Socialdepartementet

Veckobrev från Berit Andnor: Det moderata slaget mot barnfamiljerna

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:03 CEST

I onsdags var det partiledardebatt i riksdagen. Eftersom jag var förkyld följde jag debatten på TV. Debatten var verkligen klargörande. Det är nu tydligt vilken politik moderaterna tänker föra om de skulle komma till makten. Barnfamiljerna skulle drabbas hårt.

Många barnfamiljer lever under stor press. Kommer man att klara sin ekonomi, har barnen det bra i förskolan och hur ska man få tiden att räcka till? För att underlätta för barnfamiljerna vill vi från 2006 höja barnbidraget och flerbarnstillägget. Dessutom vill vi införa flerbarnstillägget redan från andra barnet. Vi vill också höja taket i föräldraförsäkringen från den 1 juli 2006 så att fler verkligen får ut 80 procent av sin inkomst. Det är inte minst viktigt för att papporna ska ta ut fler dagar.

Moderaterna går den motsatta vägen och visar nu sitt rätta ansikte. Av deras budgetmotion framgår det med all önskvärd tydlighet att barnfamiljerna hör till de stora förlorarna, om moderaterna fick som de ville. Bland annat vill de sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 75 procent och samtidigt försämra sättet att räkna ut ersättningen så att den i själva verket blir ännu mindre. Föräldraförsäkringen skulle också bli kortare, fyra månader vill moderaterna ta bort, en med full ersättning och tre med garantinivån. De öronmärkta pappamånaderna försvinner. Som om inte det räckte vill de också avskaffa bostadsbidraget.

Moderaterna motsätter sig också de reformer som vi socialdemokrater vill genomföra. Moderaterna säger nej till att höja barnbidraget och till att införa flerbarnstillägg redan från andra barnet. De vill inte heller höja taken i föräldraförsäkringen. Förslag som vi vet har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi.

I den nyhetsrapportering som skett har det framstått som om moderaternas skattesänkningar enbart skulle få konsekvenser för nivåerna i socialförsäkringarna. Så är det alltså inte. Även barnfamiljerna ska få det sämre. Det gäller alla barnfamiljer men mest drabbas de barnfamiljer som har låga inkomster och ensamstående föräldrar

Det finns idag ca 90 000 barn i familjer som får bostadsbidrag och vars föräldrars sammanlagda bidragsgrundande inkomst understiger 110 000 kronor per år. En majoritet av dessa barn är barn till ensamstående föräldrar. Det är dessa barn som kommer att drabbas när bostadsbidraget försvinner. Det är känt sedan tidigare utifrån de analyser som gjorts av bland annat den Familjeekonomiska utredningen att ett avskaffande av bostadsbidraget utan en bra kompensation leder till stora inkomstminskningar för många barnfamiljer. Ett avskaffande av bostadsbidraget kommer också att leda till att fler barn blir beroende av socialbidrag och framförallt att många fler barn behöver få mer i socialbidrag än de fick tidigare.

Att moderaterna inte vill göra mer för att båda föräldrarna ska kunna vara hemma med sina barn vet vi sedan länge. Om deras förslag att avskaffa de båda pappamånaderna skulle gå igenom vet vi att färre pappor skulle ta ut av föräldraförsäkringen. Det skulle medföra ett kraftigt bakslag för det arbete vi gör för att få fler pappor barnlediga.

Den moderata politiken är tydlig. Den är till för medelålders friska män.

Barnen är det viktigaste vi har och de är vår framtid. Därför är det viktigt att barnfamiljerna har goda villkor. Det är många barnfamiljer som har det kämpigt med att få allt att gå ihop. Därför vill vi socialdemokrater vill fortsätta värna om barnen, barnfamiljerna och solidariteten mellan generationerna. Det är väl bättre än att sänka skatten och ge till dem som redan har det bra?

Berit Andnor
socialminister

Kontakt:
Pia Magnusson
Politiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-689 12 93