Fysioterapeuterna

Vem bryr sig om den svenska tanten?

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 15:56 CEST

Idag, den 7 juli, presenterar Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) rapporten ”Vem bryr sig om den svenska tanten?”. Rapporten handlar om fallolyckor, benskörhet och tillgången till sjukgymnaster för äldre i landets kommuner.

- Varje år dör över 1000 personer till följd av fallolyckor i vårt land, de flesta av dessa är gamla kvinnor. Det innebär att dubbelt så många dör i fallolyckor som i trafiken, säger LSR:s ordförande Raija Tyni-Lenné.

LSR lät under våren 2004 genomföra en undersökning om fallolyckor, benskörhet och tillgången till sjukgymnaster i 20 av landets kommuner. Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer. Totalt intervjuades 163 personer, varav 40 chefer inom äldreomsorgen, 20 socialchefer samt 103 biträden och undersköterskor i kommunernas äldreomsorg.

Vi valde kommuner väl spridda över Sverige. De utvalda kommunerna är:
Bengtsfors, Bollnäs, Borås, Falköping, Falun, Gotland, Halmstad, Kalmar, Lerum, Ljungby, Malmö, Norrköping, Ronneby, Sundbyberg, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Umeå, Örebro samt Östersund.

Undersökningens viktigaste slutsatser är att fallolyckor är mycket vanliga, att personalen inte har tillräcklig kunskap och inte får tillräcklig utbildning, att många av de äldre med benskörhet inte får medicin samt att landstingen ofta skickar hem bensköra äldre efter en fraktur utan att se till att de får rehabilitering.

- Med i genomsnitt 300 äldre på en enda sjukgymnast i äldreomsorgen vågar jag påstå att det råder en skriande brist på sjukgymnaster. Fler sjukgymnaster skulle inte bara minska fallolyckorna. Det skulle också på sikt innebära en högre kvalitet i äldreomsorgen och påtagligt reducerade kostnader för samhället, säger Raija Tyni-Lenné.

Rapporten visar också att hela 60% av de biträden och undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen inte själv skulle känna sig trygga med att bli beroende av den när de själva blir gamla. Ett kraftfullt IG (icke godkänd).

Ladda hem rapporten i pdf-format på
www.sjukgymnastforbundet.se