Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1212, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 18:27 CEST

Praktikbankdagen på Karlstads CCC
lockade företag och ungdomar från hela länet, däribland Ragn-Sells och Billerud från The Paper Province-företagen.

Karlstads CCC fylldes under en dag av företag och ungdomar. Efter inledande föreläsningar för deltagarna
kom själva huvudnumret - en speed-dejting där ungdomar och företag fick tio minuter på sig att fråga ut varandra om möjligheter för praktikjobb och andra önskningar.

Efter tio minuter signalerades för byte, och då fick ungdomarna gå
till ett annat företag för ny speed-dejting. Då gällde det att vara på
hugget och hitta intressanta företag.

Här Björn Sefton och Sofia Palm från Ragn-Sells AB, ett av
The Paper Province medlemsföretag, som tog chansen att få
prata med studenter om praktikplatser.

Praktikbanken arrangerades av Swedbank, Arbetsförmedlingen och Region Värmland i samarbete med bland annat The Paper Province.

► Kompetensnätverk höll möte om Employer Branding

Employer Branding handlar om att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla rätt medarbetare. För att lyckas med detta måste allt hänga ihop – vad vi faktiskt erbjuder (identitet), hur vi vill uppfattas (profil) och hur vi uppfattas av andra (image). Det förklarade Linus Holmgren när det kluster-gemensamma kompetensnätverket NERO i Värmland höll sin fjärde nätverksträff.

                       

Nätverket för Erfarenhetsutbyte Rekrytering och Omställning (NERO) är ett kompetensnätverk som startats av KOM-INN - ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning som drivs av de fyra klusterorganisationerna ICT-stiftelsen Compare, The Packaging Arena, The Paper Province och Stål & Verkstad. Syftet med NERO är att personer som arbetar med kompetensfrågor ska ges möjlighet att bygga relationer, utbyta erfarenheter och lära av varandra för att tillsammans finna användbara metoder och belysa goda exempel som underlättar det dagliga arbetet.

Den senaste nätverksträffen - som hölls 7 mars i Karlstad - handlade om Employer Branding med Linus Holmgren som gästföreläsare. Linus Holmgren är VD och senior rådgivare på Employer Branding-byrån Talent Talk. Han har lång erfarenhet av att hjälpa både företag, myndigheter, kommuner och branscher att kommunicera ett sanningsenligt och attraktivt Employer Brand. I sin föreläsning gav Linus både inspiration och exempel, konkreta verktyg och modeller för att arbete med att attrahera och engagera rätt medarbetare.

"Vad vi faktiskt erbjuder, hur vi vill uppfattas och hur vi uppfattas av andra stämmer inte alltid överens", förklarade Linus Holmgren: "I värsta fall finns ett stort glapp mellan hur medarbetarna uppfattar arbetsgivaren mot hur arbetsgivaren tror sig uppfattas. Därför måste man alltid börja inifrån och ta hand om sina nuvarande medarbetare - det är där förtroendearbetet börjar".

Det första steget är med andra orda att skapa en bra arbetsplats, för att sedan kunna berätta om den. Målet är att både vara och vara känd som en attraktiv arbetsgivare. Lösningen är att skapa en bra bild av arbetsplatsen, kommunicera detta och skapa kommunikation internt som stöder processen. Det handlar alltså om att skapa en röd tråd mellan hur man: ● Attraherar och rekryterar potentiella medarbetare; ● Introducerar, engagerar och utvecklar nuvarande medarbetare; ● Avslutar och upprätthåller relationen med tidigare medarbetare.

För att kunna ta rätt beslut gällande kanaler för rekrytering och marknadsföring av sitt arbetsgivarvarumärke är nyckeln att ha en plan, strategi och en plattform. Ett första steg är ofta att prata internt om vem som ska göra vad. Personalavdelningen och marknads-/informationsavdelningen sitter båda på användbar kunskap för arbetet, men även ledningen och linjecheferna är viktiga att få med.

Likaväl som arbetet med Employer Branding kan vara omfattande, kan det också vara väldigt enkelt. Linus Holmgren visade ett exempel där en jeansbutik satte upp en lapp i dörren om att de söker extrahjälp. Ett ”ps. du måste älska jeans!” längst ner på lappen sammanfattar deras företagskultur och butiken som arbetsgivare i en liten mening.

Linus Holmgren konstaterade att begreppet "kompetensförsörjning" idag är mycket mer komplext än förr. "Tidigare följde man i princip konjunkturväxlingar. Nu kan man behöva anställa medarbetare med en viss kompetens samtidigt som man varslar andra. För att lyckas förklara detta internt gäller det att ha förankrat en förståelse för företaget hos medarbetarna och ha skapat förtroende".

En fråga som kom upp på nätverksträffen handlade om hur man håller kontakten med de som väljer att lämna företaget och hur man kan få dem att vilja gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare. Linus Holmgren tog upp Sweco som exempel. ”De ordnade en sommarfest för alla tidigare medarbetare som slutade i två återrekryteringar. Sommarfesten blev i det här fallet både billigare och betydligt trevligare än rekrytering genom traditionella kanaler”.

Det är klart att man tappar anställda, det förväntar man sig, betonade Linus Holmgren. ”Det man får göra är att säga: Ut och prova dina vingar - men du är välkommen tillbaka”. Många gånger kan det vara bra för medarbetaren att få komma iväg, och om man anställer nyutexaminerade studenter är det nästan en naturlag att de blir rastlösa efter några år. ”Det som är viktigt är att medarbetaren vet att det är okej att komma tillbaka, att man inte bränt sina broar för att man slutat”.

Vid en nyrekrytering handlar det om att synka löften med förväntningar och försöka vara både tydlig och lyhörd åt båda hållen. Det första steget för arbetsgivaren är att segmentera målgruppen - välj ut vilka personer ni vill kommunicera med, det går aldrig att nå alla. För att hitta rätt målgrupp, ställ frågorna: ”Vad är det för människor vi faktiskt behöver? Kan vi beskriva dem? Vad har de för drivkrafter?”.

”Många av de företag vi jobbat med säger sig vilja nå ut till studenter när det senare visar sig att de egentligen vill rekrytera personer som redan jobbat i några år. Genom att ställa sig de här frågorna hittar man istället rätt direkt”, sade Linus Holmgren. Efter att ha rett ut frågan om målgrupp, så kan man knyta till dig den genom att skapa ett bra Employer Value Preposition (EVP). Ett sådant skapar man genom att: ● Vara sann i sitt erbjudande. ● Vara attraktiv utifrån målgruppens önskemål. ● Vara unik gentemot konkurrenternas erbjudande.

Mer om Employer Branding på nästa nätverksträff 3 april
"Ungas syn på anställning och arbetsliv - en fördjupning på temat Employer Branding". Det är temat på nästa nätverksträff för kompetensnätverket NERO. Är arbete ett nödvändigt ont, det mest intressanta som finns eller en möjlighet att skapa samhörighet med andra? Hur ser dagens ungdomar på arbetslivet och olika anställningsformer? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras.
När: Tisdag 3 april kl 14:30
Plats: Ljungbergsalen (Ägget) i hus 21A, Karlstads universitet
Anmälan: Senast 28 mars till Monica Brandelius, m.brandelius@paperprovince.com

Chalmersresan, ett möte om Värmland/Dalsland

Torsdagen den 22 mars gick den årliga Chalmersresan av stapeln.  Denna gång bjöd vi också in tidigare SAAB anställda att delta i resan.  Idén till att bjuda in erfarna ingenjörer föddes i samråd med Region Värmland och Trygghetsrådet.

Deltagarna hämtades med buss i Göteborg och Trollhättan, därefter besökte vi företag som, Rexcell Tissue & Airlaid, BTG, SOMAS, COWI, Billerud Gruvöns Bruk, SWECO och Stora Enso Skoghall. Här bjöds både på uppskattade rundvisningar och företagspresentationer. Resan avslutades sedan på Nöjes-fabriken i Karlstad med mat och mingel innan återresan till Trollhättan och Göteborg.

Efterfrågan på ingenjörer kommer att vara stor de kommande åren.  Att visa på Värmlands starka näringsliv är således en möjlighet att attrahera kompetens till regionen. 

Att delta på Chalmersresan ger både arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta framtida kontakter.  Många av deltagarna hade tidigare varit med på resan och deltog nu för andra eller tredje året i rad, vilket visar på ett stort intresse för regionen och skogsindustrins företag. Under resan deltog ett trettiotal personer.

Erik Möller (bilden) blev kvällens vinnare av dagens frågetävling. Priset bestod av en härlig weekend i Karlstad på Plaza och ett presentkort på Nöjesfabriken. Med det hälsar vi honom välkommen tillbaka till Värmland!

 

 

Nya möjligheter när Sörman blir Combitech

 

Grunden i en bra tillverkningsprocess stavas mekanik

En produkts framgång eller misslyckande avgörs ofta på ”ritbordet”. Den mekaniska konstruktionen är grunden i de allra flesta tillverkningsprocesser och kan vara avgörande för såväl produktens säkerhet som påverkan på miljön.

Combitechs kunskap inom mekanik bygger på en lång erfarenhet inom främst flyg och fordon men även inom andra områden. Erfarenheten sträcker sig från allt mellan yttre formgivning till mekanik och elsystem samt de mest avancerade systemen. Vår spetskompetens är mekanisk konstruktion, projektledning, test och tekniska informationslösningar.                        
-   Våra konsulter har en djup och bred kunskap vilket ger stora möjligheter till effektiv utveckling av produkter och korta startsträckor. Combitechs förvärv av Sörman Information breddar vårt erbjudande, då vi får spetskompetens inom teknikinformation, berättar Lennart Kisswani, regionchef mekanik och el, Combitech.

-          Vi levererar och utvecklar effektiva informationslösningar för avancerade produkter, system och tjänster över hela livscykeln. Till exempel arbetar vi tillsammans med Metso Paper AB med processutveckling, produktion och leverans, säger Håkan Hultfeldt, enhetschef Karlstad, Sörman Information.


Uppdrag i Munkfors
Combitech arbetade under 2010 tillsammans med Böhler-Uddeholm Precision Steel AB i Munkfors, för att öka produktionen i härdlinan - linje 437. Målet var att tillverka ännu tunnare stålband och närmast fördubbla produktionskapaciteten. Linan skulle också förberedas för vätgasanvändning och tillåta 2-bandskörning parallellt.

-          Våra konsulter analyserade befintlig produktionslina och gav förslag på modifieringar och förbättringar. Det resulterade i att gammal utrustning togs bort medan befintlig utrustning flyttades och byggdes om. Ny utrustning konstruerades, tillverkades, levererades, monterades och driftsattes, berättar Lennart Kisswani.


Projektet var ett helhetsåtagande och pågick under drygt ett halvår. I arbetet togs stor hänsyn till den nuvarande ventilationslösningen, som modifierades för bästa möjliga sugeffekt över relevant yta. Ett annat viktigt inslag var de arbetsmiljömässiga krav som finns med hög personsäkerhet i fokus.

-          Det var utvecklande att arbeta tillsammans med Böhler-Uddeholm Precision Steel AB. Vi fick använda hela vår kapacitet inom det mekaniska området för att hjälpa dem bli effektivare i sin produktion, avslutar Lennart Kisswani.

 

Vill du veta mer?

Besök gärna Combitechs mekaniksidor på webben, www.combitech.se/mekanik , och läs mer om Sörman Informations informationslösningar på www.sorman.se  


Det går också jättebra att kontakta oss:

Lennart Kisswani, tel 08-580 863 53
lennart.kisswani@combitech.se
www.combitech.se

Håkan Hultfeldt, tel 0733-17 52 61                                       

hakan.hultfeldt@sorman.com  

Sörman Information, Karlstad

www.sorman.se  

 

Bilder: Peter Karlsson, Svarteld

► Nya namn i Stora Enso-toppen

2012-03-20

Stora Enso har utsett tre nya medlemmar till koncernledningsgruppen, Group Executive Team. Samtidigt kommer tre av de nuvarande medlemmarna att lämna ledningsgruppen.

Karl-Henrik Sundström har utsetts till Stora Ensos finansdirektör (Chief Financial Officer) från och med 1 augusti. Han kommer närmast från det holländska företaget NXP Semiconductors, Philips tidigare halvledareverksamhet i Eindhoven. Huvuddelen av sin yrkesbana har Sundström haft inom Ericsson.

- I hans senaste två roller som CFO för ett av Sveriges största företag och som CFO för NXP har Karl-Henrik Sundström visat sig vara en finansdirektör av världsklass. Hans erfarenhet av att driva ett företag kommer i hög grad att komplettera vårt arbete med att förnya Stora Enso, säger Stora Ensos VD, Jouko Karvinen.

Dessutom utses chefen för Stora Enso Global Identity, Lauri Peltola, och koncernens General Counsel, Per Lyrvall, till nya medlemmar i Group Executive Team från och med i dag.

Stora Ensos nya koncernledningsgrupp ser ut så här: Jouko Karvinen, CEO; Juan Bueno, affärsområde Biomaterials; Lars Häggström, Global People and Organization; Hannu Kasurinen, affärsområde Building and Living; Per Lyrvall, Global Ethics and Compliance samt General Counsel; Mats Nordlander, affärsområde Renewable Packaging; Lauri Peltola, Global Identity; Karl-Henrik Sundström, CFO (från 1 augusti); Juha Vanhainen, affärsområde Printing and Reading.

Följande tre medlemmar kommer att lämna Group Executive Team: Hannu Alalauri, tidigare chef för affärsområdet Fine Paper, har utsetts till chef för affärsenheten Packaging Solutions. Han blir även medlem i ledningsgruppen för Renewable Packaging. Bernd Rettig, för närvarande ansvarig för energi, logistik, FoU och kapitalinvesteringar, kommer även fortsättningsvis att arbeta med FoU och kapitalinvesteringar, men dessutom ha ökad fokus på större investeringsprojekt inom Stora Enso. Stora Ensos nuvarande CFO, Markus Rauramo, har utsetts till ny finansdirektör i Fortumkoncernen. Han fortsätter inom Stora Enso fram till att Karl-Henrik Sundström börjar.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Frukostmöte hos Sogeti om Industriellt IT

Sogeti Center för Industriellt IT har över 40 års erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar. De är bl. a. specialister på lösningar för återrapportering och uppföljning av produktion, så kallade MIS / MES system.

Sogetis lösningar bygger på att:
- Integrera maskinernas styrsystem och mätinstrument med affärssystem (ERP-system)
- Skräddarsy bildskärmar för  operatörer
- Införa avancerad spårbarhet för att kunna uppfylla kundkrav eller ha kontroll på reklamationer
                                                                                                        - Optimera råvaruuttag
- Skapa scanningslösningar och på så sätt kunna följa produkter i produktionsflödet

Bengt Löwenhamn, konsultchef,  berättade om Sogeti´s sätt att jobba och erbjudande om lösningar för att ta företagens produktion till nya
                                                                                                        höjder.
 

- Det är viktigt att kunna återan-vända tidigare system, t.ex. Microsoft system som Sogeti samlat / byggt upp i ett eget bibliotek. Likadant är det med verktygen för implementationen, sa Löwenhamn.

Sogeti har också utvecklat flera ”Appar” för produktionens operatörer, för att t.ex. hålla reda på var
råmaterialet ligger på fabriksområdet och vad som behöver kasseras eller sparas. Samtidigt kan operatören ta en bild med mobilen och spara i samma databas. Ett effektivt sätt att få snabb information, återrapportering och uppföljning av produktionen.

Sofia Tönnberg berättade om Sogeti-koncernen, som idag har 22 000 konsulter i 15 länder, de har
1100 konsulter i Sverige varav ett 50-tal i Karlstad. Sogeti är en komplett IT-leverantör och har 98%
kundnöjdhet. Läs mer på: www.sogeti.com


► Duni vinner pris för innovativ produkt

2012-03-20

Duni vann det prestigefyllda priset Årets mest innovativa produkt, som delades ut vid en internationell mässa i Belgien. Duni tog hem vinsten med det nya hybridmaterialet Evolin.

Bland tre finalister var det Duni som tog hem priset för Årets mest innovativa produkt i kategorin Non-food vid branschmässan Horecatel 2012.

Juryns motivering lyder: ”Evolin är ett perfekt alternativ till linne och har en fin kvalitet. Med Evolin är det alltid trevligt och rent till en fast kostnad och dessutom är duken helt framställd av förnyelsebart material”.

Med en stor investering i forskning och utveckling har Duni lyckats ta fram ett helt nytt dukmaterial med linnets höga standard men som samtidigt bidrar till en mer kostnadseffektiv hantering för restaurangerna.

– Priset betyder mycket för oss. Det har varit en stor satsning att ta fram denna innovativa och unika produkt som på allvar kan utmana linne. Vi är stolta över att vårt dukmaterial blivit uppmärksammat som det revolutionerande material det verkligen är, säger Dunis VD, Fredrik von Oelreich.

Det prisbelönta materialet som nu lanseras för hotell och restauranger runt om i Europa var också en av finalisterna till Årets Innovation vid den stora fackmässan Hotelympia i England tidigare i år. Materialet är FSC-märkt hybridmaterial och fullt komposterbart.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Stora Enso investerar 14 miljarder i nytt Kina-bruk

2012-03-20

Stora Enso storsatsar i Kina. Koncernen planerar att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk i staden Beihai i Guangxi i södra Kina för cirka 1,6 miljarder euro, eller mellan 14 och 15 miljarder kronor.

Inledningsvis kommer anläggningen att omfatta en toppmodern kartongmaskin med en kapacitet på 450 000 ton per år och en massakapacitet på 900 000 ton per år. Kartong- och massabruken kommer att bli självförsörjande genom en unik uppbyggnad, som är integrerad med virkesförsörjning från 120 000 hektar av egna eukalyptusplantager.

Det slutliga målet är att längre fram utöka kartongkapaciteten till 900 000 ton. Verksamheten kommer att ombesörjas av ett samägt företag som bildats av Stora Enso (85 procent) och Guangxi Forestry Group (15 procent), ett statligt bolag som förestås av provinsregeringen i Guangxi. Företaget kommer att betjäna den snabbt växande marknaden för vätskekartong och andra konsumentkartongslag.

Investeringen i projektet kommer att uppgå till cirka 1,6 miljarder euro. Byggandet av anläggningen kan inledas efter att alla villkor har uppfyllts, vilket väntas ske under andra halvåret i år. Enligt planerna kan produktionen börja i slutet av 2014.

Investeringen är föremål för godkännanden av myndigheter, undertecknandet av slutliga handlingar och uppfyllandet av andra sedvanliga villkor.

Projektet ska finansieras genom en kombination av lån (cirka 60 procent) och eget kapital (cirka 40 procent). Lånefinansieringen väntas bli en blandning av exportkrediter samt multilaterala och kommersiella banklån.

Investeringen kommer att spela en viktig roll för att Stora Enso ska uppnå sitt ROCE-mål på 13 procent.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► ”Ett betydande steg för Stora Enso”

2012-03-20

I dag tar vi ytterligare ett betydande steg mot att förvandla Stora Enso till ett globalt företag för förnybara material. Det säger Stora Ensos VD, Jouko Karvinen, i en kommentar till storinvesteringen i ett nytt jättebruk i Kina.

- Vi har redan en världsledande position inom förnybar fiberbaserad förpackningskartong, och nu ska vi investera i en integrerad bruksanläggning, som använder sig av lokalt producerade förnybara material och är till nytta för lokala kinesiska konsumenter på en av världens snabbast växande marknader, säger Jouko Karvinen.

- Allt vi gör ska vara baserat på förstklassig teknologi, miljöstandarder och hållbarhetspraxis, i samarbete med lokala partners och samhällen, fortsätter Karvinen.

- Att skapa en hållbar avkastning för vilken affärsverksamhet som helst kräver ett unikt och kostnadseffektivt erbjudande till kunderna, vare sig det gäller produkt- eller processfördelar – eller något som är mycket svårt för konkurrenterna att kopiera, exempelvis att förena plantageverksamhet med en tekniskt avancerad produkt. Det är därför vi har valt att skilja oss från mängden genom en rad utvalda kartongprodukter i världsklass och en integrering från råvara till färdig produkt, säger Mats Nordlander, chef för Stora Ensos affärsområde Renewable Packaging.

Segmentet för fiberbaserad vätskekartong är ett av Stora Ensos strategiska fokusområden. Genom investeringen vill Stora Enso tillgodogöra sig den förväntade framtida efterfrågan på fiberbaserade förpackningslösningar för livsmedel i Kina, vilket bedöms växa med en årlig takt på över tio procent under de kommande tio åren.

FN:s utvecklingsprogram UNDP genomförde en miljömässig och social konsekvensanalys (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) av projektet för Stora Enso år 2006 samt sammanställde på Stora Ensos begäran ytterligare en rapport, som ska granskas av oberoende part och publiceras under 2012. Studierna ställer sig positiva till kartong- och massabruksprojektet. När projektet inleddes, etablerade Stora Enso en samhällsutvecklingsfond för att ge ekonomiskt stöd till utvecklingsarbetet inom utbildning och infrastruktur i de lokala byarna.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► The Paper Province besöktes av Process IT från Luleå / Umeå
universitet

Syftet med besöket var att få lära mer om hur The Paper Province jobbar med sina
projekt, och en öppen diskussion om samverkansmöjligheter.

Med på mötet var också Sven Wedemalm från Compare, Hanna Karlsson från
The Packaging Greenhouse, Kjell Lager-ström från
The Paper Province samt Patrik Johansson från Energy Square, som också var värd för mötet.
Från Process IT deltog Robin Norrman, Anders Jonsson, Ida Danielsson, Katrin Jonsson och Rikard Harr.

► Tetra Pak och WWF vill öka återvinningen av kartong

2012-03-20

Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF breddar sitt samarbete för att öka materialåtervinningen. Svenskarna återvinner bara en av fyra kartongförpackningar för mjölk och juice, resten går till förbränning och energiåtervinning.

Tetra Pak har tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en ny och mer tillförlitlig metod för att mäta återvinning av kartongförpackningar. I dag ligger återvinningsgraden på cirka 23 procent i Sverige. Det är lägre än man tidigare trott och innebär att stora råvaruresurser går till spillo, då mjölk-, fil- och juiceförpackningar inte blir returfiber i nya produkter. I Europa återvanns i genomsnitt 36 procent under 2010, alltså klart mer än i Sverige.

- Det handlar om att hushålla med jordens resurser. Vi vill övertyga fler att de gör rätt och minskar sin egen miljöpåverkan när de återvinner sina kartongförpackningar. Alla känner till talesättet att katten har nio liv, men att kartongen har flera liv är inte lika känt. Vi vill därför uppmana fler att återvinna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare i WWF.

Åtgärdsprogrammet som Tetra Pak och WWF samarbetar kring har som mål att öka återvinningen med fem procentenheter under 2012 i ett första steg. Men kampanjen är långsiktig och kommer till att börja med att pågå under tre år. Som ett led i samarbetet bidrar Tetra Pak till WWFs barn- och ungdomssatsning Panda Planet med en summa pengar för varje procentenhet som återvinningen ökar.

På längre sikt är målet att minst hälften av alla kartongförpackningar materialåtervinns, vilket uppnås om varje svenskt genomsnittshushåll återvinner fyra förpackningar i veckan.

- Genom vår kampanj vill vi uppmana fler att återvinna mer. Jag är övertygad om att information och kunskap är en viktig del för att öka engagemanget. Vi vill visa att det är både lätt och rätt att återvinna kartongförpackningar, säger Erik Lindroth, miljödirektör vid Tetra Pak Sverige.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► ÅF erhåller nytt stort förprojekt för Stora Enso

ÅF har fått ännu ett stort förprojekt för ett bruk inom Stora Enso. Den här gången är det massabruket i Skutskär utanför Gävle som förbereder en satsning på bland annat ett nytt blekeri.

Uppdraget är det andra betydande förprojektet som ÅF erhåller på kort tid. Samtidigt som projektet för Skutskär startas upp håller man precis på att avsluta ett förprojekt som avser ombyggnad i fiberlinje och kemikalieåtervinning vid Skoghalls Bruk.

Skutskärsprojektet innefattar förutom ett nytt blekeri även ombyggnad av sileri och torkmaskin. ÅF:s uppdrag pågår mellan januari och juni 2012 och omfattar projektledning, processprojektering, mek, rör, el, automation samt HVAC (ventilation).

Dan Werme som är sektionschef på mekanik och anläggningsprojektering vid ÅF i Karlstad är mycket nöjd med att ha rott det nya uppdraget i hamn. Han tycker båda uppdragen för Stora Enso visar att ÅF har ett gott anseende i branschen och att ”det verkligen känns bra att kunna avsluta ett och gå direkt på nästa”. ”Vår förhoppning”, säger Dan, ”är naturligtvis att förprojektet ska leda till genomförande av projektet”.

Faktum är att Skutskärsprojektet har många likheter med uppdraget för Skoghalls Bruk. I båda fallen har ÅF:s bredd av kompetenser och specialistkunskaper varit avgörande faktorer. Även samarbetet mellan de olika kontoren och den lokala närvaron har spelat en stor roll. I uppdraget för massabruket i Skutskär deltar 15 personer från flera ÅF-kontor. Merparten av den samlade kompetensen kommer från enheterna i Karlstad, Gävle och Stockholm. Från Karlstadskontoret deltar främst ingenjörer inom mek och anläggningsprojektering samt inom process.

För mer information, kontakta:
Dan Werme, sektionschef på mekanik och anläggningsprojektering, ÅF
Tel 010-505 54 48
dan.werme@afconsult.com
Läs mer på: www.paperprovince.com 

► 50 jobb bort i Fors2012-03-21

50 tjänster försvinner på Stora Enso Fors. Det meddelade bolaget på onsdagen.

Efter beskeden om neddragningarna vid Skoghall (62 jobb ska bort) och Hyltebruk (81 jobb ska bort), blev det på onsdagen klart att Stora Enso vill dra in 50 tjänster vid Fors kartongbruk utanför Avesta. 33 pappersarbetare och 17 tjänstemän berörs. Därmed står det klart, att det handlar om betydligt fler indragna tjänster än de cirka 130 jobb, som Stora Enso uppgav skulle behöva tas bort i Skutskär, Hyltebruk, Fors, Kvarnsveden och Skoghall i samband med effektiviseringen av underhållsverksamheten. Av de 62 indragna tjänsterna på Skoghalls bruk är 37 inom underhållet, och av de 81 jobben som försvinner i Hyltebruk är 39 underhållsjobb.

På Kvarnsvedens bruk har de fackliga organisationerna kallats till förhandlingar under torsdagen, och då väntas besked rörande neddragningarna där. Obekräftade uppgifter gör gällande, att det inte kommer att bli några neddragningar vid Skutskärs bruk i nuläget.

Läs mer på: www.paperprovince.com


AKTUELLA KURSER:

► Pappers/Kartongteknik, grund. 23-27 april.

     Inkluderar praktiska övningar i vår industriforskningsmiljö.

Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform. 3-5 april sam 22-24 maj.
     Plats: Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.

► Seminarie i samarbete med Reconsil AB –

     Kemikaliehantering, 22 maj  Kemikaliehantering.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via  e-post camilla@thepackaginggreenhouse.com

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Om du känner till ytterligare kollegor som vill ha detta Vecko-Nyhetsbrev -
kontakta Kjell Lagerström  k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Detta händer framöver:

After Work kl. 17 på Hotel Drott Bar i Karlstad

 • 29 mars kl.12 – 16 – Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy i Karlstad
 • 3-5 april samt 22 – 24 maj – Kurs – Effektivt ledarskap steg 1, i Internatform, Sunne
 • 18 april – Hotspot Arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet
 • 26 april – Frukostmöte med CITEC
  Arrangemang av The Paper Province och Compare
 • 23-27 april – Kurs – Pappers-/
  kartongteknik, grund
 • 10 maj – Frukostmöte med Marilyn
 • 22 maj – Kemikaliehantering – Kurs i samarbete med Reconsil AB
 • 23 maj – Årsstämman i
  The Paper Province
 • 23-27 april – Pappers- / Kartong-
  teknik, grundkurs
  Arr. The Packaging Greenhouse
 • 8 juni – Frukostmöte med
  The Packaging Arena
 • 15 november - Papermakers Night, med Birgitta Sundblad, VD, INNVENTIA,
 • 22 november, kl. 12 – 16  –
  Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy

 

 

 

 

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.