Socialdepartementet

Veckobrev från Berit Andnor: Design för alla!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 14:37 CEST

Även enkla saker kan vara lysande framsteg. I onsdags medverkade jag vid prisutdelningen i tävlingen Design for All Award, i Haag. Design for All Award är ett nederländskt initiativ där Sverige inbjudits att delta. Totalt har ett hundratal tävlingsbidrag kommit in, varav en stor del svenska.

En av vinnarna i tävlingen var VoiSec. Bakom namnet döljer sig en liten, rund knapp som kan spela in, lagra och spela upp korta talmeddelanden. På många sätt kan man säga att den talande knappen motsvarar de självhäftande notislapparna för skrift. Vad är knappen bra för? Jo, många människor har svårt att ta till sig skriven text. En del för att de har svårt att läsa på grund av dyslexi, andra för att de har dålig syn. Men även om man inte har något funktionshinder kan miljöer och situationer vara sådan att det är bättre med talad information än skriftlig. Knappen kan fästas på föremål, t ex ett läkemedel eller en matförpackning, och genom att trycka på knappen kan man höra vilket innehållet är. Ett annat användningsområde kan vara minnesanteckningar.

VoiSec var en av tre vinnare i tävlingen. Syftet med Design for All Award var att finna en idé, prototyp eller produkt som är användbar för så många som möjligt, inte minst för människor med funktionshinder. Det handlar om att designa för alla. Traditionellt har vi sett tillgänglighetsfrågorna som frågor som enbart berört några få funktionshindrade. Jag tycker att det är viktigt att vi ser tillgänglighetsfrågorna i ett bredare plan. Vi måste se att detta berör oss alla. Demografin kommer att kräva detta. Vi blir allt fler äldre och därmed alltfler med sämre funktionsförmågor. Design ska vara till för alla! Om vi inte sätter fokus på detta riskerar själva designen för varor, produkter och tjänster attutestänga människor.

Frågan är också viktig för vårt näringsliv. Dagens konsumenter och användare har höga krav på att varor, tjänster och miljöer skall vara prisvärda, att de upplevs som meningsfulla och attraktiva. Nu förändras marknaden snabbt. Dagens och morgondagens äldre och funktionshindrade kommer inte att acceptera att det finns produkter de inte kan använda. Och därmed riskerar företagen att gå miste om en växande kundgrupp. Detta behöver fler bli medvetna om.

2005 kommer designens roll att lyftas fram under ett särskilt kampanjår. Mottot för året är Mer design. Kampanjen Mer Design ska visa vilka möjligheter design ger för oss alla - individen, kulturen, näringslivet och hela samhället. Kampanjåret är en del av en långsiktig satsning. För att stärka utvecklingen inom området och öka förståelsen för värdet av Design för alla har jag tagit ett initiativ till att regeringen ordnar en konferens om vikten av att designa för alla. Konferensen riktar sig till beslutsfattare inom näringslivet och dess organisationer samt myndigheter liksom innovatörer och personer som arbetar med att utveckla design. Konferensen äger rum den 26 januari i Konstfacks nya lokaler.

Berit Andnor
Socialminister


Kontakt:
Lars Lindberg
Politiskt sakkunnig
08 - 405 11 15
registrator@social.ministry.se