Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1149, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 16:21 CET

 

Technogarden Engineering Resources AB höll frukostmöte om

Injektion av kunskap och inspiration från andra teknikbranscher”


 
Technogarden ingår i koncernen Norconsult – Nordens största personalägda företag
med 2.000 anställda och har 37 kontor över hela världen och 2 miljarder NOK i
omsättning. På bilden nedan ses från vänster Henrik Svärd, Anna Kramer och
Stefan Grimmtorp.   

Technogarden med representanterna Henrik Svärd (Regionchef) och Stefan Grimmtorp (Rekryteringskonsult) var värdar och berättade om Technogarden. De ser sig som totalleverantör av teknisk kompetens. De har 4 Special områden är: Konsulttjänster (korta specialistuppdrag eller längre resurs och projektuppdrag), Projekt (Helhetsåtaganden
eller via Norconsult, projektstorlek > 350 MSEK),

Rekrytering Kompletta rekryteringsprocesser eller rekryterings entreprenader samt Kombinationer 1 Konsulttjänster / överlämnande eller 2 Rekrytering.


Deras Teknik- och branschområden är bland annat: Management / Projekt – Intern Management och Permanent Management, Projektering, Verksamhetsutveckling, Planering och Kostnadseffektivisering.

Konstruktion - Chefer och specialister inom Mekanik, El / Automation. Elektronik och Mjukvara.De kallar sig också för ”Nya generationens konsultföretag”Branschkunskaper
: Kunskapssynergier mellan olika branscher, Konjunkturfördelning (övervärdera kompetens)och ha branschöverskridande nätverk.


 
Andra området är som HR Partner: att kunna ge strategiska beslut gällande bra mix av kunskap, idéer och utbildning med erfarenheter från branscher med annan företagskultur, attr kunna ge injektion av kunskap från andra branscher samt om CV vs Ambition och
målsättning. Många gånger kan det ge en  ny injektion av att kanske byta bransch!


Frukosten avslutades med Anna Kramer – inbjuden gäst med mångårig erfarenhet från bland annat pappers- och medicinteknikindustrin, berättade och delade med sig av egna erfarenheter från att byta tjänster med nya utmaningar och inte vara rädd för att byta branscher och att jobba i andra länder. Anna sa att det är viktigt att skaffa sig ett bra nätverk. Hennes ”Ledord” har varit: Inspiration, Vilja, Driv, Nyfikenhet och Utmaningar. Från
att ha en utbildning inom kemi, jobbat med bestrykning på pappersbruk, byta till
medicinteknik och försäljning av kirurgiverktyg i USA, byta till att sälja Nikon fotoutrustning för medicinska laboratorier, flytta till Landstinget i Värmland och bli Upphandlingschef och därmed lära sig LOU (lagen om offentlig upphandling).

Anna sa sig ha en vilja och ett driv med en stor portion nyfikenhet! Idag jobbar hon med egen klädaffär på Skoghall. Vet man vad man vill och förbereder sig väl är det fullt möjligt
att ”rätt person hamnar på rätt plats”!

Detta var ett arrangemang av The Paper Province och Compare.

Läs mer på: www.technogarden.se

läs mer på: www.paperprovince.com
 
Montagetjänst Bodin & Co AB i Forshaga – nytt medlemsföretag i The Paper
Province


Nu kan vi hälsa ytterligare ett företag välkommen som medlemsföretag i The Paper Province – nämligen Montagetjänst Bodin & Co AB i Forshaga.

De sysslar med industrimontage, tillverkning och konstruktion samt försäljning av begagnad utrustning. VD är Hans Bodin och företaget har 33 anställda. Läs mer om dem på: www.montagetjanst.se  

► 900 jobb hotas i Stora Enso

Stora Enso förbereder en omorganisation som rör koncernens svenska bruk. Det handlar bland annat om outsourcing av underhållsarbetet, som sysselsätter cirka 900 personer.

Den sista november rapporterade Papernet att 200 jobb är i riskzonen vid Skoghalls bruk, då Stora Enso förbereder en outsourcing av underhållet. Stora Enso vill inte kommentera
uppgifterna, men Nordisk Papperstidning/Papernet erfar, att en större omorganisation planeras för koncernens samtliga bruk i Sverige.


Om Stora Enso genomför en outsourcing av underhållet vid alla bruk i Sverige,
innebär det att sammanlagt runt 900 arbetstillfällen kan försvinna ur koncernen.

Närmare information om planerna väntas från Stora Enso i mitten av december.
/AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

► PROMT FLYTTAR DELAR AV MIRANDA TILL SVERIGE!

 ROMT har erhållit en order från Rottneros Vallviks Bruk på att flytta en NCG panna med kringssystem från Miranda i Spaningen till Vallviks Bruk i Sverige.

I PROMT´s åtagande ingår kartering och kontroll på plats i Spanien, märkning av
utrustning med el och instrument. Rör och maskiner karteras direkt i PDMS för att snabbare kunna få fram installationsritningar för återmontage.


I PROMT, s åtagande ingår även demontage, av processutrustning, el och instrument för processen samt transporter. PROMT utför även installationsritningar på Vallviks Bruk som ex. layouter, fundament, & belastnings-ritningar, rörritningar med materialspecifikationer.

Detta projekt understryker än en gång PROMT, s stora kompetens på att flytta
processanläggningar samt PROMT, s stora kunskap i anläggningsprojektering.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 ► Billerud genomför miljö- och energiförbättringar i Skärblacka

Styrelsen för Billerud AB har beslutat att gå vidare med en miljö- och energiinvestering
vid Skärblacka bruk utanför Norrköping. Syftet är att stärka bruket inför framtiden
genom att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet samt möjliggöra framtida expansion. Investeringen bedöms uppgå till MSEK 900.

Investeringen omfattar uppgradering av sodapannan och dess rökgasrening till bästa
tillgängliga teknik. Dessutom byggs en ny indunstning för att öka energieffektiviteten vid bruket. Detta medför att förbrukning av fossil olja och externa biobränslen kraftigt kommer att reduceras. Billerud har sökt tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö att genomföra dessa förändringar och erhöll den 29 november 2011 positivt besked. Hela projektet bedöms vara genomfört till slutet av 2013.

Investeringen bedöms uppgå till MSEK 900, fördelat på cirka 15 procent under 2011, cirka 50
procent under 2012 och cirka 35 procent under 2013. I och med denna investering
i Skärblacka bedöms Billerud koncernens totala investeringar i anläggningstillgångar för 2012 uppgå till cirka MSEK 800. Avskrivningarna uppgår till cirka MSEK 600 per år.

”Att Billerud storsatsar på modernisering av bruket i Skärblacka ser jag som ett
gott tecken för framtiden. Miljöförbättringar görs kontinuerligt vid bruket och
sänkta energikostnader kommer att stärka vår konkurrenskraft. Vårt ansvar är nu
att förvalta detta på bästa möjliga sätt”, säger Skärblackas platschef Tor Lundqvist.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och
 oncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17


Susanne Lithander, Ekonomi och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-037 08 74

Tor Lundqvist, VD Billerud
Skärblacka AB, 011-24 56 15, 070-300 71 48

► Förpackningsinnovation ger miljonstöd till Karlstadsforskare

En innovation som ersätter plasten i morgondagens förpackningar kan göra stor
nytta när den når marknaden. Det anser Vinnova och ger forskarna vid Karlstads
universitet 1,6 miljoner kronor i utvecklingsstöd. Och nu kan projektet ta betydligt större steg framåt.

Projektet bygger vidare på tidigare framgångsrikt innovationsarbete och behandlar ett
område som är högaktuellt, nämligen att ersätta plast med miljövänligt material. Uppfinningen är en skyddsbarriär av lera och stärkelse som kan användas för pappersbaserade förpackningar.

- Vi har kunnat redovisa mycket lovande resultat, inte minst tack vare det verifieringsstöd vi tidigare har fått genom Innovationsbron, säger Caisa Johansson, docent vid Karlstads universitet.

Stor potential

Tekniken, som fått namnet CaiLar®, är patentsökt i mer än 20 länder och har utvecklats av
Caisa Johansson och professor Lars Järnström vid Karlstads universitet tillsammans med Chris Breen, professor Sheffield Hallam University. Möjligheten att kunna ersätta oljebaserade plaster har skapat ett stort intresse från industrin. En industriell affärsutvecklare, Carl Zotterman, har redan knutits till projektet genom stöd av Inova.

- Det finns många tillämpningar, till exempel för förpackning av livsmedel där barriärfunktionen är avgörande för konsumentsäkerheten, säger Carl Zotterman.

Storskaliga tester i första etappen

Programmet Vinn-Verifiering riktar sig till forskare som har resultat som kan ha en stor kommersiell potential. Det ställs stora krav och få klarar eldprovet. Det här är första gången en värmländsk innovation blir godkänd.

- Som forskare är det förstås givande att kunna bidra till
ökad tillväxt i Sverige, framförallt inom ett område som har stor industriell
betydelse för regionen. Och att kunna göra det genom något som förbättrar
miljön både här och i andra länder gör förstås det hela ännu bättre, säger
Caisa Johansson.

Projektstödet är indelat i fyra etapper. I första etappen görs en fortsatt teknisk kvalitetsgranskning av konceptet, bland annat med storskaliga tester.

- Genom testerna räknar vi med att kunna verifiera att produkten når upp till de krav som industrin och marknaden ställer på den aktuella typen av förpackningar. Vi får också svar på om det är möjligt att producera materialet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Caisa Johansson.

Grants and Innovation Office vid Karlstads universitet och motsvarande enhet vid universitetet i England finns med som viktiga stödfunktioner.

Kontakt:

För mer information, mejla till Caisa Johansson caisa.johansson@kau.se
eller ring Patrik Bångerius 0730-684300.

 

► Uppskattad konferens om kompetensutveckling

En
 ång är ingen gång, två gånger är början på en tradition. I november anordnade
The Packaging Greenhouse den andra konferensen i ordningen om kompetens-utveckling
inom pappers- och massaindustrin. Konferensen lockade ett femtiotal personer från olika aktörer runt om i Sverige. Deltagarna bjöds på en späckad dag med flera matnyttiga tips och goda exempel.

- Efter nedläggningen av Skogsindustrins Utbildning i Markaryd har det saknats en branschgemensam konferens för kompetensutvecklingsfrågor. Det vill vi råda bot på, säger Susanne Öhman Thunström, vd på The Packaging Greenhouse.

Goda exempel

Bland föreläsarna på konferens fanns bland annat representanter från M-real, SCA, Tetra Pak och The Paper Province som alla delade med sig av sina erfarenheter inom området.

Under rubriken ”En lärande organisation” pratade Sune Westman från M-real Husum om Husums arbetsmodell för systematisk kompetensutveckling. Med resultatorienterat
arbetssätt och tydlig kommunikation siktar Husum på att nå uppsatta effektmål
under 2014. Sune framhöll ledningens engagemang och att delaktighet på alla nivåer är drivkraft en i processen.Johanna Svanberg, bilden, från Bona Office var uppskattad moderator.
Peter Skoog (bilden nedan) fängslade åhörarna med berättelsen om hur Tetra Pak i
Forshaga kopplar medarbetarnas kompetenser till ekonomiska utfall. Genom att
till exempel utgå från reklamationer kartlägger företaget vilka kompetenser som
saknas. Det gör att man kan skräddarsy utbildningar och satsa där insatserna
verkligen ger resultat.Ett annat uppskattat avsnitt var när Katarina Kolar, SCA Ortviken, berättade om brukets strategi för kompetens-försörjning. Arbetet inleds redan vid rekryteringen med tydliga förväntningar på den fortsatta utvecklingen. Katarina poängterade att kompetensutvecklingen är en pågående process. Att uppmuntra intern rörlighet är en framgångsfaktor för att ge
möjlighet till utveckling även i slimmade organisationer.

 

Marianne Andersson från The Paper Province berättade om KOM-INN-projektet, ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning. Här arbetar fyra värmländska klusterorganisationer tillsammans med en rad andra aktörer för att säkra medlemsföretagens framtida kompetensbehov och konkurrenskraft.


Greenbox lanseras inom kort


Eftermiddagen ägnades till stor del åt e-learning, inte minst Greenbox – det nya interaktiva kompetensutvecklingsverktyget för massa- och pappersindustrin, som lanseras vid årsskiftet. Bakom Greenbox står The Packaging Greenhouse som haft 12 partners från fem olika länder till sin hjälp.

Greenbox består av tre olika delar; ett verktyg för kompetens-analys, ett interaktivt utbildningsmaterial samt uppdateringar av böcker som togs fram av Skogsindustrins Utbildning i Markaryd.

- Under våren och hösten har vi testat Greenbox på Karlstads Teknikcenter, Holmen Hallsta och Stora Enso Skoghall.

Överlag har vi fått positiv respons vilket känns jättekul. En viktig återkoppling är att det är viktigt att blanda självstudier framför datorn med lärarledd undervisning, säger Hanna
Karlsson.

Temat e-learning avslutades med Pernille Ravskovs föredrag ”Hur man bäst misslyckas med
e- learning, som fokuserade på vikten av fungerande processer. Pernille har tidigare jobbat som kompetenschef inom SOS Alarm och visade genom dagsfärska exempel och negativa
tidningsskriverier kring SOS Alarm på vad som kan hända när de interna processerna
slutar att fungera.

Många vill ha mer

Att konferensen var uppskattad råder det inget tvivel om. Redan förra året fick
arrangören goda betyg, i år var deltagarna än mer positiva – och gav uttryck för att de vill se en fortsättning.

Att konferensen var uppskattad råder det inget tvivel om. Redan förra året fick arrangören goda betyg, i år var deltagarna än mer positiva – och gav uttryck för att de vill se en fortsättning.- Det stärker vår bild av att det behövs ett gemensamt forum för
kompetensutvecklingsfrågor inom pappers- och massa-industrin. Många företag står inför stora utmaningar och därför finns det ett stort behov av en mötesplats där man kan dela erfarenheter och diskutera problem och lösningar, säger Susanne Öhman Thunström.

- Samtidigt vill jag passa på att tacka för alla tips om ämnen och föreläsare inför kommande konferenser. För visst blir det en fortsättning!       ***

Röster från konferensen

”Det var en riktigt bra konferens med pålästa, väl
förberedda och intressanta föreläsare samt en intressant deltagarlista.”

”Ett bra arrangemang som jag hoppas på att ni fortsätter
med, jag kommer gärna nästa år!”

”Helhetsintrycket var över förväntan!”

”Arrangemanget var mycket bra, intressant program och bra
tidsramar. Platsen är också bra för det är lätt för alla att ta sig till
Arlanda.”

”Tack för att ni tagit tag i detta forum, känns
nödvändigt. Upplevde det som väl avvägt hela dagen och att vi hann med frågor
och diskussioner.”

”En lärorik konferens med många stora aktörer inom
området vilket ger tyngd.”

”Det var väldigt bra ordnat. Lagom med tid för att det
skall vara intressant och bra lokal.”

► The
Packaging Arena certifierade enligt ”European
Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate”

Det värmländska förpackningsklustret
The Packaging Arena fortsätter att utmärka sig både på hemmaplan och
internationellt. Nu har klustret tilldelats certifieringen European Cluster Excellence Initiative
Bronze Label Certificate, en certifiering på initiativ av Europeiska
kommissionen.

Europeiska kommissionen har lanserat ett antal klusterrelaterade projekt
och initiativ som syftar till att förbättra klusterpolitiken inom Europa och
förbättra effektiviteten i befintliga insatser inom europeiska kluster. 2009
startades Cluster-Excellence.eu – European Cluster Excellence Initiative – som
utgör en central pelare i denna strategi.

– Det känns verkligen kul att vårt arbete
uppmärksammas på det här sättet. Vi är experter på klusterarbete här i Värmland
och många har blickarna vända hitåt av just den anledningen. Den fantastiska
samverkan vi har mellan universitet, offentlighet och näringsliv i vår region
är unik och det är något som många andra strävar efter, säger Sandra Eriksson,
vd, The Packaging Arena.

Genom gränsöverskridande samarbeten, inriktning på innovation och nytt
tänkande har

The Packaging Arena föregått med gott exempel som en modell för framgångsrikt
klusterarbete.Läs mer på: www.paperprovince.com


 
Greenhouse öppna utbildningar:

▪     Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012▪     Kurs i Kemisk massateknik, grund (2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012

För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel. 054-24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com

► Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:

▪    Utveckla din förmåga att leda projekt.   27 - 28mars samt 2 – 3  april, 2012.

▪    Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012
Plats: Hotel Selma Lagerlöf i  Sunne.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via
e-post c.falck@paperprovince.com


► Innovationsdag utöver det vanliga!

 

ForestBeyond Innovation Day är ett två dagars event den 17-18 januari 2012. Eventet startar på morgonen den 17:e med att två studenteam börjar ett 24h race. Det är Södra Skogsägarna som står för utmaningen som teamen ska göra något innovativt av. Sedan på
eftermiddagen startar arbetet i de andra fyra sk Innovation Excellence Teams.
Idéerna till dessa team kommer dels från AIMday Materials som arrangerades den
25 oktober i Uppsala och dels från Research pitch den 23 november på KTH, se
bilden nedan.

På kvällen den 17:e tjuvstartar sedan själva konferensen med att deltagarna får mingla med teamen. På morgonen därpå kommer resultatet från 24h tävlingen att presenteras, detta blir en avspark till en dag fylld av intressanta interaktiva föredrag kring:


 • Drivkrafter för innovation

 • Erfarenheter kring innovation

 • Kunskaper kring innovation

Konferensen avslutas med ännu ett besök hos de fyra återstående teamen, som nu ska presentera vad de uppnått.
Eventet är ett samarrangerat av KTH, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet,   Innventia, The Paper Province, PIEp, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och YKI.

Läs mer på www.paperprovince.com

The Paper Province 
är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du
veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.comVåra offentliga finansiärer: 

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.The Paper Province

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69

info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com        Maria Hollander (VD)

Tel. 054 - 24 04 62

Mobil 070 - 621 11 72

m.hollander@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

Tel. 054 - 24 04 66

Mobil 070 - 328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver


 • 19
  januari – Frukostmöte med TeliaSonera

  Arrangemang av Compare och The Paper Province

 • 24
  -26 januari, 2012 – Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3
  dagar)

 • 26
  januari, 2012 – Medlemsmöte I The Paper Province

 • 31
  januari – 2 februari – Kurs i Kemisk massateknik, grund, (2,5 dagar)

 • 2
  februari – Frukostmöte med Kraftkällan ”Riskbruk i arbetslivet”

 • 16
  februari – Frukostmöte med COWI

  Arrangemang av The Paper Province och Compare

 • 22
  mars – Frukostmöte med Sogeti

  Arrangemang av Compare och The Paper Province

 • 27
  – 28 mars samt 2 – 3 april – Kurs - Utveckla din förmåga att leda projekt

 • 29
  mars, 2012, kl.12 – 16 – Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy i Karlstad

 • 3-5
  april samt 22 – 24 maj – Kurs – Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform,
  Sunne

 • 19
  april – Frukostmöte med CITEC

  Arrangemang av The Paper Province och Compare

 • 10
  maj – Frukostmöte med Marilyn

  Arrangemang av Compare och The Paper Province

 • 8
  juni – Frukostmöte med The Packaging Arena

  Arrangemang av The Paper Province och Compare

 • 22
  november, kl. 12 – 16  – Ny Energiträff
  på Best Western Hotel Savoy i Karlstad