Svenska Teknik&Designföretagen

Vectura in på topplistan över de största arkitekt-, teknik-, och industrikonsultföretagen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 07:00 CEST

Vectura in på topplistan över de största arkitekt-, teknik-, och industrikonsultföretagen

Svenska Teknik& Designföretagens årliga rankning över branschen är nu klar. SWECO behåller sin förstaplats framför ÅF och Semcon. På 6:e plats har det sammanslagna bolaget av Vägverket Konsult och Banverket Projektering, Vectura placerat sig. Branschkommunikén visar dock att tillväxttrenden bröts 2009 och lönsamheten minskade bland arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen.

Efter flera år av tillväxt och lönsamhetsrekord vände den positiva trenden nedåt i samband med finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Branschen minskade i storlek både vad gäller omsättning och antal anställda. Även vinstmarginalerna minskade och industrikonsulterna, som grupp, redovisade negativa vinstmarginaler för 2009.

Branschens storlek

Under slutet av 2008 vände de senaste årens positiva trend i branschen. Den totala omsättningen minskade från lite drygt 43 miljarder till omkring 41 miljarder och antalet anställda minskade från knappt 43 000 till cirka 41 000. Den genomsnittliga vinstmarginalen, resultat efter finansiella poster, minskade från 7,3 procent till 4,5 procent.

Läs den kompletta rapporten i bifogad fil eller på www.std.se

 

Branschkommunikén är STD-företagens halvårsrapport över utvecklingen i branschen. Den sammanfattar branschen i siffror och diagram samt listar de 200 största arkitekt-, teknikkonsult och industrikonsultföretagen i Sverige. Siffrorna i rapporten baseras på kalenderbokslut för 2009 samt brutna räkenskapsår 2008/09. I december publiceras den mer omfattande Branschöversikten, som även inkluderar de nordiska länderna och internationella utblickar.

 

De tio största arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen 2009 var

1. SWECO AB

2. ÅF-koncernen

3. Semcon AB

4. WSP Sverige AB

5. Ramböll AB (svenska verksamheten)

6. Vectura

7. Epsilon AB

8. Vattenfall Power Consult AB

9. Tyréns AB

10. Grontmij Sverige AB

  

För ytterligare information kontakta:

David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen 

Tel/mobil:      08-762 67 02

e-mail:           david.cramer@std.se

Lena Wästfelt, VD, Svenska Teknik&Designföretagen

Tel/mobil:      08 - 762 69 07,

e-mail:           lena.wastfelt@std.se

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 740 företag med 28.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.