Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1209, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 15:08 CET

Spara pengar och miljön    

Ett effektivt logistik- och inköpsflöde är lösningen. Nya möjligheter när Sörman blir Combitech.

                           

Kommer det jag gör kunden till nytta? Finns det saker jag gör som inte adderar värde? Levererar våra leverantörer det vi vill? Ett företags logistik- och inköpskostnader har en direkt påverkan på resultatet. Det finns besparingar att göra, som gör skillnad både för verksamhetens konkurrenskraft och för miljön. 

Effektivt inköp och effektiva leverantörsrelationer
På Combitech är vi övertygande om att lägsta pris inte är lika med lägsta kostnad. Att analysera, genomföra och förbättra samarbetet med leverantörer kan ge lika stora besparingar som en väl genomförd upphandling. Bra leverantörsrelationer lönar sig.

Supply Chain Management
Genom att optimera flödet av produkter och information kan både servicegrad och kvalitet förbättras, så kallad Supply Chain Management. Dessutom frigörs kapital och lönsamheten ökar. Det i kombination med en effektiv och flexibel organisation skapar en vinnande verksamhet. Att skaffa sig en helhetssyn är helt enkelt ett konkurrensmedel.

Systemlogistik
Vårt samhälle är beroende av tekniska system och det blir allt viktigare att hitta lösningar som säkerställer kvalitet och säkerhet i kombination med en minimerad livscykelkostnad. Det kan sammanfattas i metodpaketet Integrated Logistics Support (ILS).
Läs vidare på sid. 4.

► Kunskapsinjektion i småföretag – så överbryggar vi gapet mot akademin!

                        Den Nationella klusterkonferensen 2012 arrangerades i år i Gävle under parollen ”Kluster som plattform för innovationer”. De drygt 180 deltagarna fick ta del av många intressanta seminarier om goda exempel. The Paper Province var en av de inbjudna talarna för att berätta om sitt samarbete med Karlstads universitet.

Under den nationella klusterkonferensen, 23-24 februari, presenterade Linda Blomqvist Lindström och Magnus Persson The Paper Province innovationsstödjande arbete riktat mot småföretag. Titeln på seminariet var ”Kunskapsinjektion i småföretag – så överbryggar vi gapet mot akademin!” och under trekvart fick församlingen flera konkreta exempel på hur arbetet går till. Seminariet avslutades med att åhörarna fick delta i en mindre workshop.

Frågeställningen som diskuterades handlade om hur en klusterorganisation kan uppnå långsiktighet i arbetet med att stötta småföretag kring innovationsfrågor.

”Mycket handlar om att sitta ner över en kopp kaffe och samtala. Vid första mötet får företagaren berätta om sina idéer för att vi ska få en bild av hur vi kan hjälpa till. Utifrån behov bjuder vi in till fler möten med personer från universitetet och företag för att skissa på en lämplig projektplan. Här kommer vår roll att samordna samverkan in genom att kunna koppla samman projektet med rätt kompetens” säger Magnus Person, verksamhetsledare för Energy Square som är en del av The Paper Province.

The Paper Province samverkar med de andra aktörerna inom det regionala innovationssystemet såsom Almi, Inova, Universitetet och Länsstyrelsen. Detta för att på bästa sätt hjälpa små- och medelstora företag att utveckla sina idéer, nya lösningar och problemställningar. 2011 fördjupades samarbetet med Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads universitet. Genom en unik finansieringsmodell som sträcker sig till och med 2013 är de nu en aktiv samverkanspart till The Paper Province. Universitetet kan hjälpa till med beräkningar, göra mindre tester för verifiering eller bara vara ett bollplank för att stödja småföretagen i sitt innovationsarbete. I de fall frågeställningen lämpar sig för ett examensarbete hjälper de till med att skriva en attraktiv uppgiftsbeskrivning som lockar studenter till de mindre företagen.

Nu uppmanar The Paper Province fler företag att dra nytta av denna möjlighet genom att ta kontakt med dem.

”Vi ser gärna att ännu fler tar kontakt med oss istället för att gå och fundera själva på en idé eller ett problem. Lösningen kanske finns närmare än man tror” säger Linda Blomqvist Lindström, projektledare på The Paper Province.

För mer information om vad The Paper Province kan göra för dig, ring Linda Blomqvist Lindström på 054-240468 eller Magnus Persson på 054-240465.

The Paper Province arbete med innovations- och utvecklingsstöd är en del i projektet TPP Framtidsfabriken ”Innovativa processer” som stöds av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram. Övriga finansiärer är Karlstad universitet, Region Värmland samt Forshaga- Grums- Hammarö och Karlstad kommun.

Välkommen till Papermakers Night, torsdagen den 8 mars,

på Elite Stadshotellet i Karlstad, den 18:e kvällen!

      Inbjuden gäst denna kväll är:

      Jan-Henrik Sandberg,
      Förbundsordförande i Pappers.
   


      Tema: ”Hur samverkar man med Pappers? - Idéer om
                  god stämning och ökad produktivitet

       Medverkar gör också: Kjell Kumlin, Stora Enso och
      ”Teknikcollege”. Ola Johansson, Karlstad-Hammarö
      Gymnasieförvaltning. Kjell och Ola talar under
      rubriken: ”Yrkeskunnigt folk – en framtida bristvara”
      Jonas Matthing, som presenterar:
      SP-Tjänsteforskningsinstitutet på Karlstads universitet.

Läs mer i bifogade Inbjudningsbrev!  Eller gå in på vår hemsida: www.paperprovince.com  

Papermakers Night arrangeras av The Paper Province.

► Forskare vid Karlstads universitet får årets Kompetensutvecklingspris

Helén Williams vid Karlstads universitet tilldelas årets Kompetensutvecklingspris på 500 000 kr från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond för hennes forskning om matspillets skadliga miljöpåverkan. Det tar henne till Australien där hon ska ingå i ett ledande forskarteam som ska utveckla lösningar för framtidens förpackningar. Priset kommer att delas ut av H.K.H. Prins Carl Philip den 17 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

En stor del av det livsmedel som transporteras runt världen äts aldrig upp utan hamnar i soporna. Det skapar stora miljöproblem, samtidigt som befolkningstakten ökar och det råder brist på mat i vissa delar av världen.

Detta faktum har engagerat Helén Williams som forskar inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. I sin uppmärksammade avhandling Food Packaging for Sustainable Development lyfter hon fram att förpackningar spelar en viktig roll när det gäller att förhindra onödigt spill. Nu tilldelas hon årets Kompetensutvecklingspris för sitt arbete.

Mat i soporna skadar miljön
Idag fokuseras nästan all förpackningsforskning på att få fram materialsnåla förpackningar. Här måste en förändring ske, menar Helén Williams. Världen behöver nya förpackningar som är utvecklade utifrån en helhetssyn, till exempel hur livsmedlet skyddas och hur konsumenter använder förpackningarna i hushållet.

- Att så stora mängder av den producerade maten slängs bort är inte acceptabelt ur flera aspekter. Om vi kan komma tillrätta med detta problem kan det göra betydligt större skillnad för miljön än att enbart fokusera på att få fram materialsnåla förpackningar.

Ingå i forskningsteam i Melbourne
Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007 och är Sveriges största kompetensutvecklingspris. Priset ger en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet möjlighet att vistas i en utländsk forskningsmiljö för att hämta hem ny kunskap.

I år ska priset användas till forskning under sex månader vid RMIT University i Melbourne, där Helén Williams kommer ingå i en ledande forskargrupp för att bidra med sin kunskap om konsumentbeteende och hur nya förpackningar kan bidra till minskat matspill.

Samarbete med industri
Forskargruppen har i nära samarbete med industrin tagit fram ett designverktyg (PiQet) för en ökad helhetssyn vid förpackningsutveckling. Målet är att det internationella forskningssamarbetet ska ha en positiv påverkan på utvecklingen för att få fram miljöanpassade förpackningar som förhindrar att livsmedel slängs i onödan.

- Det här är en otrolig chans att hämta hem kunskap till Värmland som kan leda till att vi tar ett steg framåt i förpackningsutvecklingen. Det blir också förstås ett roligt äventyr för vår familj, säger Helén Williams.

För mer information kontakta:
Lennart Eriksson, stiftelsens ordförande, telefon 0705-23 19 42
Helén Williams, telefon 0733-655491

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Forts. av artikeln på sid. 1… Spara pengar och miljön…

Våra konsulter inom området arbetar med system under produktlivscykelns alla faser. Vi har metoder och verktyg för att utforma kostnadseffektiva produkter och underhållssystem, till exempel optimering av logistiklösningar som sänker kostnader och ökar produktiviteten samt intäkterna kopplade till systemens drift.

Att uppdatera mjukvaran istället för att sälja nya hårdvaruprodukter ligger helt i linje med viljan att minska miljöpåverkan – varför producera och frakta fysiska produkter i onödan? Vi har en bred och djup kunskap kring mjukvara samt hur man hanterar tredje parts programvara, licenser och certifikat på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan bygga upp delar av eller hela logistikflödet kring mjukvara och tredjeparts programvara på ett optimalt sätt. 


Bred kompetens
På Combitech arbetar ett 50-tal logistik- och inköpskonsulter dagligen med att se över hela eller delar av logistikkedjan, lägga upp inköpsstrategier och tillföra kompetens på plats hos våra kunder. Det kan vara i form av att ge råd och stöd, identifiera och analysera problem och stödja implementering av lösningar. Vi tar alltid utgångspunkt i verksamhetens behov och anpassar vårt arbete till den specifika situationen.


Vill du veta mer? Kontakta:

Håkan Hultfeldt, tel 0733-17 52 61
hakan.hultfeldt@sorman.com
Sörman Information, Karlstad
www.sorman.se

Marina Johannesson, tel 031-337 58 02
marina.johannesson@combitech.se
 
Stina Svensson, tel 013-18  97 94
stina.svensson@combitech.se

www.combitech.se

► WWF granskar pappersjättar

2012-02-27

Världsnaturfonden WWF lanserade på måndagen en analys av 19 av världens största pappersproducenters miljöarbete och påverkan på miljön. Bäst rankas SCA Containerboard, Mondi och Arjowiggins Graphic.

Företagens påverkan på skogen, utsläpp till luft och vatten och öppenhet har granskats av WWF. 50 globala pappersjättar var inbjudna att delta och 19 tackade ja. Åtta av dem har tillverkning i Sverige. Flest poäng totalt får förpackningstillverkarna SCA Containerboard och Mondi och producenten av finpapper - Arjowiggins Graphic.

– Genom att vara tydliga och öppna med sin miljöpåverkan visar företagen, att de tar miljö och socialt ansvar på allvar, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Granskningen i ”Environmental Papper Index” görs för andra gången. Rapporten omfattar förpackningar, finpapper och mjukpapper och bygger på att företagen lämnar detaljerad statistik och information till WWF. Sedan poängsätts företagen i olika kategorier.

I kategorin förpackningar får SCA Containerboard 85,55 procent av möjliga poäng, följt av Mondi med 75,45 procent och Cascades med 69,18 procent.

Bland finpappersproducenterna får Arjowiggins Graphic högst ranking med 73,66 procent, följt av Suzano med 69,1 procent.

I mjukpapperskategorin får SCA Tissue 65,13 procent, tätt följd av Metsä Tissue med 64,45 procent.

Totalt klarar 13 tillverkare att nå 60 procent av möjliga poäng och tre når över 70 procent.

- Papperssektorn har en omfattande global miljöpåverkan men också stora möjligheter att kraftigt minska sitt fotavtryck och bidra till ett hållbart samhälle. Vår undersökning ger köpare av papper, aktieägare och investerare ett effektivt verktyg för att driva på och belöna miljöförbättringar, säger Per Larsson, expert på skog och handel med trä- och pappersprodukter på WWF.

Följande företag deltog: Förpackningar: Cascades, Korsnäs, Mondi och SCA Containerboard. Finpapper: Arjowiggins Graphic, Burgo, Cascades, Domtar, Fedrigoni, Mondi, M-real, Stora Enso, Suzano och UPM. Mjukpapper: Arjowiggins Graphic, Metsä Tissue, Renova, SCA Tissue och Sofidel.

Granskningen omfattar tre områden:

* Råvaruanvändning och påverkan på världens skogar (35 av 100 poäng). Här ingår bland annat frågor om hur mycket returfiber som används, spårbarhet av råvaran och andelen FSC-certifierad träfiber.

* Ren produktion (35 av 100 poäng) Här ingår bland annat frågor om utsläpp från tillverkningen av växthusgaser och vattenföroreningar samt energianvändning och avfall från pappersproduktionen
(35 av 100 poäng).

* Pappersproducenternas arbete med miljöledningssystem, öppenhet och transparens kring miljödata (30 av 100 poäng).

Läs mer på: www.paperprovince.com

Välkommen till frukostmöte torsdag 22 mars,
med Sogeti som värdar!

Tema: Hur kan vi tillsammans ta ert företags produktion till nya höjder?

Sogeti Center of Industrial IT har över 40 års erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar. Vi är specialister på lösningar för återrapportering och uppföljning av produktion, så kallade MIS/MES-system.

Vi utgår från dina behov när vi erbjuder lösningar som hjälper ditt företag att skapa en effektivare produktion och på sikt göra stora vinster, både ekonomiskt och administrativt.
 

Våra lösningar bygger på att:

• Integrera maskinernas styrsystem och mätinstrument med affärssystem (ERP-system)

• Skräddarsy bildskärmar för operatörer

• Införa avancerad spårbarhet för att kunna uppfylla kundkrav eller ha kontroll på reklamationer

• Optimera råvaruuttag

• Skapa scanningslösningar och på så sätt kunna följa produkter i produktionsflödet

Har ditt företag behov av att på ett enklare och mer effektiv sätt få snabb information om er produktion – då är det här seminariet för dig!

Datum: Torsdag 22 mars kl. 07.30 – 09.00

Plats: Sogeti i Karlstad, Karolinen, N:a Klaragatan 18

Anmälan: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast måndag den 19 mars.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

► Sveriges största praktikbank – 22 mars, Karlstad CCC

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det hoppas vi att du och ditt företag vill visa den 22 mars på Karlstad CCC. Då arrangeras Sveriges största praktikbank – en unik mötesplats för värmländska företag och arbetssökande ungdomar.

Målet är att locka 1 000 ungdomar och 500 företagare till en gigantisk speeddejting i syfte att skapa praktikplatser som bäddar för nya värmländska jobb. Under dagen genomför du och ditt företag ett antal korta intervjuer med deltagarna. Samtidigt bidrar ni till värmländsk optimism och visar arbetssökande ungdomar att det finns en framtid i Värmland. För det gör det.

Anmäl digpraktikbanken@swedbank.se  eller tfn 054-19 80 50.
Läs mer på www.facebook.com/praktikbanken

Sveriges största praktikbank arrangeras av Swedbank, Arbetsförmedlingen och Region Värmland. Handelskammaren Värmland, Företagarna, The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad och Compare är samarbetsparter.

► Nu finns RAMP- filmen på Youtube

Klicka dig in med hjälp av nedanstående länk och återupplev delar av ett väl utfört
evenemang på Karkstad CCC:

http://www.youtube.com/watch?v=ylz_x-SG6tc

► Lunchmöte på Karlstads Teknikcenter, onsdag 14 mars, med
Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå i Karlstad.

Tema: ”Nytt EU-direktiv medför stora ändringar för industrin”

Tid: 14 mars, kl. 11.30 – 13.00
Plats:
Karlstad Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.

Lättare lunch serveras i samband med mötet.
Kostnad 100 kr. Faktureras efteråt.

Anmälan:
Senast 8 mars till E.soderlund@paperprovince.com  , tel. 054 – 24 04 60
OBS! Anmälan är bindande! Ej avanmäld plats debiteras med 150 kr.

Hamilton Advokatbyrå i Karlstad är ett av våra senaste medlemsföretag i
The Paper Province.

► Pöyry projekterar vindkraftparker åt SCA

2012-03-01

Pöyry SwedPower har ingått avtal med SCA Forest Products om förprojektering av tre vindkraftparker.

Projektet innebär att Pöyry tar helhetsansvar för förprojekteringsprocessen fram till inlämnande av ansökningar och framtagande av beslutsunderlag för investering för de tre parkerna.

Områdena för de tre blivande vindkraftparkerna ligger i Ånge och Sollefteå kommuner och omfattar en total landareal på cirka 10 000 hektar. Antalet vindkraftverk kommer vara strax över 200 sammanlagt.

Pöyrys verksamheter i Sverige är numera uppdelad i tre separata bolag, Pöyry Management Consulting med fokus på strategisk utveckling inom energi och industri, Pöyry SwedPower med fokus på ingenjörsuppdrag inom vindkraft, vattenkraft, kraftnätverk och värmekraft, samt Pöyry Sweden med fokus på ingenjörsuppdrag och projekt inom områden som exempelvis massa- och pappersindustrin, bioraffinering och energi.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Metso levererar Skärblackas nya indunstningsanläggning

2012-03-02

Metso har kammat hem beställningen på den nya indunstningsanläggning, som Billerud i december förra året beslöt bygga i Skärblacka. Metso ska också uppgradera sodapannan i Skärblacka.

Målet med investeringarna i Skärblacka är att rusta upp bruket inför framtiden genom att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet samt att möjliggöra framtida tillväxt.

Metsos leverans öppnar för möjligheten att avsevärt kunna öka brukets produktionskapacitet i framtiden. Samtidigt förbättras energieffektiviteten genom en betydligt minskad förbrukning av fossila bränslen och externa biobränslen. Ordervärdet offentliggörs inte, men Billeruds totala investering i Skärblacka bedöms uppgå till 900 miljoner kronor, fördelat på cirka 15 procent i fjol, cirka 50 procent i år och cirka 35 procent under 2013.

- Investeringen är mycket viktig för Billerud eftersom den förbättrar brukets totala energieffektivitet och miljöprestanda avsevärt, säger Johanna Lindén, Skandinavien-ansvarig på Metso.

Projektet genomförs i två etapper: I den första installeras den nya indunstningsanläggningen, och i den andra uppgraderas sodapannan. Hela projektet förväntas bli klart i slutet av nästa år.

Läs mer på: www.paperprovince.com


Pappers- / Kartongteknik, Grundkurs, Karlstad 23-27 april.

► Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:
▪    Utveckla din förmåga att leda projekt.   27 - 28mars samt 2 – 3 april, 2012.
▪    Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012
      Plats: Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.
Tre seminarier i samarbete med Reconsil AB:
      Säkerhet, Arbetsmiljö och Kemikaliehantering:

▪     17/4 Arbetsmiljö, skydd och säkerhet
▪     22/5 Kemikaliehantering

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via  e-post camilla@thepackaginggreenhouse.com

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Om du känner till ytterligare kollegor som vill ha detta Vecko-Nyhetsbrev -
kontakta Kjell Lagerström,
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Detta händer framöver:

 • 8 mars – Papermakers Night, Elite Stadshotellet, Karlstad
 • 14 mars - Lunchmöte med  Hamilton Advokatbyrå, på KTC 
  – Nytt EU-direktiv,
 • 22 mars – Frukostmöte med Sogeti
  Arrangemang av Compare och The Paper Province
 • 27 – 28 mars samt 2 – 3 april – Kurs - Utveckla din förmåga att leda projekt
 • 29 mars kl.12 – 16 – Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy i Karlstad
 • 3-5 april samt 22 – 24 maj – Kurs – Effektivt ledarskap steg 1  i Internatform, Sunne
 • 17 april – Arbetsmiljö, skydd och säkerhet – Kurs i samarbete med Reconsil AB
 • 18 april – Hotspot Arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
 • 19 april – Frukostmöte med CITEC
  Arrangemang av The Paper Province och Compare
 • 10 maj – Frukostmöte med Marilyn
 • 22 maj – Kemikaliehantering – Kurs i samarbete med Reconsil AB
 • 23 maj – Årsstämman i
  The Paper Province
 • 23-27 april – Pappers- / Kartong-
  teknik, grundkurs
  Arr. The Packaging Greenhouse
 • 8 juni – Frukostmöte med
  The Packaging Arena
  15 november - Papermakers Night, med Birgitta Sundblad, VD, INNVENTIA,
 • 22 november, kl. 12 – 16  –
  Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy