Svensk mat- och miljöinformation

Vegoforum 2016: Vego var dag

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:39 CET

Den 5 mars arrangerar Svensk mat- och miljöinformation och ABF Stockholm Vegoforum för femte året i rad. Vegoforum sprider information om vegetarisk mat. En del i detta är att öka kunskapen om vegoprodukter och vegetarisk kosthållning. En annan del är att ta upp frågor kopplade till vår kosthållning: miljö, djuretik, hälsa, rättvisa och samhällspolitik.


‒ Vi vill även att Vegoforum ska fungera som en mötesplats för folk som vill diskutera animalieindustrins konsekvenser för människor, djur och miljön ‒ och fördelar och möjligheter med vegetarisk kost och en mer vegetarisk samhällsnorm, säger Sanna Ekedahl i Vegoforums arrangörsgrupp.


Årets Vegoforum är fullspäckat med föreläsningar, workshoppar och samtal. Inbjudna experter föreläser och håller workshoppar om vegofrågor ur olika perspektiv. De flesta av seminarierna vill inspirera och ge kunskap för att arbeta för en vegetarisk samhällsnorm.

‒ Temat för Vegoforum 2016 är ”vego var dag”. Med detta tema vill vi uppmuntra fler att äta mer vegetariskt och inspirera alla som insett fördelarna med vegetarisk kost att sprida kunskapen vidare. Vi har flera föredrag om hur man kan bli mer aktiv som vegoförespråkare i vardagen och ett samtal om strategier i arbetet för veganism, säger Ekedahl.


Bland inspirationspunkterna finns en workshop om vardagsaktivism med Sandra Lamborn från Djurens Rätt, en workshop om hur vegoförespråkare och köttätare kan föra respektfulla samtal med freds- och djurrättsaktivisten Martin Smedjeback. Mattias Kristiansson, grundaren av matmagasinet Vego, berättar om hur han inspirerar fler till att dra ner på köttet och upptäcka nya vegorätter.


På programmet finns även seminarier som behandlar några av de allvarliga problem dagens djurhållning ger upphov till. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, pratar om uppkomsten av smittor och antibiotikaresistens som en oundviklig följd av vår hantering av djur. Idéhistorikern Patricia Lorenzoni berättar om hur ursprungsfolk i Brasilien förföljs och mördas i jakten på odlingsmark för djurfoder. Etologen Lena Lindström tar upp djurens vardag i djurindustrin.


‒ Trots att det inte längre råder några tvivel om att animalieindustrin har långtgående negativa konsekvenser för djur, människor och miljö äter vi mer kött än någonsin i Sverige. Därför måste vi också fortsätta att sprida kunskapen om animalieindustrins negativa påverkan, säger Ekedahl.


Vegoforum äger rum på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, den 5 mars kl. 10‒16. Deltagandet är helt kostnadsfritt och man behöver inte föranmäla sig! Vegoforum arrangeras av Svensk mat- och miljöinformation och ABF Stockholm.


Vill du göra ett reportage om Vegoforum?

Kontakta oss gärna, om du vill göra ett reportage inför Vegoforum. Du är även välkommen att komma på forumet. Hör gärna av dig i förväg om du vill intervjua någon i arrangörsgruppen under forumet, så gör vi tid för det.


Kontakt:
Sanna Ekedahl
070-5745977
vegoforum@smmi.nu


Nedan hittar du information om föreläsningar, workshoppar, samtal, filmvisningar, matutbud och om forumets utställare. Hela programmet med tider och mer information om forumet finns också på vår webbplats och i forumets facebookevent.


vegoforum.se
http://facebook.com/events/863130387133769


Föreläsningar, workshoppar och samtal

Årets Vegoforum är fullspäckat med föreläsningar, workshoppar och samtal.


10.15–11.15 || Palme
Vardagen i djurindustrin
Lena Lindström, etolog

Hur ser verkligheten för djuren ut, bortom de djurutnyttjande industriernas propaganda och djurskyddslagens fina ord? Och vad säger vetenskapen om dessa djurs behov och känslor? Kom och få svar på dina frågor om fiskarna, grisarna, korna och de andra djuren som utnyttjas för mat i Sverige. Lena Lindström är etolog och jobbar för Djurens Rätt.


10.15–11.15 || Kata
Rasism och nationalism inom djurrättsrörelsen
Dorna Behdadi, IPOC - Intersectional People of Color

Vilka rasistiska och nationalistiska tankar och strategier finns i djurrätts- och djurskyddsrörelsen? Hur tar de sig uttryck? Och hur kan vi som rörelse bli mer medvetna om och arbeta emot dem? Föredrag med en kortare diskussionsdel. Efter inslaget följer ett separatist samtal för personer inom djurrättsrörelsen som rasifieras (se separat programpunkt).


11.30–12.15 || Erlander
Rasifierad och vegan/djurrättsaktivist separatisiskt samtal
Angelo Tapia, djurrättsaktivist och antirasist

Samtalet är separatistiskt för rasifierade och leds av Angelo Tapia, djurrättsaktivist och antirasist.


11.30–12.15 || Palme
Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?
Elin Röös, forskare inom hållbara livsmedel och kostmönster, SLU

Att låta mängden naturbetesmarker och restprodukter från livsmedelsindustrin som vi människor inte kan eller vill äta styra hur mycket animaliska produkter som produceras, är det hållbart och hur mycket kött och mjölk skulle vi i så fall kunna producera i Sverige?


11.30–12.15 || Kata
Djurförtryck i djurvänlighetens namn – om djurskyddsideologins födelse
Per-Anders Svärd, fil. dr i statsvetenskap, Stockholms universitet

Vi tror att vi lever i ett land med ett av världens bästa djurskydd, och att detta djurskydd blivit allt starkare genom historien. Men stämmer verkligen denna självbild? Per-Anders Svärd, statsvetare och före detta förbundsordförande i Djurens Rätt, berättar om den svenska djurskyddsideologins födelse utifrån sin avhandling Problem Animals: A Critical Genealogy of Animal Cruelty and Animal Welfare in Swedish Politics 1844–1944.


11.30–12.15 || Z-salen
Den mytomspunna sojabönan
Pernilla Berg, nutritionist och med. dr i toxikologi

Nutritionist Pernilla Berg reder ut begreppen kring sojans hälsoeffekter. Riskabelt och hormonstörande - eller tvärt om en utmärkt källa till proteiner, mineraler och andra näringsämnen? Vad säger vetenskapen?


13.00–13.45 || Palme
Vem betalar köttets pris?
Patricia Lorenzoni, idéhistoriker, Göteborgs universitet

I Mato Grosso do Sul, i västra Brasilien, pågår våldsamma konflikter mellan storjordbrukare och ursprungsfolken guarani-kaiowá och terena. Lokala ledare har mördats och byar har bränts till marken för att ge plats åt boskap, sockerrör och sojafält. Utifrån denna situation, och utifrån den svenska importen av brasilianska jordbruksprodukter, diskuterar Patricia Lorenzoni frågan om vem som betalar priset för vår konsumtion och vilka mekanismer som döljer våldet. Patricia Lorenzoni är författare, idéhistoriker som forskar om bland annat markkonflikter i Brasilien, samt redaktör för tidskriften Ord&Bild.


13.00–13.45 || Kata
Vardagsaktivism! Workshop i effektiv aktivism
Sandra Lamborn, Djurens Rätt

Hur kan vi i vårt vardagsliv förändra attityder gentemot djur? Hur skapar vi en aktivism som inte bara är positiv och utvecklande för sakfrågan utan även för oss själva? Vardagsaktivism kan handla om vad vi äter och klär oss i. Det kan även handla om hur vi bemöter andra människor, organiserar oss och mäktar med att kämpa för en fråga som ignoreras av de allra flesta. På den här workshopen diskuterar vi föreställningar kring djurrätt och hur din aktivism blir både effektiv och hållbar. Alla deltagare får ett ex av Djurens Rätts nya aktivisthandbok Förändra.


13.00–13.45 || Z-salen
Den kollektiva skulden
Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

I föredraget beskrivs de mekanismer som styr hur mikroorganismer byter djurarter och slutligen hamnar hos människor med utbrott, epidemier eller pandemier som följd. Olika smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier är en oundviklig följd av vår hantering av djur.


14.00–14.45 || Palme
Mjölklobbyns långa skugga
Per-Anders Jande, styrelseledamot i Svensk mat- och miljöinformation

Detta föredrag behandlar mjölklobbyns historia och inflytande över svensk livsmedelsdebatt och jordbrukspolitik. Den svenska mjölklobbyn har sedan 1920-talet arbetat för att få inflytande över den svenska livsmedels- och jordbrukspolitiken och har lyckats tillskansa sig enorma statliga stöd. Förutom tiotals miljarder i direkta stöd och skattelättnader varje år betalar vi skattebetalare kostnaderna för mjölkbranschens enorma negativa miljö- och hälsopåverkan. Det har till och med gått så långt att statliga verk agerar reklambyrå åt mjölkindustrin, ibland med rent lögnaktiga påståenden.


14.00–14.45 || Kata
Lär dig prata med köttätare
Martin Smedjeback, fil. kand i psykologi

Diskussioner mellan köttätare och vegetarianer kan lätt bli ansträngda och konfliktfyllda. Men det måste inte vara så. I denna workshop tränar vi oss genom rollspel och samtal i hur vi kan möta varandra respektfullt utan att kompromissa med vem vi är. Martin Smedjeback har hållit ickevåldsworkshoppar i över tio år och ägnar 2016 helt åt djurrätt: Ett år för djuren.


14.00–14.45 || Z-salen
Att inspirera med vego
Mattias Kristiansson, grundare av matmagasinet Vego

Att bli vegan utmålas ibland som något svårt och krångligt, men inget kan vara mer fel enligt Mattias Kristiansson. Här berättar han om sina första stapplande steg in i vegovärlden och hur han gick från att äta tokmycket kött till att bli vegan över en natt. Han pratar även om hur han nu jobbar för att fler ska ta steget över till den gröna sidan. “Allt jag gör handlar om att inspirera fler att skära ner på kött, mjölk och ägg för att upptäcka en ny, fantastisk grön värld med fler smaker, konsistenser och tillagningsmetoder än du kan drömma om.”


15.00–15.45 || Kata
Grön barnmat/leva med veganbarn
Programpunkten är preliminär. Mer information kommer på www.vegoforum.se.


15.00–16.00 || Z-salen
Samtal: Med eller mot lagen - samtal om politisk strategi
Camilla Björkbom, Djurens Rätt och Ramin Winroth, Tomma Burar

De verkar i samma syfte utifrån ickevåld men de gör det på helt olika sätt. Djurens Rätt har med sin över hundraåriga historia arbetat med opinionsbildning och politisk påverkan för att på laglig väg förbättra för djuren, både genom gräsrotsaktivism och genom närvaro i etablerade samhällsorgan. Tomma Burar är en aktionsgrupp som bryter mot lagen för djurens skull. Vad finns för strategisk förklaring till deras olika metoder? Vad är egentligen mest effektivt?


Film

14.00–15.45 || Erlander
Unity
En film av Shaun Monson

Unity är en uppföljare till filmen Earthlings från 2005. Unity är en dokumentär som utforskar den utveckling mänskligheten förhoppningsvis genomgår från en art som dödar andra djur till en art som kan känna medkänsla för alla levande varelser. Hela 100 kändisar har lånat sina röster till filmen, som tog 7 år att färdigställa.


På lobbyscenen

Nytt på årets Vegoforum är lobbyscenen. Där pågår under dagen korta workshopar och presentationer.


12.30 || Lobbyscenen
Fota din mat
Andréa Sunna, matbloggare

Andréa Sunna driver matbloggen Vegansk vardagsinspiration & enkla recept och postar vackra matbilder på Instagram och Facebook. Kom och ta del av Andréas tips på hur du själv kan ta bra matbilder. Följ Andréa på @vegandrea.


11.15/13.45/14.45 || Lobbyscenen
Var med och arbeta för en vegetarisk samhällsnorm!
Vegonormnätverket

Vegonormnätverket är ett diskussions- och samarbetsforum om hur vi kan vända på köttnormen och arbeta för att vegomat ska vara standard på skolor, äldreboenden, sjukhus, arbetsplatser och i våra hem.Nätverket organiserar personer från hela landet. Vid tre tillfällen under dagen berättar någon från nätverket kort om vad nätverket gör och hur du kan gå med. Kom om du är intresserad av att delta i arbetet!


Utställare

Djurens rätt
Djurrättsalliansen
Green Laces
Gotlands Djurfristad
Gröna Kassen
Hälsofrämjandet
Klimataktion
Matmagasinet VEGO
Mother Earth
Seashepherd Scandinavia
Soulfood publishing
Svensk mat- och miljöinformation
Tidningen Syre
Ultuna Mejeri
Veganföreningen
Veganprojektet Stockholm
Vegetariska föreningen
Vegourmet
Vegusto


Mat

ABF:s nyöppnade Restaurang Cirkeln kommer under Vegoforum att ha en helvegansk meny bestående av:

- Soppa
- Chiligryta
- Sallad på bakad morot, linser, bulgur, gremolata och citron
- Wrap med matvete, koreansk bbq, koriander och portabello
- Levainsmörgås med tapenade, grillad paprika och aubergine samt tomat
- Veganska bakverk

Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.