EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 18

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:42 CEST

Denna veckan sammanträder rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser. Ministrarna ska bland annat diskutera Kroatiens anslutningsförhandlingar samt diskutera och anta slutsatser om Burma. I veckan som gick möttes rådet för jordbruk och fiske. Jordbruksministrarna diskuterade förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken. På fiskeområdet antog ministrarna slutsatser för förvaltning av hajbeståndet och kommissionen presenterade en grönbok om framtidens europeiska fiskeripolitik. På Europaparlamentets session tog parlamentarikerna bland annat beslut om ett nytt patientrörlighetsdirektiv och om ändringar i roamingförordningen.Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), 27-28 april
På rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser företräds Sverige av utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Cecilia Malmström.


Allmänna rådet kommer främst att ägnas åt en diskussion om Kroatiens anslutningsförhandlingar. Slovenien blockerar för närvarande förhandlingarna på grund av en gränstvist mellan länderna. Den tjeckiske vice premiärministern Vondra kommer även att informera om det kommande sysselsättningstoppmötet den 7 maj i Prag samt toppmötet om den södra korridoren den 8 maj. Den södra korridoren är ett energisamarbete mellan Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Turkiet, Turkmenistan och EU.


På rådet för yttre förbindelser kommer utrikesministrarna att diskutera och anta slutsatser om den politiska situationen i Burma. Främst handlar det om att se över och förlänga sanktioner mot landet. Utrikesministrarna väntas även ha en kort diskussion om situationen på Sri Lanka. Vidare väntas fredsprocessen i Mellanöstern samt kommissionens framstegsrapporter om de länder som ingår i EU:s grannskapspolitik avhandlas.


Lunchdiskussionen kommer att följa upp toppmötet med USA den 5 april i Prag och fokusera på en fortsatt väg framåt för att stärka det transatlantiska samarbetet. Under lunchen kommer också den politiska och ekonomiska situationen i Ukraina samt Moldavien att diskuteras.


I marginalen av GAERC kommer följande möten att äga rum: trojkamöte med Afrikanska Unionen, associationsråd med Egypten, stabilisations- och associationsråd med Kroatien, samt ett partnerskapsråd med Ryssland. Som inkommande ordförande och därmed medlem i trojkan deltar Sverige i dessa möten.Veckan som gick

Rådet för jordbruk och fiske, 23-24 april
Jordbruksministrarna diskuterade förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ministrarna är eniga om att arbetet med förenkling måste fortsätta. Sverige lämnade tillsammans med ett antal andra länder 39 förslag på konkreta åtgärder för EU:s jordbrukspolitik. Ordförandeskapet planerar för rådsslutsatser på området i maj. Kommissionen presenterade även ett meddelande om stöd till mindre gynnade områden där lagförslag förbereds till nästa år. Under övriga frågor lyftes bland annat frågan om möjligheten att betala ut årets jordbrukarstöd i förväg.


På fiskeområdet antog ministrarna slutsatser om förvaltning av hajbeståndet. Kommissionen presenterade en grönbok om framtidens europeiska fiskeripolitik samt ett meddelande om vattenbruk. Piratattacker mot europeiska fiskefartyg i Somalia nämndes under övriga punkter.Europaparlamentet
Under veckan som gick höll Europaparlamentet plenarsession i Strasbourg. Bland annat tog parlamentarikerna ett positivt beslut om ett nytt patientrörlighetsdirektiv. Direktivet innebär enklare tillgång till sjukvård över gränserna i Europa. Förhandlingarna mellan rådet och parlamentet kan därmed inledas i höst.


Strasbourgsessionen innehöll också omröstningar om ansvarsfrihet för budgeten för de olika institutionerna. Parlamentarikerna beslöt att inte bevilja rådet ansvarsfrihet för 2007 utan skjuta upp prövningen till november. Den huvudsakliga anledningen är att ledamöterna anser att rådets administrationskostnader har blivit gradvis mer operationella och att rådet inte har svarat på de frågor om budgeten som man ställt.


Bland övriga beslut märks två nya transportpaket. Ett som reglerar passagerares rättigheter på bil, båt och buss och ett som innebär färre tomma lastbilar på vägarna och ett återinförande av gamla viloregler för busschaufförer. Dessa beslut bekräftar överenskommelser som rådet gjort med parlamentet om innehållet i berörda rättsakter.


Vidare ställde sig parlamentet bakom förslaget om förlängd upphovsrätt från 50 till 70 år för artister och musiker. Ledamöterna röstade också ja till de ändringar i roamingförordningen som överenskommits med rådet. Roaming inträffar när en mobiltelefonkund ringer eller tar emot samtal på en mobiltelefon utanför det land där kundens hemmanät finns, och detta möjliggörs av ett avtal mellan mobiltelefonioperatörer i de två länderna. Ändringarna i förordningen kommer bland annat att innebära billigare roamingpriser för röstsamtal, SMS, MMS och dataöverföring via mobiltelefon från och med 1 juli.


Parlamentet röstade också för ett förslag om striktare regler för avverkning av skog och olaglig handel med virke. Förslaget innebär att aktörer som handlar med virke måste kunna bevisa att man agerar lagligt. Till sist röstades energipaketet igenom med stor majoritet enligt det innehåll som överenskommits med rådet. Paketet innebär ytterligare liberalisering av el- och gasmarknaden.

EU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)