Swedish Meats

Vem dumpar prisnivån på svenskt nötkött?

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:30 CEST

Med anledning av ATLs artikel i tisdagens tidning - om att nötkött som styckats i Tyskland dumpas i Sverige - svarar Swedish Meats i dagens ATL genom en debattartikel på sidan två. Här följer svaret i sin helhet.

Vem dumpar prisnivån på svenskt nötkött?
I tisdagens tidning skriver ATL på sin förstasida ”Swedish Meats dumpar priserna” baserat på uttalande av Hans Agné, VD för Avelspoolen.

I tidningens rubriksättning ser det ut som ett konstaterande även om det egentligen är ett grundlöst påstående från Avelspoolen. Istället för att kontrollera relevansen i Agnés uttalande och ge någon i Swedish Meats ledning möjlighet att besvara påståendet har man låtit en person inom Swedish Meats som inte är i ansvarig ställning vara talesman för hela Swedish Meats. Ledningen är mycket lättillgänglig för media och det är inga hinder att nå personer i ansvarig ställning som kan uttala sig för hela Swedish Meats. Eller som det står i de pressetiska reglerna:

”Hör båda sidor
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.”

Vi vet att detta ifrågasättande av ATL’s pressetik ”taktiskt” sett är helt fel eftersom man aldrig kan få rätt mot media. Men samtidigt är det viktigt att de som rätteligen bevakar vår verksamhet också söker relevant och väsentlig information och inte bara något som gör sig bra i rubriksättningen.

Samtidigt är hela frågeställningen ganska märklig och utan proportioner. Det är inget misstag att vi har sålt ett antal helfall till Tyskland, varav en del av köttet sedan har sålts tillbaka till Sverige. I vilken annan affärsverksamhet skulle det uppfattas som ett stort problem som föranleder stora svarta rubriker i pressen? Vi lever trots allt i ett öppet Europa med fri konkurrens. Att Avelspoolen tycks ha problem med detta är något som vi kommer att diskutera ingående med deras styrelse.

Om ATL hade brytts sig om att kontakta oss eller någon ur Swedish Meats ledning hade man fått följande väsentliga information rörande frågeställningen:

Just nu slaktas cirka 9 000 nötdjur per vecka i Sverige.
Svensk nötköttsmarknad har under de sista månaderna präglats av ett stort utbud av nötkött som snabbt lett till pressade prisnivåer.
Swedish Meats har valt att sälja 394 helfall (motsvarande 123 ton) till Tyskland under den senaste 3-veckorsperioden, varav endast 2000 kg har sålts tillbaka på svensk marknad som industriråvara och köttfärskött (motsvarande 0,2 promille av svenska totalmarknaden för nötkött under gällande 3-veckorsperiod!).
Under tredje kvartalet har de s.k. privata slakteriföretagen ökat sin slakt markant, d.v.s. med hela 10,9 procent eller med 3 405 storboskap, vilket givetvis har ökat utbudet och direkt bidragit till lägre prisnivåer på den svenska marknaden.
Till saken hör också att Swedish Meats jobbar mycket aktivt med att försöka förflytta nötslakt från höst till vår. Vi erbjuder de som ställer om sin produktion ett kontrakt som ger 3 kr/kg extra utöver notering och andra tillägg. Detta har mottagits positivt och vi har i dagsläget flyttat omkring 40 000 djur för slakt till våren 2005. Vad har privatslakten gjort i denna fråga?

Med detta som bakgrund frågar man sig givetvis, vem är det egentligen som dumpar priserna? Är Hans Agnés åsikter verkligen representativa för hela den s.k. privatslakten?

Peter Rasztar
Koncernchef
Swedish Meats

Jenny-Ann Sundelöf
Inköpschef
Swedish Meats