Vectura

Vectura och Prisma Teknik gör övergångställen mer tillgängliga

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:00 CEST

Vectura har på uppdrag av Stockholms stad undersökt hur tillgängligheten vid signalreglerade övergångställen kan förbättras. Utredningen ligger till grund för Prisma Tekniks vidareutveckling av funktionerna i tryckknappslådan vid övergångsställen. Målet är att personer med synnedsättning ska kunna uppfatta signalerna bättre samt att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Den blå tryckknappslådan vid övergångställen utvecklas av Prisma Teknik. Lådan innehåller ett komplext system med mikrofon, högtalare och tickande signaler för att tydliggöra trafiksignaler.

Vectura har på uppdrag av Stockholms stad utrett hur funktionerna i tryckknappslådan fungerar att använda för personer med synnedsättning och gett förslag på hur de skulle kunna utvecklas. Som underlag för denna utredning har Vectura studerat övergångsställen både i fyrvägskorsningar och på raksträckor i Stockholm. Ansvarig för arbetet är Vecturas tillgänglighetsexpert Emma Newman. Slutsatserna har gjort att Prisma Teknik kan utveckla sin produkt.

– Våra utredningar inom tillgänglighet och orienterbarhet i miljöer används för att förbättra förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Tillgängliga övergångsställen är en viktig del i att skapa en säker trafikmiljö. För att göra justeringar som kan öka tillgängligheten, krävs studier som ger tydliga slutsatser, säger Emma Newman.

Resultat handlar om att specialanpassa och justera funktionerna i tryckknappslådan så att bullerstyrningen fungerar och tic-signalerna uppfattas tydligare av synnedsatta, samtidigt som nivån ska vara rimlig i stadsmiljö.

– Funktionerna i tryckknappslådan kräver noggranna avvägningar mellan trafikbuller, ljudbilden i korsningen natt och dag samt synskadades behov. Vecturas forskningsbaserade utredningar har varit till stor nytta och inte bara visat på problemen utan även påvisat hur man bör justera bullerstyrningen på befintliga tryckknappslådor att fungera i trafikmiljön. Utredningen har även föreslagit lösningar som vi nu planerar att införa, säger Marcus Lidhed, VD för Prisma Teknik.

Vectura genomför utredningar inom tillgänglighet och orienterbarhet i miljöer bland annat för offentlig sektor. Prisma Teknik levererar sina produkter över hela världen och har blivit internationellt uppmärksammade bland annat för sin användning av ljud i tryckknappar, så kallade tic-signaler.

Kontakt:
Emma Newman, ansvarig tillgänglighet, Vectura, 010- 484 42 51
Thomas Rebermark, informationschef Vectura, 010-484 54 08
Jan Lund, VD Prisma Teknik, 0504-40044

Om Prisma Teknik
Prisma Teknik har 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av unika högkvalitativa produkter med avancerad och driftsäker teknologi. De tre produktområdena är bullerstyrda akustiska trafikövergångssignaler, vevaxelindikatorer för underhållssystem på fartygsmotorer och tryckknappar för passersystem i offentliga miljöer. Prisma teknik är ett svenskägt familjeföretag med placering i Tibro, som agerar på över 90 marknader världen över.

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg mot framtiden. Läs mer om Vectura på www.vectura.se