vicerektor på universitetet

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och forskningsföreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, blir vicerektor med särskilt ansvar för näringslivskontakter.

- Jätteroligt och en stor utmaning att bidra till fortsatt utveckling av Karlstads universitetet, säger Bo Edvardsson om sitt nya uppdrag.  

När Åsa Bergenheim tillträder som rektor den 1 november inrättas även en ny funktion som vicerektor.

- Som tillträdande rektor vill jag forma ett ledningsteam som kan möta alla de strategiska frågor och utmaningar som universitetet står inför, säger Åsa Bergenheim.

Den nya vicerektorsfunktionen ska vara ett stöd för rektor i arbete med näringslivssamverkan och det innovationsstödjande arbete som lärosätet bedriver.

- Jag tror att näringslivssamverkan och samverkan i allmänhet blir allt viktigare. Tillsammans med partners behöver vi i än större utsträckning än idag skapa projekt, forskningsprogram och utbildningar, säger Bo Edvardsson.

Pressbild bifogas, fotograf: Maria Obed
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Stabil rapport från Duni

Dunis kvartalsrapport uppvisar en relativt stabil utveckling och ett starkt kassaflöde. Försäljningsutvecklingen inom affärsområde Tissue är dock svag.

Dunis nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 2 744 miljoner kronor (2 873). Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 0,4 procent. Rörelseresultatet hamnade på 253 miljoner kronor (272), och resultat per aktie uppgick till 3,46 kronor (4,02).
För det tredje kvartalet redovisar Duni ett rörelseresultat på 98 miljoner kronor, nästan i nivå med tredje kvartalet i fjol (103). Resultat efter skatt uppgick till 63 miljoner kronor (72).

– Försäljningen för Duni minskade i fasta växelkurser med 1,6 procent under kvartal tre. Detta beror i sin helhet på svag försäljningsutveckling inom Retail och Tissue, säger Dunis VD, Fredrik von Oelreich, i en kommentar.

– Inom Tissue minskar försäljningen till hygiensektorn, samtidigt som internleveranserna ökar något. Ett tillfredsställande kapacitetsutnyttjande och högre produktivitet gör att Tissue redovisar en resultatförbättring i tredje kvartalet, tillägger von Oelreich. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com  

► Stora Enso miljardsatsar i Kina2011-10-31

Stora Enso har långt framskridna planer på en miljardinvestering i ett nytt kartongbruk i Kina. Satsningen blir större än tvåmiljardersbruket som nu byggs i Uruguay.

I en intervju med Dagens Industri på måndagen avslöjar Stora Ensos koncernchef, Jouko Karvinen, de långt framskridna planerna på ett nytt bruk i Kina.

Det handlar om ett integrerat massa- och kartongbruk som ska byggas i provinsen Guangxi i södra Kina. Stora Enso började plantera eukalyptus i Guangxi 2004, och enligt Karvinen är fiberbasen för det nya bruket säkrad.

- Antalet familjer i Kina, som börjar äta förpackad mat, ökar varje år med 25 procent, säger Jouko Karvinen till DI. Det är därför det finns på vår strategiska agenda. Det är uppenbart, att vi har investerat en hel del i ansträngningarna att bygga upp en fiberbas där.

Tidplanen vill inte Jouko Karvinen avslöja. Han uppger för DI, att det är upp till styrelsen att fatta ett beslut, och att man kan börja bygga ganska snart efter ett styrelsebeslut.

Karvinen ger inte heller några siffror men säger, att eftersom det är ett integrerat bruk, blir kostnaden högre än de cirka två miljarder som massabruket i Uruguay kostar att bygga. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Metso Paper tar ny stororder

Metso Paper Karlstad AB har fått en order på en komplett mjukpapperslinje av typen Advantage DCT200+ från den chilenska företaget CMPC Tissue S.A.
Maskinen är planerad att starta produktion under  2012 och kommer att placeras i Talagante nära Santiago de Chile.

Ordervärdet offentliggörs inte men den här typen av anläggningar ligger mellan 150 och 200 miljoner kronor beroende på leveransens omfattning och utrustningens kapacitet.

- Den här ordern till Chile visar att vi är konkurrenskraftiga även i Sydamerika som är en stark tillväxtmarknad för den här typen av produkter, säger Anders Björn, VD, Metso Paper Karlstad AB. Ordern bidrar till att vi ytterligare säkrar beläggning i vår produktion.

- Vi har idag en god orderstock och marknaden för mjukpappersmakiner visar fortsatt hög aktivitet, säger Anders Björn.

Den nya maskinen har en virabredd på 5.6 meter och ger en årsproduktion på ca 60 000 ton. Maskinen ska producera hygienservetter, toalettpapper och pappershanddukar. Utrustningen är utformad för bästa papperskvalitet och för minsta nödvändiga energiförbrukning.

Leveransen från Metso innehåller en komplett produktionslinje för mjukpapper inklusive nödvändiga automationssystem. CMPC Tissue S.A. ingår i massa- och pappersgruppen Empresas CMPC och är en ledande tillverkare av mjukpapper med tillverkning i åtta länder i Sydamerika.
www.metso.com

För ytterligare information:
Anders Björn , VD, Metso Paper Karlstad AB , +46 54 17 13 38, , +46 705 17 13 38 
Nytt liv till      gamla idéer
      
Energy Squares bidrag till årets upplaga av RAMP och Värmlands Innovations- och      Tillväxtdag, skulle man skämtsamt kunna säga inte är något nytt under      solen. Under en workshop har Energy Square nämligen visat hur gamla patent      kan bli till nya innovationer.

Under förmiddagen sprang ett flicklag i innebandy runt bland montrarna på RAMP, som i år hade sport som      tema, med utgångna patent tryckta på sina tröjor och bokstavligen gav dem      nytt liv samtidigt som de bjöd in besökare till vår workshop.
     I workshopslokalen var elva gamla patent uppsatta på väggarna och post      it-lappar i olika färger låg på bordet. Under en halvtimme fick deltagarna      möjlighet att titta närmre på patenten och diskutera hur de kan komma till      användning idag. Gemensamt för patenten var att de berör energibesparing      och pappersframställning och intresset var stort.

-  Det är i mötet som idéer föds och utvecklas, på samma sätt kan vi utveckla      innovationer ur gamla idéer och hitta nya angreppssätt, sa Johanna      Svanberg, moderator för workshopen.

Hon förklarade att många bra idéer      och patent inte kommit till användning bara för att tiden inte varit rätt,      eller för att idén har saknat en eldsjäl som förvaltar den. Johanna gav      sedan exempel på en gammal idé med en turbin som utvinner energi från      energirikt vattenflöde i pappersmaskiner och som nu kommit till      användning. Där var den avgörande faktorn det högre energipriset som är      idag och som nu gjort idén lönsam och värd att ta tillvara.

Efter en pratstund om patenten      utrustades deltagarna med post it-lapparna för att diskutera och sedan      märka upp patenten de gillade bäst. Resultatet blev lite mer färgglada      patenttexter än innan, och framför allt mycket material att jobba vidare      med för att se om det kan vara möjligt att utveckla något av dem på ett      lönsamt sätt idag.

www.energysquare.se

► Billerud - Starkt resultat och mycket starkt kassaflöde

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2011.

”Billerud levererar ännu ett starkt resultat för tredje kvartalet med en rörelsemarginal på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 531, vilket är mycket starkt.

Rörelseresultatet för kvartalet ligger på MSEK 296, vilket innebär att resultatet för det tredje kvartalet är lika starkt som årets föregående kvartal. Detta trots att periodiskt underhållsstopp och marknadsrelaterade stopp genomfördes. Det försvagade marknadsläget under kvartalet återspeglas alltså inte i siffrorna. Vi behöll prisnivån i lokal valuta inom förpackningspapperssegmenten, men upplevde under tredje kvartalets senare del prispress från marknaden.

Vårt arbete med att stärka Billeruds varumärke som ”The Natural Part in Smarter Packaging” lanserades i samband med att Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York den 26:e september. Med detta tydliggör vi vår position att vara ett mer kund- och lösningsorienterat företag och vi erbjuder förpackningstillverkare och varumärkesägare tydligt mervärde med varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar.

Under kvartalet har vi också erhållit erkännanden i form av förpackningsvärldens finaste designpris, Pentawards Best of the Show, som gick till NINE, Billeruds innovations- och designbyrå, samt Design Challenge 2011 vid Nordens största förpackningsmässa som vanns av Chesapeakes nya förpackningssortiment Impressions™ baserad på Billerud FibreForm®.

Även om marknadssituationen i dagsläget är osäker så ser jag framtiden an med stor tillförsikt. Vi känner oss mycket väl rustade att ta oss an både de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-037 08 74

► Citec tecknar omfattande partnerskapsavtal med ESAB

 

Citec har tecknat ett partnerskapsavtal med ESAB AB, Welding Equipment i Laxå. Kontraktet som sträcker sig till slutet av 2012 gäller tekniska planerings- och informationstjänster.

 

ESAB är världsledande inom svetsning och skärning men också en internationell leverantör av know-how och service. Initialt kommer Citec att tillhandahålla ESAB tjänster inom projektledning, mekanisk konstruktion och beräkning samt även teknisk dokumentation och illustrering.

 

“En viktigt del i ESAB:s strategi är att arbeta med externa partners” säger Pär Carlson, konstruktionschef på ESAB i Laxå. “Avtalet med Citec stärker flexibiliteten i vår verksamhet och Citec har genom året visat sig vara en pålitlig samarbetspartner för ESAB”, fortsätter Carlson.

 

Citecs kontor i Örebro kommer att fortsätta rekrytera personal för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.

”Citecs förmåga att skapa långsiktiga affärsrelationer samt vårt breda utbud av tjänster inom teknisk planering och information är nyckeln till vår framgång i samarbetet med ESAB”, säger Jan-Erik Björklund, försäljningsansvarig på Citec.

 

För mera information, vänligen kontakta:
Jan-Erik Björklund, Försäljningsansvarig, Citec Information AB, Tel: +46 54 400 4044

E-mail: Jan-Erik.Bjorklund@citec.com
Michael Smirnoff, Marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Citec Group Oy Ab,
Tel: +358 50 4640 656 , E-mail: michael.smirnoff@citec.com,  Läs mer på: www.paperprovince.com

 

 

► Greenhouse öppna utbildningar.

 • Kurs i Grafisk teknik (3 dagar) 6-8 december
 • Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012

 

 • Kurs i Kemisk massateknik, grund (2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012

 

För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel. 054-24 04 90 eller

info@thepackaginggreenhouse.com

► Konferens – Kompetensutveckling inom massa & pappersindustrin, Arlanda 15 november.


Anmälningsavgift 1 600 kr. Konferensmiddag 500 kr. Endast ett fåtal platser kvar.

För detaljerat program och konferensanmälan, kontakta Hanna Karlsson på tel.

054-24 04 92, 070-317 12 84 eller via e-post hanna@thepackaginggreenhouse.com

► Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:

 • Från stock till kartong/papper (2 dagar) 22-23 nov.
 • Effektivt Ledarskap steg 1 (6 dagar) 6-7 dec., 10-11 jan. samt 14-15 feb., 2012
 • Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012
  Plats: Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via e-post c.falck@paperprovince.com


The Paper Province
  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com


Våra offentliga finansiärer:
 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 – 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Detta händer framöver:

 

 • 31 oktober – 4 november – Grundkurs i Pappersteknik. Arr. The Packaging Greenhouse AB
 • 1 november – Frukostmöte med CTF (Centrum för tjänsteforskning, KAU)
  Arr. Compare och The Paper Province
 • 15 november – Kompetenskonferens i arrangemang av The Packaging Greenhouse
 • 15 – 17 november – Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning.
   Arr The Packaging Greenhouse AB
 • 17 november – Papermakers Night. Gäst: Pasi Laine, VD för Metso Paper och Metso Fiber Technology, Elite Stadshotellet Karlstad.
 • 22 - 23 november – Kurs “Från stock till kartong / papper. Arr. The Paper Province
 • 24 november – Frukostmöte med Sigma  Arr: Compare och The Paper Province
 • 29 – 30 november – PACSEM i Göteborg, Arr. The Packaging Arena
 • 6 – 7 december. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1   (forts. 10 – 11 och 14 – 15 febr, 2012)
 • 8 december – Frukostmöte med Technogarden Engineering Resources AB.
  Arr. The Paper Province och Compare