Vectura

Vecturas resultat något under förväntan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 13:03 CET

2010 var Vecturas andra verksamhetsår. Sedan starten 1 januari 2009 har företaget stadigt vuxit samtidigt som det omfattande bolagiserings- och fusionsarbetet genomförts. Vid årets början var osäkerheten mycket stor om hur marknaden skulle utveckla sig efter den djupa lågkonjunktur som präglade 2009.

Vecturas nettoomsättning 2010 uppgick till 1 156 MSEK (1 083 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (1 MSEK) med en marginal på 0,7 % (0,1 %). Periodens resultat uppgick till -6 MSEK (-4 MSEK)

 – Trots den svaga marknaden i början av året ökade Vectura omsättningen med 63 Mkr (6 %). Resultatet för 2010 blev dock lägre än förväntat. Främst på grund av den lägre debiteringsgraden i början av året samt att verksamheten i Danmark belastats med högre kostnader än förväntat, säger VD Jan Colliander.

Medräknat de omfattande fusions- och bolagiseringsaktiviteter som genomförts har Vecturas två första verksamhetsår tillsammans gått resultat- och omsättningsmässigt enligt plan.

Etablering i Norge  
– Vi fortsätter att etablera Vectura som en ledande aktör i Norden med fasta etableringar i Sverige och Danmark. Från och med 2011 finns vi även i Norge med fortsatt starkt fokus på transportinfrastruktur och på att skapa bästa möjliga lösningar för människors behov av rörelse och transporter, säger VD Jan Colliander. 

OKTOBER-DECEMBER 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 327 MSEK (313 MSEK)
  • Operativt resultat uppgick till 12 MSEK (14 MSEK) Detta motsvarar en operativ marginal på 3,7 % (4,5 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 MSEK (-1 MSEK) med en marginal på -0,3 % (-0,3 %)
  • Periodens resultat uppgick till -11 MSEK (-5 MSEK)
  • Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,02 SEK)

JANUARI-DECEMBER 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 156 MSEK (1 083 MSEK)
  • Operativt resultat uppgick till 48 MSEK (63 MSEK) Detta motsvarar en operativ marginal på 4,1 % (5,8 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (1 MSEK) med en marginal på 0,7 % (0,1 %)
  • Periodens resultat uppgick till -6 MSEK (-4,0 MSEK)
  • Resultat per aktie 0,03 SEK (-0,01 SEK)

Kontakt:
Jan Colliander, VD, 010-484 43 00, 073-029 43 01
Anna Ernestam, vice VD och ekonomichef, 010-484 54 58, 070-560 70 11 

Finansiell information och bokslutskommuniké hittar du på följande länk
http://www.vectura.se/sv/Om-Vectura/Finansiell-information/

Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige samt i Köpenhamn.