Vectura

Vectura förvärvar miljöteknikföretaget Geo Innova

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 11:00 CET

Vectura förvärvar Geo Innova som är ett konsultföretag inom miljöteknik med inriktning mot markmiljö och vatten. Geo Innova är etablerade i Linköping och Göteborg och omsatte 12 Mkr 2008/09. Företaget har nio medarbetare.

Vectura erbjuder teknikkonsulttjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll inom områdena mark och samhälle, järnväg, anläggning och trafiksystem. I och med förvärvet knyter Vectura till sig spetskompetens inom miljöteknik med inriktning mark och vatten och får därmed ett bredare tjänsteområde inom markmiljö.  

– Vi är mycket nöjda med förvärvet och ser att det stärker Vecturas totala erbjudande. I och med förvärvet etablerar vi en kompetensbas inom markmiljö som svarar på våra kunders behov och de ökade lagkrav som ställs på miljöfrågor inom transportinfrastruktur, säger Jan Colliander VD för Vectura.

Geo Innova omsatte 12 Mkr 2008/09 (brutet räkenskapsår) och har funnits sedan 2001. 

– Vi har haft ett tätt samarbete under en längre tid så det känns som en naturlig utveckling. Det känns mycket spännande att bli en del av Vectura och att vara med och utveckla verksamheten i miljöfrågor inom mark och vatten, säger Elke Myrhede VD på Geo Innova.

Geo Innova arbetar med riskbedömning och efterbehandling av förorenade områden, tillståndsärenden, avfallsteknik samt användning av alternativa material inom anläggning. Nischkompetenser är bl.a. vattenkemisk interaktion med undermarkskonstruktioner och modellering av termiska egenskaper i anslutning till kärnbränsleförvar och elkablar.

Kontakt:
Jan Colliander, VD Vectura, 010-484 43 00, 0730-294 301
Elke Myrhede, VD Geo Innova, 013-36 30 90, 070-364 51 00
Fredrik Richard, informationschef, 010-484 50 43, 070-333 98 30
Läs mer om Vectura på www.vectura.se

Vectura
Vectura Consulting AB är konsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vi erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll inom områdena mark och samhälle, järnväg, anläggning och trafiksystem. Vi har 1100 konsulter och finns på ett 40-tal orter i landet. Det nybildade bolaget övertog vid årsskiftet 2009 all verksamhet från Banverket Projektering och Vägverket Konsult. Vecturas största kunder är Banverket, Vägverket, SL, kommuner och entreprenörer. Vectura betyder transport på latin.