Vectura

Vectura tecknar ramavtal med LKAB

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 09:00 CET

Vectura har tecknat ett treårigt ramavtal gällande teknikkonsulttjänster med gruvkoncernen LKAB. Ramavtalet omfattar hela Vecturas tjänsteutbud och stärker ytterligare Vecturas position inom gruvnäringen.

Gruvindustrin i Norrbotten är inne i en expansiv fas vilket ställer höga krav på transporter, infrastruktur och samhällsplanering. Vectura och LKAB utvidgar därför sitt samarbete genom ett nytt ramavtal som gäller Vecturas samtliga kompetensområden. Avtalet omfattar bland annat tjänster inom logistik, samhällsplanering, miljö, geoteknik, anläggningskonstruktion, mark, väg och järnväg.

– Vi ser avtalet som ett erkännande av Vecturas kunskaper och förmåga att tillföra kompetens inom transportarkitektur. LKAB är världsledande inom sitt område och genomför ett investeringsprogram som innefattar en unik samhällsomvandling. Vi är stolta och glada över att få vara en del av denna spännande utveckling de närmaste åren, säger Britt-Louise Forsberg, Key Account Manager på Vecturas region nord.

– Vi uppskattar Vecturas breda kompetens inom transportinfrastruktur, deras tillgänglighet och lokala närvaro, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Jan Lundgren, avdelningschef för anläggningsprojekt på LKAB.

Kontakt:
Britt-Louise Forsberg, Key Account Manager region nord Vectura,
010-484 41 42
Thomas Rebermark, Marknadschef Vectura, 010-484 54 08
Jan Lundgren, avdelningschef för anläggningsprojekt LKAB, 0980-718 63

LKAB
LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Inom EU står LKAB för 90 procent av järnmalmsproduktionen. Koncernen har drygt 4 000 medarbetare i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2011 var 31 122 Mkr och rörelseresultatet 14 801 Mkr.

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg mot framtiden. Läs mer om Vectura på www.vectura.se