EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 36 (6-12 september)

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:35 CEST


Sommarledigheten i Bryssel är över och arbetet i de olika institutionerna är åter i full gång. I förra veckan träffades en principöverenskommelse mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om det tillsynspaket som ska reglera finansmarknaden i EU. Ekonomiska frågor står i fokus även den här veckan när finansministrarna träffas både i rådet och i den särskilda arbetsgrupp som leds av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Nästa helg hålls ett informellt utrikesministermöte där frågor om EU:s strategiska partners dominerar agendan och på fredag träffas handelsministrarna i rådet för utrikesfrågor. Dessutom kan uppmärksammas att kommissionens ordförande Barroso för första gången kommer att hålla ett state of the union-tal inför parlamentet i Strasbourg.

Veckan som gick
Överenskommelse om EU:s nya finanstillsyn I veckan som gick (2/9) träffades en principöverenskommelse mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om utformningen av EU:s framtida system för finansövervakning. Tillsynspaketet ska motverka nya ekonomiska och finansiella kriser och öka samordningen på tillsynsområdet inom EU. Överenskommelsen bygger på arbete som till stor del utfördes under det svenska och spanska ordförandeskapet och innebär att tre nya tillsynsmyndigheter inrättas för att övervaka bank-, försäkrings- och värdepappersmarknaderna. Därtill upprättas ett europeiskt systemriskråd som ska övervaka och där så behövs slå larm om hot i EU:s finansiella system. Enligt överenskommelsen ska de nya myndigheterna ha en koordinerande roll men kommer även ha mandat att ingripa och i nödsituationer temporärt stoppa handel med riskfyllda finansiella instrument.
Överenskommelsen slår fast att ECB:s ordförande automatiskt även blir ordförande för systemriskrådet under dess fem första år. En utvärdering kommer dock att ske efter tre år för att utröna om detta fungerar väl, eller om en process där ordförande utses genom val ska införas istället.
Överenskommelsen ska nu godkännas av medlemsstaterna i rådet och läggas fram för omröstning vid Europaparlamentets session den 20-23 september. Visst tekniskt arbete kvarstår således med de olika texter som överenskommelsen innefattar. Överenskommelsen borgar dock för att det nya tillsynssystemet ska kunna vara på plats och enligt plan kunna börja verka den 1 januari 2011.
– Artikel på Europaparlamentets webbplats


Händer i veckan
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 7 september Första ministerrådsmötet för hösten sker i Ekofin när finansministrarna träffas för ett extrainsatt rådsmöte på tisdag den 7 september. Det belgiska ordförandeskapet har ett pressat tidsschema för att hinna med det omfattande lagstiftningsarbetet på finansmarknadsområdet och har därför kallat till detta extra möte.
Ministrarna ska diskutera de grundläggande principerna för bankavgifter och de alternativ som finns för att beskatta den finansiella sektorn (det vill säga skatt på finansiella transaktioner och skatt på finansiella aktiviteter såsom bonus och övervinster). Rådet ska även diskutera upplägget med en europeisk termin, vilket möjliggör en tidig granskning av ländernas konvergens- och stabilitetsprogram samt reformprogram.
Frågorna kommer att diskuteras vid fler tillfällen och framför allt på informella Ekofin. Därefter ska Ekofin rapportera arbetet till Europeiska rådet i oktober.
I anslutning till ministerrådsmötet träffas på måndagen för fjärde gången också den ekonomiska expertgrupp som leds av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Gruppen, där finansminister Anders Borg ingår, diskuterar krishantering och budgetdisciplin inom EU. Anders Borg har även kallats till ett bilateralt möte med Van Rompuy på måndagen för att diskutera det fortsatta arbetet med att säkra ekonomisk och finansiell stabilitet i Europa.
– Inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 7 september 2010


Informellt utrikesministermöte (Gymnich) i Bryssel den 10-11 september Den 10 och 11 september träffas EU:s utrikesministrar i Bryssel för att delta i det informella utrikesministermötet "Gymnich". Högst upp på dagordningen den här gången står en diskussion om strategiska partners - Kina, Indien och Brasilien. Strategiska partners kommer att vara ett av huvudämnena på nästa toppmöte i Europeiska rådet den 16 september.
En annan punkt på agendan är Pakistan. Utöver den humanitära situationen i landet efter översvämningarna ska utrikesministrarna diskutera möjligheterna till samarbete inom anti-terrorism och handel. Vidare kommer EU:s utrikespolitiska länkar till Turkiet och möjligheterna till att öka och förbättra det utrikespolitiska samarbetet med landet att tas upp.
Catherine Ashton, EU:s höga representant i utrikesfrågor, deltar på mötet. Sverige representeras av utrikesminister Carl Bildt.
– Informella utrikesministermötet Gymnich - på kommissionens webbplats (eng)


Rådet för utrikes frågor (handel) den 10 september EU:s handelsministrar träffas i rådet för utrikes frågor på fredag den 10 september. Handelskommissionär Karel de Gucht kommer vid mötet att redogöra för läget i förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal med länder och regioner i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet. Rådet förväntas även godkänna ett frihandelsavtal med Sydkorea, samt diskutera EU:s internationella investeringspolicy på basis av EU-kommissionens meddelande från i juli. Sverige representeras av statssekreterare Gunnar Wieslander.
– Rådet för utrikesfrågor (handel) - information på kommissionens webbplats (eng)


Europaparlamentet i veckan I veckan håller Europaparlamentet plenarsession i Strasbourg. För första gången kommer kommissionens ordförande Barroso att hålla ett state of the union-tal inför parlamentet. Han förväntas redogöra för kommissionens planer för hösten och på så vis ge en möjlighet för parlamentsledamöterna att på ett tidigt stadium få inflytande i beslutsprocessen. Europaparlamentet har länge krävt detta.
Romernas situation i Europa blir både en diskussionspunkt och föremål för omröstning i en resolution senare under veckan. Inför Strasbourgsessionen har flera partigrupper begärt fram en diskussion om romernas situation.
Kommissionären för internationellt samarbete och krishantering, Kristalina Georgieva, har nyss återvänt från sin resa i Pakistan och kommer till sessionsveckan för att diskutera EU:s humanitära insatser efter översvämningarna i landet.
– Europaparlamentet: Sessionsinfo 6-9 september 2010, StrasbourgEU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)