EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 38 (20-26 september)

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 16:58 CEST


EU:s relation till strategiska partners dominerade dagordningen för förra veckans toppmöte i Bryssel. EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde den här gången tillsammans med utrikesministrarna och i anslutning till toppmötet kunde EU godkänna ett frihandelsavtal med Sydkorea. Toppmötesdeltagarna diskuterade också läget i Pakistan och åtog sig att öppna möjligheterna för utökade handelspreferenser med landet. I veckan håller EU-parlamentet session i Strasbourg och kommissionen lämnar förslag om en ny jämställdhetsstrategi.

Veckan som gick
Europeiska rådet den 16 september EU:s stats och regeringschefer möttes den 16 september tillsammans med utrikesministrarna för ett extra toppmöte i Europeiska rådet. I statsministerns frånvaro leddes den svenska delegationen av utrikesminister Carl Bildt.
EU:s relationer till strategiska partners stod i fokus och rådet etablerade allmänna riktlinjer inför ett antal externa toppmöten i höst med bland annat ASEM (Asien-Europa), Kina, USA, Ryssland, Ukraina och Sydafrika. Riktlinjer drogs också upp inför G20-mötet i Seoul i november där EU kommer framhäva betydelsen av att bevara slagkraften på området för ekonomiska reformer samt lyfta fram betydelsen av att avsluta WTO-förhandlingarna från Doha. EU:s slutgiltiga ståndpunkt vid G20-mötet kommer att fastställas vid Europeiska rådet i oktober.
Ståndpunkterna inför klimatkonferensen i Cancún kommer även de att fastställas vid mötet i oktober, men redan nu slog EU fast en förhoppning om att parterna vid Cancún-konferensen ska enas om konkreta uppnåbara mål som kan leda vidare i riktning mot ett ambitiöst slutgiltigt avtal.
Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy rapporterade från det pågående arbetet i den ekonomiska arbetsgruppen. I slutsatserna välkomnar stats- och regeringscheferna de framsteg som gjorts där, bland annat i fråga om att etablera en europeisk termin. Van Rompuy lämnar arbetsgruppens slutrapport vid Europeiska rådet i oktober.
Pakistan
I ett särskilt uttalande beskriver Europeiska rådet åtgärder som på kort, medellång och längre sikt kan bidra till att Pakistan återhämtar sig från översvämningskatastrofen. EU beviljar Pakistan utökat marknadstillträde till EU för vissa "nyckelprodukter" genom omedelbara och tidsbegränsade tullreduktioner, som ska genomföras så snart som möjligt, och i enlighet med WTO. Stats- och regeringscheferna åtog sig också att öppna möjligheterna för Pakistan till utökade handelspreferenser enligt det så kallade GSP+systemet till 2014, förutsatt att landet uppfyller de nödvändiga kriterierna.
Europeiska rådet gjorde även ett särskilt uttalande som varmt välkomnar de fredsförhandlingar som inletts mellan Israel och den palestinska myndigheten.
– Europeiska rådet den 16 september 2010
– Slutsatser från Europeiska rådet den 16 september


Godkänt frihandelsavtal med Sydkorea Alla EU:s 27 medlemsländer har nu godkänt frihandelsavtalet med Sydkorea. Det stod klart vid ett extrainsatt utrikesministerråd i samband med EU-toppmötet. Intensiva förhandlingar hade då pågått sedan det efter handelsministrarnas möte i ministerrådet den 10 september framkom att ett medlemsland behövde ytterligare tid för konsultationer.
Belgiens utrikesminister Steven Vanackere presenterade överenskommelsen vid en presskonferens i Bryssel på torsdagen och betonade att frihandelsavtalet är EU:s mest ambitiösa avtal någonsin. Avtalet kommer att undertecknas formellt vid toppmötet mellan EU och Sydkorea den 6 oktober och träder i kraft den 1 juli nästa år.
– Pressmeddelande Ewa Björling: EU har i dag fattat beslut om att underteckna ett frihandelsavtal med Sydkorea


Rådet för allmänna frågor den 13 september EU-ministrarnas möte i allmänna rådet den 13 september handlade till stor del om förberedelser inför kommande toppmöten i Europeiska rådet i september och oktober.
När stats- och regeringscheferna träffas i Bryssel den 28-29 oktober kommer de bland annat att ta emot slutrapporten från arbetet i Van Rompuy-gruppen och ta ställning till utvecklingen av reglerande åtgärder på finansmarknaden. Europeiska rådet ska då också anta en gemensam position inför G20-mötet i Seoul den 11-12 november och förbereda inför FN:s klimatkonferens i Cancún den 29 november-10 december. Med på dagordningen finns också relationen till USA och förberedelser inför toppmötet mellan EU och USA den 20 november.
Sveriges representanter i allmänna rådet var statssekreterare Amelie von Zweigbergk och kabinettssekreterare Frank Belfrage.
– Rådet för allmänna frågor den 13 september 2010


Utskottsvecka i Europaparlamentet EU-parlamentet har i veckan hållit blandad utskotts- och gruppvecka med olika seminarier och utfrågningar. Belgiens finansminister Didier Reynders frågades ut i budgetutskottet och kommissionär Olli Rehn deltog i ett seminarium på ämnet "ekonomisk styrning i Euro-zonen". Vidare gick den nionde konferensen om Arktisregionen av stapeln där fokus låg på samarbete och hållbarhet. Kommissionär Cecilia Malmström deltog i utskottet för medborgerliga rättigheter och inrikes frågor och redogjorde för uppnådda resultat och framtida prioriteringar inom sitt område.
– "Arktisk parlamentarikerkonferens" - Artikel på EU-parlamentets webbplats


Youth on the move Den 15 september antog kommissionen ett meddelande om Youth on the move, ett av flaggskeppsinitiativen inom reformagendan Europa2020. Initiativet ska främja rörlighet och sysselsättningsmöjligheter för unga, bland annat genom lärlingsliknande utbildningar, en ökning av antalet studenter vid högre utbildningar och åtgärder för att motverka skolavhopp.
- De åtgärder som vi föreslår idag syftar till att höja den europeiska utbildningens kvalitet, så att våra ungdomar är rätt rustade för dagens arbetsmarknad, sade Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.
– Pressmeddelande från kommissionen: Unga på väg - bättre stöd till Europas ungdomar
– Youth on the Move (officiell webbplats)


Sport och rymden in på ministerrådslistan Europeiska rådet fattade i förra veckan formellt beslut om att uppdatera listan över rådssammansättningar så att de överensstämmer med de ändringar som gjorts efter Lissabonfördraget. Rådet för konkurrenskraft omfattar således nu även rymdfrågor medan rådet för utbildning, ungdom och kultur lägger till sportfrågorna.
– Pressmeddelande från rådet (eng)


Händer i veckan
Ny jämställdhetsstrategi I morgon, tisdag den 21 september, lägger EU-kommissionen fram en strategi som beskriver kommissionens fortsatta arbete med genusfrågor fram till 2015. Följande fem områden kommer att prioriteras: lika möjligheter till ekonomiskt oberoende för män och kvinnor; lika lön för lika arbete; jämlikhet i beslutsfattandet; allas rätt till integritet och värdighet samt ett slut på genusrelaterat våld; att sprida EU:s syn på jämlikhet till resten av världen.
Kommissionens strategi uppmärksammar också att jämlikhet mellan könen bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och stödjer implementeringen av Europa 2020-strategin. EU-kommissionär Viviane Reding kommer att presentera den femåriga jämställdhetsstrategin på en presskonferens i Strasbourg.
– Mer information på kommissionens webbplats (eng)


Europaparlamentet i veckan I veckan håller Europaparlamentet sin andra Strasbourgsession den här månaden. Det som troligtvis kommer få störst fokus är debatten och omröstningarna om det finansiella tillsynspaketet och läkemedelsövervakning.
– EU-parlamentets webbplats - Sessionsinfo 20-23 september 2010, StrasbourgEU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)