Vectura

Vectura länkar samman Danmark och Tyskland

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 12:04 CET

Vectura kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av förbindelsen Rödby-Puttgarden som kan komma att bli en viktig länk i det europeiska höghastighetsnätet.

Vectura har fått i uppdrag att analysera kapaciteten på den framtida kust-till-kust-förbindelsen mellan danska Rödby och tyska Puttgarden, i det så kallade Fehmarn Bält-projektet. Uppdraget vanns i ett samarbete med engelska Arup och danska Ramböll. Beställare är Femern A/S som är en del av det danska Sund og Belt A/S.

Vectura ska också göra trafiksimuleringar av den framtida tågtrafiken mellan Malmö och Hamburg, och en särskilt detaljerad analys av driften av tåg vid själva förbindelsen samt området kring den.

 Ett av Europas största byggprojekt – antalet tågresenärer förväntas femdubblas
– Själva förbindelsen förväntas bli ett av Europas största byggprojekt under perioden 2012-2018, och det är ett prestigeuppdrag för oss, säger Mats Lithner seniorkonsult och uppdragsledare på Vectura. Vi ser det här som ett strategiskt viktigt projekt, med tanke på de stora vinster som följer med en fast förbindelse. I dag tar det fem timmar med tåg från Malmö till Hamburg, men med en fast förbindelse över Fehmarn Bält minskas den tiden till tre och en halv timme. Om detta i framtiden skulle bli en del av det europeiska höghastighetsnätet kan tiden minskas med ytterligare en timme. Man räknar med att antalet tågresenärer på sträckan kommer att femdubblas då förbindelsen öppnas.

Trafiksimulering av kapaciteten till 2025
Vectura ska göra trafiksimuleringar av den framtida tågtrafiken mellan Malmö och Hamburg. Uppgiften är komplex, bland annat ska grunddata om infrastrukturen samlas in från tre olika länder med skilda system. Simuleringen är mycket viktig och ska svara på frågan hur kapaciteten ser ut på sträckan under perioden 2018-2025, när den fasta förbindelsen är utbyggd. Länken kommer att bestå av 20 km fast förbindelse från kust till kust av antingen en bro eller tunnel och 4-5 km landsbygd. Beslut om huruvida det blir bro eller tunnel fattas under 2010 och avgörs efter en omfattande miljöanalys.

– En joint venture bestående av Vectura, Arup och Ramböll tilldelades uppdraget utifrån bästa metodbeskrivning och kompetens, säger Mats Lithner. Våra konkurrenter var tyska, danska och engelska konsultföretag. Att vi vann detta uppdrag i hård konkurrens är ett kvitto för Vectura att vår kompetens inom trafikanalyser är stark på den internationella marknaden. Uppdraget påbörjas inom kort och kommer att pågå till minst till 2011. Kontraktet är värt cirka 4 miljoner kronor.

Kontakt:
Mats Lithner, seniorkonsult och uppdragsledare, 010-484 63 03, 070-636 40 66
Fredrik Richard, informationschef, 010-484 50 43, 070-333 98 30
Läs mer om Vectura på www.vectura.se

http://www.femern.dk/ mer information och om förbindelsen.
http://www.femern.dk/Servicemenu/Presse/Billedarkiv Foton.

Bakgrund
Vectura Consulting AB är konsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Det nybildade bolaget övertog vid årsskiftet 2009 all verksamhet från Banverket Projektering och Vägverket Konsult. Vi erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll inom områdena mark och samhälle, järnväg, anläggning och trafiksystem. Vi är ca 1100 konsulter och finns på ett 40-tal orter i Sverige och etablerade i Danmark och Norge. Vecturas största kunder är Banverket, Vägverket, SL, kommuner, systemleverantörer och entreprenörer. Vectura betyder transport på latin.