TIA Temagruppen Integration i Arbetslivet

Vem bestämmer? Om makt och delaktighet i mångfaldens Sverige - Seminarium den 23 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 15:53 CET

I den demokratiska välfärdsstaten ska inte bakgrund eller ursprung avgöra medborgarnas tillträde till politikens arenor eller hur väl man lyckas på arbetsmarknaden. Men visionen om delaktighet i samhället utmanas av bristande jämlikhet, intolerans och segregation. Hur kan makten över de egna livsvillkoren stärkas trots ojämlikhet? Vilken roll spelar tillgången till information och nätverk i samhället? I vilken grad har olika samhällsgrupper i praktiken tillgång till demokratin?

Datum: Den 23 november 2011
Tid: Kl. 13-16
Plats: Folkets hus i Rinkeby

Kortföreläsningar:
Gunnar Myrberg Institutet för Framtidsstudier
Viktor Vesterberg Tema Integration i arbetslivet, Linköpings universitet
Sofia Wistus Tema Integration i arbetslivet Linköpings universitet
Soheyla Yazdanpanah Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

Panelsamtal:
Gustav Fridolin (MP) språkrör
Gudrun Schyman (F!) styrelseledamot och tidigare talesperson
Ytterligare medverkande tillkommer i panelen.

Moderator: Per Strömblad, Institutet för Framtidsstudier

Anmälan via e-post till fokus@framtidsstudier.se senast fredag den 18 november. Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Seminariet är det andra i serien Förorternas framtid. På www.isv.liu.se/remeso/tia/externa-evenemang finns information om program och datum för hela seminarieserien.

TIA är en temagrupp inom socialfonden med uppdrag att analysera, samla och sprida kunskap om projekt inriktade mot integration i arbetslivet finansierade av ESF - Europeiska socialfonden.