Nättidningen Payback / Payback Sverige

”Vedertaget språkbruk” har nu blivit ”vad (polis)myndigheten valt att kalla ”kriminella mc-gäng”

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 18:15 CET

Eller: Polisen leker gud!

Såpoperan kring Polismyndigheternas yttranden i fallet med mc-klubbsmedlemmen och polisens återkallelsebeslut av personens vapentillstånd fortsätter med nya turer. Som Payback refererat till i en tidigare artikel är ju numer polismyndighetens yttrande där de tillstår att begreppet ”kriminella mc-gäng” bara är ett vedertaget språkbruk sekretessbelagt! Allt för att inte media och allmänhet skall få klart för sig att polisen trots alla tillförda miljardresurser och personalförstärkningar inte ens kan leda sina egna påståenden i bevis. Men, en bild på dokumentet finns upplagd för alla intresserade att ta del av under: http://www.payback.name/#Kammarrätten_sekretessbelägger_polisyttrande!    

Idag kom polismyndighetens senaste yttrande i min hand, denna gången till Kammarrätten. I detta står bland annat följande väldigt viktiga skrivning: ”Frågor om kollektiv strafrätt och om kriminalisering av deltagande i organisationer saknar därför betydelse i målet. Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng. Xxx Xxxx deltagande i den kriminella mc-miljön utgör dock hinder för fortsatt vapeninnehav för hans del. Någon otillåten kränkning av en grundlagsskyddad rättighet innebär således inte återkallelsebeslutet”.

Två viktiga aspekter

Synar man polismyndighetens yttrande, pockar två väldigt intressanta aspekter på uppmärksamhet. Om du försöker driva ett fall, där huvudpunkten för återkallande av en persons vapentillstånd utgörs av hans ”kopplingar till en kriminell mc-miljö”, hur kan det då inte vara av relevans att kunna bevisa att den miljö och dess företrädare som utpekas, verkligen är en kriminell miljö?? För en tänkande människa framstår detta argument såsom oerhört arrogant samt juridiskt väldigt osmart. Ty hur skall du kunna få gehör för att personens koppling i detta fall, verkligen är en kriminell miljö om du inte förmår framlägga ett enda konkret bevis för att så är fallet?

Eller utgår polismyndigheten från det faktum att de i själva verket är gud, står över lagen och att deras ord är gudsord som inte behöver ledas i bevis utan att en redan frälst församling okritiskt dömer i deras favör? I så fall vet de något om rättsväsendet som inte vi andra, vanliga dödliga, är informerade om!

Den andra väsligt väsentliga aspekten är att polisen, inte för första gången utan för andra gången, inte kan framlägga ett enda bevis för att någon enda mc-klubbar skulle vara en kriminell organisation!! Vilket ju osökt får en att fråga sig: Hur kunde regering och riksdag besluta om en särskild satsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet, där mc-klubbarna var den huvudsakliga måltavlan, utan att polisen kan framlägga ett enda bevis för saken?? Dags för omprövning av satsningen och dess inriktning, kanske?

Tidigare artiklar i ämnet: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kan-bara-haenvisa-till-vedertaget-spraakbruk-som-bevis-foer-att-mc-klubbarna-aer-kriminella-341831

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminella-mc-gaeng-aer-bara-ett-vedertaget-spraakbruk-458059

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polismyndighetens-yttrande-sekretessbelagt-foer-ombudet-501920

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name