Vectura

Vectura projekterar Vegas pendeltågsstation i Haninge

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 13:43 CEST

Vectura har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera pendeltågsstationen för Haninge kommuns nya stadsdel Vega. Det innefattar bland annat järnvägsbroar, gång- och cykelbroar samt tunnlar. För att ta fram systemhandlingarna är ett 60-tal Vecturakonsulter engagerade och arbetet sker i nära samarbete med Storstockholms lokaltrafik, Haninge kommun och Trafikverket. Uppdraget beräknas vara värt cirka 9,4 miljoner kronor.

-       En förutsättning för att pendeltågsstationen i Vega ska kunna byggas är att ett av de befintliga spåren flyttas för att ge plats åt den nya stationsbyggnaden och perrongen. Dessutom ska två nya järnvägsbroar, ett antal gång- och cykelbroar och även gång- och cykeltunnlar byggas. Allt med minsta möjliga störning för järnvägstrafik och omgivning, säger Björn Westerström, uppdragsledare på Vectura.

I uppdraget ingår att ta fram alla handlingar som krävs för projektets funktion, tekniska lösningar, restriktioner och budget. Vectura ansvarar även för att ta fram handlingar för stationsbyggnaden med hjälp av underkonsulter. Projektet innefattar mark och geoteknik och involverar även Vecturas landskapsarkitekter som ska säkerställa att projektet följer kommunens visioner för den nya stadsdelen.

Förundersökning och insamling av underlag har pågått sedan slutet av förra året men först nu har det blivit dags att starta projekteringen.

Om Vega
Vega är en helt ny stadsdel i Haninge kommun som planeras rymma en befolkning på 10 000 personer år 2020. Bland annat ska 3000 bostäder byggas från grunden. En ny trafikplats på väg 73 och en ny pendeltågsstation, Vega station, på Nynäsbanan är viktiga förutsättningar för stadsdelens utbyggnad. Läs mer om Vega på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vega/.

Kontakt
Thomas Rebermark, informationschef Vectura, 010-484 54 08
thomas.rebermark@vectura.se

Conny Petersson, uppdragschef Vectura, 070-762 2557
conny.petersson@vectura.se 

Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur. Vi löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1200 konsulter och finns på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.