Socialdepartementet

Veckobrev från Berit Andnor: Gubbarna har fått sitt

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 11:03 CEST

Nu drar FLICKA-projektet runt i landet och samla hundratals ungdomar på varje ort de besöker. Alla rapporter och alla jag pratar med verkar nöjda med projektet. Men trots detta har det kommit igång en debatt och kritik mot att vi startar ett projekt som heter FLICKA och i första hand vänder sig till just flickor. Flera debattörer och krönikörer tycker att det skulle vara viktigare att starta ett projekt som vänder sig till gubbar.

Lite förvånad blir man. Projektet gubbar har varit ett projekt i många hundra år. Jag tror inte att gubbar/män är särskilt osäkra. Det visar sig i alla fall inte i det samhälle vi lever i idag.

Däremot att sätta fokus på flickor är ett sätt att stärka dem inför den verklighet de möter både som unga och sedan som vuxna. Unga människor och framför allt flickor möts varje dag av en tuff marknadsföring och sexualisering i kommersialismens tecken. De ska hela tiden konkurrera med männen och behöver bevisligen all den självsäkerhet och självkänsla de kan få.

Det kan säkert vara viktigt att starta projekt för gubbar också, men det ser jag inte som min uppgift som barn- och familjeminister.

Sedan är det klart att detta projekt inte omfattar alla problembilder som finns när det gäller barn och unga. FLICKA är en del.

I början av året startade projektet FLICKA, ett projekt som ska stärka framför allt unga flickors självförtroende och känna att de duger som de är. Anledningen var bland annat den vardag som många unga flickor och pojkar i dagens Sverige lever i. En allt tuffare vardag som präglas av en ökande kommersialisering och sexualisering. Genom reklam och marknadsföring medverkar annonsörer, reklambranschen och media till att påverka ungas såväl flickor som pojkar förhållande till sin kropp, utseende, sexualitet, alkohol och våld. Det kan handla om allt från musikvideor, s.k. dokusåpor, underklädesannonsering, bantningstips i kvällspress, sexspalter i tjejtidningarna osv. Det är viktigt att uppmärksamma de negativa effekter som denna kommersialisering och sexualisering av pojkars och flickors vardag kan leda till samt de könsnormer som återskapas i samhället, samtidigt som unga människor under tonåren utvecklas till mer självständiga individer, med egna värderingar och starkare kritiskt tänkande. Ökad stress och oro, bristande självförtroende hos framför allt unga flickor, vilket i sin tur kan ta sig uttryck i att man dricker för mycket, involveras i sexuella aktiviteter som man egentligen inte själv vill eller är mogen för, tvånget att ha vissa märkeskläder, att bli vuxen innan man egentligen själv vill det, är exempel på några negativa effekter som det kan finnas anledning att uppmärksamma och söka motverka.

Sammantaget med allt som görs i samhället idag tror jag att vi kan komma till rätta med många av de problem unga människor möter. Genom en aktiv öppen debatt kan man påverka attityder och opinioner. Genom rätt åtgärder vid rätt tillfälle i hemmet, i skolan och i vården kan vi komma till rätta med många problem. FLICKA-projektet är en del i detta arbete.

Utöver detta genomför regeringen en rad andra åtgärder när det gäller barn och ungas hälsa både när det gäller den fysiska och den psykiska närmiljön.

Berit Andnor
Barn- och familjeminister

Kontakt
Paula Burrau
Pressekreterare
08 - 405 52 25
070 - 590 87 38