Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1145, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 15:13 CET

 

Regionalt kompetensnätverk etablerat i Värmland.
Medlemmar från olika branscher lär av varandra

Efter de två första nätverksträffarna är det regionala kompetensnätverket NERO i Värmland etablerat med medlemmar från företag i alla fyra kluster liksom från offentliga arbetsgivare. "Den unika styrkan med nätverket är vi kan lära av varandra branschöverskridande", säger några av de 40-tal medlemmar som anslutit sig till nätverket.

"Att vidga kontakterna till fler branscher ökar möjligheterna att få nya kreativa idéer och tips", säger Lena Hedström - rekryteringsansvarig på Stora Enso Packaging.

"Genom nätverket får jag kontakter och kan ta del av erfarenheter från andra", säger Johan Hagberg - sektionschef på Citec Engineering.

"Nätverket är viktigt eftersom vi behöver samverka mer kring rekryteringar för att hitta jobb åt båda parter i en familj", säger Elisabeth Wikström - kompetensstrateg på Landstinget i Värmland.

Regionalt nätverk för kompetensfrågor

Kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte, Rekrytering och Omställning) är ett regionalt nätverk för kompetensfrågor som startats av KOM-INN-projektet.

KOM-INN är ett regionalt samarbete inom kompetensförsörjning för att säkra framtidens kompetensbehov och konkurrenskraft i Värmland. Projektet drivs av de värmländska klusterorganisationerna i samarbete med Karlstads universitet och Region Värmland. De fyra klustren - The Paper Province, Stiftelsen Compare Karlstad, The Packaging Arena och Stål & Verkstad - representerar tillsammans cirka 300 företag som sysselsätter drygt 20.000 personer i Värmland.

Företagen i de fyra klustren - liksom de offentliga arbetsgivarna i kommuner och landsting - står inför samma utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen.

"Vi vet genom våra kartläggningar att de värmländska klusterföretagen behöver rekrytera cirka 1.000 nya medarbetare under de närmaste åren", berättar Monica Brandelius som är projektledare i KOM-INN. "Och vi vet att yrken som efterfrågas mest är ingenjörer, process- och maskinoperatörer, svetsare, programutvecklare och systemvetare".

Genom regional samverkan arbetar nu alla parter mot ett gemensamt mål - att utveckla och införa hållbara system för strategisk och varaktig kompetensförsörjning i Värmland.

”Nu vet vi att det finns både behov och intresse”

För att nå dit har KOM-INN tagit en rad initiativ - bland annat att starta det regionala kompetensnätverket NERO.

"Vi behöver samverka mer och lära mer av varandra - därför gick vi ut med en inbjudan till personer som arbetar med kompetens- och rekryteringsfrågor", berättar Monica Brandelius.

Till det första nätverksmötet kom ett 40-tal personer och till det andra kom nästa lika många.

"Nu vet vi att det finns både behov och intresse - därför kommer vi att driva nätverket vidare primärt inom ramen för KOM-INN-projektet men på sikt som ett eget nätverk".

Kompetensnätverket NERO är öppet för alla som arbetar internt med kompetens-, rekryterings- och omställningsfrågor i sina organisationer. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter; lära av varandra; finna användbara metoder; och samarbeta för en positiv utveckling i organisationerna. Och detta ska uppnås genom att ordna nätverksträffar, studiebesök, bjuda in föreläsare och visa upp goda exempel.

Gästföreläsare på det första nätverksmötet (augusti 2011) var Paki Holvander som är kommunstrateg inom demokrati och mångfald i Södertälje kommun. Det andra nätverksmötet (oktober 2011) handlade om Age Management med Stefan Vallerius som gästföreläsare. Nästa nätverksträff (januari 2012) kommer att handla om Employee Branding.

”Branschöverskridande nätverk ger mer”

Lena Hedström - rekryteringsansvarig på Stora Enso Packaging - har varit med på en av nätverksträffarna:

"Det gav mig mycket intressanta tankar om hur vi idag arbetar med Age Management och vad vi skulle kunna göra framöver", säger hon och räknar med att delta på kommande nätverksträffar: "Dels för att få bolla tankar med andra som har liknande frågeställningar, dels för att få ta del av föreläsningar, studiebesök och genomgångar av nya system eller sätt att arbeta på".

Lena Hedström är med i andra nätverk - ett för rekryteringsfrågor inom Stora Enso och ett för personalvetare från utbildningstiden: "Kompetensnätverket NERO ger ännu mer i och med att det är branschöverskridande", säger hon.

Johan Hagberg - sektionschef på Citec Engineering - har varit med på de båda första nätverksträffarna:

"Jag vill gärna vara med i nätverket för att få möjlighet till erfarenhetsutbyte och lära mig mer om rekrytering", säger Johan Hagberg som är nöjd med de första träffarna: "Jag har fått kontakter och erfarenheter från olika företag - och jag har lärt mig mer om mångfald och Age Management".

Elisabeth Wikström - kompetensstrateg på Landstinget i Värmland - ser nätverksträffarna som en bra möjlighet att träffa kollegor som arbetar med samma frågor oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet: "Jag hoppas att vi tillsammans kan hitta beröringspunkter som vi kan samverka kring branschöverskridande - exempelvis när det gäller gemensamma rekryteringar för båda parter i en familj".

Elisabet Wikström är med i ett rikstäckande nätverk kring kompetensförsörjning med deltagare från bland annat statliga verk och större privata aktörer: "Med NERO har vi fått ett nätverk här i regionen som inte kräver några längre och tidskrävande resor".Göteborg Energi ökar effekten och minskar CO-utsläppen med
   Capee Action Station

Det framgångsrika samarbetet mellan Göteborg Energi och cleantechföretaget Capee Group går nu in på sin tredje driftsäsong. Förväntningarna handlar bland annat om en fortsatt ökad effekt och minskade utsläpp av CO.

Redan under pilotprojektet med Capee Action Station vintern 2009/2010 upplevde Göteborg Energis operatörer att de kunde öka effektuttaget på biopannan och samtidigt minska CO-utsläppen. Efter pilotprojektet tecknade Göteborg Energi ett flerårigt avtal med mjukvarans skapare och utvecklare Capee Group AB. Förväntningarna inför den kommande driftsäsongen är bland annat fortsatt minskade CO-utsläpp:

– Att köra en biopanna är komplext. Det är många nyckeltal som ska optimeras och som ska hållas inom gränsvärdena. Det är många parametrar som påverkar. Nyckeln är att operatörerna jobbar aktivt med driften av pannan. Med Capee Action Station hittar de snabbare orsaker till och lösningar på driftproblemen. Det är enkelheten i att snabbt få fram alla fakta som är grunden. Det blir också enklare att föra vidare information till nästa skift så att vi kan bibehålla bästa drift hela tiden. Jag ser Capee Action Station som ett led i vår framsynthet där vi söker ständiga förbättringar, säger Anders Alhede, Driftchef på Göteborg Energi.

– Att ge driftpersonalen rätt beslutsstöd förbättrar alla nyckeltal i den komplexa driften av biopannor. Göteborg Energi är ledande i energibranschen och det ska bli spännande att följa utvecklingen av vår tredje säsong tillsammans. Och se dem ta ytterligare ett steg mot en mer hållbar och lönsam drift, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group.

För mer information kontakta:

Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Billeruds gröna värderingar visas på tv

I november medverkar Billerud i ett avsnitt av Responsible Business Television Series som visas på CNBC USA, CNBC Europe, Middle East & Africa och CNBC Asia Pacific, och når ut till 355 miljoner hushåll. Dokumentären produceras i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP.

Responsible Business lyfter fram internationella företag som arbetar enligt FN:s Global Compact principer och som utvecklar företagsorienterade lösningar till några av de största utmaningarna som världen står inför idag. Inte bara för att förbättra företagets rykte eller öka lönsamheten, utan för att det är rätt sak att göra. Responsible Business är en tv-serie som produceras av Global Initiative i samarbete med UNEP och som sänds över hela världen på CNBC. I serien porträtteras världsledande företag som tillsammans med regeringar, NGO:s och internationella organisationer förändrar sina sätt att arbeta genom att utveckla företagsorienterade lösningar till några av de största utmaningarna som världen står inför idag.

Billerud har blivit inbjuden till att delta i den fjärde säsongen av Responsible Business Television. Avsnittet med Billerud har premiär den 12 november 2011. Fram till seriens fjärde år har ett antal världsledande företag inom områden som sträcker sig från jordbruksnäring och flygbolag till teknik och gruvarbete porträtterats.

“Vi är stolta över att delta i det här internationella projektet”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef. “Att vara medveten om miljöfrågor och att byta ut fossila förpackningsmaterial mot ett smartare hållbart material är en viktig del i vårt dagliga arbete."

Billeruds förpackningspapper från förnybar skogsråvara är ett alternativ till fossilbaserat material. Pappersförpackningar kan utgöras av och återvinnas till nya produkter eller användas som energikälla genom förbränning. Genom att använda ett material som Billerud FibreForm® kan mängden plast som används i ett tråg minskas med runt 65 % och därigenom det ekologiska fotavtrycket med upp till 75 %.

Responsible Business Television visar avsnittet med Billeruds på följande tider:
Den 14, 15 och 16 november för CNBC Europe, Middle East & Africa (visas 6 gånger under veckodagar på bästa sändningstid)
Den 12 november kl. 18.00 och den 13 november kl. 09.30 för CNBC Asia Pacific (Singapore-tid)
Den 13 november kl. 18.00 för CNBC USA (EST)
http://www.youtube.com/globalinitiativestv

För ytterligare information om dokumentären vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef Billerud AB, tfn 08-553 335 01, 070-248 15 17
Elisabet Olin, Informationschef Billerud AB, tfn 08-553 335 18 eller 070-672 52 33

För mer information om FibreForm®
Armin van Overbeek, sälj- och marknadschef, Sustainable Packaging Solutions, Billerud AB, tfn 070 550 85 05
www.billerud.com/fibreform

Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Västerås 23-24 november!

Även detta år kan du göra det bekvämt för dig och hänga med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Västerås, 23 - 24 november! Max 49 personer!
Läs mer: TPP_bussen till SPCI hostmote2011

Anmälan och bokning av hotell gör du själv på: www.spci.se


► Informatörsnätverket höll seminarium om framtidens yrkesroll
 
Informatörsnätverket i Värmland höll på torsdagen ett seminarium om informatörens/kommunikatörens framtida yrkesroll med Hans Gennerud, Cecilia Schön Jansson och Jesper Falkheimer som "trendspanare".

Ett 50-tal deltagare fick ta del av de tre "spanarnas" tankar om framtidens yrkesroll, epiteten informatör/kommunikatör samt vilka möjligheter och utmaningar branschen står inför:

 • Hans Gennerud,      VD på Gullers Grupp och ordförande i PR-företagens branschorganisation      Precis. Ladda ned Hans      Genneruds presentation som "trendspanare"
 • Cecilia Schön Jansson, ordförande i Sveriges Informationsförening. Cecilia      har varit verksam som kommunikationschef på många stora företag, bland      annat Saab, Alecta, Skanska, Ericsson, SAS och Trygg Hansa. Ladda ned Cecilia Schön      Janssons presentation som "trendspanare"

Jesper Falkheimer, docent i strategisk kommunikation och verksam som rektor för Campus Helsingborg. Jesper skriver krönikor om aktuell kommunikationsforskning för DIKs medlemsbrev och medlemstidningen DIK forum. Ladda ned Jesper Falkheimers presentation som "trendspanare".

Greenhouse öppna utbildningar:

▪     Kurs i Grafisk teknik (3 dagar) 6-8 december

▪     Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012

▪     Kurs i Kemisk massateknik, grund (2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012


För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel. 054-24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com

► Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:

 • Från stock till kartong/papper (2 dagar) 22-23 nov.
 • Effektivt Ledarskap steg 1 (6 dagar) 6-7 dec., 10-11 jan. samt 14-15 feb., 2012
 • Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012
  Plats: Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.

Förfrågan – Säkerhetsutbildningar?

KOMPETENSCENTRUM undersöker om det finns ett intresse av tre olika endagsseminarier kring områdena:

► Arbetsmiljö, skydd och säkerhet

▪  Övergripande med betoning på lagkrav och beredskapsplaner. Riktad till små och medelstora företag.

► Beteendebaserad säkerhet

▪  Seminariet vänder sig till organisationer som är intresserade av hur man kan förändra och förbättra kultur och inställning till arbetsrelaterad säkerhet. Riktad till
medelstora och stora företag.

► Kemikaliehantering

▪  Fokuserar på föreskrifterna ”Förebyggande av kemikalieolyckor” samt ”Kemiska
arbetsmiljörisker”. Riktad till verksamheter där kemikalier används.

Platsen för seminarierna kommer att vara i Karlstad under våren 2012. Priset
kommer att ligga kring 2.000 kr / pers och seminarium. I priset ingår fika, lunch
och dokumentation. Om intresse finns får du gärna höra av dig till mig och ange vilket av seminarierna som skulle vara aktuellt.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via
e-post c.falck@paperprovince.com

► Välkommen till frukostmöte 23 november med Sigma som värdar!

Tema: Öka produktiviteten med Microsoft Dynamics AX

Vi visar hur ett proaktivt rollbaserat affärssystem med Microsofts välkända gränssnitt förenklar administrationen och ger information tillsammans med Microsofts övriga produkter som Outlook, Word och excel.

 

Datum: Onsdag 23 november kl. 07.30 – 09.00

Plats: Teliahuset, Lagergrens gata 7, Karlstad

Anmälan: e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se senast 21 november.


Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

 

Detta händer framöver:

 • 15 november – Kompetenskonferens i arrangemang av The Packaging Greenhouse
 • 15 - 17 november – Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning.
   Arr The Packaging Greenhouse AB
 • 17 november – Papermakers Night. Gäst: Pasi Laine, VD för Metso Paper och Metso Fiber Technology, Elite Stadshotellet Karlstad.
 • 22 - 23 november – Kurs “Från stock till kartong / papper. Arr. The Paper Province
 • 23 - 24 november – Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Västerås
 • 23 november – Frukostmöte med Sigma  Arr: Compare och The Paper Province
 • 29 – 30 november – PACSEM i Göteborg, Arr. The Packaging Arena
 • 6 - 7 december. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1   (forts. 10 – 11 och 14 – 15 febr, 2012)
 • 8 december – Frukostmöte med Technogarden Engineering Resources AB.
  Arr. The Paper Province och Compare.