Europaparlamentet

Veckans plenarsammanträde i Bryssel 1-4 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:06 CEST

Tyst minut i Europaparlamentet

Talman Hans-Gert Pöttering inledde veckans plenarsammanträde i Bryssel med att meddela tre Europaparlamentarikers bortgång under sommaren. Ledamöterna uppmärksammade även de tragiska flygplansolyckorna i Spanien och Kirgizistan med en tyst minut.

Europaparlamentet har förlorat flera ledamöter under sommaruppehållet. Professor Bronislaw Geremek, tidigare utrikesminister i Polen och ledamot i Europaparlamentet sedan 2004, avled i en tragisk bilolycka den 12 juli. Willi Piecyk, tysk ledamot sedan 1992 och aktiv i transportutskottet avled, efter en tids sjukdom, i augusti. Talmannen uppmärksammade även en tidigare ledamot och kollega från Italien, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, som avlidit i sommar.

Europaparlamentet höll, under öppnandet, en tyst minut till minne av de sammanlagt 222 omkomna passagerarna i de tragiska flygplansolyckorna i Spanien och Kirgizistan.

Viktiga frågor

Situationen i Georgien, framtidens elektroniska kommunikation i EU och en förnyad social agenda är viktiga frågor när Europaparlamentet sammanträder den 1-4 september.

Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner deltar i plenarsammanträdet på måndagskvällen och rapporterar direkt från toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer med anledning av situationen i Georgien.

Framtid för telekom

Under tisdagen håller ledamöterna en inledande diskussion om två sociala lagförslag som gäller dels samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare i europeiska företag, dels förbud mot diskriminering utanför arbetslivet. Ledamöterna granskar även flera lagförslag som kommer att påverka framtidens elektroniska kommunikation i EU. Det handlar om konsumenträttigheter för användare, hantering av personuppgifter samt strategier för spektrumutdelning i samband med övergången till digitala sändningar.

Uppförandekod för reklam

På tisdagen debatterar Europaparlamentet två betänkanden som har tittat närmare på årsrapporten om jämställdheten i EU. Den svenska ledamoten Eva-Britt Svensson lyfter fram könsstereotyp reklam som ett problemområde och efterlyser bland annat en uppförandekod för att jämställdheten mellan kvinnor och män ska respekteras i marknadsföring.

Utrikespolitisk debatt om sanktioner

På onsdagen debatterar ledamöterna en skärpning av EU:s befintliga möjligheter att använda sanktioner i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesutskottet beklagar generellt att "ingen utvärdering eller konsekvensbedömning hittills gjorts av EU:s sanktionspolitik" och "angrepp på miljön" föreslås vara skäl för sanktioner i framtiden.

Nobelpristagare besöker Europaparlamentet

Under veckans plenarsammanträde gästas Europaparlamentet av Costa Ricas president, Oscar Arias Sánchez. Presidenten tilldelades Nobels fredspris 1987 för sina fredsmäklande insatser i Centralamerika. I dagsläget pågår förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika.

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18