Vectura

Vectura förbereder Norge för ERTMS

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 11:01 CEST

Vectura ska projektera förberedande åtgärder för ERTMS (European Rail Traffic Management System) i Norge. Østfoldbanens østre linje kommer att bli den första sträckan för det nya signalsystemet i Norge.

I samband med förberedelsen för ERTMS kommer 5 stationer; Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim och Mysen att uppgraderas så att stationsområdena uppfyller dagens krav på bland annat plattformar och korsning av spår.  Budgeten för uppdraget ligger på ca 15 miljoner NOK.

- Vi är mycket stolta och glada för det här förtroendet, säger Jan-Erik Jansson som är affärschef för Vecturas verksamhet i Norge. Detta är det hittills största uppdrag vi haft för Jernbaneverket och är förmodligen ett av de största järnvägsuppdrag som ett svensk konsultföretag utfört i Norge.

Ledande inom ERTMS
Vecturas arbete omfattar järnvägteknik som står för cirka halva delen av uppdraget. Underkonsulter är Reinertsen, Tegn3 och NGI.

- Tillsammans med Reinertsen, Tegn3 och NGI erbjuder vi en mycket stark konstellation som kan bidra med kunskap och erfarenhet genom hela processen från detaljplan, bygghandling, via byggfasen ända fram till färdig anläggning. Vectura har dessutom ett unikt kunnande inom ERTMS och har därmed möjlighet att bistå beställaren på ett sätt som få andra konsulter kan, säger Ragnhild Brändeskär, regionchef Järnväg Mitt på Vectura.

ERTMS-systemet styr och övervakar tågtrafiken ute i Europa. Vectura är ledande inom ERTMS och i Sverige är Vectura delaktig i samtliga projekt som just nu pågår för att förbättra tågtrafiken med systemet. Botniabanan var den första banan i Sverige där ERTMS-systemet infördes och även i det projektet var Vectura en viktigt aktör.


Teknikområden i uppdraget:

- Signal, ERTMS (Vectura)
- Tele (Vectura)
- Spår  (Vectura)
- Kontaktledning (Vectura)
- Geoteknik (Vectura)
- Underbyggnad spår (Vectura)
- Trafikutformning (Reinertsen/ Vectura)
- RAMS (Reinertsen)
- Konstruktion (Reinertsen)
- Inmätning (Reinertsen)
- VA (Reinertsen)
- Utformning av stationsområden (Tegn3)
- Planprocess (Tegn3)
- Miljö (NGI)

Kontakt:
Jan-Erik Jansson, affärschef Vectura Norge, 010-484 60 68, 070-327 91 54
Ragnhild Brändeskär, regionchef Järnväg Mitt Vectura, 010-484 44 34, 070-267 44 76
Annelie Jansson, pressansvarig, 010-484 52 11, 070-496 71 92 

ERTMS står för European Rail Traffic Management System är ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar med syftet att möjliggöra gränsöverskridande tågtrafik. Mer information kan du hitta här http://www.vectura.se/sv/Referenser/referens-ERTMS/

Artikel i Tekniskt ukeblad 25/8 http://www.tu.no/bygg/article253396.ece

Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige samt i Köpenhamn.

Läs mer om Vectura på www.vectura.se