Paper Province

VECKANS NYHETSBREV W1234 – Stora Enso igång med dissolvingproduktion

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 16:27 CEST

►Stora Enso igång med dissolvingproduktion

Stora Enso har påbörjat produktion av dissolvingmassa vid Enocell massabruk i östra Finland. Efter en ombyggnad av en massalinje kan bruket producera 150 000 ton dissolvingmassa per år.

Efter en, enligt Stora Enso "mindre investering" kunde Enocell massabruk i Finland i sommras påbörja testkörningar med produktion av dissolvingmassa. Det rapporterar informationsföretaget RISI, som uppger att kommersiell dissolvingproduktion nu är igång. Det är Enocells massalinje 1 som byggts om för tillverkning av dissolvingmassa. Kapaciteten är 150 000 årston. Omställningen av linjen är gjord så, att den lät kan återställas för produktion av vanlig pappersmassa. Flexibilitet var nyckelordet, när bruket beslutade om ombyggnaden, uppger en talesman för RISI. Stora Enso Enocell har en sammanlagd massakapacitet på runt 500 000 ton per år.

Läs mer på www.paperprovince.com

►Nya namn till Billeruds styrelse

Mia Brunell Livfors, VD i Kinnevik, och Hannu Ryöppönen, tidigare finanschef och vice VD i Stora Enso, förselås ingå i BillerudKorsnäs styrelse efter fusionen mellan bolagen. I och med Billeruds förvärv av Korsnäs och Kinnevik som storägare i det nya BillerudKorsnäs, blir det förändringar i styrelsen.

I kallelsen till den extra bolagsstämma, som ska hållas den 14 september med anledning av den föreslagna affären, framgår det att fyra nya namn föreslås till styrelsen. Det är Stora Ensos tidigare vice VD, Hannu Ryöppönen, som även föreslås till ny styrelseordförande. Dessutom föreslås Mia Brunell Livfors, VD i Kinnevik, Wilhelm Klingspor, i dag bland annat styrelseledamot i Kinnevik och Korsnäs, samt Mikael Larsson, ekonomidirektör i Kinnevik. Nuvarande ledamöterna i Bileruds styrelse, Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Ewald Nageler och Yngve Stade, har meddelat, att de lämnar sina styrelseuppdrag i Billerud i och med att de nya ledamöterna tillträder.

Läs mer på www.paperprovince.com

►Tre veckors stopp i Braviken

Holmen Paper gör ett tre veckors underhållsstopp vid Bravikens bruk utanför Norrköping. Underhålls- och uppgraderingsarbeten på PM52 påbörjades förra veckan och pågår till och emd nästa vecka. Produktionsbortfallet under det relativt långa underhållsstoppet beräkans bli runt 15 000 ton. Huvuddelen av underhålls- och uppgraderingsåtgärder gäller PM52, som tillverkar standard och färgat tidningspapper. Dessutom görs vissa arbeten inom vedhantering och i brukets TMP-linje. Braviken har ytterligare två maskiner, PM52 och PM53. Dessa berörs inte primärt av underhållsstoppet.

Läs mer på www.paperprovince.com

►Storägare vill sälja Norske Skog

Rikard Storvestre, den enskilt störste ägaren i Norske Skog med 3,6 procent i bolaget, vill att Norske Skog ska säljas. Det uppger norska media. Investeraren Rikard Storvestre blev störste ägare i Norske Skog efter att Viken Skog för en tid sedan avyttrat sitt aktieinnehav. Enligt  vad den norska branschtidningen SkogIndustri uppgivit på nätet, vill Storvestre se en snabb försäljning av Norske Skog. Storvestre lovordar Norske Skogs koncernchef, Sven Ombudstvedt, och menar att denne ”klätt bruden”, och att bolaget nu är klart att säljas för en aktiekurs runt 20 norska kronor per aktie. Det skriver tidningen Dagens Næringsliv. På onsdagseftermiddagen låg Norske Skog-aktien på 4,78 norska kronor. Norska skogsindustrianalytiker har sagt till Dagens Næringsliv, att de inte tror att Norske Skog kommer att säljas. - Vi anser det inte troligt, att någon vill köpa Norske Skog så som bolaget ter sig i dag, säger analytikern Hans-Erik Jacobsen till Dagens Næringsliv. Jacobsen anser det mer sannolikt, att till exempel Stora Enso eller UPM skiljer ut sin tidningspappersverksamhet för att därefter skapa ett nytt bolag. Där skulle även Norske Skog kunna ingå. Jacobsen påpekar, att detta har diskuterats tidigare, men att inget har hänt.

Läs mer på www.paperprovince.com

► Anmäl dig till RAMP12!


Den 25 är det dags för RAMP12. En dag som inspirerar till att investera i dina egna eller i andras idéer. Kom för att se värmländska innovationer i världsklass. Kanske är det du som kan hjälpa innovatörerna på scenen att ta nästa steg på marknaden?

Anmäl dig på www.inova.nu/ramp

► Frukostmöte onsdag 29 augusti med Cadcraft som värdar!

Tema: Effektiv ritningshantering i 2D med AutoCAD för konstruktion, layouter/planering, samt mekanisk konstruktion i 3D med Autodesk Inventor och verktyg för att visualisera din produkt. Välkommen att ta del av information runt effektiv ritningshantering i 2D med Autodesk, samt mekanisk konstruktion i 3D. För dig som arbetar med 2D-ritningar i AutoCAD idag så visar vi tips & trix för en effektivare vardag. För dig som är intresserad av att börja med 3D för mekanisk konstruktion så visar vi hur enkelt det är att ta steget från 2D till 3D. Cadcraft AB levererar lösningar inom CAD, PDM och integration med ex affärssystem.

Läs mer om Cadcraft på www.cadcraft.se. Datum: onsdag 29 augusti kl 07.30 – 09.00 Plats: Park 124, Signalhornsgatan 124.

Anmälan: e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se senast måndag 27 augusti.

►Välkommen på medlemsträff hos The Packaging Arena!

Nu är det återigen dags för medlemsträff hos oss på The Packaging Arena. Torsdag den 30 augusti är datumet att boka in. Ett tillfälle för dig som medlem att träffa andra medlemsföretag och få lite uppdaterad information om verksamheten inom The Packaging Arena.

Bland annat rapporterar vi från Faraday Innovation Day i England där vi deltog med fyra medlemsföretag som föreläste på ämnet ”Inspiration och möjligheter med fiberbaserade förpackningslösningar”. Bland åhörarna fanns representanter från företag som Nestle, Procter & Gamble, Crown Cork, BASF, Unilever, Walki och Sun Chemical. Ett arrangemang med mycket positiv respons som vi gärna vill dela med oss av. Om ni som medlemsföretag också har något ni vill delge oss andra är det naturligtvis välkommet att göra det under medlemsträffen. För den som vill så avslutar vi dagen med After Work på Clarion Collection Hotel Drott tillsammans med de andra klustren The Paper Province, Compare och Stål & Verkstad. Tilltugg och dryck finns att köpa till förmånliga priser! Vad? Medlemsträff + After Work När? 30 augusti kl: 15:30 – 16:30 (After Work efter 16:30) Var? The Packaging Arena, Västra Torggatan 11, Karlstad

Anmäl dig på: info@packagingarena.com med namn och företag senast den 24 aug.

AKTUELLA KURSER:

► Bestrykning av papper och kartong, Karlstad/Säffle 17 - 21 september, 2012.
► Grundläggande chefs- & ledarskap, 2 - 4 oktober, samt 6 - 8 november 2012. Internatform.
► Integrerat ledarskap steg 2, 17 - 19 september, 5 - 7 november, 17 - 19 december, samt 21 mars, 2013.
► Utveckla din förmåga att leda projekt, 13 - 14 november och 20 - 21 november 2012.
► Heta arbeten. Kontakta The Packaging Greenhouse för aktuella kurser.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via e-post camilla@thepackagingreenhouse.com

► Kompetensutveckling inom massa- & pappersindustrin, Arlanda den 23 oktober. Arrangör The Packaging Greenhouse AB.

Praktiska detaljer: Detaljerat program kommer efter sommaren.
Anmälningsavgift: 1.600 kr Konferensmiddag den 23 oktober 500 k
Anmälan: Senast den 21 september

För mer information & anmälan: Kontakta oss på tel. nr 054-24 04 90 eller via e-post: info@thepackagingreenhouse.com

DETTA HÄNDER FRAMÖVER
▪ 29 augusti – Frukostmöte med Cadcraft AB
▪ 30 augusti – After Work på Drott Bar, Karlstad, kl. 17 -
▪ 17-19 sept., 5-7 nov.,17-19 dec., samt 31 mars, 2013, Kurs: Integrerat ledarskap steg 2. Internatform.
▪ 20 september – Frukostmöte med Combitech AB
▪ 17 – 21 september – Kurs: Bestrykning av papper och kartong, Karlstad/Säffle.
▪ 2-4 okt samt 6-8 nov. Kurs: Grundläggande chefs-& ledarskap. Internatform
▪ 23 oktober – Kompetensutveckling inom massa- & pappersindustrin, Arlanda
▪ 25 oktober – Frukostmöte ▪ 25 oktober – RAMP12
▪ 7 november – Miljö- och Energimötet för skogsindustrin i Karlstad.
▪ 13-14 nov. och 20-21 nov. Utveckla din förmåga att leda projekt.
▪ 15 november – Papermakers Night, med Birgitta Sundblad, VD, INNVENTIA.
▪ 22 november – Frukostmöte med Ragn-Sells AB ▪ 22 november, kl. 12 – 16 Ny Energiträff på Best Western Hotell Savoy, Karlstad
▪ 6 december – Frukostmöte med Autotech Teknikinformation AB

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.