Vectura

Vectura - behöver rekrytera 250 medarbetare

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2009 09:00 CEST

- Orderingången och sysselsättningsnivån har varit mycket god under det första kvartalet och affärsverksamheten har fungerat mycket bra särskilt med tanke på vårt pågående fusionsarbete, sägerJan Colliander Vd för Vectura.

Behov att rekrytera 250 medarbetare
Vectura har cirka 1000 medarbetare på 40-talet orter i Sverige och är i stort behov av att rekrytera fler konsulter.
- Våra tjänster är mycket efterfrågade och vi befinner oss i en bransch som fortfarande är i högkonjunktur vilket medför att vi är i stort behov av att anställa konsulter över hela landet, säger Jan Colliander Vd för Vectura. Under året 2009 är rekryteringsbehovet cirka 250 nya konsulter.

Resultat första kvartalet
Omsättningen under Vecturas första verksamhetskvartal uppgick till 257 MSEK med ett rörelseresultat på

3 MSEK, inkluderande omställningskostnader på 13,3 MSEK. Debiteringsgraden var 72,2%

  • Nettoomsättningen uppgick till 257 MSEK
  • Det operativa resultatet före omställningskostnader av engångskaraktär, goodwillavskrivningar, finansnetto och skatter uppgick till 21 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK med en rörelsemarginal på 1,1 %.
  • Resultat före skatt uppgick till 3 MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK

Kontakt:

Jan Colliander, VD, 010-484 43 00, 0730-294301
Svante Gustafsson, ekonomichef, 010-484 53 18, 070-283 46 65
Fredrik Richard, informationschef,010-484 50 43, 070-333 98 30