EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 37

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:30 CEST

Vecka 37
I veckan som gick höll Europeiska rådet ett extraordinärt möte för att diskutera krisen i Georgien. Europaparlamentet höll i veckan också höstens första plenarsammanträde, undantagsvis i Bryssel eftersom taket i plenisalen i Strasbourg rasade i somras.

Extra möte i Europeiska rådet

Vid ett extraordinärt Europeiskt råd den 1 september diskuterade EU:s stats- och regeringschefer krisen i Georgien. De träffade en överenskommelse om att omedelbart se hur EU kan förstärka sin närvaro i Georgien och att utse en särskild EU-representant för Georgien. EU uttalade beredskap att stödja utvecklingen av det regionala samarbetet och att undersöka möjligheterna för viseringslättnader och ett frihandelsavtal. Europeiska rådet beslutade vidare att ta initiativ till en internationell konferens i syfte att stödja återuppbyggnaden av Georgien. Stats- och regeringscheferna fördömde kraftigt Rysslands ensidiga beslut att erkänna Abchaziens och Sydossetiens självständighet och underströk vikten av att sexpunktsöverenskommelsen, som det franska ordförandeskapet förhandlat fram mellan Ryssland och Georgien, genomförs fullt ut. Sexpunktsöverenskommelsen innebär att ingen av parterna ska bruka våld, att de ska stoppa all fientlig verksamhet, att ge fri tillgång till humanitär hjälp, att georgiska och ryska styrkor ska dra sig tillbaka och att inleda internationell dialog om säkerhets- och stabilitetsåtgärder i Sydossetien och Abchazien. Stats- och regeringscheferna beslutade också att utvärdera de olika dimensionerna i EU:s relationer med Ryssland fram till det planerade toppmötet mellan EU och Ryssland den 14 november.

Europaparlamentet

På grund av att taket i plenisalen i Strasbourg rasade i somras höll Europaparlamentet säsongens första session i Bryssel istället för i Strasbourg. Även nästa session kommer att hållas i Bryssel. Som väntat överskuggades det mesta av den aktuella Ryssland-Georgien-konflikten och det extrainsatta EU-toppmötet som hölls med anledning av konflikten. Europaparlamentet presenterade en resolution om situationen i Georgien. Ledamöterna debatterade det "sociala paketet" som bland annat innehåller förslag om regler för samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare i så kallade europeiska företagsråd och förbud mot diskriminering utanför arbetslivet. Samtliga större partigrupper kunde välkomna paketet även om det fanns tydliga skillnader i synen på vilken roll EU ska ha i arbetsmarknads- och sociala frågor. Vid nästa session ska Europaparlamentet rösta om paketet. Ledamöterna röstade också igenom ett förslag om förbud mot klonade djur i livsmedel. Kommissionen får nu i uppdrag att ta fram ett lagförslag som förbjuder livsmedel från klonade djur. Vidare diskuterade ledamöterna ett förslag till översyn av regelverket för elektroniska kommunikationer ("telepaketet"). Parlamentet ska rösta om "telepaketet" vid nästa session den 22-25 september. Slutligen röstade parlamentet igenom en kompromiss som innebär att EU i fortsättningen ska samordna sin märkning av kemikalier med FN.