EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel Vecka 38

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 14:23 CEST

På måndag den här veckan möts rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser för att diskutera Europeiska rådets möte den 15-16 oktober, Doha-rundan, Zimbabwe, Georgien och Serbien.

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt, EU-minister Cecilia Malmström och handelsminister Ewa Björling deltar den 15 september i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser i Bryssel. Mötet inleds med att ministrarna förbereder Europeiska rådet den 15-16 oktober. Dagordningen för Europeiska rådet förutses bland annat omfatta Lissabonfördraget, migrationspakten, den ekonomiska situationen, finansiell stabilitet samt miljö- och energifrågor.
Kommissionär Peter Mandelson ska informera ministrarna om de aktiviteter som pågår för att undersöka möjligheterna att återuppta förhandlingarna i den så kallade Doha-rundan i WTO efter misslyckandet med att nå en överenskommelse i Genève i juli.
Ministrarna väntas anta slutsatser om Zimbabwe, i ljuset av att Zimbabwes president Robert Mugabe och oppositionsledaren Morgan Tsvangirai nu har enats om en uppgörelse som kan lösa den politiska krisen i landet.
När det gäller Georgien förväntas ministrarna diskutera uppföljningen av överenskommelsen i Moskva och Tblisi den 8 september och, kopplat till det, genomförandet av besluten från det extraordinära Europeiska rådet den 1 september. Ministrarna väntas även fatta beslut om EU:s kommande övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien).
Under dagordningspunkten västra Balkan väntas ministrarna diskutera Serbien och landets relationer till EU, bland annat frågan om att låta ett tillfälligt avtal (främst rörande handel) träda i kraft mellan Serbien och EU för att på sikt kunna inleda ratificeringen av det stabiliserings- och associeringsavtal som undertecknades i april. EU:s villkor för att avtalet ska träda i kraft är att Serbien till fullo samarbetar med FN:s krigsförbrytartribunal i Haag, ICTY. Överlämnandet av Radovan Karadzic till Haag har medfört att flera medlemsländer nu anser att det är motiverat att tillämpa avtalet.
Ministrarna kommer därutöver också att anta slutsatser om Somalia, där man väntas välkomna undertecknandet av Djibouti-avtalet mellan övergångsregeringen och oppositionsalliansen och uppmanar samtliga aktörer i landet att ansluta sig till detta fredsavtal. Slutsatserna uttrycker också EU:s beredskap att stödja utvecklingen i landet, bland annat genom stöd till den somaliska polisen liksom genom humanitärt stöd.


EU-representationen i Bryssel